Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Fakty i mity a rzeczywistość prewencji kardiologicznej Zdzisława Kornacewicz-Jach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Fakty i mity a rzeczywistość prewencji kardiologicznej Zdzisława Kornacewicz-Jach."— Zapis prezentacji:

1 1 Fakty i mity a rzeczywistość prewencji kardiologicznej Zdzisława Kornacewicz-Jach

2 2 Nauki i przepisy są rzeczą nader pożyteczną, ale bez praktyki rzeczywistego życia pozostają tylko teoriami Francis Bacon

3 3 Prewencja – Ryzyko miażdżycy Styl życia Biochemiczne Indywidualne i fizjologiczne i fizjologiczne Dieta Chol – C Wiek Palenie tytoniu LDL Płeć Aktywność HDL Wywiad rodzinny fizyczna Trójglicerydy Markery genetyczne fizyczna Trójglicerydy Markery genetyczne Ciśnienie tętn. Ciśnienie tętn. Stężenie glukozy/cukrzyca Stężenie glukozy/cukrzyca Czynniki prozakrzepowe Czynniki prozakrzepowe Markery przewlekłego procesu Markery przewlekłego procesu zapalnego zapalnego

4 4 Prewencja – epidemiologia Europa Europa * Populacja europejska jest najstarsza na świecie * CVD --> 49 % wszystkich zgonów i 30% zgonów poniżej 65 roku życia poniżej 65 roku życia * W 2000 roku CVD stanowiły 22% wszystkich lat utraconych z powodu inwalidztwa utraconych z powodu inwalidztwa * Europa Środkowa i Wschodnia 10 x więcej przedwczesnych zgonów z CVD przedwczesnych zgonów z CVD * CVD 10 lat później u kobiet

5 NCEP ATP III Guidelines Adapted from NCEP, Adult Treatment Panel III. JAMA 2001;285:2486–2497. * TLC: therapeutic lifestyle changes Patients with Drug therapy considered if LDL -C Initiate TLC* if LDL -C LDL-C treatment goal0– 1 risk factors 160 mg/dL 160 mg/dL 190 mg/dL (160–189 mg/dL: drug optional) <160 mg/dL <160 mg/dL 2 risk factors (10-year risk 20%) 130 mg/dL 130 mg/dL 10-yr risk 10–20%: 130 mg/dL 10-yr risk <10%: 160 mg/dL <130 mg/dL <130 mg/dL CHD and CHD risk equivalents (10- year risk >20%) 100 mg/dL 100 mg/dL 130 mg/dL (100–129 mg/dL: drug optional) <100 mg/dL <100 mg/dL 100 mg/dL = 2.6 mmol/L; 130 mg/dL = 3.4 mmol/L; 160 mg/dL = 4.1 mmol/L; 190 mg/dL = 5 mmol/L 100 mg/dL = 2.6 mmol/L; 130 mg/dL = 3.4 mmol/L; 160 mg/dL = 4.1 mmol/L; 190 mg/dL = 5 mmol/L

6 Levels of Risk Associated with Smoking, Hypertension and Hypercholesterolaemia x1.6 x4 x3 x6 x16 x4.5 x9 Hypertension (SBP >195 mmHg) Hypertension Serum cholesterol level (>8.5 mmol/L, 330 mg/dL) Serum cholesterol level (>8.5 mmol/L, 330 mg/dL) SmokingSmoking Adapted from Poulter N et al., 1993

7 7 Prewencja – priorytety wg SCORE 1. Chorzy z ch.n.s., ch.tętnic obwodowych i mózgowych odmiażdżycowe i mózgowych odmiażdżycowe 2. Chorzy bez objawów klinicznych a) kilka czynników --> ryzyko zgonu 10 lat > 5 % a) kilka czynników --> ryzyko zgonu 10 lat > 5 % b) pojedyńczy czynnik (chol-C 320 mg/dl, b) pojedyńczy czynnik (chol-C 320 mg/dl, chol-LDL 240 mg/dl, NT 180/110 mmHg ) chol-LDL 240 mg/dl, NT 180/110 mmHg ) c) cukrzyca t.1 z mikroalbuminurią c) cukrzyca t.1 z mikroalbuminurią 3. Bliscy krewni (w pierwszej linii) – (jak 1. i 2.) 4. Inne osoby

