Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

2

3 Poznań, 24 września 2013 r. Edukacja środowiskowa wyzwaniem XXI wieku- konteksty dydaktyczne Prof.zw. dr hab. Danuta Cichy Uczelnia Warszawska MSC

4 4 Pojęcie środowisko Definicję tę ustalono w 1975roku na konferencji ONZ w Belgradzie i zapisano w Karcie Belgradzkiej Środowisko to układ stosunków przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, w których żyje człowiek

5 5 Milenijne cele rozwoju likwidacji ubóstwa bez uszczerbku środowiska do roku 2015 Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zredukowanie o 50% liczby ludności żyjącej za 1. dolara dziennie, Zapewnienie edukacji powszechnej dla wszystkich dzieci, Promocja równości płci i równouprawnienia kobiet, Ograniczenie o 2/3 śmiertelności dzieci do lat 5. Redukcja o 50% zachorowalności na HIV/ AIDS/ malarię

6 6 Przejawy kryzysu środowiskowego Pustynnienie Wyczerpywanie zasobów mineralnych Głód Nadmierne ocieplenie Zmniejszanie bioróżnorodności [ l. gatunków roślin i zwierząt, ekosystemów przyrodniczo- cennych] Wzrost chorób cywilizacyjnych Niski poziom świadomości i kultury środowiskowej

7 7 Przejawy kryzysu środowiskowego Pustynnienie Wyczerpywanie zasobów mineralnych Głód Nadmierne ocieplenie Zmniejszanie bioróżnorodności [ l. gatunków roślin i zwierząt, ekosystemów przyrodniczo- cennych] Wzrost chorób cywilizacyjnych Niski poziom świadomości i kultury środowiskowej

8 8 Poprawa stanu środowiska przyrodniczego Ziemi po przez : Integrację zasad trwałego rozwoju w politykach poszczególnych krajów, Odwrócenie tendencji wyczerpywania się zasobów, Zmniejszenie o 50% liczby ludzi żyjących bez wody pitnej, Poprawę jakości życia ludzi żyjących w slamsach

9 9 Efektywna innowacyjna strategia nauczania- projekt Dlaczego? Projekt daje możliwości aktywizacji uczniom mniej zdolnym, bardzo zdolnym, nieśmiałym, tym którzy nie uzyskują satysfakcji w nauczaniu klasowym, uczniowie bezpośrednio pracują na rzecz najbliższego środowiska. Rodzaje projektów: międzynarodowe, regionalne, powiatowe, dzielnicowe, gminne, międzyszkolne, szkolne, klasowe, indywidualne. Przykłady: Obserwator wybrzeży Europy, Green, Krąg, Dobre rady na odpady, Zieleń mojej miejscowości i inne.

10 10 Konteksty dydaktyczne Dydaktyka zajmuje się: metodyką nauczania- uczenia się, Transformacją wiedzy naukowej z poziomu uniwersyteckiego na poziom szkoły podstawowej,gimnazjum i liceum. Transformacją wiedzy pedagogicznej do dydaktyk przedmiotowych. Badaniem doboru treści, podręczników, środków dydaktycznych do percepcji odpowiedniego wieku uczniów. Badaniem efektów kształcenia. Kształceniem, dokształcaniem,samokształceniem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

11 11

12 12 Innowacyjny projekt: Szkolna monografia Nasza miejscowość Jest strategią działań pobudzająca aktywność uczniów na rzecz ekorozwoju najbliższego środowiska, daje możliwość współpracy szkoły z rodzicami i władzami lokalnymi nad monografią miejscowości. Stanowi kompleksowe holistyczne opracowanie stanu danego terenu,przedstawiające jego historię, tradycje, regionalizm i kondycję środowiska przyrodniczego.

13 13 Innowacyjny projekt: Szkolna monografia Nasza miejscowość Jest strategią działań pobudzająca aktywność uczniów na rzecz ekorozwoju najbliższego środowiska, daje możliwość współpracy szkoły z rodzicami i władzami lokalnymi nad monografią miejscowości. Stanowi kompleksowe holistyczne opracowanie stanu danego terenu,przedstawiające jego historię, tradycje, regionalizm i kondycję środowiska przyrodniczego.

