Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza techniczna wykład 10

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza techniczna wykład 10"— Zapis prezentacji:

1 Analiza techniczna wykład 10
Teoria fal Elliotta (kontynuacja) Oscylatory: CCI (Commodity Channel Index) Stochastic Fast, Stochastic Slow

2 Reguła zmienności - rynek nie zachowuje się dwa razy z rzędu w ten sam sposób

3 Dno fali 4 jako obszar wsparcia
Gdy po 5 falowej fazie wzrostu (hossy) następuje 3 falowa faza zniżki (bessy), to – zdaniem Elliotta – dno fali C nie powinno zejść poniżej poziomu dna fali nr 4 ukształtowanego w trendzie wzrostowym Teza stanowi pomoc do określenia zasięgu spadku Mogą zdarzyć się odstępstwa od tej reguły

4 Zasięg 5. fali wynikający z kanału trendu

5 Proporcje między falami
Minimalny zasięg fali 3 można wyliczyć mnożąc wysokość fali 1 przez 1,618 i dodając otrzymaną wielkość do poziomu dna fali 2. Zasięg fali 5 można wyliczyć w przybliżeniu mnożąc wysokość fali 1 przez 3,236 (2 razy 1,618) i dodając tę wartość do szczytu lub dna fali pierwszej, w celu uzyskania maksimum i minimum zasięgu przyszłego ruchu cen

6 Proporcje między falami

7 Proporcje między falami

8 Proporcje między falami
Jeśli fale 1 i 3 są mniej więcej równe i oczekuje się, że fala 5 będzie wydłużona, to jej zasięg można wyliczyć mierząc odległość od dna fali pierwszej do szczytu fali trzeciej, mnożąc ją następnie przez 1,618 i dodając uzyskany wynik do poziomu dna fali czwartej

9 Proporcje między falami

10 Proporcje między falami
Brak szczegółowych wskazań odnośnie długości fal 2 i 4. Przyjmuje się, że mogą być wyznaczone poziomami zniesień Fibonacciego

11 50% - towe ZNIESIENIA IMPULSÓW WZROSTOWYCH

12 Proporcje między falami
Tylko jedna fala impulsu może ulec wydłużeniu, pozostałe równe są pod względem długości i czasu trwania. W przypadku fal korygujących, w normalnym zygzaku fala c ma często mniej więcej taką długość jak fala a; Innym sposobem zmierzenia zasięgu fali c jest pomnożenie wysokości fali a przez 0,618 i odjęcie wyniku od dna fali a; W przypadku płaskiej korekty 3-3-5, gdzie fala b sięga szczytu fali a lub go przekracza, fala c będzie miała długość około 1,618 fali a.

13 Proporcje między falami

14 Zakres fali C wyznaczony narzędziem Fibonacci retracement

15 Zasięg fali A jako 50% zniesienie fali 5 oraz wyznaczenie zasięgu fali C – zgodne z regułą Elliotta

16 Badanie zasięgu kolejnych fal spadkowych (Liberty)

17

18

19 ZigZag(20%)/ MOSTALEXP/log

20 ZigZag(20%)/ MOSTALZAB/log

21 ZigZag(20%) / PROCHEM / log

22 ZigZag(15%) / MCI / log

23 ZigZag(10%) / mWIG40 / log Wydłużona 5 fala ?

24 ZigZag(15%)/ sWIG80/log

25 ZigZag(15%)/ sWIG80/log

26 ZigZag(5%) / sWIG80 / log

27 ZigZag(1,7%) / sWIG80 / log

28 Liczby Fibonacciego i czas
Zakłada się , że momenty przyszłych istotnych punktów zwrotnych wyznaczają liczby ciągu Fibonacciego, licząc od wcześniejszych ważnych momentów w ruchu cen. Metoda może być stosowana dla dni, tygodni, miesięcy lub lat.

29 Liczby ciągu Fibonacciego na osi czasu – możliwe punkty lokalnych ekstremów

30 Liczby ciągu Fibonacciego na osi czasu – możliwe punkty lokalnych ekstremów

31 Przedziały czasowe Fibonacciego dla dziennego wykresu WIG-u

32 Przedziały czasowe Fibonacciego

33 Liczby Fibonacciego i czas
Uwaga Relacje w czasie oparte na ciągu Fibonacciego jakkolwiek mogą się pojawić, jednak – zdaniem wielu specjalistów - stanowią niepewny i mało istotny aspekt teorii fal Elliotta (J.J. Murphy)

34 Podsumowanie Rynek akcji Rynek towarowy (najlepsze rezultaty)
(teoria Elliota dopuszczała pewne różnice w odniesieniu do tych rynków) Teoria sprawdza się bardziej dla indeksów a nie akcji rynków płynnych z dużą liczbą uczestników Pożądane jest łączenie TE z innymi narzędziami analizy technicznej Nie należy bezkrytycznie opatrywać się formacji przewidzianych w TE

