Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady komunikacji internetowej mgr Anna Martens.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady komunikacji internetowej mgr Anna Martens."— Zapis prezentacji:

1 Zasady komunikacji internetowej mgr Anna Martens

2 Spis treści 1. Język w komunikacji internetowej. 2. Netykieta. 3. Komunikacja w e-edukacji. 4. Pytania, na które warto sobie odpowiedzieć i kilka ćwiczeń, które warto wykonać. 5. Bibliografia. http://www.freedigitalphotos.net/

3 Zmysł równowagi i równoczesna skłonność do jej łamania to niezbędne cechy języka jako bytu. R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, M. R. Mayenowa (red. nauk.), PIW, Warszawa 1989 s. 120. Język w komunikacji internetowej http://www.freedigitalphotos.net/

4 W komunikacji językowej spotykamy się z czterema kodami obejmującymi różne znaki: foniczne (brzmieniowe); prozodyczne (intonacyjne); kinetyczne (dotyczące gestykulacji i mimiki mówiącego) proksemiczne (określające odległość bezpośrednią między osobami). W komunikacji internetowej najczęściej ich nie spotykamy – istotna jest tylko treść. Intonacja, gesty i mimika zostają zastąpione różnego typu znakami, które w bardzo ograniczonym stopniu oddają treść pozawerbalną. Natomiast odległość staje się w sieci pojęciem względnym, mającym niewielkie znaczenie w samym procesie komunikacji. Język w komunikacji internetowej

5 Internauci tworzą specyficzny język – socjolekt Internetu. W każdej grupie w sieci będzie on trochę inny, ponieważ konstruowany jest przez daną społeczność, grupę ludzi mających podobne zainteresowania, poglądy, itd. Socjolekt wpływa też na grupę, tworzy ją w tym sensie, że nadaje ton wypowiedzi nowym, dołączającym uczestnikom dyskusji. Język Internetu ma też podobne oddziaływanie jak typowe socjolekty: daje poczucie działania w grupie, przynależności oraz odrębności od reszty społeczeństwa, wyróżnienia. Język w komunikacji internetowej http://www.freedigitalphotos.net/

6 Internet stworzył przestrzeń rozwoju nowych form językowych – język stosowany do komunikacji w sieci nie daje się zakwalifikować do żadnej z podstawowych form, nie wykazuje on bowiem części cech typowych dla języka pisanego, ale nie jest też językiem mówionym. Jest on językiem pisanym, ale ze względu na warunki, w jakich jest tworzony i stosowany (krótkie teksty, czaty) w formie przypomina bardziej język mówiony - szybki, skrótowy, lapidarny. Język komunikacji internetowej ma jedną niezwykłą cechę – jest specyficzny, ponieważ zmienia się permanentnie, ewoluuje niezwykle dynamicznie i trudno jest określić precyzyjnie panujące w nim reguły. Cechami powszechnymi są m.in. anglicyzmy (np. logować się, interfejs użytkownika), skróty (np. komp, net), akronimy (np. thx, btw, imho). Język w komunikacji internetowej Ciekawostka Ciekawostka - zasady tworzenia żargonu Internetu wydają się podobne we wszystkich prawie językach. Jak określił to Wojciech Burszta – jest to język instant – wystarczy dolać wrzątku, zamieszać i gotowe.

7 Komunikacja internetowa najczęściej pozbawiona jest elementów audio-wizualnych, zwłaszcza jeśli chodzi o krótkie komunikaty, które najczęściej umieszczane są synchronicznie. Język w sieci wykształcił więc szereg skrótów, znaków, słów, które zastępują pozawerbalną treść komunikacji interpersonalnej. Często można odnieść wrażenie, że język Internetu wraca do korzeni i staje się współczesną wersją pisma piktograficznego. Język staje się swoistą grą, w której liczy się znajomość narzędzi, celność, szybkość wypowiedzi i niejednokrotnie poczucie humoru. Taki sposób wyrażania myśli ma jednak wiele cech negatywnych – przyzwyczaja do języka potocznego w formie jeszcze bardziej skrótowej niż język potoczny mówiony, dopuszcza błędy tym samym je utrwalając, ogranicza zasób stosowanego słownictwa i wyrabia zwyczaj posługiwania się zapożyczeniami. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić (a w wielu dziedzinach życia już się tak dzieje) do zaśmiecania języka i jego ubożenia. Język w komunikacji internetowej

