Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC OP (1921 – 2008) mgr Alicja Pieloszczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC OP (1921 – 2008) mgr Alicja Pieloszczyk."— Zapis prezentacji:

1 MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC OP (1921 – 2008) mgr Alicja Pieloszczyk

2 Niektóre nagrody i odznaczenia, jakie otrzymał O. Krąpiec: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal "Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, medal "Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe… nagrodę indywidualną Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia naukowe…

3 Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec dominikanin, dominikanin, twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej, twórca Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej, znakomity pedagog, znakomity pedagog, długoletni rektor KUL, długoletni rektor KUL, czynny uczestnik życia społeczno – kulturalnego Polski, czynny uczestnik życia społeczno – kulturalnego Polski, jeden z najwybitniejszych myślicieli współcześnie mu żyjących. jeden z najwybitniejszych myślicieli współcześnie mu żyjących.

4 Inne wyróżnienia: W 1989 roku Papieski Instytut Studiów Mediawistycznych w Toronto, przyznał Ojcu profesorowi Mieczysławowi Albertowi Krąpcowi tytuł doktora honoris causa. Następnego roku został doktorem honoris causa Uniwersytetu Katolickiego w Leuven Królestwo Belgów

5 Nadto Ojciec Krąpiec w 1981 r. został odznaczony Złotym Medalem za Rozwój Kultury w ramach Międzynarodowej Nagrody Salsomaggiore. Rząd belgijski wyróżnił go w 1977 r. Wielkim Oficerskim Orderem Leopolda II. Komandorie Orderu Palm Akademickich, otrzymał w 1984 roku od rządu francuskiego. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Komandorie Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. w 1981 r. został odznaczony Złotym Medalem za Rozwój Kultury w ramach Międzynarodowej Nagrody Salsomaggiore. Rząd belgijski wyróżnił go w 1977 r. Wielkim Oficerskim Orderem Leopolda II. Komandorie Orderu Palm Akademickich, otrzymał w 1984 roku od rządu francuskiego. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Komandorie Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Profesorem roku 1968 został ogłoszony przez Consejo Cultural Mundial UNESCO, Mexico. International Biographical Center uznał go za "Człowieka Roku 1991/92". American Biographical Institute, Inc., Raleigh, N.C Profesorem roku 1968 został ogłoszony przez Consejo Cultural Mundial UNESCO, Mexico. International Biographical Center uznał go za "Człowieka Roku 1991/92". American Biographical Institute, Inc., Raleigh, N.C

6 W 1981 r. został odznaczony Złotym Medalem za Rozwój Kultury w ramach Międzynarodowej Nagrody Salsomaggiore. Rząd belgijski wyróżnił go w 1977 r. Wielkim Oficerskim Orderem Leopolda II. Komandorie Orderu Palm Akademickich, otrzymał w 1984 roku od rządu francuskiego. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Komandorie Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. W 1981 r. został odznaczony Złotym Medalem za Rozwój Kultury w ramach Międzynarodowej Nagrody Salsomaggiore. Rząd belgijski wyróżnił go w 1977 r. Wielkim Oficerskim Orderem Leopolda II. Komandorie Orderu Palm Akademickich, otrzymał w 1984 roku od rządu francuskiego. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznał mu Komandorie Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Profesorem roku 1968 został ogłoszony przez Consejo Cultural Mundial UNESCO, Mexico. International Biographical Center uznał go za "Człowieka Roku 1991/92". American Biographical Institute, Inc., Raleigh, N.C Profesorem roku 1968 został ogłoszony przez Consejo Cultural Mundial UNESCO, Mexico. International Biographical Center uznał go za "Człowieka Roku 1991/92". American Biographical Institute, Inc., Raleigh, N.C

7 OP Krąpiec rozwijał i ubogacał filozofię poprzez: pogłębione studia historyczno-filozoficzne (źródłowe), pogłębione studia historyczno-filozoficzne (źródłowe), rozwój metodologii filozofii, wyjaśnianie poznawczej i metodologicznej swoistości filozofii klasycznej i jej odrębności od innych metod i stylów filozofowania oraz metod naukowych (nauki szczegółowe), rozwój metodologii filozofii, wyjaśnianie poznawczej i metodologicznej swoistości filozofii klasycznej i jej odrębności od innych metod i stylów filozofowania oraz metod naukowych (nauki szczegółowe), opracowanie realistycznej metafizyki (filozofii bytu) akcentującej rolę aktu istnienia w konkretnym bycie, opracowanie realistycznej metafizyki (filozofii bytu) akcentującej rolę aktu istnienia w konkretnym bycie, opracowanie filozoficznej wizji człowieka (antropologii filozoficznej) i jego działań. opracowanie filozoficznej wizji człowieka (antropologii filozoficznej) i jego działań.

