Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Paweł Śliwiński INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań e: t: 061-851-86-77.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Paweł Śliwiński INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań e: t: 061-851-86-77."— Zapis prezentacji:

1 Dr Paweł Śliwiński INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16, Poznań e: t:

2 Teorie, które sprawdzają się tylko w połowie przypadków, warte mniej niż rzut monetą George J. Stigler, The Theory of Price Analiza TECHNICZNA a analiza FUNDAMENTALNA SPÓŁEK NA NEWCONNECT Czy warto je stosować i na ile są skuteczne na rynku NewConnect …

3 Październik? Jeden z najbardziej niebezpiecznych miesięcy do inwestowania na giełdzie. Pozostałe to lipiec, styczeń, wrzesień, kwiecień, listopad, maj, marzec, czerwiec, grudzień, sierpień i luty. Mark Twain Inwestowanie

4 Inwestowanie to… … nabywanie aktywów umożliwiająca osiągnięcie zysku w postaci przewidywalnego dochodu (dywidend, odsetek, itp.) oraz zysku wynikającego ze wzrostu wartości aktywów w długim okresie … nabywanie aktywów umożliwiająca osiągnięcie zysku w postaci przewidywalnego dochodu (dywidend, odsetek, itp.) oraz zysku wynikającego ze wzrostu wartości aktywów w długim okresie … intelektualne starcie z rzeszą pozostałych inwestorów, gdzie nagrodą jest wzrost wartości posiadanych aktywów … intelektualne starcie z rzeszą pozostałych inwestorów, gdzie nagrodą jest wzrost wartości posiadanych aktywów … gra, której wynik zależy od umiejętności przewidywania przyszłości

5 Inwestowanie … dwie teorie inwestorów… Teoria solidnych podstaw Teoria zamków na piasku

6 Inwestowanie … teoria zamków na piasku…

7 Inwestowanie … teoria solidnych podstaw…

8 Inwestowanie … gra na giełdzie… Gra na giełdzie (wg Keynesa) przypomina typowanie zwycięzcy konkursu piękności – zwycięzcą zostaje osoba, na którą zagłosuję większość osób, a niekoniecznie musi ona zawsze być obiektywnie najpiękniejsza. W inwestowaniu najistotniejsze jest określenie oczekiwań większości inwestorów dotyczących przyszłych wyników danej spółki, a nie samych wyników.

9 Inwestowanie … teoria większego głupca… nie ma nic złego w tym, że płaci się za akcje 5 razy więcej, niż wynosi ich wartość wewnętrzna, o ile tylko znajdzie się naiwny inwestor (bigger fool), który zapłaci 10 krotność ich rzeczywistej wartości. HOSSAHOSSA??????

10 "Technical analysis is perhaps the oldest device designed to beat the market... Cesari and Cremonini Analiza TECHNICZNA

11 Analiza TECHNICZNA – trzy podstawowe założenia 1. zmiany popytu i podaży na giełdzie znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach akcji1. zmiany popytu i podaży na giełdzie znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach akcji2. zmiany cen akcji podlegają utrzymującym się przez dłuższy czas trendom2. 3. procesy zachodzące na giełdzie powtarzają się3.

12 Analiza TECHNICZNA – geneza… zapoczątkowana przez handlarzy ryżu na giełdzie Dojima Rice Exchange w Osace na początku XVII wieku za prekursora analizy technicznej uważany jest C H.Dowa C.H. Dow zdefiniował trend wzrostowy, w którym kolejne szczyty i dołki formują się na coraz wyższym poziomie oraz trend spadkowy, w którym szczyty i dołki obserwowane są na coraz niższym poziomie oraz trend horyzontalny

13 Analiza TECHNICZNA – przykład

14 Analiza TECHNICZNA – jej wykorzystanie … Analitycy technicy twierdzą, że wykres kursu jest jedynym narzędziem, którego potrzebują do prognozowaniu przyszłego kursu akcji. Zdaniem analityków technicznych nie ma znaczenia jaka spółka jest analizowana, tzn. jej firma, dane księgowe (wyniki finansowe, kapitał, itp.), w jakiej branży działa, ani kto nią zarządza. Istotne jest kształtowanie kursu w przeszłości. Stworzone wykresy wykorzystuje się do wyznaczania trendów. Przy pomocy wykresów można określić tendencje kształtowania się kursów akcji w przyszłości. Najważniejszym zadaniem technika jest postawienie diagnozy, czy ruch cen i obrót są normalne (niezakłócone przez sztuczny czynnik), czy nie, jak również przepowiedzenie najbardziej prawdopodobnego kursu akcji w przyszłości.

