Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ruch i jego opis Powtórzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ruch i jego opis Powtórzenie."— Zapis prezentacji:

1 Ruch i jego opis Powtórzenie

2 Ruch i jego opis Ruch jako zjawisko fizyczne. Tor ruchu. Droga.
Ruch prostoliniowy jednostajny. Prędkość jako wielkość wektorowa. Ruch prostoliniowy zmienny. Ruch jednostajny po okręgu.

3 Ruch jako zjawisko fizyczne
Ciało znajduje się w ruchu, jeżeli z upływem czasu następuje zmiana jego położenia względem innego ciała, zwanego układem odniesienia. Układ odniesienia to ciało, względem którego określamy, czy inne ciało jest w ruchu, czy w spoczynku.

4 Ruch jako zjawisko fizyczne
Względność ruchu polega na tym, że dane ciało jest w spoczynku względem jednego ciała, zaś w ruchu względem drugiego, np.. Uczeń siedzący w klasie, jest w spoczynku względem krzesła na którym siedzi, natomiast jest w ruchu względem Słońca, gdyż z całą Ziemią krąży właśnie wokół Słońca.

5 Tor ruchu. Droga. Torem ruchu nazywamy linię, którą zakreśla ciało wykonujące ruch. Długość części toru nazywamy drogą.

6 Ruch prostoliniowy jednostajny
Ruchem jednostajnym prostoliniowym nazywamy ruch, którego torem jest linia prosta i w którym ciało przebywa w dowolnych, ale jednakowych odstępach czasu jednakowe drogi. W ruchu prostoliniowym jednostajnym szybkość ciała jest stała, a droga przebyta przez ciało jest wprost proporcjonalna do czasu trwania ruchu.

7 Prędkość jako wielkość wektorowa
Aby w pełni zdefiniować wektor prędkości, musimy podać: Kierunek; Zwrot; Wartość.

8 Ruch prostoliniowy zmienny
Ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym nazywamy taki ruch, którego torem jest linia prosta, a szybkość ciała w każdej sekundzie wzrasta o tę samą wartość. Ruch, którego torem jest linia prosta, a szybkość ciała w każdej sekundzie maleje o tę samą wartość, nazywamy ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym.

9 Ruch jednostajny po okręgu.
Ruchem jednostajnym po okręgu nazywamy ruch, którego torem jest okrąg i w którym szybkość ciała w każdej chwili jest taka sama. Podczas ruchu po okręgu kierunek prędkości zmienia się, a to oznacza, że prędkość (jako wielkość wektorowa) ulega zmianie.

10 Wielkości fizyczne, symbole, jednostki
Wielkość fizyczna Symbol Jednostka Wzór Droga w ruchu jednostajnym prostoliniowym s m, metry s=vt Szybkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym v m/s, metry na sekundę v=s/t Przyspieszenie a m/s2 a=v/t Droga w ruchu zmiennym s=1/2at2 Szybkość w ruchu zmiennym v=at Szybkość w ruchu po okręgu v=2пr/T


Pobierz ppt "Ruch i jego opis Powtórzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google