Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: mgr Maria Orlińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: mgr Maria Orlińska"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: mgr Maria Orlińska
Prąd elektryczny Przygotowała: mgr Maria Orlińska

2 Prąd elektryczny Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych; w ciałach stałych – elektronów, w cieczach - jonów

3 Napięcie elektryczne Przepływ ładunków dokonuje się wówczas, gdy między dwoma danymi punktami istnieje różnica potencjałów – NAPIĘCIE (np. między „plus” i „minus”) Napięcie – U [1V]

4 Natężenie prądu Natężenie prądu - I określa ilość ładunku - q przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu - t

5 Natężenie prądu

6 Opór elektryczny Naturalna własność materiału wynikająca z tarcia elektronów podczas przepływu prądu; zależy od rodzaju materiału (opór właściwy), długości elementu i przekroju poprzecznego opór – R [1Ω]

7 Praca prądu elektrycznego
Jest to praca wykonywana podczas przesuwania ładunku między dwoma punktami, między którymi istnieje napięcie elektryczne W = q * U praca – W [1J = 1C*1V]

8 Praca prądu elektrycznego
Pracę prądu elektrycznego można wyliczyć znając natężenie prądu i czas jego przepływu q = I * t więc W = U * I * t

9 Moc urządzenia Moc – skalarna wielkość fizyczna  określająca pracę  wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny

10 Moc urządzenia Faktycznie moc urządzenia jest wielkością, która określa ilość energii pobranej w jednostce czasu (w naszym przypadku ilość pobranej energii elektrycznej), celem wykonania danej pracy

11 Energia elektryczna pobrana
Energię elektryczną pobraną wylicza się ze wzoru:

12 Tabliczka znamionowa Parametry zasilania Moc urządzenia

13 Kilowatogodzina 1 kWh jest to ilość energii jaką pobiera urządzenie o mocy 1kW (1000W) w ciągu 1 h 1 kWh = 1kW * 1h 1 kWh = 1000W * 3600s 1 kWh = J

14 Wyliczamy energię pobraną
E = 0,001 * P * t Podstawiając moc w watach i czas pracy w godzinach otrzymujemy energię zużytą w kilowatogodzinach

15 Wyliczamy koszt eksploatacji
K = E * k Wstawiając energię w kilowatogodzinach i koszt jednej kilowatogodziny w złotówkach za 1kWh otrzymujemy koszt eksploatacji w złotówkach

16 Wyliczamy koszt eksploatacji
Oblicz koszt rocznej eksploatacji piekarnika elektrycznego o mocy 3000W, jeśli jest on użytkowany przeciętnie 6 godzin na tydzień.

17 Wyliczamy koszt eksploatacji
Pamiętamy, że rok ma 52 tygodnie E = 0,001*3000*6h/tydz*52tyg E = 936 kWh

18 Wyliczamy koszt eksploatacji
Przyjmijmy, że koszt 1 kWh wynosi 0, 50 zł K = 936 kWh * 0,50 zł/kWH K = 468 zł Roczny koszt eksploatacji piekarnika wynosi 468 zł.

19 Koniec Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przygotowała: mgr Maria Orlińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google