15 Analiza TECHNICZNA – jej wykorzystanie …

16 Analiza TECHNICZNA – narzędzia… wykresy instrumenty ekonometryczne wskaźniki RSI, MACD formacje cenowe

17 … Analiza TECHNICZNA – narzędzia… wskaźnik RSI (Relative Strength Index) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych wskaźników analizy technicznej. Należy on do grupy wskaźników określanych mianem oscylatorów. Oznacza, to że jego wartość jest znormalizowana i zawiera się w określonym paśmie wahań (dla RSI jest to 0–100). Przyjęcie przez wskaźnik RSI wartości od oznacza rynek wykupiony – sygnał sprzedaży. Przyjęcie przez wskaźnik RSI wartości od 0-30 oznacza rynek wyprzedany – sygnał kupna.

18 Analiza TECHNICZNA – narzędzia… wskaźnik RSI

19 Analiza TECHNICZNA – narzędzia… wskaźnik MACD (Moving Average Convergance Divergance) został opracowany przez Geralda Appela w latach 60. dwudziestego wieku Wskaźnik MACD jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych wśród inwestorów narzędzi analizy technicznej Łączy zalety oscylatorów generujących sygnały zawarcia transakcji oraz wskaźników służących do określenia siły trendu Kiedy linia MACD przecina od dołu linię sygnału pojawia się sygnał do kupna akcji, a gdy linia MACD przecina linię sygnału od góry – oscylator daje sygnał sprzedaży. Potwierdzeniem tych sygnałów jest przecięcie przez wykres MACD linii równowagi znajdującej się na poziomie 0

20 Analiza TECHNICZNA – narzędzia… wskaźnik MACD

21 Analiza TECHNICZNA – wskaźniki RSI, MACD – przykład 1

22 Analiza TECHNICZNA – wskaźniki RSI, MACD – przykład 2

23 Analiza TECHNICZNA

24

25

26

27 " NewConnect jest jednym z 10 rynków alternatywnych w Europie prowadzonych przez Giełdy będące członkiem Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Pod względem liczby notowanych spółek wśród rynków alternatywnych NewConnect zajmuje 5 pozycję. Analiza FUNDAMENTALNA

28 to technika budowania portfela zgodnie z założeniami teorii solidnych podstaw wychodzi z założenia, że kursy niedowartościowanych spółek posiadających solidne podstawy wcześniej, czy później będą równe lub wyższe ich wartości wewnętrznej określa wartość wewnętrzną akcji w oparciu o metody wyceny: metodę porównawczą metodę DCF określa wartość wewnętrzną akcji w oparciu o metody wyceny: metodę porównawczą metodę DCF oprócz danych finansowych analizuje się również perspektywy branży, strategię i plany inwestycyjne, a także zarząd

29 Analiza FUNDAMENTALNA Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej można porównać do bikini… … chociaż to co pokazuje jest ciekawe, dużo ciekawsze jest to co ukrywa.

30 Analiza FUNDAMENTALNA

31

32 - główne ryzyka z nią związane- Analiza fundamentalna bazuje w dużej mierze na obiektywnych danych księgowych. Niemniej nie można wykluczyć podjęcia błędnych decyzji na jej podstawie. błędne oszacowanie wartości akcji na skutek: nieprawdziwych lub błędnych informacji (garbage in – garbage out) wykorzystania nieprawidłowych narzędzi analitycznych błędne oszacowanie wartości akcji na skutek: nieprawdziwych lub błędnych informacji (garbage in – garbage out) wykorzystania nieprawidłowych narzędzi analitycznych rynek nie stanie się efektywny (nie skoryguje swojego błędu) i kurs akcji nie będzie wzrastał lub spadał rynek nie stanie się efektywny (nie skoryguje swojego błędu) i kurs akcji nie będzie wzrastał lub spadał