8 Estimate total CVD risk of fatal CVD event in 10 years using SCORE chart Estimate total CVD risk of fatal CVD event in 10 years using SCORE chart Total CVD risk <5% TC 5 mmol/L (190 mg/dL) Total CVD risk <5% TC 5 mmol/L (190 mg/dL) Total CVD risk 5% TC 5 mmol/L (190 mg/dL) Total CVD risk 5% TC 5 mmol/L (190 mg/dL) Measure fasting lipids, give lifestyle advice, with repeat lipids after 3 months Measure fasting lipids, give lifestyle advice, with repeat lipids after 3 months Lifestyle advice Aim: TC<5 mmol/L (190 mg/dL) LDL-C <3.0 mmol/L (115 mg/dL) Follow-up at 5-year intervals Lifestyle advice Aim: TC<5 mmol/L (190 mg/dL) LDL-C <3.0 mmol/L (115 mg/dL) Follow-up at 5-year intervals TC 5 mmol/L (190 mg/dL) or LDL-C 3 mmol/L (115 mg/dL) Maintain lifestyle advice and start drug therapy TC 5 mmol/L (190 mg/dL) or LDL-C 3 mmol/L (115 mg/dL) Maintain lifestyle advice and start drug therapy Adapted from De Backer G et al. Eur Heart J 2003;24:1601– European Guidelines: Guide to lipid management in asymptomatic subjects TC <5 mmol/L (190 mg/dL) and LDL-C <3.0 mmol/L (115 mg/dL) Maintain lifestyle advice with annual follow-up. If total risk remains 5%, consider drugs to lower TC to <4.5 mmol/L(175 mg/dL) and LDL-C to <2.5 mmol/L (100 mg/dL)

9 9 SCORE Płeć, wiek, tytoń ciśnienie skurczowe, chol-C lub chol-C/HDL 10 lat/ ryzyko zgonu 5 % 10 lat/ ryzyko zgonu 5 % - 12 europejskich badań kohortowych osób - 3 milion osobo-lat obserwacji zgonów sercowo-naczyniowych wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego grudzień 2003 grudzień 2003 Systemic Coronary Risk Evaluation

10 10 Prewencja – całkowita ocena ryzyka wg SCORE Płeć Wiek Cholesterol NT Tytoń Ryzyko % K K M M

11 11 Prewencja – przesłanki w CVD Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych Zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych i w ten sposób zapobieganie przedwczesnemu inwalidztwu i chorobowości, a także przedłużenie przeżycia i poprawa jakości życia i poprawa jakości życia 1. Strategie populacyjne 1. Strategie populacyjne 2. Strategia dużego ryzyka 2. Strategia dużego ryzyka 3. Prewencja wtórna 3. Prewencja wtórna

12 12 Prewencja – stężenie lipidów u osób bezobjawowych SCORE Całkowite ryzyko < 5 % chol-C 190 mg/dl chol-C 190 mg/dl wskazówki/zmiany stylu życia życia chol-C 190 mg/dl LDL < 115 mg/dl kontrola 1x / 5 lat Całkowite ryzyko 5 % chol-C 190 mg/dl wskazówki/zmiany stylu życia życia profil lipidowy kontrola co 3 miesiące Brak rezultatów Brak rezultatów Rozpoczęcie farmakoterapii

13 13 Prewencja – tłuszcze SFA LDL *** HDL * ChNS *** ( saturated fatty acids) ( saturated fatty acids) MUFA LDL *** HDL * ChNS *** ( monoubsaturated fatty acids) ( monoubsaturated fatty acids) PUFA n-6 (oleje roślinne) LDL *** HDL * ChNS *** (polyunsaturated fatty acids) (polyunsaturated fatty acids) n-3 (sojowy, słonecznikowy, lniany) LDL *** HDL? *ChNS n-3 (sojowy, słonecznikowy, lniany) LDL *** HDL? *ChNS omega-3 (ryby,olej rzepakowy i sojowy) omega-3 (ryby,olej rzepakowy i sojowy) TRANS-3 LDL *** HDL * ChNS *** (izomery MUFA i PUFA --> (izomery MUFA i PUFA --> enzymy trawienne przeżuwaczy enzymy trawienne przeżuwaczy i przemysłowa hydrogenacja) i przemysłowa hydrogenacja)