8 W komunikacji internetowej szczególnie istotny jest fakt, że akt mowy staje się komunikatem pisanym zachowując w dużej mierze swój kształt werbalny. Jednak sposób zapisu informacji zmienia charakter komunikatu: wydłuża czas ekspozycji komunikatu, zmienia jego percepcję, wzmacnia ciężar emocjonalny słów, zwiększa ilość możliwych interpretacji, zwiększa znaczenie sprawności posługiwania się językiem pisanym, zwiększa ryzyko zakłóceń spowodowanych przenoszeniem nawyków języka mówionego, zmienia obyczaje językowe i komunikacyjne. Źródło: Ewa Lubina, Ewolucja języka edukacji zdalnej, [w:] E-mentor, nr 4 (11), październik 2005, SGH w Warszawie, str. 36-39. Język w komunikacji internetowej

9 Pojęcie Netykiety jako zbioru reguł dotyczących Internetu funkcjonuje od ponad 18 lat. W Polsce obowiązuje kilka nazw tego spisu reguł: Netykieta, Etykieta internetowa, internetowy kodeks zachowania, elektroniczny savoir-vivre; Jest wiele zapisów dotyczących netykiety i trudno jest wskazać ten jeden, właściwy i obowiązujący wszystkich. Są jednak zasady, które powtarzają się we wszystkich tego typu regulaminach pojawiających się w sieci; Netykieta to internetowy kodeks zawierający zbiór specyficznych reguł zachowania, sposobu komunikowania się użytkowników cyberprzestrzeni, w szczególności biorących udział w dyskusjach, czatach czy na forach, ale regulujący również formę wiadomości e-mail, tworzenie stron www, itp.; Nie są to jednak przepisy prawne, a jedynie umowne zasady mające ułatwić życie i funkcjonowanie w sieci wszystkim internautom; nie można ich egzekwować za pomocą kar czy mandatów, ale w Internecie często dużo dotkliwsze bywa wykluczenie przez członków danej grupy, marginalizowanie, ignorowanie lub w skrajnych przypadkach zablokowanie/usunięcie przez administratora serwisu; Netykieta

10 Netykieta (netiquette) to jeden z wielu neologizmów, do których powstania przyczynił się rozwój komputeryzacji. Słowo to oznacza tyle, co etykieta sieciowa. Uważa się, że z podstawowymi zasadami netykiety powinien zapoznać się każdy początkujący użytkownik sieci. Istnieje wiele opracowań netykiety; obecnie dawny stan rzeczy, polegający na dostępności odpowiednich dokumentów w zasadzie tylko on-line, zmienił się: podstawowe zasady netykiety omawiane są w wielu publikacjach o charakterze podręcznikowym, można znaleźć także osobne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. W. J. Bober, Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2008, str. 117 Autorką pierwszego szczegółowego kodeksu netykiety jest Arlene H. Rinaldi z Florida Atlantic University - http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/ Często cytowany i traktowany jako wzorzec jest również zapis stworzony przez RFC - http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/ http://courses.cs.vt.edu/~cs3604/lib/Netiquette/Rinaldi/ Polski przykład: http://www.netykieta.pl/http://www.netykieta.pl/Netykieta

11 Nie wolno spamować (m.in. wysyłać niechcianych linków do stron); Nie wolno wysyłać tzw. łańcuszków szczęścia; Należy zapoznać się z wykazem FAQ lub istniejących już wątków przed zadaniem pytania; Należy zapoznać się z regulaminem grupy; Nie wolno wysyłać e-maili do wielu osób naraz z jawnymi adresami poczty elektronicznej (należy stosować kopię ukrytą); Nie wolno pisać nie na temat (OT – OffTopic); Nie wolno pisać kilka razy z rzędu (szczególnie gdy forum posiada funkcję edycji postu); Należy odpowiednio tytułować nowe wątki; Netykieta dla grup i list dyskusyjnych Każda społeczność tworzy własne zasady, wiele z nich się powtarza i na tej podstawie możemy podjąć próbę budowy pewnego kanonu: http://www.freedigitalphotos.net/

12 Nie wolno floodować (wielokrotnie wysłać tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu, na kilka for jednocześnie); Należy przestrzegać zasad dotyczących polskich znaków diakrytycznych – są one zależne od miejsca i regulowane odpowiednim zapisem w lokalnej Netykiecie (w niektórych kanałach IRC źle widziane jest używanie polskich liter, natomiast na wielu forach internetowych pisanie bez polskich znaków bywa krytykowane; sprawy te regulowane są czasem); Należy zapoznać się z FAQ danego kanału/forum/czatu i przestrzegać zawartych tam reguł; Netykieta dla usług interaktywnych (czaty, komunikatory, fora dyskusyjne) Należy stosować zasady używania różnych języków na kanałach wielonarodowościowych; Nie wolno zaczepiać, nagabywać osób, które sobie tego nie życzą; Należy zachowywać się kulturalnie, nie wolno obrażać innych i marnować ich czasu; http://www.freedigitalphotos.net/

