Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe prawa i wolności człowieka Wykład 1: Współczesny kontekst wolności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe prawa i wolności człowieka Wykład 1: Współczesny kontekst wolności."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe prawa i wolności człowieka Wykład 1: Współczesny kontekst wolności

2 1. Wolność jako fundament życia społecznego Wolność pojęciem wieloznacznym Między dwoma biegunami: – Godność osoby ludzkiej – Odpowiedzialność – Wolność jako znak znasu

3 1.1. Współczesny kontekst wolności 1.1.1. Formy ucisku i zniewolenia a) Ucisk wewnętrzny Zagubienie sensu życia Poczucie winy zmarnowanych szans Poddanie się pożądliwości ciała Zniewolenie dobrami materialnymi (konsumizm) Niemoc wobec własnych słabości nałogi

4 1.1. Współczesny kontekst wolności 1.1.1. Formy ucisku i zniewolenia b) Ucisk zewnętrzny (cecha wspólna brak poszanowania godności osoby ludzkiej) Współczesne formy niewolnictwa Ucisk polityczny Dominacja gospodarcza Brak wolności osobistej Monopol władzy politycznej Anarchia, terroryzm Tortury, zabójstwa, wygnania, zaginięcia

5 1.1. Współczesny kontekst wolności 1.1.2. Zafałszowania wolności cecha wspólna: powstają one na zasadzie redukcyjnej, jakiś aspekt wolności bierze się za jej pełnię Absolutyzacja rozwoju nauki i techniki Absolutyzacja wolności politycznej i społecznej Konsumpcjonizm Permisywizm Tortury, zabójstwa, wygnania, zaginięcia Determinizm Poszukiwanie wolności poza Bogiem

6 1.1. Współczesny kontekst wolności 1.1.3. Współczesne poszukiwania wolności praca wielu ludzi nad tym, by wolność służyła sprawie pokoju, by ta wolność zajęła należne sobie miejsce; wielu angażuje się w rewindykację wolności i jej obronę, a cechą charakterystyczną jest tu gotowość do wysiłku i ponosze­ nia ofiar; demaskuje się dziś coraz to nowe zamachy na ludzką wol­ność w różnych dziedzinach życia; istotna tu jest także praca nad tworzeniem solidarności bez granic; liczy się także postawa młodzieży, szczególnie tych, którzy wierzą, że prawdziwie wolnym staje się tylko ten czło­wiek, który zabiega o taką samą wolność dla innych

7 Podstawowe prawa i wolności człowieka Wykład 2: Pojęcie i istota wolności

8 1.2. Pojęcie i istota wolności Słownika języka polskiego: bliskoznaczniki rzeczownika "wolność: – niezależność – niezawisłość – niepodległość – suwerenność – swoboda

9 1.2. Pojęcie i istota wolności Katechizm Kościoła Katolickiego: wolność to zakorzeniona w rozumie i woli możliwość działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań (nr 1731).

10 1.2. Pojęcie i istota wolności Wolność od wskazuje na uniezależnienie się od czynników ograniczających wolność. Wolność do podkreśla możliwość otwarcia i otwarcie się kogoś lub czegoś, co jest wolne, na inne dobra czy wartości, otwarcie, które jest chceniem, możliwością wyboru lub samym wyborem, wreszcie - decyzją, konstytuującą czyn.

11 1.2. Pojęcie i istota wolności Trzy elementy będące kresami obu relacji konstytuujących wolność: to, co jest niezależne i otwarte, czyli coś, co czegoś chce lub co wybiera (podmiot wolności); to, od czego to coś jest niezależne lub zależne (czynniki uniezależniające), to, na co to coś jest otwarte, a więc co może być przez to coś chciane i wybrane (przedmiot wolności).

12 1.3. Wolność w życiu społecznym 1. Wolność zniewolona Determinizm Kolektywizm Totalizm

13 1.3. Wolność w życiu społecznym 2. Wolność egocentryczna (liberalno- indywidualistyczna) J. J. Rousseau F. Nietzsche J. P. Sartre Anarchizm i nihilizm

14 1.3. Wolność w życiu społecznym Cechy liberalnej koncepcji wolności: Egocentryzm Apersonalizm Naturalizm Relatywizm

15 1.3. Wolność w życiu społecznym 3. Wolność odpowiedzialna

16 1.3. Wolność w życiu społecznym 4. Wolność aksjologiczna


Pobierz ppt "Podstawowe prawa i wolności człowieka Wykład 1: Współczesny kontekst wolności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google