35 Stochastic Fast Commodity Channel Index – CCI
OSCYLATORY (c.d.) Stochastic Fast Commodity Channel Index – CCI

36 Stochastic Fast - szybki oscylator stochastyczny
C – ostatnia cena zamknięcia Max(H,n) – maksimum z najwyższych wartości cen z ostatnich n okresów Min (L,n) – minimum z najmniejszych wartości cen z ostatnich n okresów 100* [C - Min (L,n)] %K = Max(H,n) - Min (L,n)] %D= EMA( %K, 3)

37 Stochastic Fast - oscylator stochastyczny szybki
Wzór na %K może przybrać równoważną postać: %K = 100*[(C - Ln)/(Hn - Ln)] Gdzie Ln , Hn są odpowiednio najniższą, najwyższą ceną osiągniętą w ciągu ostatnich n okresów

38 Stochastic Fast – oscylator stochastyczny szybki
%K mierzy relację procentową ceny zamknięcia do całego zakresu cenowego w ustalonym okresie Wartości osiągane przez wskaźnik: Wartości wysokie, > 70 oznaczają cenę zamknięcia bliską górnej granicy zakresu wahań Wartości niskie, < 30 oznaczają cenę zamknięcia bliską dolnej granicy zakresu wahań %D nosi nazwę szybkiego oscylatora stochastycznego zaś EMA(%D,3) – wolnego oscylatora stochastycznego

39 Stochastic Fast - oscylator stochastyczny szybki
Wskaźnik swego czasu spopularyzowany przez uczestników rynków terminowych Główna linia oscylatora to %K Wygładzona postać %K to %D. Przyjmuje się, że wyjście linii %K ponad %D w obszarze wyprzedania jest sygnałem kupna zaś przejście %K poniżej %D w obszarze wykupienia - sygnałem sprzedaży. Dodatkowo poszukiwane są dywergencje linii %D względem wykresu cenowego.

40 Stochastic; %K –zielony, %D - niebieski poziomy wykupienia(>70), wyprzedania(<30)

41 Stochastic Fast: %K – czerwona, %D – niebieska (widoczna dywergencja)

42 Porównanie Stochastic z RSI

43 Porównanie Stochastic z MACD, przy standardowych parametrach obu wskaźników

44 Stochastic Fast - uwagi
Stochastic Fast można stosować na wykresach długoterminowych (w układzie tygodniowym lub miesięcznym) – w analizach o dłuższym horyzoncie czasowym, a także wykresach krótkoterminowych – dziennych Technicy wykorzystują jednocześnie oscylator długoterminowy – do określenia kierunku trendu oraz krótkoterminowy - do wyznaczenia momentu transakcji Zamiast %D można posługiwać się wolnym oscylatorem - EMA(%D,3) ze względu na większą wiarygodność płynących zeń sygnałów Dobre rezultaty daje łączenie z innym oscylatorem np. RSI

45 Commodity Channel Index – CCI indeks kanału towaru dla n okresów
SK – średnia krocząca prosta dla n okresów C – cena zamknięcia H,L cena najwyższa, najniższa

46 Commodity Channel Index – CCI
There are 4 steps involved in the calculation of the CCI(20): Calculate the last period's Typical Price (TP) = (H+L+C)/3 where H = high, L = low, and C = close. Calculate the 20-period Simple Moving Average of the Typical Price (SMATP). Calculate the Mean Deviation. First, calculate the absolute value of the difference between the last period's SMATP and the typical price for each of the past 20 periods. Add all of these absolute values together and divide by 20 to find the Mean Deviation. The final step is to apply the Typical Price (TP), the Simple Moving Average of the Typical Price (SMATP), the Mean Deviation and a Constant (.015) to the following formula: CCI = ( Typical Price - SMATP ) / ( .015 X Mean Deviation )

47 CCI zastosowania, uwagi
Identyfikacja stanów wyprzedania, wykupienia Papier jest wyprzedany, gdy CCI spada poniżej -100 wykupiony, gdy CCI przekracza Sygnał kupna: z poziomu wyprzedania wzrost CCI powyżej –100. Sygnał sprzedaży: z poziomu wykupienia spadek CCI poniżej +100. Jak przy każdym oscylatorze bada się trendy CCI Wiarygodność sygnałów kupna, sprzedaży może być wzmocniona przez dywergencje: pozytywna poniżej poziomu –100, negatywną powyżej poziomu +100

48 CCI różne długości (10,30) -różne liczby sygnałów, trendy na CCI

49 Commodity Channel Index – CCI indeks kanału towaru
Podstawowa interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji. Dodatkowo jak klasyczny oscylator wskaźnik stosuje się do sygnalizowania stanów wykupienia i wyprzedania rynku. Wysokie wartości wskaźnika (ponad 100) sugerują nadmiernie wysokie ceny, odwrotnie sytuacja wygląda przy niskich poziomach CCI (poniżej -100). Wraz z wskaźnikiem stosuje się też średnią z CCI, której oddolne lub odgórne przebicie przez sam wskaźnik wzmacnia sygnały kupna lub sprzedaży.


Pobierz ppt "Analiza techniczna wykład 10"

Podobne prezentacje


Reklamy Google