33 Analiza FUNDAMENTALNA - wybrane zasady inwestowania zgodnie z AF- Zgodnie z teorią inwestowania długoterminowy wzrost kursów powinien pokrywać się z długofalowym wzrostem zysków Inwestycja w zdywersyfikowany portfel akcji dobranych pod kątem fundamentalnym, a zakupionych z momencie wskazanym przez analizę techniczną Koncentracja na akcjach, które są w niełasce, ale … brak popularności akcji nie może być jedyną przesłanką ich zakupu (strategia kupowania wbrew opinii większości z analizą fundamentalną)

34 Analiza FUNDAMENTALNA wskaźniki P/E P/BV dla spółek z NC P/E*P/BV* -2,59 790,764,69 67,787,71 25,202,87 14,412,08 22,003,40 * stan na 16 lipca 2008

35 Do dnia 3 czerwca 2008 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 54 spółki. – NewConnect po dziewięciu miesiącach. Raport z okresu dojrzewania. Inwestowanie na rynku NewConnect

36 Zysk i ryzyko są współzależne - średnia stopa zwrotu z inwestycji jest tym wyższa, im wyższe jest ryzyko - Oczekiwana stopa zwrotu inwestora winna zależeć od tego, czy woli dobrze jeść czy spać. - J. Kenfield Morley, Some Things I Believe Oczekiwana stopa zwrotu inwestora winna zależeć od tego, czy woli dobrze jeść czy spać. - J. Kenfield Morley, Some Things I Believe

37 Inwestowanie na rynku NewConnect Zwiększanie liczby papierów wartościowych w portfelu ma sens ekonomiczny, ale jedynie do pewnego stopnia Zwiększanie liczby papierów wartościowych w portfelu ma sens ekonomiczny, ale jedynie do pewnego stopnia

38 Inwestowanie na rynku NewConnect Rzeczywiste ryzyko inwestycji w akcje zależy od doboru spółek posiadających solidne podstawy oraz horyzontu czasowego. Inwestowanie regularne może być kluczem do sukcesu. Akceptowalne ryzyko zależy od sytuacji finansowej inwestora.

39 Inwestowanie na rynku NewConnect NASDAQNASDAQ DJIADJIA NCIndexNCIndexWIGWIG

40 Połączenie analizy fundamentalnej z analizą techniczną (jakie akcje kupować i kiedy) Połączenie analizy fundamentalnej z analizą techniczną (jakie akcje kupować i kiedy) Kupuj akcje spółek publikujących prognozy wyników, według których zyski wzrastają ponadprzeciętnie. Nigdy nie płać za akcje więcej niż wynosi ich wartość fundamentalna - kupuj akcje posiadające niskie P/E Kupując akcje o niskim P/E upewnij się, że ich zakup jest rzeczywiście poparty przesłankami fundamentalnymi. Kupuj spółki, które posiadają duży potencjał wzrostu zysku, ponieważ jeżeli zysk spółki wzrośnie np. 2 razy spowoduje to rozpalenie wyobraźni inwestorów, co do przyszłości i wzrost wskaźnika P/E, a tym samym bardziej niż 2-krotny wzrost kursu akcji. Kupuj spółki, które posiadają duży potencjał wzrostu zysku, ponieważ jeżeli zysk spółki wzrośnie np. 2 razy spowoduje to rozpalenie wyobraźni inwestorów, co do przyszłości i wzrost wskaźnika P/E, a tym samym bardziej niż 2-krotny wzrost kursu akcji. Kupuj akcje spółek, które potrafią zwrócić na siebie uwagę inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych – mają wizję i potrafią rozpalić wyobraźnię tłumów. Określ moment zakupu wykorzystując narzędzia analizy technicznej. Stosuj dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

41 Inwestowanie na rynku NewConnect Inwestycje w spółki typu start-up Posiadanie przychodów i zysków było uznawane za wadę, ponieważ istniało ryzyko że przychody i zyski spadną. W przypadku start-upów nie ma tego ryzyka.. Gdy sprzedaje się marzenia, wartość wskaźnika P/E jest bez znaczenia /Richard M. Beleson/

42 Dr Paweł Śliwiński INWEST CONSULTING SA ul. Krasińskiego 16, Poznań e: t: Serdecznie dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dr Paweł Śliwiński INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań e: t: 061-851-86-77."

Podobne prezentacje


Reklamy Google