14 14 Prewencja – zalecenia dietetyczne Wpływ zastapienia tłuszczów nasyconych węglowodanami Wpływ zastapienia tłuszczów nasyconych węglowodanami lub wielo- i jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi lub wielo- i jednonienasyconymi kwasami tłuszczowymi Zastąpienie 5% całkowitej Zmiana chol-C Zmiana LDL Zmiana HDL energii z tłuszczów nasy- (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) conych przez: Węglowodany złożone Wielonienasycone kw.tł Jednonienasycone kw. tł Cholesterol o 100 mg Cholesterol %

15 15 Prewencja – zalecenia dietetyczne Zalecenia – przekonywujące dowody naukowe 1. Tłuszcze nasycone < 10 % energii, trans < 2 % energii, trans < 2 % energii, 2. Owoce i warzywa > 400 g 3. Sól < 6 g 4. Nadwaga i otyłość *BMI < 25 kg/m2 *BMI < 25 kg/m2 *PAL (Physical Activity Level) > 1.75 *PAL (Physical Activity Level) > 1.75

16 16 Prewencja – zalecenia dietetyczne Zalecenia – umiarkowane dowody naukowe Zalecenia – umiarkowane dowody naukowe 5. Ogólne spożycie tłuszczu < 30 % energii 6. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe * n- 6 --> 4 – 8 % energii * n- 6 --> 4 – 8 % energii * n- 3: kwas linolenowy 2 g/dobę, * n- 3: kwas linolenowy 2 g/dobę, bardzo długołańcuchowe 200 mg/dobę bardzo długołańcuchowe 200 mg/dobę

17 17 Prewencja – zalecenia dietetyczne Zalecenia – mniej przekonywujące dowody naukowe 7. Błonnik w diecie > 25g/dobę, z węglowodanów złożonych powinno pochodzić > 55 % energii, złożonych powinno pochodzić > 55 % energii, 8. Kwas foliowy > 400 g/dobę 9. Produkty słodzone : cztery lub mniej/ dobę

18 18 Prewencja – Witamina A/β-karoten+retinol Raczej brak korzyści z suplementacji ! Badania obserwacyjne * ATBC (20 mg β-karoten) * PAS (25 mg β-karoten) + - CARET (30 mg β-karoten * U.I.)

19 19 Prewencja – Witamina E (α-tokoferol) CVD Raczej brak korzyści z suplementacji ! Badania kohortowe * CHAOS ( U.I.) + - ATBC (50 mg) - PPP (300 mg ) - GISSI (300 mg ) - HOPE (400 U.I.) - HPS (600 mg E mg C + 20 mg β-karotenu) -

20 20 Prewencja – antyoksydanty naturalne Flawonidy > 50 mg/kg produktu > 50 mg/kg produktu (cebula, kapusta włoska, brokuły, cykoria, (cebula, kapusta włoska, brokuły, cykoria, seler, żurawiny) seler, żurawiny) mg/kg produktu mg/kg produktu ( pomidory, czerwona papryka, truskawki, ( pomidory, czerwona papryka, truskawki, jabłka, winogrona, herbata, czerwone wino, jabłka, winogrona, herbata, czerwone wino, kakao) kakao) < 10 mg (kapusta, marchew, sok pomarańczowy) < 10 mg (kapusta, marchew, sok pomarańczowy) Badania populacyjne ! Analiza Hertoga w Holandii, Womens Health Study, Physicans Health Study, Nurses Health Study, EURAMIC-A tomato a day keeps the doctor away, francus- ki fenomen, itd.

21 21 Prewencja – sterole i stanole cholesterol – całkowity 7 % cholesterol – LDL 10 % cholesterol – HDL 0 Cholesterol całkowity mmol/l tygodnie

22 22 Prewencja – alkohol HDL,trójglicerydy, parametry krzepnięcia --> fibrynogen, antytrombina III, plazminogen, tkankowy aktywator Alkohol 10-30g etanolu mężczyźni 10-20g etanolu kobiety Spożycie alkoholu jednostki Udary, wypadki, marskość wątroby, zapalenie trzustki, nowotwory, kardiomiopatia alkoholowa, zaburzenia rytmu serca ChNS 150 ml wina 250 ml piwa ml wysokoprocentowego alkoholu

23 23 Prewencja – aktywność fizyczna CHD – śmiertelność/1000/rok Diabet.Med. 2002; 19: Brak Umiarkowana aktywności aktywność Aktywni Cukrzyca Normoglikemia

