Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczna Historia Choroby Joanna Michalik Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny AM Warszawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczna Historia Choroby Joanna Michalik Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny AM Warszawa."— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczna Historia Choroby Joanna Michalik Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny AM Warszawa

2

3 Dobra Praktyka Terminologia Kliniczna Wprowadzanie Danych Historia Choroby Opieka nad pacjentem HealthCard Mr Ivor Bigun Dun Roamin Anytown Any country Praktyczne zastosowanie Dobra Praktyka Systemy medyczne Wprowadzanie Danych Elektroniczna Historia Choroby Opieka nad pacjentem Wspomaganie Decyzji oparte na analizie danych Badania naukowe

4 Terminy określające elektroniczną historię choroby Dla systemów rozproszonych: Electronic Healthcare Record (Comite Europeen de Normalisation) Electronic Healthcare Record (Comite Europeen de Normalisation) Electronic Health Record Electronic Health Record Electronic Patient Record Electronic Patient Record Dla systemów zlokalizowanych: Electronic Medical Record Computerised Medical Record Terminy polskie: Elektroniczna historia choroby Elektroniczna historia choroby Elektroniczny rekord pacjenta Elektroniczny rekord pacjenta Elektroniczny rekord zdrowotny Elektroniczny rekord zdrowotny Elektroniczny rekord medyczny Elektroniczny rekord medyczny

5 Organizacja Historii Choroby Zorientowana czasowo Zorientowana czasowo Zorientowana źródłowo Zorientowana źródłowo Zorientowana problemowo Zorientowana problemowo

6 Przykład Historii Choroby Zorientowanej Czasowo

7 Przykład Historii Choroby Zorientowanej Źródłowo

8 Przykład Historii Choroby Zorientowanej Problemowo

9 Zalety elektronicznej historii choroby Jest łatwo i szybko dostępna Jest łatwo i szybko dostępna Dostęp możliwy jest dla kilku osób jednocześnie Dostęp możliwy jest dla kilku osób jednocześnie Zawiera dane bardziej kompletne i lepsze jakościowo Zawiera dane bardziej kompletne i lepsze jakościowo Może być prezentowana na terminalu komputerowym lub w postaci papierowej Może być prezentowana na terminalu komputerowym lub w postaci papierowej Umożliwia przygotowanie raportów dla wielu osób jednocześnie Umożliwia przygotowanie raportów dla wielu osób jednocześnie Ma aktywny charakter – można np. stosować alarmy Ma aktywny charakter – można np. stosować alarmy Przeciwwskazania do danej terapii Przeciwwskazania do danej terapii Uczulenia Uczulenia Istotne leki np.. Pochodne kumaryny Istotne leki np.. Pochodne kumaryny

10 Wady elektronicznej historii choroby Wysoki koszt (implementacja od 1500 do $ za 1 stanowisko) Wysoki koszt (implementacja od 1500 do $ za 1 stanowisko) Możliwość awarii sprzętu i/lub oprogramowania Możliwość awarii sprzętu i/lub oprogramowania Problemy związane z wprowadzaniem danych Problemy związane z wprowadzaniem danych

11

12 Wprowadzanie danych Jako swobodny tekst w języku naturalnym (wymaga potem przetworzenia do formy ustrukturyzowanej) Jako swobodny tekst w języku naturalnym (wymaga potem przetworzenia do formy ustrukturyzowanej) W formie ustrukturyzowanej (SDE – Structured Data Entry) W formie ustrukturyzowanej (SDE – Structured Data Entry) Jako kombinacja w/w sposobów Jako kombinacja w/w sposobów Zawsze ważne jest również: Kto i kiedy zaobserwował fakt Kto i kiedy wprowadził go do EHC Kiedy ten fakt zaczyna mieć znaczenie

13 Systemy klasyfikacji ICD-9, ICD-9 CM, ICD-10 ICD-9, ICD-9 CM, ICD-10 ICPC - International Classification for Primary Care ICPC - International Classification for Primary Care DRG - Diagnosis Related Groups DRG - Diagnosis Related Groups CPT - Current Procedural Terminology CPT - Current Procedural Terminology MeSH - Medical Subject Headings MeSH - Medical Subject Headings SNOMED CT - Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terminology SNOMED CT - Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terminology LOINC - Logical Observations Identifiers, Names, Codes LOINC - Logical Observations Identifiers, Names, Codes UMLS – Unified Medical Language System – oparty na MeSH, SNOMED CT, CPT, LOINC UMLS – Unified Medical Language System – oparty na MeSH, SNOMED CT, CPT, LOINC

