Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia na potrzeby oświetlenia część 2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia na potrzeby oświetlenia część 2"— Zapis prezentacji:

1 Energia na potrzeby oświetlenia część 2

2 Klasyczne układy sterowania oświetleniem
Wyłącznik jednobiegunowy Wyłącznik szeregowy (świecznikowy) Przełącznik zmienny (schodowy) Układ świetlówkowy Automat schodowy

3 Wyłącznik jednobiegunowy
                                                                         Rys. 1 Schemat połączeń łącznika jednobiegunowego. Służy do włączania i wyłączania obwodu elektrycznego w jednym punkcie.

4 Wyłącznik szeregowy (świecznikowy)
                                                                        Rys. 2 Układ połączeń łącznika szeregowego Jego zadaniem jest praca w trzech podstawowych układach: - pierwszy odbiór włączony, drugi wyłączony - drugi odbiór włączony, pierwszy wyłączony, - obydwa odbiory włączone lub wyłączone.

5 Przełącznik zmienny (schodowy)
                                                                                Rys. 3 Układ połączeń (montażowy uproszczony i montażowy) łącznika schodowego Układ ten umożliwia sterowanie oświetleniem z dwóch oddalonych od siebie miejsc w pomieszczeniu.

6 Układ świetlówkowy Rys. 4 Schemat połączeń układu świetlówki
Do podstawowych elementów układu świetlówki wchodzą: kondensator Ck, dławik D, zapłonnik Z oraz świetlówka o rezystancji dynamicznej Rś.

7 Automat schodowy                                                                                       Rys. 5 Schemat układu połączeń automatu schodowego do załączania odbioru z kilku miejsc. Dany układ stosowany jest często do czasowego załączania odbiorów (najczęściej oświetlenia) z kilku miejsc oddalonych od siebie.

8 Oświetlenie w inteligentnych budynkach
Inteligentny budynek - budynek posiadający system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.

9 Obszar zastosowań instalacji inteligentnego budynku

10 Oświetlenie w budynku inteligentnym
Korzyści płynące z zastosowania systemów oświetlenia inteligentnego: Elastyczność - umożliwia rekonfigurację sterowanych obwodów w przypadku zmian w aranżacji pomieszczeń, bez konieczności ingerencji fizycznej w instalację Energooszczędność - umożliwia redukcję zużycia poboru energii dla celów oświetleniowych nawet do 70% Komfort - poprawa warunków pracy wzrokowej oraz możliwość wpływu na parametry oświetleniowe - dla użytkownika Bezpieczeństwo – możliwość realizacji scenariuszy pracy oświetlenia w przypadku wystąpienia zagrożeń

11 Komponenty oświetlenia inteligentnego
czujniki (urządzenia pomiarowe – czujniki ruchu, czujniki światła i odbiorniki podczerwieni) sterowniki (urządzenia wykonawcze) urządzenia sieciowe (floor manager) Plugins – wtyczki urządzeń do popularnych narzędziach konfiguracyjnych (LonMaker, NLSuite) ułatwiające konfigurację urządzeń LMM

12 Przyciski                                                                                                                   Panele Piloty

13 Funkcje oświetlenia inteligentnego
sterowanie wieloma obwodami jednocześnie, np. w salonie czy sali konferencyjnej, włączanie światła (wolne rozświetlanie) po wykryciu ruchu np. na drodze z sypialni do łazienki, włączanie / wyłączanie światła na podjeździe i w garażu, włączanie światła w ustalonej sekwencji, zależnie od potrzeb Klienta, sceny świetlne – tworzenie klimatów, grupowanie punktów świetlnych wymaganych np. podczas oglądania telewizji, odpoczynku, pracy, spotkania,                             Sterowanie markizami w oknach dachowych za pomocą pilota

14 Funkcje oświetlenia inteligentnego
interesujące oświetlenie ogrodu z zastosowaniem scen świetlnych, inteligentne oświetlenie elewacji budynku i ogrodu, uwzględniające obecność, porę dnia i natężenie światła naturalnego, utrzymywanie stałego natężenia światła w pomieszczeniach, niezależne od pory dnia i pogody, czujniki obecności – system wyłączy oświetlenie, gdy zarejestruje brak domowników w danym pomieszczeniu, często stosowany przycisk oczekujący OFF, wyłączający wszystkie grupy oświetleniowe.

15 Przykład zastosowania
Rzut budynku biurowego Widok okna systemu EIB

16 Udział poszczególnych obszarów zastosowań systemów EIB
biurowce, centra biznesu 11-12% centrale i oddziały banków 9% hotele 15% obiekty przemysłowe 25% budynki mieszkalne 39%

17 Koszty instalacji systemu EIB
zł/m2 - wariant podstawowy (sterowanie oświetleniem) zł/m2 - wariant typowy (sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem/roletami) zł/m2 - wariant komfortowy (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i roletami/klimatyzacją) ponad 500zł/m2 - wariant luksusowy (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem klimatyzacją, roletami +dodatki) * Ceny obejmują koszt kompletnej instalacji (projekt, okablowanie, rozdzielnice, urządzenia EIB, gniazdka, uruchomienie) bez urządzeń wykonawczych (lampy, grzejniki, rolety itp.).

