Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 | | Oświetlenie elektryczne Przemysław Wronowski Listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 | | Oświetlenie elektryczne Przemysław Wronowski Listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 | | Oświetlenie elektryczne Przemysław Wronowski Listopad 2011

2 2 | | Plan wykładu 1.Ogólne informacje dotyczące oświetlenia elektrycznego 2.Wymagania prawne 3.Oświetlenie dynamiczne 4.Rodzaje źródeł światła i ich parametry 5.CityTouch 6.Dialux 7.LightBox

3 3 | | Podstawy Źródła światła dzielimy na naturalne i sztuczne.

4 4 | |

5 5 | | Podstawowe wielkości oświetlenia strumień świetlny [lm], światłość I [cd], natężenie oświetlenia E [lx], luminancja L [cd/m2].

6 6 | |

7 7 | | Natężenie oświetlenia Poziom 20 lx umożliwia zgrubne rozróżnienie cech twarzy i został przyjęty jako minimalny we wnętrzach Poziom 200 lx umożliwia rozróżnienie cech twarzy bez nadmiernego wysiłku, został przyjęty jako minimalny we wnętrzach gdzie przebywają ludzie dłużej i jest wykonywana praca Poziom 2000 lx został przyjęty jako optymalny ze względu na odczucia przyjemnościowe Poziom 20000 lx wystąpi maksymalna czułość kontrastowa oka.

8 8 | | 10 000 lx 100 000 lx Oświetlenie naturalne

9 9 | | Poprawne oświetlenie to takie, które zapewnia wygodne widzenie Wygodne widzenie występuje gdy zdolność rozróżniania szczegółów jest pełna, spostrzeganie jest sprawne ale nie nadmiernie męczące Do zapewnienia wygodnego widzenia konieczne są: właściwy poziom natężenia oświetlenia PN-EN właściwa równomierność oświetlenia właściwy poziom ograniczenia olśnienia właściwy rozkład luminancji właściwa barwa światła właściwy współczynnik oddawania barw Oświetlenie sztuczne

10 10 | | Wartości normatywne

11 11 | | Linia ciągła - jest to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła, np.: 2000 K - barwa światła świeczki 2800 K - barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa) 3000 K - wschód i zachód słońca 4000 K - barwa biała 5000 K - barwa chłodnobiała 6500 K - barwa dzienna 10000-15000 K - barwa czystego niebieskiego nieba 28000-30000 K - błyskawica Temperatura barwowa

12 12 | | Oświetlenie dynamiczne

13 13 | | Wpływ barwy światła na człowieka

14 14 | | Oświetlenie dynamiczne

15 15 | | Sprawność źródła światła (skuteczność źródła światła) [lm/W] jednostka skuteczności źródła światła = jaka część mocy elektrycznej pobranej przez źródło światła przetwarzana jest na strumień świetlny =F/P Im większa jest ta wartość, tym bardziej sprawne jest źródło światła. W związku z tą zależnością musimy jednak wziąć pod uwagę żywotność źródła światła.

16 16 | | Moc znamionowa [W]- wartość mocy lampy przy zachowaniu określonych warunków pracy lampy. Trwałość absolutna – czas świecenia do chwili wygaśnięcia wskutek uszkodzenia Trwałość użyteczna - czas świecenia źródła światła do chwili, kiedy wartość jego strumienia świetlnego zmniejszy się o 20 ÷ 30% w stosunku do wartości początkowej Temperatura barwowa – określa kolor światła emitoanego przez źródło światła Współczynnik oddawania barw Ra- określa jak wiernie postrzegamy barwy oświetlonych przedmiotów Podstawowe parametry źródeł światła

17 17 | | Żarówki tradycyjne ZALETY: produkcja żarówek o dowolnym napięciu znamionowym i dowolnej mocy znamionowej; zaświeca się od razu po włączeniu do sieci; bardzo dobre oddawanie barw nie wymaga dodatkowego stosowania przyrządów zapłonowych i statecznika. WADY: wrażliwość na wartość napięcia zasilającego; niska trwałość (około 1000 h); niska skuteczność świetlna (8 – 21 lm/W); duża energochłonność Rodzaje źródeł światła

18 18 | | Źródła halogenowe źródła halogenowe w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi charakteryzuje: większa skuteczność świetlna (18-33 lm/W); mniejsze wymiary; wyższa trwałość (znamionowa trwałość ok 2000 h); wyższa temperatura barwowa (3000-3400 K, barwy oświetlanych przedmiotów są bardziej nasycone); mały spadek strumienia świetlnego w okresie eksploatacji. Rodzaje źródeł światła

19 19 | | Świetlówki kompaktowe ZALETY: brak efektu stroboskopowego; mogą być stosowane w większości standartowych opraw oświetleniowych. jest produkowana w różnych temperaturach barwowych Rodzaje źródeł światła

20 20 | | Świetlówki liniowe Zalety Bardzo wysoki współczynnik oddawania barw Ra>90 Szerokie zastoswanie Równomierność oświetlenia Duży wachlarz mocowy Wady Mała odporność na niskie temperatury Rodzaje źródeł światła

