Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wawrzyniec Konarski Uniwersytet Jagielloński Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wawrzyniec Konarski Uniwersytet Jagielloński Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim,"— Zapis prezentacji:

1 Wawrzyniec Konarski Uniwersytet Jagielloński Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa, 13 II 2012 r.

2 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Nie bogowie kierują historią, lecz ludzie. Ludzie zaś działają według Tukidydesa zgodnie ze swoją naturą, to znaczy zgodnie ze swoimi interesami. Ze względu na niezmienność natury ludzkiej można według niego przewidywać przyszłość, a nauka historii ma znaczenie praktyczne. Trafne przewidywanie przyszłości na podstawie znajomości historii i niezmienności natury ludzkiej jest według Tukidydesa cechą wielkich polityków (K. Kumaniecki)

3 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Przywództwo i władza fascynują od czasów starożytnych do współczesnych, by wspomnieć m.in.: Plutarcha (Żywoty mężów sławnych), Arystotelesa (Polityka), Platona (Państwo), Swetoniusza (Żywoty Cezarów), Szekspira (Kroniki królewskie), Machiavellego (Książę), Hobbesa (Lewiatan ), Lockea (Dwa Traktaty o Rządzie ) czy Le Bona (Psychologia tłumu)

4 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Przyjmuje się, że władza jest zjawiskiem szerszym, zatem przywództwo jest formą władzy (K. Zuba). Przywództwo ma charakter relacyjny, kolektywny i zorientowany na cele (J. McGregor Burns) ergo władza przywódcy nie może być przezeń narzucona i musi być akceptowana przez jego zwolenników

5 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Przywództwo jest więc relacją między przywódcami i ich zwolennikami, jednak nie każdy osobnik sprawujący władzę musi być przywódcą (M. Weber). Władza opiera się na przymusie i autorytecie rządów, natomiast przywództwo jedynie na autorytecie (H. Lasswell, A. Kaplan). Powstaje paradoks - można mieć władzę, ale równocześnie nie być przywódcą (J. McGregor Burns)

6 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Przywództwo jest z natury swej zindywidualizowane, przynależne określonej jednostce, nie zaś jakimś instytucjom, siłom czy systemom (S.E. Watson). Przywódca musi uzyskać legitymację do pełnienia swojej pozycji, wykonywania związanych z nią funkcji i do przewodzenia

7 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Źródła prawomocności panowania wg Webera: - tradycyjne [rola obyczaju opartego na szacunku pochodzącym od tradycji] - charyzmatyczne [rola osobowości panującego wynikająca z charyzmy – niecodziennego, osobistego daru łaski] - legalne [znaczenie sprawowania władzy zgodnie z normami prawa – np. wybory]

8 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Cztery modele przywództwa politycznego (K. Zuba): 1) Psychologiczny [przywództwo wyprowadzone z wybitnych cech osobowości danej jednostki – charyzmy, będącej osobistym magnetyzmem przywódcy, który skłania jego zwolenników do udzielenia mu poparcia (G.C. Edwards)]

9 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości 2) Interakcyjny [przywództwo jako zespół zależności pomiędzy przywódcą a jego zwolennikami, rozumiane: a/ transformacyjnie – tj. akcentujące wiarę we wspólne ideały oraz b/ transakcyjnie - tj. opierające ww. relacje na określonych profitach różnego rodzaju (podział przywódców - wg V. Pareto - na lwy i lisy)]

10 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości 3) Sytuacyjny [przywództwo jako wynik konkretnej konfiguracji procesów i zdarzeń, które wystąpiły w danym czasie i miejscu – tu także pojawia się rola charyzmy] 4) Instytucjonalny [przywództwo jako wynik procedur regulujących funkcjonowanie instytucji, zwłaszcza w demokracji liberalnej, przeciwstawny przywództwu charyzmatycznemu]

11 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości W obecnej debacie wokół przywództwa często pojawia się teza o jego kryzysie widocznym tak na skalę globalną, jak i na poziomie poszczególnych państw. Swoistą Puszkę Pandory otworzył tu artykuł byłego prezydenta Niemiec, Richarda von Weizsäckera, który w lutym 2003 r. na łamach Die Zeit zapytywał: Dlaczego rządzą nami miernoty?

12 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Nawet, jeśli miał on na myśli w pierwszym rzędzie ówczesnych polityków niemieckich, to trudno zakwestionować sens rozciągnięcia jego opinii – pochodzącej prosto od Platona - na rządzących w innych państwach. W ten sposób została zwrócona uwaga na deficyt specyficznej, wąskiej kategorii przywódców - mężów stanu, czyli autorytetów w polityce zweryfikowanych poprzez swoje działania dokonane w dłuższej perspektywie czasowej

13 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Ich brak daje się szczególnie zauważyć, jeśli odwołać się do okresu dwubiegunowego podziału świata, z którym łączą się nazwiska takich mężów stanu, jak Adenauer, de Gaulle, Kekkonen, Brandt, Thatcher, Reagan, Gorbaczow czy Kohl. Do tej grupy dołączyli zmarli niedawno: Vaclav Havel i Jan Paweł II. Natomiast do grona tak nazywanych polityków żyjących, choć już nieaktywnych można zaliczyć Nelsona Mandelę i – niezależnie od obiekcji chińskich – Dalaj Lamę. Deficyt mężów stanu jest dziś faktem

14 Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości I na koniec: Przywództwo postrzegane z perspektywy różnic płci pokazuje, iż mężczyźni dążą do strukturalizowania problemu i znalezienia optymalnego rozwiązania. Kobiety zaś czują potrzebę dzielenia się problemem na zasadzie równości stron, cementowania grupy i wzajemnego zrozumienia […]. Z tego powodu teorię racjonalnych decyzji politycznych można uznać za męską, a teorię emocjonalną za bliską żeńskiemu widzeniu świata polityki (Z.J. Pietraś)


Pobierz ppt "Wawrzyniec Konarski Uniwersytet Jagielloński Przyczynek do teorii przywództwa i jego obecnych słabości Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google