18 Porównanie kosztów tradycyjnej instalacji z EIB

19 Jakie są korzyści finansowe z instalacji EIB?
Poprzez wyłączanie światła zależnie od pory dnia lub poziomu oświetlenia zewnętrznego można zaoszczędzić często do 50% zużywanej dotychczas energii. W ten sposób ulega podwojeniu czas eksploatacji opraw oświetleniowych i źródeł światła, co daje znaczną dodatkową oszczędność w nakładach na konserwację. Biorąc pod uwagę oszczędność wynikającą ze sterowania ogrzewaniem budynku, można zaoszczędzić ponad 30% wydatków. Są to tylko dwa elementy oszczędności spośród wielu, jakie daje nam system EIB.

20 Czas zwrotu instalacji EIB

21 Dlaczego instalacje typu EIB są jeszcze mało popularne w Polsce?
* jest to nowość * brak jest świadomości, jakie możliwości komfortu i oszczędności niosą ze sobą * nie ma odpowiednich materiałów informacyjnych i reklamy * błędnie uważa się, że instalacje tego typu są bardzo drogie i nieopłacalne * brak wiedzy, że EIB poprawia bezpieczeństwo budynków

22 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego na przykładzie programu DIALUX

23 1. Uruchomienie programu i rozpoczęcie pracy Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawia się plansza (rys. 1), na której znajdują się polecenia informujące, od czego chcemy rozpocząć pracę. W naszym przypadku klikamy na plecenie – Nowy projekt wewnętrzny.                                                                                                                                                   Rys. 1 Okno powitalne programu Dialux

24 Rys. 2 Edytor pomieszczenia
2. Wprowadzenie parametrów pomieszczenia Po lewej stronie ekranu w oknie edycji pojawiła się zakładka – Edytor pomieszczenia (rys. 2), w którym wpisujemy długość, szerokość oraz wysokość pomieszczenia. Dane pomieszczenia możemy również wprowadzić za pomocą współrzędnych narożników.                                                                                                        Rys. 2 Edytor pomieszczenia

25 3. Wprowadzenie danych projektu Po zaznaczeniu katalogu Projekt 1, w oknie edycji pojawiają się zakładki, w które wpisujemy ogólne informacje – nazwa obiektu, adres, projektant (rys. 4).                                                                                                          Rys.4 Dane projektu

26 4. Wprowadzenie danych pomieszczenia W tym momencie przechodzimy do definiowania obliczanego pomieszczenia. Po zaznaczeniu katalogu Pomieszczenie 1, pojawiają się zakładki, w które wpisujemy nazwę pomieszczenia                                                                                                         Rys. 5 Dane pomieszczenia dotyczące jego nazwy, opisu i współczynnika zapasu

27 - współczynniki odbicia sufitu, podłogi oraz wspólny dla ścian (rys
- współczynniki odbicia sufitu, podłogi oraz wspólny dla ścian (rys. 6), każda z powierzchni może być również określona za pomocą materiału, z którego jest wykonana.                                                                                                          Rys. 6 Dane pomieszczenia dotyczące współczynników odbicia

28 5. Wybór opraw do projektu Kolejnym krokiem jest wybór opraw
5. Wybór opraw do projektu Kolejnym krokiem jest wybór opraw. Zanim do tego przystąpimy musimy zainstalować bazę opraw marki PHILIPS. Plik do zainstalowania znajduje się na stronie W oknie Przewodnik klikamy przycisk Wybierz oprawy. Pojawiła się zakładka opraw i z katalogu Pluginy producenta wybieramy bazę PHILIPS (rys.8).                                                                                                        Rys. 8 Wybór opraw do projektu

29 Rys. 9 Dodawanie opraw do projektu

30 Rys. 10 Wybór sposobu rozmieszczenia opraw
6. Rozmieszczanie opraw Kolejnym krokiem jest rozmieszczenie opraw w pomieszczeniu. W oknie Przewodnik, po najechaniu kursorem na przycisk Wstaw pole opraw rozwija się menu, z którego możemy wybrać układ rozmieszczenia opraw – pojedynczą oprawę, linię opraw, układ prostokątny lub układ biegunowy (rys. 10).                                                                                                Rys. 10 Wybór sposobu rozmieszczenia opraw

31                                                                          Rys. 17 Widok 3D rozmieszczenia opraw

32 Rys. 18 Przebieg procesu wyliczania wyników
7. Obliczenia i przedstawienie wyników Jeżeli mamy już zdefiniowane pomieszczenie, wybraliśmy i wstawiliśmy oprawy, możemy przystąpić do obliczeń i wydruku wyników. Z okna Przewodnik wybieramy przycisk Rozpocznij obliczenia i pojawia się ramka informująca o postępie obliczeń (rys. 18).                                                                                                    Rys. 18 Przebieg procesu wyliczania wyników

33 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Energia na potrzeby oświetlenia część 2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google