Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Homologia, Rozdział I „Przegląd” Homologia, Rozdział 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Homologia, Rozdział I „Przegląd” Homologia, Rozdział 1."— Zapis prezentacji:

1 Homologia, Rozdział I „Przegląd” Homologia, Rozdział 1

2 Homologia Pozwala na podstawie lokalnych obserwacji wnioskować na temat całości, Narzędzie łączące w sobie algebrę, kombinatorykę, matematykę obliczeniową oraz topologię, Homologia, Rozdział 1

3 Przykład – otaczanie. (Slajd 1)
Rys 1.1 Homologia, Rozdział 1

4 Nasuwające się pytanie:
Czy możemy rozwinąć algebraiczne narzędzie, które zdeterminuje ile regionów jest otoczonych przez zbiór linii? Rys 1.2 Dodać rysunek 1.2 Homologia, Rozdział 1

5 Cele tej książki: Nauczyć, jak dopasować do danej przestrzeni topologicznej sekwencję obiektów zwanych ‘grupami homologicznymi’, Uzyskanie informacji na temat topologii całej przestrzeni. Homologia, Rozdział 1

6 Grafy Graf jako sposób definiowania prostych obiektów,
Definicja (1.1) graf – podzbiór R3 na który składają się: {V1, ..., vn} , vi  R – zbiór wierzchołków {X  R3 | x = tv0 + (1-t)v1, 0  t  1} – zbiór krawędzi łączących wierzchołki (v0 ,v1) grafu spełniające warunki: Przecięcie dwóch różnych krawędzi jest zbiorem pustym lub dokładnie jednym wierzchołkiem Jeżeli krawędź oraz wierzchołek przecinają się to ten wierzchołek jest punktem końcowym tej krawędzi. Inne definicje: ścieżka, pętla, graf połączony, drzewo. Homologia, Rozdział 1

7 Graf kombinatoryczny. Definicja (1.2) graf kombinatoryczny:
Para (V,E) gdzie: V – skończony zbiór wierzchołków E – skończony zbiór krawędzi Krawędź o wierzchołkach v1, v2 to: e = [v1,v2] Homologia, Rozdział 1

8 Różne reprezentacje tych samych zbiorów w R3 (przykład).
G = [0,1]  R. Reprezentacje kombinatoryczne: V1 = {0,1}, E1 = {[0,1]} – naturalny V2 = {0,1/2,1}, E2={[0,1/2],[1/2,1]} Vn := {j/n | j = 0, ..., n} En := {[j/n, (j+1)/n] | j = 0, ..., n-1} Homologia, Rozdział 1

9 Różne reprezentacje grafów a niezmienność homologii.
Do udowodnienia: Czy różne kombinatoryczne reprezentacje tych samych grafów będą miały tą samą homologię? Homologia, Rozdział 1

10 Ograniczenia topologiczne i algebraiczne.
Rys1.4 Homologia, Rozdział 1

11 Ograniczenia topologiczne i algebraiczne. (tabele)
 - „operator graniczny” Odwzorowanie liniowe: Dla I: Homologia, Rozdział 1

12 Dodawanie modulo 2. Inna reprezentacja I: Wyjście: arytmetyka mod2
E’(I) = {[a,c],[c,d],[d,e]}; V’(I) = {a,c,d,e} Wtedy: Co może być prawdą tylko dla Wyjście: arytmetyka mod2 Wtedy otrzymujemy odpowiednio równania: Dla I: Dla 1 równanie 1.1 Homologia, Rozdział 1

13 Dodawanie modulo 2. (wniosek i wyjątek)
Przestrzenie z cyklami sumują się do 0. Wyjątek – Wypełnione obszary przestrzeni. Cykle, które są ograniczeniami powinny być ignorowane. Homologia, Rozdział 1

14 Śledzenie kierunków. Alternatywa dla arytmetyki mod2.
Założenia: I oraz 1 są podzbiorami R2 Homologia, Rozdział 1

15 Redefinicja ‘’ Gdy kierunek krawędzi jest zgodny z kierunkiem osi to:
[a,b] to algebraiczne [a,b] Gdy kierunek krawędzi jest przeciwny do kierunku osi to: [c,d] to algebraiczne –[c,d] Wtedy mając krawędź biegnącą z {a} do {b}: [a,b]:= b – a Gdzie  jest liniowe. Homologia, Rozdział 1

16 Przykłady. Dla I mamy: Dla 1 mamy: Homologia, Rozdział 1

17 Wnioski. Algebra odpowiadająca interesującej topologii jest cyklem – suma ograniczeń algebraicznych obiektów jest równa 0. Ponownie: cykle, które ograniczają jakiś obszar nie są interesujące. Homologia, Rozdział 1

18 Homologia ‘mod 2’ grafów.
G = (V,E) – dany graf Dwie przestrzenie wektorowe: C0(G,Z2); C1(G,Z2); V – baza przestrzeni C0(G,Z2) E – baza przestrzeni C1(G,Z2) Przestrzenie Ck(G,Z2) zwane są k-tym łańcuchem dla G Homologia, Rozdział 1


Pobierz ppt "Homologia, Rozdział I „Przegląd” Homologia, Rozdział 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google