Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikacji."— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikacji

2 Czasy kiedy człowiek nie potrafił jeszcze mówić.
Gesty Mimika Mowa nieartykułowana (odbiór zależał od barwy i tonu głosu) Kontakt fizyczny Odległość Pierwsze instrumenty Postawa Rysunki

3 Gesty Są to dowolne ruchy wykonane przez kogoś świadomie lub nieświadomie, mające określone znaczenie. Istnieją gesty, które zostały rozpowszechnione niemalże na cały świat, dzięki prostocie przekazu lub udziałowi mediów. Mimo to wiele ogólnie rozumianych gestów w kulturze zachodniej ma zupełnie inne znaczenie w kulturze Wschodu. Typowym przykładem jest uniesiony do góry kciuk, który w zachodnim kręgu kulturowym oznacza zwycięstwo lub akceptację, zaś w krajach Bliskiego Wschodu ma negatywny kontekst seksualny. Często zdradzają o czym naprawdę myślimy, jednakże łatwo jest je opanować. Wiele gestów tłumaczonych jest inaczej niż powinny być przez co dochodzi do wielu nieporozumień.

4 Mimika Rodzaje mimiki;
Ruchy mięśni twarzy, wyrażające myśli, emocje, przeżycia, nastroje, a także postawy wobec innych ludzi oraz bieżące komentarze do toczącej się komunikacji. Wyróżnia się siedem regionów twarzy, które kształtują wyraz mimiczny: brwi i czoło oczy  Nos górna warga dolna warga i broda szczelina ust Żuchwa Rodzaje mimiki; -Mimowolna, spontaniczne wyrazy twarzy są wytworem ewolucji i wiążą się z przeżywaniem emocji .Te wyrazy twarzy podobne są u wszystkich ludzi bez względu na wiek, status społeczny, pochodzenie, płeć, kulturę itp. -Zautomatyzowane wyrazy mimiczne, które dawniej były świadome. Dzieci uczą się pewne wyrazy mimiczne ukrywać lub zniekształcać, słysząc np. "Nie rób takiej miny". W ten sposób człowiek uczy się pewnych reguł, które określają jak wolno wyrażać emocje. Owe nawyki zostają szybko zautomatyzowane i modulują wyraz mimiczny bez udziału świadomości. Nawyki te bardzo trudno jest przełamać. Na przykład dziecko może powiedzieć: "Tatusiu, nie mogę się przestać uśmiechać". Niektóre wyrazy mimiczne są tak zwanymi ruchami manipulacyjnymi: wciągnięcie warg, poruszanie nosem, przygryzanie wargi, zaciskanie powiek. Tego typu ekspresje również lokują się pomiędzy dowolnymi i mimowolnymi wyrazami mimicznymi. -Dowolne ekspresje mimiczne. Są to świadomie cenzurowane wyrazy twarzy, modyfikowane w celu wywierania odpowiedniego wrażenia.

5 Od chwili kiedy już mówił do czasów wynalezienia elektryczności.
Mowa Rysunki Symbole Pismo Kody Listy Dźwięki Znaki dymne Heliograf Semafor

6 Mowa Używanie języka w procesie porozumiewania się, czyli konkretne akty użycia systemu językowego (złożonego ze znaków i reguł). Celem mowy jest odbieranie i nadawanie komunikatów w formie przekazów językowych: - ustnych - pisemnych - gestów i mimiki (mowa ciała) Mowa spełnia następujące funkcje: - ekspresyjną - przekazywanie uczuć - komunikacyjną - informowanie o tym co znamy, widzieliśmy, słyszeliśmy - regulacyjną - wydawanie i przyjmowanie dyspozycji

7 Od elektryczności do czasów komputerów.
Telegraf Telefon Radio Telewizja Komputery

8 Telegraf Urządzenie do przekazywania informacji, przeważnie tekstowych, na odległość. Claude Chappe wynalazł telegraf w 1794 r. Jako wynalazca telegrafu często jest podawany Samuel Morse ( ), choć wielu innych wynalazców opatentowało różne wersje tego urządzenia. Jednak popularyzację telegrafu przypisuje się jedynie Morse'owi, bo stworzył realny, łatwy do opanowania alfabet, który może być przekazany za pomocą telegrafu. Telegraf igiełkowy skonstruowali w 1833 roku w Getyndze uczeni niemieccy Carl Friedrich Gauss i Wilhelm Weber. Pierwszy elektryczny telegraf zbudowany został w 1837 roku przez angielskiego fizyka i wynalazcę, Sir Charlesa Wheatstone'a oraz Sir Williama Fothergilla Cooke'a. Telegraf ten wykorzystywał pięć przewodów do kierowania wskazówką w odbiorniku, która wskazywała różne litery alfabetu. W tym samym roku Samuel Finley Breese Morse opracował pierwszy amerykański telegraf, który był oparty (w przeciwieństwie do wynalazku Wheatstone'a) na dużo prostszym systemie kropek i kresek, zwanym alfabetem Morse'a, przesyłanym tylko przez jedną parę przewodów. Dzięki prostocie budowy linii telegraficznych i niezawodności działania system Morse'a został w końcu uznany za standard.

9 Komputery i czasy współczesne.
Internet Telefonia komórkowa

10 http://www. econlp. com/blog/index
niewerbalna-a-werbalna-fakty-i-mity/ ew=article&id=75:moliwo-komunikacji&catid=1:latest- news&Itemid=50 postawa-glos an.nazwa.pl/sp32/twister/index.php?option=com_content&task= view&id=250&Itemid=43 stay/


Pobierz ppt "Metody komunikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google