14 14 Fazy projektu 1. Wybór problemu badawczego 2. Określenie celów 3. Przygotowanie programu i harmonogramu 4. Realizacja projektu 5. Prezentacja projektu 6. Ewaluacja

15 15 Treści i zakres monografii Nasze miejsce na mapie Charakterystyka miejscowości[formy terenu, skały i gleby okolicy] Nasze tradycje Stan flory i fauny Monitorowanie środowiska Raport ze studiów i badań Prezentacja monografii i ewaluacja prac zespołów

16 16 Nasze miejsce na mapie

17 17 Nasze tradycje

18 18 Karta pracy- Położenie miejscowośc i * Nazwa miejscowości...... * Województwo...... * Powiat...... * Określenie położenia- granice z wymienieniem sąsiednich gmin........ * Plan miejscowości * Krajobraz [ opis i dokumentacja zdjęć lub rysunków] * Ludność...... * Ważniejsze obiekty chronione przyrody żywej i nieożywionej..... * Ogólna charakterystyka i opinia o badanej miejscowości

19 19 Plan waloryzacyjny krajobrazu badanej miejscowości

20 20 Karta pracy - Stan flory 1. Liczba i charakterystyka zebranych roślin np.: wargowe. krzyżowe, w tym: - chwastów....... - r. leczniczych..... -r. synantropijnych.... 2. Najczęstsze krzewy....... 3. Występujące drzewa: liściaste....,iglaste..... 4. Rysunki, zdjęcia, zielniki

21 21 Flora i fauna miejscowości

22 22

23 23

24 24 Karta pracy- Fauna najbliższej okolicy zwierzęta dziko występujące 1. W ybierz miejsce obserwacji: pole, las, łąka, piwnica, strych, nad stawem, jeziorem, nad rzeką, nad morzem, podwórko i inne. 2. Zajmij wygodne miejsce, nie zbyt blisko obserwowanej grupy zwierząt lub jednego zwierzęcia 3. Przyjrzyj się ich budowie 4. Dokonaj identyfikacji[ rzędu, gatunku lub tylko popularnej nazwy 5. Opisz krótko środowisko, w którym żyją, sposoby żerowania, kontakty z innymi gatunkami i inne obserwacje. 6. Wykonaj zdjęcia, rysunki, zbierz inną dokumentację 7.Sprawdź czy dane zwierzę nie jest czasem chronione. Dlaczego?

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29 Bibliografia 1.Cichy D.: Szkolna monografia Nasza miejscowośc. CEEW Krosno,2001 2.Cichy D.: Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i Środowiskowej w XXI wieku. IBE, Warszawa, 2003 3.Domka L. Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. WNPWN, Warszawa- Poznań, 2001 4.KeatingM.AgendaforChange[ Globalnyprogramdziałań]. The Center of Our Common Future, Genewa, 1993 5 MikinaA.,Zając B.: Metoda Projektów nie tylko w gimnazjum.ORE, Warszawa, 2012

30 30 Dziękuję za uwagę! Chroń środowisko ono zapewnia nam przyszłość!!!

31 31 Pojęcie środowisko Definicję tę ustalono w 1975roku na konferencji ONZ w Belgradzie i zapisano w Karcie Belgradzkiej Środowisko to układ stosunków przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, w których żyje człowiek

32 32 Milenijne cele rozwoju likwidacji ubóstwa bez uszczerbku środowiska do roku 2015 Zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zredukowanie o 50% liczby ludności żyjącej za 1. dolara dziennie, Zapewnienie edukacji powszechnej dla wszystkich dzieci, Promocja równości płci i równouprawnienia kobiet, Ograniczenie o 2/3 śmiertelności dzieci do lat 5. Redukcja o 50% zachorowalności na HIV/ AIDS/ malarię

33 33 Przejawy kryzysu środowiskowego Pustynnienie Wyczerpywanie zasobów mineralnych Głód Nadmierne ocieplenie Zmniejszanie bioróżnorodności [ l. gatunków roślin i zwierząt, ekosystemów przyrodniczo- cennych] Wzrost chorób cywilizacyjnych Niski poziom świadomości i kultury środowiskowej

34 34 Przejawy kryzysu środowiskowego Pustynnienie Wyczerpywanie zasobów mineralnych Głód Nadmierne ocieplenie Zmniejszanie bioróżnorodności [ l. gatunków roślin i zwierząt, ekosystemów przyrodniczo- cennych] Wzrost chorób cywilizacyjnych Niski poziom świadomości i kultury środowiskowej

35 35 Poprawa stanu środowiska przyrodniczego Ziemi po przez : Integrację zasad trwałego rozwoju w politykach poszczególnych krajów, Odwrócenie tendencji wyczerpywania się zasobów, Zmniejszenie o 50% liczby ludzi żyjących bez wody pitnej, Poprawę jakości życia ludzi żyjących w slamsach

36 36 Efektywna innowacyjna strategia nauczania- projekt Dlaczego? Projekt daje możliwości aktywizacji uczniom mniej zdolnym, bardzo zdolnym, nieśmiałym, tym którzy nie uzyskują satysfakcji w nauczaniu klasowym, uczniowie bezpośrednio pracują na rzecz najbliższego środowiska. Rodzaje projektów: międzynarodowe, regionalne, powiatowe, dzielnicowe, gminne, międzyszkolne, szkolne, klasowe, indywidualne. Przykłady: Obserwator wybrzeży Europy, Green, Krąg, Dobre rady na odpady, Zieleń mojej miejscowości i inne.