24 24 Prewencja – aktywność fizyczna Poziom aktywności fizycznej CHD - ryzyko J.Nutr.Biochem. 2003; 14: 122 Aktywność 30 minut Otyłość/ zesp. met./ cukrzyca Prawidłowa masa ciała/ bez cukrzycy

25 25 Prewencja – aktywność fizyczna Aktywni Brak aktywności Po 3 mies.ćwiczeń Przepływ w t.ramieniowej Circulation 2000; 102: młodzistarsi p<0.01

26 26 Fenotypy – jak bardzo ? Dziedziczność apoproteiny i cechy lipidowe 40 – 60 % Lp (a) 90 % CRP 40 – 60 %

27 27 Genotypy – obecna przydatność Określone genotypy mogą usposabiać do zwiększenia poziomu ChNS jedynie w określonych warunkach środowiskowych. Trochę poznane polimorfizm Apo E ( E2,E3,E4) --> odpowiada za 5-8 % ryzyka CHD ACE promotora fibrynogenu białek przenoszących estry cholesterolu dehydrogenazy alkoholowej reduktazy metylenotetrahydrofolianu α - adducyny

28 Effect of lipid-modifying therapies on lipids Therapy Bile acid sequestrants Nicotinic acid Fibrates Probucol Statins* Ezetimibe TC-total cholesterol, LDL-low density lipoprotein, HDL-high density lipoprotein, TG-triglyceride. *Daily dose of 40mg of each drug. This slide does not include rosuvastatin. TC Down 20% Down 25% Down 15% Down 25% Down 15–30% - LDL Down 15–30% Down 25% Down 5–15% Down 10–15% Down 24–50% Down 18% HDL Up 3–5% Up 15–30% Up 20% Down 20–30% Up 6–12% Up 1% TG Neutral or up Down 20–50% Down 20–50% Neutral Down 10-29% Down 8% Patient tolerability Poor Poor to reasonable Good Reasonable Good Adapted from Yeshurun D, Gotto AM. Southern Med J 1995;88(4):379–391, Knopp RH. N Engl J Med 1999;341:498–511, Ezetimibe Prescribing Information.,

29 Is Lower Better? Relationship between LDL-C and CV Event Rate Adapted from Ballantyne CM et al. Am J Cardiol 1998;82:3Q–12Q. LDL-C achieved mg/dL (mmol/L) WOSCOPS - Pl AFCAPS/TexCAPS - Pl ASCOT - Pl AFCAPS/TexCAPS - Rx - Rx WOSCOPS - Rx ASCOT - Rx ALLHAT - Rx ALLHAT - Pl 4S - Rx HPS - Pl LIPID - Rx 4S - Pl CARE - Rx LIPID - Pl PROSPER - Pl CARE - Pl HPS - Rx PROSPER - Rx PROSPER - Rx (1.8) 90 (2.3) 110 (2.8) 130 (3.4) 150 (3.9) 170 (4.4) 190 (5.0) 210 (5.4) Event rate (%) - Secondary prevention - Secondary prevention - Primary prevention - Primary prevention Rx - Statin therapy Pl - Placebo

30 30 Stopień stosowania leków obniżających poziom lipidów w Europie w 2000 roku

31 EUROASPIRE II: Achieving Joint European TC goal Percentage of patients 61% of high-risk patients* received lipid-modifying therapy 61% of high-risk patients* received lipid-modifying therapy 51% of patients reached Joint European TC goal** 51% of patients reached Joint European TC goal** *CABG, PTCA, MI or ischaemia, ** TC<5 mmol/L (190 mg/dL) Adapted from EUROASPIRE II. Euro Heart J 2001;22:554–772

32 32 Nie obawiaj się powtarzać tego, co już zostało powiedziane. Ludzie potrzebują, aby prawda była podawana ich uszom wiele razy i ze wszystkich stron. Pierwsza pogłoska czyni, że nadstawiają uszu, druga zostaje zarejestrowana, Nie obawiaj się powtarzać tego, co już zostało powiedziane. Ludzie potrzebują, aby prawda była podawana ich uszom wiele razy i ze wszystkich stron. Pierwsza pogłoska czyni, że nadstawiają uszu, druga zostaje zarejestrowana, a trzecia dociera. a trzecia dociera. Laennec ( ) Laennec ( ) Regius Professor de Medecine, College de France Regius Professor de Medecine, College de France


Pobierz ppt "1 Fakty i mity a rzeczywistość prewencji kardiologicznej Zdzisława Kornacewicz-Jach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google