14 Przyczyny zgonów i zachorowań zbierane są od 1950 roku w Państwach Członkowskich (podział wg płci, wieku i przyczyny zgonu) Stosowana klasyfikacja to ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-9 prawie 40 Państw i ICD-10 ponad 70) Klasyfikacja WHO

15 SNOMED Systematized NOmenclature of MEDicine SNOP ( Systematized NOmenclature of Pathology) nomenklatura opracowana przez Kolegium Patologów Amerykańskich (CAP) SNOP ( Systematized NOmenclature of Pathology) nomenklatura opracowana przez Kolegium Patologów Amerykańskich (CAP) SNOMED Reference Terminology version wersja testowa CAP SNOMED Reference Terminology version wersja testowa CAP SNOMED 2.0 (1979, 1982, 1997PL) oraz 3.5 (1998) SNOMED 2.0 (1979, 1982, 1997PL) oraz 3.5 (1998) SNOMED-CT (Clinical Terms) SNOMED-CT (Clinical Terms)

16 Struktura klasyfikacji SNOMED (1) topografia ( T), określa okolicę, organ lub część ciała, topografia ( T), określa okolicę, organ lub część ciała, morfologia (M), określa zmiany patologicznych zachodzące w narządach, tkankach (histologiczne), lub komórkach (cytologiczne) morfologia (M), określa zmiany patologicznych zachodzące w narządach, tkankach (histologiczne), lub komórkach (cytologiczne) etiologia (E), określa przyczynę: np.urazy etiologia (E), określa przyczynę: np.urazy funkcja (F) funkcja (F) choroba (D) choroba (D) procedura (P) procedura (P) zawód (J) zawód (J)

17 Struktura klasyfikacji SNOMED (2) Każdy element (wymiar) ma budowę : A xxxxx gdzie A oznacza rodzaj wymiaru, tj. jeden ze znaków: T,M,E,F,D,P,J gdzie A oznacza rodzaj wymiaru, tj. jeden ze znaków: T,M,E,F,D,P,J a xxxxx jest kodem zbudowanym z dwunastu znaków: od 0 do 9 oraz X i Y. a xxxxx jest kodem zbudowanym z dwunastu znaków: od 0 do 9 oraz X i Y. Przykładowe zdanie :E+T+M+F=D Choroba (D) jest spowodowana przez E w miejscu T powoduje zmianę morfologiczną M oraz objaw F. Gruźlica płuc (D 0188) jest spowodowana przez Mycobacterium tuberculosis (E 2001) powodującą ziarniniaki (M 44060) w płucach (T28000) oraz gorączkę ( F 03003).

18 Basal cell carcinoma of skin Malignant tumor of surface epithelium Tumor of surface epithelium Neoplasm of skin Skin lesion Disease of skin Disorder of integument Disorder of body system Disease by body site Disease SNOMED CT Concept Disease of skin AND/OR subcutaneous tissue Neoplasm by body site Neoplastic disease Malignant neoplasm of skin Malignant neoplastic disease Primary malignant neoplasm of skin Primary malignant neoplasm

19 SNOMED CT Jest zgodny ze standardami: HL7 HL7 DICOM DICOM ANSI ANSI ISO ISO Klasyfikację można przetłumaczyć (cross mappings) na : ICD-9-CM, tylko kod P (procedura), ICD-9-CM, tylko kod P (procedura), ICD-10, tylko kody T i M (topografia i morfologia), ICD-10, tylko kody T i M (topografia i morfologia), ICD-O-3 tylko kody T i M (topografia i morfologia), ICD-O-3 tylko kody T i M (topografia i morfologia), OPCS-4 OPCS-4 LOINC LOINC CCC CCC

20 Każda klasyfikacja zawarta jest w UMLS Każdą można przepisać na kody Snomed-CT ICPC ICD9 ICD10

21 Aspekty techniczne EHC jako aplikacja WWW

22 Przykład pliku XML

23 CDA ( Clinical Document Architecture) standard EHC Należy do rodziny standardów HL7 v.3, których podstawą są: Należy do rodziny standardów HL7 v.3, których podstawą są: Referencyjny Model Informacji Referencyjny Model Informacji Specyfikacja Słownika Dziedziny Specyfikacja Słownika Dziedziny Metodologia używana do definiowania struktur informacji Metodologia używana do definiowania struktur informacji Dokument jest kompletnym obiektem informacyjnym zawierającym tekst, obrazy, dźwięki i inne treści multimedialne Dokument jest kompletnym obiektem informacyjnym zawierającym tekst, obrazy, dźwięki i inne treści multimedialne Cel to umożliwienie: Cel to umożliwienie: autoryzacji autoryzacji zarządzania dokumentami zarządzania dokumentami przechowywania przechowywania dystrybucji dystrybucji prezentacji dokumentów prezentacji dokumentów

24 Wprowadzanie EHC wydłuża czas poświęcany pacjentowi przez lekarza … Proszę spytać lekarza, ja przyszedłem tylko zainstalować oprogramowanie...