13 Należy używać emotikony z rozwagą i nie zaśmiecać wypowiedzi zbędną grafiką (mają pomagać w wyrażaniu emocji, a nie utrudniać komunikację); Należy zwracać się po imieniu lub po nicku, choć to zależy od zwyczajów panujących na danym forum i zażyłości między jego użytkownikami; Należy z głową cytować czyjeś wypowiedzi (źle widziane są tzw. drzewa, czyli cytowanie długiego postu lub mail, gdy odnosimy się tylko do fragmentu; Netykieta dla usług interaktywnych (czaty, komunikatory, fora dyskusyjne) Przykładowe poprawne cytowanie czyjegoś postu lub maila w odpowiedzi na niego: Witaj, > Czy masz już dla mnie zdjęcia. Tak. > Kiedy możemy się umówić, ja mam czas, więc Ty decyduj. Wpadnę jutro do Ciebie, gdzieś koło południa. Do zobaczenia, Marek

14 Główna zasada dotyczy nie tylko emaili, ale ogólnie funkcjonowania w sieci, a brzmi ona – działaj racjonalnie i z głową; Pocztę należy sprawdzać regularnie; Nie powinno się wysyłać dużych plików, trzeba je spakować (np. format ZIP) lub, jeśli są wyjątkowo duże, umieścić na którymś z serwisów przeznaczonych do przekazywania tego typu plików (np. sendspace.pl lub rapidshare.com); Netykieta dla poczty elektronicznej Netykieta obowiązuje również w mailach i z badań wynika, że właśnie w tej formie komunikacji internauci przykładają największą wagę do poprawności językowej. Nie należy rozsyłać spamu (reklam, niepotrzebnych linków, itp.); Należy tytułować w sposób jasny i klarowny swoje; Emaile powinny być w formacie tekstowym, a nie html, ponieważ są wtedy mniejsze, a tekst jednolity; Wiadomości powinny być przejrzyste; http://www.freedigitalphotos.net/

15 Ekspresję tak powszechną w języku mówionym w komunikacji internetowej zastąpiono szeregiem znaczków i ich kombinacji, które mają służyć wyrażaniu emocji towarzyszących kontaktom interpersonalnym. Emotikony są właściwie niewerbalną formą ekspresji, są zjawiskiem ulokowanym na styku słowa i znaku: nie posiadają kształtu słowa, ale mają jego bogactwo znaczeniowe. Spełniają jednocześnie podstawowe kryterium nowoczesnego języka – szybkość i nośność informacyjną. Netykieta – wyrażanie emocji Ewa Lubina, Ewolucja języka edukacji zdalnej, [w:] E-mentor, nr 4 (11), październik 2005, SGH w Warszawie, str. 36-39. http://www.freedigitalphotos.net/

16 W trakcie rozmowy przekazywaną treść wzmacniamy za pomocą gestów, mimiki, intonacji. W sieci mamy do dyspozycji tylko znaki (ich zestawienia zwane są po polsku śmieszkami lub buźkami). :-), :0), uśmiech, żart; :-D szeroki uśmiech; :-(, smutek; :-O zdziwienie, niemożliwe; :'-) płacz ze szczęścia; :-/ dezaprobata, zdenerwowanie; :*, :-* pocałunek; ;-), ;) z przymrużeniem oka; :-P, :P wystawienie języka; Emotikony – emocje bez emocji http://www.freedigitalphotos.net/

17 BTW (ang. by the way) - przy okazji IMHO (ang. in my humble opinion) - moim skromnym zdaniem LOL (ang. Lot Of Loud) - śmiać się głośno ROTFL (ang. Rolling On The Floor Laughing) - tarzać się po podłodze ze śmiechu SPAM (ang. Stupid persons advertisement) - dosłownie głupie ogłoszenie, jest to niechciana wiadomość OT (ang. Off-Topic) - nie na temat THX (ang. Thanks) – dzięki IC (ang. I see) – rozumiem OMG (ang. Oh My God) - o mój Boże 4U (ang. for you) - dla ciebie CU (ang. see you) - do zobaczenia FAQ (ang. frequently asked questions) Akronimy – rozmowa zaszyfrowana http://www.freedigitalphotos.net/

