Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja naukowa Prawa człowieka na Białorusi – paradoks czy tautologia? Warszawa, 8 kwietnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja naukowa Prawa człowieka na Białorusi – paradoks czy tautologia? Warszawa, 8 kwietnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja naukowa Prawa człowieka na Białorusi – paradoks czy tautologia? Warszawa, 8 kwietnia 2011 roku

2 LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 PRELEGENCIstr. 7 PATRONATYstr. 8 HUMAN RIGHTS PROGRAMME ELSA POLANDstr. 9 KONTAKT DO ORGANIZATORÓWstr. 10 PARTNERZY ELSA WARSZAWAstr. 11 2

3 Warszawa, 6.03.2011 Szanowni Państwo, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa istnieje już blisko 15 lat..W minionych latach zawsze aktywnie angażowało się w rozwój edukacji prawniczej. Dorobek kilku pokoleń jego członków jest niezwykle bogaty i obejmuje przeprowadzenie wielu seminariów i konferencji oraz konkursów naukowych dla studentów prawa. Dzięki przedsięwzięciom ELSA możliwe stało się uzupełnianie wiedzy akademickiej praktyką i doświadczeniem prawniczym, a także kształtowanie świadomości i odpowiedzialności studentów oraz młodych prawników za rozwój ich środowisk i społeczeństwa. Aktywna i różnorodna działalność spowodowała uzyskanie przez ELSA wysokiej pozycji wśród organizacji młodzieżowych i studenckich w Polsce, a także uznania i sympatii podmiotów mającym zarówno publiczny, jak i prywatny charakter. Studenci prawa to bardzo często osoby zainteresowane polityką oraz problemami społecznymi w kraju i na świecie. W sferę takich zainteresowań wpisuje się na pewno temat przestrzegania praw człowieka na Białorusi. Niniejsza konferencja jest próbą ukazania problemu w sposób pełny i wieloaspektowy. Ma na celu zwrócenie uwagi studentów na fakt, że w Europie wciąż istnieją państwa, w których przestrzeganie zasad demokracji budzi wątpliwości. Wśród zaproszonych gości znajdują się zarówno przedstawiciele białoruskiej opozycji, jak i władz Rzeczypospolitej Polskiej, co zapewni wysoki merytoryczny poziom konferencji. Z wyrazami szacunku, Mariusz Karłowski Prezes ELSA Warszawa 3

4 " Studentów i absolwentów Wydziałów prawa zrzeszonych w ELSA uważam za niezwykle wartościowych ludzi. Ich zaangażowanie na rzecz edukacji prawniczej, kultury prawnej w państwie, szczególnie w naszym społeczeństwie, zasługuje na duże uznanie. " Prof. Marek Safjan Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Uniwersytet Warszawski Most pomiędzy pracodawcami a przyszłymi pracownikami Około 1000 projektów rocznie w całej Europie Ponad ćwierć wieku doświadczenia 30.000 członków w 42 państwach. Największa organizacja branżowa prawników na Świecie. 4

5 TYTUŁ PROJEKTU Konferencja naukowa: Prawa człowieka na Białorusi – paradoks czy tautologia? TERMIN 8 kwietnia 2011 roku 13:30 – 16:30 MIEJSCE Sala 1.3, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, Warszawa ORGANIZATOR Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa Opis Projektu 5

6 CEL PROJEKTU Celem niniejszego projektu jest przybliżenie uczestnikom konferencji sytuacji panującej na Białorusi, która już od kilku lat jest szeroko komentowana w polskich i europejskich mediach. Uczestnicy konferencji będą mieli szansę poznać opinię białoruskich działaczy opozycyjnych, jak również polskiego znawcy tematu, będącego niejako obserwatorem z zewnątrz. Rozmaite stanowiska i poglądy zaproszonych gości umożliwią wieloaspektowe ukazanie przedmiotu konferencji oraz konstruktywną i rzeczową dyskusję. UCZESTNICY Uczestnikami konferencji będą studenci i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również studenci i pracownicy innych wydziałów oraz uczelni, a także wszystkie osoby zainteresowane tematem przestrzegania praw człowieka na Białorusi. 6

7 Prelegenci Ina Kulej szefowa Komitetu Obrony Represjonowanych "Solidarność" dr Mariusz Maszkiewicz działacz opozycyjny w latach 80., były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś dr Aleksandr Milinkiewicz wspólny kandydat sił opozycyjnych na prezydenta Białorusi w wyborach w 2006 r., lider Ruchu Społecznego "O Wolność Moderator Andrzej Jonas dziennikarz i publicysta, założyciel i redaktor naczelny The Warsaw Voice 7

8 Patronaty 8 Białoruskie Zrzeszenie Studentów w Polsce Białoruskie Radio Racja

9 Program Praw Człowieka ELSA Poland jest realizowany w różnych sferach działalności stowarzyszenia, m.in. Poprzez działalność naukową, organizowanie seminariów i konferencji, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz szeroko pojętą implementację wiedzy na temat praw człowieka wśród studentów prawa i młodych prawników. W 2007 roku Program uzyskał tytuł Partnera Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, w 2009 r. partnerem Programu została Amnesty International. Ponadto, w 2008 r. Program Praw Człowieka ELSA Poland został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich. 9

10 Kontakt do organizatorów Koordynatorzy Projektu Łukasz Kiryłło Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji ELSA Warszawa Tel. 604 507 433 E-mail: lukaszkiryllo@gmail.com Wiera Kupczanka Skarbnik ELSA Warszawa Tel. 605 455 425 E-mail: kupczanka@gmail.com Prezes ELSA Warszawa Mariusz Karłowski Tel. 693 529 084 E-mail: mtkarlowski@gmail.com 10

11 Partnerzy ELSA Warszawa 11


Pobierz ppt "Konferencja naukowa Prawa człowieka na Białorusi – paradoks czy tautologia? Warszawa, 8 kwietnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google