8 Będąc Rektorem KUL w latach w latach 1970 -1983 roku musiał zmagać się z bolszewicką filozofią, której jedynym celem było zniewolenie Polski i Polaków, poprzez likwidację religii, katolicyzmu, kościoła rzymskokatolickiego.

9 Działalność w czasach PRL Problem człowieka centralny we współczesnej myśli, prawda o człowieku jako podstawa sensu jego egzystencji oraz rozumienie i rozstrzyganie spraw ludzkich, zasad ludzkiego postępowania indywidualnego, społecznego, politycznego, ludzkiej kultury, stały się punktem centralnym środowiska prof. Krąpca w czasach panowania błędów antropologicznych i myślowego zniewolenia także środowisk naukowych, zwłaszcza filozoficznych

10 Środowisko filozoficzne KUL przez okres dominacji ideologii marksistowskiej w Polsce stanowiło prawdziwą oazę myśli niezależnej, bo nastawionej jedynie na poznawanie prawdy o rzeczywistości, a nie jej koniunkturalne dostosowanie do panującej ideologii. Było to zjawisko niezwykłe na terenie Polski, Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność w czasach PRL

11 Spektakularnym sprawdzianem praktyczności prawdy filozoficznej głoszonej przez OP Krąpca było jego historyczne wystąpienie na Zamku Królewskim w Warszawie 14 VII 1988 roku i dialog z M. Gorbaczowem na temat suwerenności człowieka i państwa. Podkreślił on wtedy mocno, że człowiek jako osoba, podmiot świadomego i wolnego działania, byt o wymiarze transcendentnym obdarzony jest suwerennością, której część może przekazać państwu, a nie odwrotnie, jak uważa się w, uznającym kolektyw (państwo) za pierwszego suwerena. Spektakularnym sprawdzianem praktyczności prawdy filozoficznej głoszonej przez OP Krąpca było jego historyczne wystąpienie na Zamku Królewskim w Warszawie 14 VII 1988 roku i dialog z M. Gorbaczowem na temat suwerenności człowieka i państwa. Podkreślił on wtedy mocno, że człowiek jako osoba, podmiot świadomego i wolnego działania, byt o wymiarze transcendentnym obdarzony jest suwerennością, której część może przekazać państwu, a nie odwrotnie, jak uważa się w marksizmie, uznającym kolektyw (państwo) za pierwszego suwerena. Działalność w czasach PRL

12 O. Krąpiec a działalność w KUL O. Krąpiec animując środowisko, współpracując z innymi sam dokonał olbrzymiej pracy, a jego niezwykle owocna działalność obejmowała pełnię zaangażowania uniwersyteckiego: w pracę badawczo-naukową, w pracę badawczo-naukową, pracę dydaktyczną oraz pracę dydaktyczną oraz działalność organizacyjno-administracyjną. działalność organizacyjno-administracyjną.

13 Działalność badawczo – naukowa O. Krąpca znalazła wymierny wyraz 25 rozprawach monograficznych w 25 rozprawach monograficznych 400 studiach i artykułach oraz ponad 400 studiach i artykułach.

14 Zawierają one filozoficzną interpretację rzeczywistości i poszczególnych jej dziedzin: człowieka, człowieka, poznania, poznania, moralności, moralności, prawa, prawa, kultury, kultury, religii, religii, polityki, polityki, teologii. teologii.

15 Nawiązania do filozofii klasycznej Nawiązując do najlepszych tradycji filozofii klasycznej, głównie Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, O. Krąpiec podejmował kluczowe problemy jakie rodzą się w kontakcie z rzeczywistością, zwłaszcza rzeczywistością człowieka i odważnie, bezkompromisowo szukał ich rozwiązania. Z natury realista i maksymalista, dążył do takiego rozumienia i wyjaśnienia rzeczywistości, które uwzględnia i gwarantuje realizm, czyli zdobywanie prawdy o istniejącej rzeczywistości i do ujęcia jej podstawowych wymiarów, najczęściej nie uwzględnianych przez filozofie minimalistyczne czy zideologizowane.

