Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontakt do organizatorów: Jakub Jóźwiak Koordynator Konferencji Tel.: +48 604 122 190

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontakt do organizatorów: Jakub Jóźwiak Koordynator Konferencji Tel.: +48 604 122 190"— Zapis prezentacji:

1 Kontakt do organizatorów: Jakub Jóźwiak Koordynator Konferencji Tel.: +48 604 122 190 @:jakub.jozwiak@elsa.poznan.pl www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 1 Ogólnopolska Konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym” Poznań, 23 – 24 kwietnia 2013 r. PREZENTACJA PROJEKTU

2 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 2 |ORGANIZACJA NON-PROFIT ZRZESZAJĄCA MŁODYCH PRAWNIKÓW |30 LAT DOŚWIADCZENIA 30 000 CZŁONKÓW W 42 PAŃSTWACH |OKOŁO 1000 PROJEKTÓW W CAŁEJ EUROPIE KAŻDEGO ROKU |AKTYWNI MŁODZI LUDZIE Z OGROMNYM POTENCJAŁEM |Partnerzy ELSA w Polsce „Sprawiedliwy świat gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Wizja ELSA Ms. Maud de Boer-Buquicchio, Zastępca Sekretarza Generalnego Rady Europy, Patron ELSA International prof. dr hab. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była Rzecznik Praw Obywatelskich, patron honorowy ELSA Poland prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, patron honorowy ELSA Poland Wojciech Kostrzewa, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy ITI, członek założyciel ELSA dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, senior ELSA Poland Z naszym Stowarzyszeniem związani są m.in. :

3 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 3 WYBRANI PRELEGENCI POPRZEDNICH EDYCJI dr Mariusz SworaPrezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2007-2010 Bogusław SonikParlament Europejski Olivia WoolleyUniversity of Groningen (Holandia) Agnieszka Stobiecka- Kuik Komisja Europejska Andrzej SzczęśniakEkspert rynku gazowego i paliwowego dr Robert ZajdlerInstytut Sobieskiego Artur RóżyckiPrezes Zarządu ENEA Operator Piotr Spaczyński Partner w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy 31 marca – 1 kwietnia 2011 r. 4 panele tematyczne podczas 2 dni Konferencji 250 uczestników z 12 krajów 4 panele warsztatów z prawa energetycznego publikacja pokonferencyjna przygotowana we współpracy z Cambridge Scholars Publishing 24-25 kwietnia 2012 r. 4 panele tematyczne podczas 2 dni Konferencji ponad 170 uczestników Konkurs na Wystąpienie dla studentów zainteresowanych tematyką rynku energii Publikacja pokonferencyjna w przygotowaniu POPRZEDNIE EDYCJE PROJEKTU

4 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl Jerzy Buzek b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego „Państwa inicjatywa służąca szerzeniu wśród obywateli świadomości problemów związanych z energią leży w obszarze zainteresowań Parlamentu Europejskiego. Nasza instytucja jest przywiązana do trzech filarów, na których wzniesiona została w XXI w. Europejska Wspólnota Energetyczna, a mianowicie: zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw energii.” Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Waldemar Pawlak Minister Gospodarki prof. dr hab. Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Guenther Oettinger Komisarz ds. Energii Komisja Europejska Bronisław Komorowski Prezydent RP Mikołaj Budzanowski Minister Skarbu Państwa Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 4 PATRONI POPRZEDNICH EDYCJI PARTNERZY POPRZEDNICH EDYCJI

5 3 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl GRUPY DOCELOWE PRZEDSTAWICIELE BRANŻY ENERGETYCZNEJ KANCELARIE PRAWNE PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDÓW I INSTYTUCJI POWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA STUDENCI I DZIEŃ KONFERENCJI | WTOREK, 23 KWIETNIA 2012 r. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA I PANEL DYSKUSYJNY ROZBUDOWA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. Zakres i charakter planowanych krajowych inwestycji sieciowych 2. Rozbudowa połączeń transgranicznych 3. Kodeksy sieci jako element budowy wspólnego rynku energii w UE 4. Ustawa o korytarzach sieciowych i instytucja służebności przesyłu wobec planowych inwestycji sieciowych 5. Smart grid i smart meetering - zagadnienia prawne www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 5 PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI

6 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl II DZIEŃ KONFERENCJI | ŚRODA, 24 KWIETNIA 2012 r. OCHRONA ŚRODOWISKA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM III PANEL DYSKUSYJNY ROZBUDOWA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 1. Perspektywy i możliwy charakter międzynarodowego porozumienia w zakresie redukcji emisji 2. Pakiet energetyczno-klimatyczny - możliwość i zasadność wdrożenia w dobie kryzysu ekonomicznego 3. System handlu uprawnieniami emisyjnymi - między wolnym rynkiem a centralnym zarządzaniem 4. Czyste technologie węglowe - czy to w ogóle możliwe? IV PANEL DYSKUSYJNY ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 1. Zasadność ekonomicznego wsparcia dla OZE 2. Ustawa o OZE - nowe reguły na rynku? 3. Miejsce kogeneracji w nowym systemie wsparcia dla OZE 4. Mikroinstalacje i energetyka rozproszona - zagadnienia prawne. www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 6 II PANEL DYSKUSYJNY NOWE MOCE WYTWÓRCZE 1. Budowa nowych bloków energetycznych w kraju 2. Prawo budowlane i inne przepisy prawa wobec potrzeb inwestycyjnych sektora energetycznego 3. Kondycja sektora budowlanego w Polsce w dobie rozbudowy infrastruktury energetycznej 4. Czy Europę czeka powrót do węglą? Perspektywy mikstu energetycznego Europy w najbliższej dekadzie 5. Atom, łupki, gaz - pytanie o przyszłość polskiej energetyki Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w powyższym programie.

7 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 7 Wykładowcy akademiccy dr Mariusz Swora Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr Piotr Otawski Katedra Prawa Rolnego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Eksperci rynku energetycznego Andrzej Kassenberg Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju dr Filip M. Elżanowski Kancelaria Prawna Elżanowski Cherka & Wspólnicy dr Robert Zajdler Instytut Sobieskiego Artur Różycki Prezes Zarządu ENEA Operator Przedstawiciele administracji publicznej Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Michał Kiełsznia Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Adam Szejnfeld Poseł na Sejm RP WYBRANI PRELEGENCI

8 Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania JM prof. dr hab. Bronisław Marciniak Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Krystian Ziemski Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Poznań dr Piotr Lissoń Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości Bronisław Komorowski Prezydent RP Waldemar Pawlak Minister Gospodarki Andrzej Kraszewski Minister Środowiska Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Różycki Prezes Zarządu ENEA Operator www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 8 PLANOWANY patronat merytoryczny PLANOWANE patronaty honorowe PLANOWANE patronaty medialne

9 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl FORUM WYMIANY OPINII SZEROKI KRĄG ODBIORCÓW KONTYNUACJA MERYTORYKI EDYCJI 2012 PRZESTRZEŃ DLA EKSPERTÓW, PARTNERÓW I STUDENTÓW www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 9 Rynek-energetyczny.pl prawo | ekonomia | technologia Interaktywny portal opinii. Sektor energetyczny w Polsce i w Europie z każdej perspektywy

10 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 10 PUBLIKACJA NAUKOWA „EU ENERGY LAW” – zakres tematyczny Arkadiusz FaleckiMarket cooperation agreement as a regulatory tool dr Kamila Kloc-Evison, dr Dagmara Koska Competition policy instruments in the IIIrd Energy Package Maria MordwaRegulatory framework of gas infrastructure capacity dr Zdzisław Muras Legal Aspects of Electricity and Gas granting and licenses permits in the light of the Third Liberalisation Package dr Marcin Nowacki Tariffs under The III Energy Package - A case of Polish Gas Sector dr Bartłomiej Nowak Independence of the Polish energy regulator after III Energy Package dr Mariusz Swora Setting regulatory landscape after the third energy package – smart grids and energy efficiency dr Robert Zadjler Legal aspects of electricity and gas interconnectors with third countries  podsumowanie naukowe Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego  wydana nakładem brytyjskiego wydawnictwa akademickiego Cambridge Scholars Publishing  Redaktor naczelny Publikacji: dr Robert Zajdler  Patron honorowy i autor słowa wstępnego: Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

11 www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl "Studentów i absolwentów wydziałów prawa zrzeszonych w ELSA uważam za niezwykle wartościowych ludzi. Ich zaangażowanie na rzecz edukacji prawniczej, kultury prawnej w państwie, szczególnie w naszym społeczeństwie zasługuje na duże uznanie. " Marek Safjan Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Patron honorowy ELSA Poland ELSA Poznań ul. św. Marcin 90 (pokój 310) 61-809 Poznań tel.: (0-61) 829-42-14 e-mail: poznan@elsa.org.pl www.poznan.elsa.org.pl Partnerzy ELSA Poznań: Krajowa Izba Doradców Podatkowych – Oddział Wielkopolski Roedl & Partner Ziemski & Partners Patroni Honorowi ELSA Poland: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr hab. Ewa Łętowska prof. dr hab. Marek Safjan „Jako założyciel Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa jestem przekonany, że współpraca, jakiej podejmą się Państwo ze Stowarzyszeniem, przyczyni się do pomnażania sukcesów oraz będzie unikalnym doświadczeniem współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.” Wojciech Kostrzewa Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Grupy ITI www.infrastruktura-srodowisko.pl www.rynek-energetyczny.pl 11 ZAPRASZAMY do współpracy!


Pobierz ppt "Kontakt do organizatorów: Jakub Jóźwiak Koordynator Konferencji Tel.: +48 604 122 190"

Podobne prezentacje


Reklamy Google