37 37 Konteksty dydaktyczne Dydaktyka zajmuje się: metodyką nauczania- uczenia się, Transformacją wiedzy naukowej z poziomu uniwersyteckiego na poziom szkoły podstawowej,gimnazjum i liceum. Transformacją wiedzy pedagogicznej do dydaktyk przedmiotowych. Badaniem doboru treści, podręczników, środków dydaktycznych do percepcji odpowiedniego wieku uczniów. Badaniem efektów kształcenia. Kształceniem, dokształcaniem,samokształceniem nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

38 38

39 39 Innowacyjny projekt: Szkolna monografia Nasza miejscowość Jest strategią działań pobudzająca aktywność uczniów na rzecz ekorozwoju najbliższego środowiska, daje możliwość współpracy szkoły z rodzicami i władzami lokalnymi nad monografią miejscowości. Stanowi kompleksowe holistyczne opracowanie stanu danego terenu,przedstawiające jego historię, tradycje, regionalizm i kondycję środowiska przyrodniczego.

40 40 Innowacyjny projekt: Szkolna monografia Nasza miejscowość Jest strategią działań pobudzająca aktywność uczniów na rzecz ekorozwoju najbliższego środowiska, daje możliwość współpracy szkoły z rodzicami i władzami lokalnymi nad monografią miejscowości. Stanowi kompleksowe holistyczne opracowanie stanu danego terenu,przedstawiające jego historię, tradycje, regionalizm i kondycję środowiska przyrodniczego.

41 41 Fazy projektu 1. Wybór problemu badawczego 2. Określenie celów 3. Przygotowanie programu i harmonogramu 4. Realizacja projektu 5. Prezentacja projektu 6. Ewaluacja

42 42 Treści i zakres monografii Nasze miejsce na mapie Charakterystyka miejscowości[formy terenu, skały i gleby okolicy] Nasze tradycje Stan flory i fauny Monitorowanie środowiska Raport ze studiów i badań Prezentacja monografii i ewaluacja prac zespołów

43 43 Nasze miejsce na mapie

44 44 Nasze tradycje

45 45 Karta pracy- Położenie miejscowośc i * Nazwa miejscowości...... * Województwo...... * Powiat...... * Określenie położenia- granice z wymienieniem sąsiednich gmin........ * Plan miejscowości * Krajobraz [ opis i dokumentacja zdjęć lub rysunków] * Ludność...... * Ważniejsze obiekty chronione przyrody żywej i nieożywionej..... * Ogólna charakterystyka i opinia o badanej miejscowości

46 46 Plan waloryzacyjny krajobrazu badanej miejscowości

47 47 Karta pracy - Stan flory 1. Liczba i charakterystyka zebranych roślin np.: wargowe. krzyżowe, w tym: - chwastów....... - r. leczniczych..... -r. synantropijnych.... 2. Najczęstsze krzewy....... 3. Występujące drzewa: liściaste....,iglaste..... 4. Rysunki, zdjęcia, zielniki

48 48 Flora i fauna miejscowości

49 49

50 50

51 51 Karta pracy- Fauna najbliższej okolicy zwierzęta dziko występujące 1. W ybierz miejsce obserwacji: pole, las, łąka, piwnica, strych, nad stawem, jeziorem, nad rzeką, nad morzem, podwórko i inne. 2. Zajmij wygodne miejsce, nie zbyt blisko obserwowanej grupy zwierząt lub jednego zwierzęcia 3. Przyjrzyj się ich budowie 4. Dokonaj identyfikacji[ rzędu, gatunku lub tylko popularnej nazwy 5. Opisz krótko środowisko, w którym żyją, sposoby żerowania, kontakty z innymi gatunkami i inne obserwacje. 6. Wykonaj zdjęcia, rysunki, zbierz inną dokumentację 7.Sprawdź czy dane zwierzę nie jest czasem chronione. Dlaczego?

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56 Bibliografia 1.Cichy D.: Szkolna monografia Nasza miejscowośc. CEEW Krosno,2001 2.Cichy D.: Szkoła wobec wyzwań edukacji biologicznej i Środowiskowej w XXI wieku. IBE, Warszawa, 2003 3.Domka L. Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. WNPWN, Warszawa- Poznań, 2001 4.KeatingM.AgendaforChange[ Globalnyprogramdziałań]. The Center of Our Common Future, Genewa, 1993 5 MikinaA.,Zając B.: Metoda Projektów nie tylko w gimnazjum.ORE, Warszawa, 2012

57 57 Dziękuję za uwagę! Chroń środowisko ono zapewnia nam przyszłość!!!

58


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google