21 21 | | Lampy rtęciowe wysokoprężne WADY: wpływ temperatury otoczenia na czas zapłonu; niski współczynnik oddawania barw; występowanie efektu stroboskopowego. niska skuteczność świetlna (60 lm/W) ZALETY: niska cena w porównaniu z innymi wysokociśnieniowymi lampami wyładowczymi; wysoka niezawodność i trwałość w porównaniu z żarówkami (6000 - 20000 h); Rodzaje źródeł światła

22 22 | | Lampy sodowe wysokoprężne WADY: moc dostarczana do lampy może ulec zmianie wskutek zmiany napięcia zasilającego lampy niski współczynnik oddawania barw Ra~20 ZALETY: są mało wrażliwe na wahania temperatury otoczenia wysoka trwałość (20000 – 32000 h) Rodzaje źródeł światła

23 23 | | Lampy sodowe niskoprężne WADY: bardzo niski współczynnik Ra bardzo ograniczone możliwości zastosowań długi czas zapłonu ZALETY wysoka skuteczność świetlna, nawet 200 lm/W !!!! długa żywotność Rodzaje źródeł światła

24 24 | | Lampy LED WADY: cena cena... ZALETY wysoka skuteczność świetlna (i wciąż rośnie), ekstremalnie długa żywotność (ok 50 000h) wysoki współczynnik oddawania barw odporna na zmiany temperatur................... Rodzaje źródeł światła

25 25 | | Pomiary wielkości świetlnych Pomiaru natężenia oświetlenia dokonuje się luksomierzem Rodzaje źródeł światła

26 26 | | Porównanie źródeł światła TypMoc W Strumień świetlny w lm Spr. Źródła światła lm/W Żywotność w godzinach Żarówka60730121000 Żarówka1001380141000 Halogenowa niskonapięciowa20350182000 Świetlówka kompaktowa11600558000 Świetlówka3634509612000 Lampa rtęciowa8040005015000 Lampa sodowa HP1502250011632000 LED1001200012050 000 Lampa sodowa LP2503000020016000

27 27 | | System sterowania oświetleniem ulicznym CityTouch

28 28 | | CityTouch

29 29 | | CityTouch

30 30 | | CityTouch

31 31 | | Komputerowe wspomaganie w obliczeniach oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na przykładzie programu DIALUX KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA

32 32 | | 1. Uruchomienie programu i rozpoczęcie pracy Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawia się plansza (rys. 1), na której znajdują się polecenia informujące, od czego chcemy rozpocząć pracę. W naszym przypadku klikamy na plecenie – Nowy projekt wewnętrzny. Rys. 1 Okno powitalne programu Dialux Dialux

33 33 | | 2. Wprowadzenie parametrów pomieszczenia Po lewej stronie ekranu w oknie edycji pojawiła się zakładka – Edytor pomieszczenia (rys. 2), w którym wpisujemy długość, szerokość oraz wysokość pomieszczenia. Dane pomieszczenia możemy również wprowadzić za pomocą współrzędnych narożników. Dialux

34 34 | | 3. Wprowadzenie danych projektu Po zaznaczeniu katalogu Projekt 1, w oknie edycji pojawiają się zakładki, w które wpisujemy ogólne informacje – nazwa obiektu, adres, projektant Dialux

35 35 | | 4. Wprowadzenie danych pomieszczenia W tym momencie przechodzimy do definiowania obliczanego pomieszczenia. Po zaznaczeniu katalogu Pomieszczenie 1, pojawiają się zakładki, w które wpisujemy nazwę pomieszczenia. Dialux

36 36 | | - współczynniki odbicia sufitu, podłogi oraz wspólny dla ścian (rys. 6), każda z powierzchni może być również określona za pomocą materiału, z którego jest wykonana. Dialux

37 37 | | 5. Wybór opraw do projektu Kolejnym krokiem jest wybór opraw. Zanim do tego przystąpimy musimy zainstalować bazę opraw marki PHILIPS. Plik do zainstalowania znajduje się na stronie www.klubswiatla.pl. W oknie Przewodnik klikamy przycisk Wybierz oprawy. Pojawiła się zakładka opraw i z katalogu Pluginy producenta wybieramy bazę PHILIPS www.klubswiatla.pl Dialux

38 38 | | Dialux

39 39 | | 6. Rozmieszczanie opraw Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie opraw w pomieszczeniu. W oknie Przewodnik, po najechaniu kursorem na przycisk Wstaw pole opraw rozwija się menu, z którego możemy wybrać układ rozmieszczenia opraw – pojedynczą oprawę, linię opraw, układ prostokątny lub układ biegunowy Dialux

40 40 | | Rys. 17 Widok 3D rozmieszczenia opraw Dialux

41 41 | | 7. Obliczenia i przedstawienie wyników Jeżeli mamy już zdefiniowane pomieszczenie, wybraliśmy i wstawiliśmy oprawy, możemy przystąpić do obliczeń i wydruku wyników. Z okna Przewodnik wybieramy przycisk Rozpocznij obliczenia i pojawia się ramka informująca o postępie obliczeń Dialux

42 42 | | System do zarządzania usterkami na oświetleniu ulicznym

43 43 | |

44 44 | |

45 45 | |

46 46 | |

47 47 | |

48 48 | |

49 49 | | Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 | | Oświetlenie elektryczne Przemysław Wronowski Listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google