16 Dociekania O. Krąpca, układają się w spójną wizję rzeczywistości, ujmowaną w poszczególnych dyscyplinach filozoficznych: filozoficznych: metafizyce, metafizyce, antropologii filozoficznej, antropologii filozoficznej, filozofii kultury, filozofii kultury, filozofii polityki. filozofii polityki. Osobną monografię poświęcił O. Krąpiec relacji filozofii do teologii.

17 Antropologia filozoficzna (filozofia człowieka) podejmuje określenie tego co ogólnoludzkie (natury człowieka) i wyjaśnienia miejsca człowieka w przyrodzie i społeczeństwie. Źródło: Wikipedia

18 Antropologia filozoficzna O. Mieczysława Krąpca Człowiek, byt szczególny, duchowo-materialny, jest bytem jednym, bo akt istnienia związany jest z duchem (duszą), który organizuje ciało świadomego człowieka. Będąc podmiotem (substancją), źródłem działania (poznania, miłości, aktów decyzyjnych), człowiek przekracza świat natury, którego stanowi równocześnie element (dramat natury i osoby).

19 Będąc bytem w sobie, człowiek posiada wymiar społeczny, uczestniczy w społeczności, społeczność jest koniecznym warunkiem jego rozwoju, ale równocześnie przekracza wszelkie formacje społeczne Antropologia filozoficzna O. Mieczysława Krąpca

20 Transcendentny wobec natury i społeczności wymiar człowieka ukazuje jego otwarcie na Transcendens (Boga), czyni go twórcą kultury, której ogniskową jest moralny i religijny związek człowieka z Bogiem (religia). Świętość, czyli zjednoczenie człowieka z Bogiem przez miłość stanowi ostateczne spełnienie osoby ludzkiej, nadaje ostateczny sens jej egzystencji. Antropologia filozoficzna O. Mieczysława Krąpca

21 Prawda o człowieku stanowi podstawę interpretacji ludzkiego działania, zwłaszcza działania moralnego (świadomego i wolnego), prawa, kultury, religii, a nawet polityki. prawa, kultury, religii, a nawet polityki. Antropologia filozoficzna O. Mieczysława Krąpca

22 Ludzka wolność i ludzka moralność konstytuuje się poprzez akty decyzji, w których następuje synteza prawdy i dobra. Dlatego uniesprzeczniające rozumienie ludzkich decyzji jest konieczne dla rozumienia specyfiki człowieka wobec całego kosmosu. Wolność i moralność ludzkiego postępowania oparta jest ostatecznie o byt rozumiany jako dobro, będące przedmiotem działania. Pełnia Dobra rozumianego analogicznie i przedmiotowo jest ostateczną instancją uzasadniającą ludzką decyzję, a więc ludzką wolność i moralność. Antropologia filozoficzna O. Mieczysława Krąpca

23 Filozoficzna analiza i interpretacja bytu ludzkiego wskazuje na jego transcendentny charakter. Ostateczne wyjaśnienie człowieka wykracza poza świat natury i kultury i suponuje świat ukazany przez Objawienie, interpretowane w swoistym poznaniu ludzkim, jakim jest teologia. Antropologia filozoficzna O. Mieczysława Krąpca

24 W antropologii filozoficznej natomiast O. Krąpiec opracował koncepcję doświadczenia wewnętrznego podmiotowości i sprawczości człowieka. Wyeksponował także duchowy wymiar osoby ludzkiej jako wymiar podstawowy. Akt istnienia człowieka jest związany z duszą, która organizuje także ludzkie ciało. Wyjaśnia to jedność podmiotu ludzkiego i jego transcendencję wobec natury i społeczności.

25 Bibliografia (wybór) Metafizyka Metafizyka Realizm ludzkiego poznania Realizm ludzkiego poznania Ja-człowiek Ja-człowiek Koncepcja prawa Koncepcja prawa Koncepcja języka Koncepcja języka U podstaw rozumienia kultury U podstaw rozumienia kultury Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu Struktura bytu. Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu Człowiek jako osoba Człowiek jako osoba Ludzka wolność i jej granice Ludzka wolność i jej granice Człowiek i prawo naturalne Człowiek i prawo naturalne Rozmowy z Ojcem Krąpcem o człowieku Rozmowy z Ojcem Krąpcem o człowieku

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "MIECZYSŁAW ALBERT KRĄPIEC OP (1921 – 2008) mgr Alicja Pieloszczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google