25

26 Problemy związane z wprowadzaniem EHC Przyczyny organizacyjne i kulturowe Przyczyny organizacyjne i kulturowe Przyczyny zależne od czynnika ludzkiego i kształcenia Przyczyny zależne od czynnika ludzkiego i kształcenia Przyczyny związane z technologia i standardami Przyczyny związane z technologia i standardami Przyczyny prawne związane z poufnością danych i przechowywaniem danych osobowych Przyczyny prawne związane z poufnością danych i przechowywaniem danych osobowych Przyczyny natury przemysłowo – rynkowej Przyczyny natury przemysłowo – rynkowej Przyczyny związane z brakiem wizji rozwoju wśród menedżerów ochrony zdrowia i władz państwowych Przyczyny związane z brakiem wizji rozwoju wśród menedżerów ochrony zdrowia i władz państwowych

27

28 Cardio.net

29 Cardio.net

30 Cardio.net

31 Cardio.net

32 Planowanie wizyt

33

34 Electronic Patient Record – Hong Kong

35 EPR – Wyniki testów laboratoryjnych

36 Kontrola wyników operacji chirurgicznych

37 Kontrola wyników operacji chirurgicznych Clinical Datawarehouse Clinical Management System Operation Records Patient Master Index Clinical Coding Audit Scope Definition Data Analysis Clinical Data Analysis Reporting System (CDARS)

38 Radiologiczna EHC umożliwia liczenie dawki napromieniowania Calculate TOTAL RADIATION

39 Telemonitoring kariologiczny Przyjmowanie badań EKG transmitowanych w sposób akustyczny i cyfrowy Przyjmowanie badań EKG transmitowanych w sposób akustyczny i cyfrowy Możliwość przyjmowania badań EKG Możliwość przyjmowania badań EKG Dostęp do centralnej bazy danych u archiwizacja rekordów EKG w bazie Dostęp do centralnej bazy danych u archiwizacja rekordów EKG w bazie Prowadzenie kartoteki pacjenta z historią choroby i sposobem leczenia Prowadzenie kartoteki pacjenta z historią choroby i sposobem leczenia Porównywanie otrzymywanych obrazów EKG z rekordami historycznymi z bazy danych Porównywanie otrzymywanych obrazów EKG z rekordami historycznymi z bazy danych powiększania fragmentów EKG i wymiarowania charakterystycznych odcinków powiększania fragmentów EKG i wymiarowania charakterystycznych odcinków

40 Schemat działania systemu Przesłanie badania EKG poprzez PSTN, GSM/GPRS, ISDN, Internet,... Proste zalecenie lekarza... Samodzielne badanie EKG wziąć lekarstwo skontaktować się z lekarzem...lub wysłanie karetki pogotowia do pacjenta Ocena EKG decyzja

41 Programy do obsługi Gabinetów Stomatologicznych

42 Elementy systemu komputerowego dla gabinetu Kartoteka pacjentów - umożliwia przechowywanie danych określonych przez rozporządzenie MZiOS z 15 stycznia 1999 roku Kartoteka pacjentów - umożliwia przechowywanie danych określonych przez rozporządzenie MZiOS z 15 stycznia 1999 roku Obsługa ruchu pacjentów Obsługa ruchu pacjentów Rejestracja świadczeń Rejestracja świadczeń Dokumentacja medyczno-statystyczna Dokumentacja medyczno-statystyczna Raporty Raporty Sprawozdawcze Sprawozdawcze Statystyczne Statystyczne Analiza kosztów Analiza kosztów Rozliczenia z NFZ Rozliczenia z NFZ

43 Dostępne programy do obsługi Gabinetów Stomatologicznych AS Stomatologia / Zakł. Syst. Komp. / + AS Stomatologia / Zakł. Syst. Komp. / + Gabinet Stomatologiczny / LGB Syst. Komp. / + Gabinet Stomatologiczny / LGB Syst. Komp. / + FINN / Finn i LTC / + FINN / Finn i LTC / + ProDentis / Infotel /+ ProDentis / Infotel /+ Q Stomatologia-3000 / QBS / + Q Stomatologia-3000 / QBS / + Dentysta Gold / ITM / - Dentysta Gold / ITM / - KS-KST / KamSoft/ - KS-KST / KamSoft/ - Medis / medi.com / - / prezentacja Medis / medi.com / - / prezentacja PL Dent Gabinet / Stern Weber / - PL Dent Gabinet / Stern Weber / - Visiodental II / Visiodental / - Visiodental II / Visiodental / -

