Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, 3.10.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, 3.10.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, r.

2 Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowywania wniosków i realizacji projektów UE, współpraca z przedsiębiorstwami, oferta PL dla biznesu, współpraca z instytucjami partnerskimi oraz pozyskiwanie partnerów do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Siedziba: Centrum Doskonałości ASPPECT.

3 Potencjał Politechniki Lubelskiej Pracownicy – ogółem Nauczyciele akademiccy – 569 Prof. – 39 Dr hab. – 60 Dr – 287 Studenci – ok Prawa doktoryzowania w 5 dyscyplinach oraz habilitowania w 3 dyscyplinach naukowych

4 Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (1) badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki; badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne; projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW; projekty badawcze celowe MNiSzW, projekty badawcze rozwojowe MNiSzW;

5 projekty badawcze zamawiane MNiSzW; badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i międzynarodowych programów edukacyjnych; prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodarczych; inne prace badawcze, w szczególności współfinansowane z różnych programów Unii Europejskiej. Działalność naukowo - badawcza Podział na grupy w zależności od sposobu finansowania (2)

6 Działalność naukowo - badawcza Działalność statutowa – koszty Dotacja w 2009 r. – złDotacja w 2010 r. – zł

7 Działalność naukowo - badawcza Badania własne – historia rok 2002 – zł, rok 2003 – zł, rok 2004 – zł, rok 2005 – zł, rok 2006 – zł, rok 2007 – zł, rok 2008 – zł, rok 2009 – zł, rok 2010 – zł.

8 Działalność naukowo - badawcza Projekty badawcze własne, promotorskie i habilitacyjne Wydatkowano w 2010 r. – zł

9 Działalność naukowo - badawcza Projekty rozwojowe w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem: zł

10 Działalność naukowo - badawcza Inne projekty w 2010 r. (w tys. zł) Ogółem: zł

11 Działalność naukowo - badawcza Prace wykonane na zlecenie przedsiębiorców lub innych podmiotów Razem w 2010 r. – zł

12 Działalność naukowo - badawcza Zestawienie kosztów działalności Razem w 2010 r. – zł

13 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (1) Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Koordynator projektu w PL: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Budżet w 2010 r.: ,46 PLN. Zasilanie wodorem silnika Wankla Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker Budżet w 2010 r.: ,00 PLN. Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych Koordynator projektu: Dr inż. Wojciech Franus Budżet w 2010 r.: ,54 PLN.

14 Inne prace naukowo badawcze Zestawienie (2) Centre of excellence for modern composites applied in aerospace and surface transport infrastructure (CEMCAST) Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): (UE) i (MNiSW). Farming photovoltaic flowers: a new challenge for land valorization within a strategic eco- sustainable approach to local development (PVs in BLOOM) Koordynator projektu: Prof. dr hab. Jan M. Olchowik Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): (UE) i (MNiSW). Plasma sterilization – Sterilization of variety of materials, biomedical and food production equipment using low thermal atmospheric pressure plasma jet combined with advanced oxidation processes Koordynator projektu: Prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska Dofinansowanie w 2010 r. (PLN): (UE) i (MNiSW).

15

16

17

18 Projekty rozwojowe Tematy (1) Opracowanie nowej technologii walcowania kul stalowych ze złomowanych szyn kolejowych – zł ( ) System wodorowego wspomagania spalania w silnikach samochodowych – zł ( ) Światłowodowy system monitorująco – diagnostyczny procesu spalania w warunkach przemysłowych paliwa gazowego, mazutu i pyłu węglowego – zł ( ) Urządzenie do ozonowania powietrza, wody i gleby zasilane energią słoneczną – zł ( ) Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych – zł ( )

19 Projekty rozwojowe Tematy (2) Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołów lotnych i jego zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska – zł ( ) Ograniczenie emisji związków toksycznych i odorów przy produkcji i użytkowaniu asfaltu nowej generacji – zł ( ) Badania nad wykorzystaniem środowiska plazmy niskotemperaturowej do usuwania lotnych związków kancerogennych oraz odorów podczas produkcji asfaltu – zł ( ) Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej – zł ( )

20 Wynalazczość w PL Rok 2010 Zgłoszono 39 wynalazków do ochrony patentowej Uzyskano 16 ochron Udzielono trzech licencji na korzystanie wynalazków dotyczących zastosowania generatorów fotowoltanicznych (prof. Jan Kolano) Wskaźnik patentowalności za ostatnie 15 lat wynosi 90% Od 1972 roku uzyskano 680 ochron i zgłoszono ponad 1000 wynalazków do ochrony patentowej

21 Podsumowanie Udział Wydziałów w pracach badawczo - rozwojowych Razem w 2010 r. – zł

22 oferta dla biznesu

23 Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes

24 Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes Realizacja: PL w partnerstwie z UJ – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Okres: od do Cel: promocja badań naukowo-wdrożeniowych prowadzonych na potrzeby rynku oraz popularyzacja idei efektywnej komercjalizacji wynalazków; zwiększenie obecności tematyki komercjalizacji badań naukowych w środowisku B+R; stworzenie projektów rozwiązań dotyczących komercjalizacji dla PL.

25 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes Działania podejmowane w ramach projektu: podręcznik - Jak założyć firmę na uczelni, przygotowany pod kątem transferu wiedzy z uczelni do gospodarki Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

26 Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes Działania podejmowane w ramach projektu: Oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu w wersji książkowej oraz E-oferta

27 Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes

28 Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes

29 E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

30 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

31 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

32

33

34

35

36

37 NIMB-Nauka, Innowacje, Marketing, Biznes E-oferta Politechniki Lubelskiej dla biznesu: Biuro Rozwoju i Kooperacji - Projekty realizowane

38 Lubelskie Centrum Transferu Technologii PL partner w konsorcjum Business and Innovation Support for North-East Poland (BISNEP) Sieć ośrodków informacyjno – doradczych Enterprise Europe Network międzynarodowa współpraca biznesu stymulowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy - europejska baza ofert technologii oraz zapytań o technologię

39 Regulamin komercjalizacji Zarządzenie Nr R–13/2011 Rektora PL z r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej Procedury komercjalizacji w PL Wzory umów o współpracy w zakresie wdrażania rozwiązań zgłoszonych lub niezgłoszonych do opatentowania Umowa o wspólności prawa do uzyskania patentu

40 oferta dla biznesu Dziękuję za uwagę dr Radosław Dolecki Biuro Rozwoju i Kooperacji PL


Pobierz ppt "Transfer wiedzy a potencjał badawczy uczelni Lublin, 3.10.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google