44

45

46

47

48 Wady Istniejących Systemów Brak metod badania stanu zdrowia jamy ustnej zgodnych z wytycznymi WHO, czyli wskaźników: Brak metod badania stanu zdrowia jamy ustnej zgodnych z wytycznymi WHO, czyli wskaźników: Higieny jamy ustnej (PlI, OHI) Higieny jamy ustnej (PlI, OHI) Nasilenia próchnicy (dfs, DMFT/DMFS, SiC) Nasilenia próchnicy (dfs, DMFT/DMFS, SiC) Stanu przyzębia (CPI, GI) Stanu przyzębia (CPI, GI)

49

50

51 Zasady liczenia DMFT/DMFS Należy obliczyć dla danego pacjenta ilość zębów (T) lub powierzchni (S), gdzie: Należy obliczyć dla danego pacjenta ilość zębów (T) lub powierzchni (S), gdzie: D (Decayed) – aktywna próchnica D (Decayed) – aktywna próchnica M (Missing) – ząb usunięty z przyczyn próchniczych M (Missing) – ząb usunięty z przyczyn próchniczych F (Filled) - wypełnienie lub korona z powodu próchnicy F (Filled) - wypełnienie lub korona z powodu próchnicy Wyliczenie średniego wskaźnika DMFT/DMFS mówi o nasileniu próchnicy w badanej grupie

52 Zasady liczenia SiC

53 Wskaźnik SiC na Świecie dla 12-latków Brathall, Int. Dent. J., 2000

54 Częstość występowania próchnicy u dzieci i młodzieży w Polsce Ogólnopolski Monitoring Stanu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań, MZ,

55 Los zębów rozstrzyga się w momencie wyrzynania zębów mlecznych Efekty wczesnej kolonizacji zębów mlecznych przez S. mutans Einwag J.Professional prevention ,3±1,1 nie stwierdzona 3,4±1,8 między 2-4 r.życia 10,6±5,3 przed 2 r.życia dfs w wieku 4 latkolonizacja

56 Propozycja D. Bratthall - obniżenie wskaźnika SIC do wartości 3 w grupie wysokiego narażenia na czynniki ryzyka choroby na czynniki ryzyka choroby

57 Cele i zadania na 2015 rok ustalone na spotkaniu Krajowych Ekspertów w grudniu 2004 roku zwiększenie do 60 odsetka dzieci 6-letnich bez próchnicy uzębienia zwiększenie do 60 odsetka dzieci 6-letnich bez próchnicy uzębienia obniżenie wskaźnika SiC do wartości 4 u dzieci 12-letnich obniżenie wskaźnika SiC do wartości 4 u dzieci 12-letnich zwiększenie do 90 odsetka młodzieży 18-letniej z zachowanym pełnym uzębieniem zwiększenie do 90 odsetka młodzieży 18-letniej z zachowanym pełnym uzębieniem zmniejszenie różnic między województwami w występowaniu i nasileniu próchnicy u dzieci 6 i 12-letnich zmniejszenie różnic między województwami w występowaniu i nasileniu próchnicy u dzieci 6 i 12-letnich

58 Oprogramowanie dla gabinetów i przychodni Na rynku funkcjonuje ponad 60 programów do obsługi gabinetów i/lub przychodni Na rynku funkcjonuje ponad 60 programów do obsługi gabinetów i/lub przychodni Nie wszystkie zawierają klasyfikację ICD-9 i ICD-10 Nie wszystkie zawierają klasyfikację ICD-9 i ICD-10 Większość wymaga wpisywania znacznych ilości swobodnego tekstu Większość wymaga wpisywania znacznych ilości swobodnego tekstu Tylko niektóre umożliwiają przechowywanie i przeglądanie zdjęć w formacie DICOM Tylko niektóre umożliwiają przechowywanie i przeglądanie zdjęć w formacie DICOM

59 Wnioski Oprogramowanie stosowane obecnie w gabinetach lekarzy rodzinnych nie daje możliwości dokładnej analizy procesów leczniczych oraz wykorzystania danych do tworzenia systemów wspomagania decyzji Oprogramowanie stosowane obecnie w gabinetach lekarzy rodzinnych nie daje możliwości dokładnej analizy procesów leczniczych oraz wykorzystania danych do tworzenia systemów wspomagania decyzji Zestawienia statystyczne uzyskiwane z przychodni są niepełne i nie umożliwiają analizy kosztów Zestawienia statystyczne uzyskiwane z przychodni są niepełne i nie umożliwiają analizy kosztów

60

61

62


Pobierz ppt "Elektroniczna Historia Choroby Joanna Michalik Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny AM Warszawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google