18 Najważniejszym wnioskiem podsumowującym zasady Netykiety jest zdanie: Należy pomyśleć zanim się coś napisze, wyśle, umieści w sieci! Akronimy – rozmowa zaszyfrowana http://www.freedigitalphotos.net/

19 W sieci poziom komunikacji między wykładowcą a studentami jest zbliżony do tego na sali wykładowej. Wciąż zachowujemy dystans i odpowiednią formę dyskusji, aczkolwiek pojawiają się elementy, które w realiach uczelnianego wykładu nie miałyby racji bytu. Głównym problemem tego rodzaju komunikacji jest umiejętność oddzielenia sposobu prowadzenia rozmowy w sieci od tego na sali wykładowej. Każdy tekst umieszczony na platformie e-edukacyjnej staje się narzędziem w komunikacji i musi być traktowany jako odrębny twór językowy posiadający odpowiednie funkcje: informacyjne pozainformacyjne Komunikacja w e-edukacji http://www.freedigitalphotos.net/

20 Funkcja informacyjna – przekazuje konkretne wiadomości w formie opisowej, np. Kurs składa się z części teoretycznej oraz interaktywnej części praktycznej, zawierającej ćwiczenia do każdego omawianego tematu. Funkcja pozainformacyjna: funkcja impresywna (nakłanianie), np. Ponieważ ćwiczeń jest dużo, radzę Państwu wykonywać je na bieżąco, żeby uniknąć nagromadzenia materiału pod koniec semestru. funkcja sprawcza, np. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do dyskusji na forum, dzisiejszy temat to:… funkcja ekspresywna, np. Liczę na Państwa wyrozumiałość jeśli zdarzą mi się jakieś techniczne pomyłki na forum, ja też się tego dopiero uczę;). funkcja metajęzykowa (podtrzymywanie więzi z odbiorcą), np. Chciałabym poznać Państwa opinie na temat poruszanego ostatnio na zajęciach problemu – wydaje mi się, że mieli Państwo ochotę kontynuować dyskusję, a zabrakło nam czasu. funkcja kreacyjna, np. Wyobraźmy sobie, że znajdujemy się teraz na bezludnej wyspie, na której nie macie Państwo do dyspozycji nic poza kilkoma podstawowymi narzędziami… Komunikacja w e-edukacji

21 Należy zwrócić szczególną uwagę na klarowność i poprawność formułowanych myśli. W e-edukacji, równie istotne jak w komunikacji internetowej w ogóle, jest precyzyjne wypowiadanie się, żeby uniknąć pomyłek i nieporozumień. Trzeba również pamiętać, że zbyt zawiłe lub niepoprawne wyrażanie się zniechęca pozostałych uczestników dyskusji. Istotne jest więc, aby tak formułować komunikat, by był on czytelny i zrozumiały dla odbiorcy, który otrzymuje jedynie tekst – nie ma ani dźwięku ani obrazu – cała treść merytoryczna i pozamerytoryczna musi być możliwa do odczytania z tekstu pisanego. Jest to tym bardziej ważne, że na platformie e-edukacyjnej relacje między wykładowcą a studentami ulegają zmianie. Z czysto oficjalnych w życiu codziennym przesuwają się w stronę bardziej nieoficjalnych w środowisku Internetu. Komunikacja w e-edukacji

22 Przeniesienie sytuacji komunikacyjnej do sieci pociąga za sobą szereg zmian w sposobie porozumiewania się. mimowolnie i paradoksalnie skraca się dystans (jest to zresztą zrozumiałe w sytuacji, gdy większość studentów na co dzień udziela się w społeczności internetowej, gdzie wprowadzanie bardzo swobodnych i koleżeńskich relacji jest wręcz wskazane – są grupy dyskusyjne, w których używanie form Pan/Pani jest źle widziane) częstsze wyrażanie emocji poprzez użycie emotikon, mających wspomóc komunikację język staje się dużo bardziej spontaniczny i kolokwialny (bezpośredniość studentów wynika najprawdopodobniej ze złudnej anonimowości, tzn. nie patrzę w oczy rozmówcy i nie słyszę jego głosu, więc momentami się zapominam) a jednak asymetryczność relacji wykładowca-student jest wciąż obecna, dlatego też często komunikacja internetowej bywa niespójna, ponieważ musi łączyć w sobie zarówno formy oficjalne jaki i nieoficjalne; Komunikacja w e-edukacji

23 Od dłuższego czasu można zaobserwować obniżanie się poziomu dbałości o kulturę języka wśród Polaków – pisał o tym już dziesięć lat temu Wiesław Godzic. Swoboda komunikacji internetowej z pewnością się do tego przyczynia. Komunikacja w e-edukacji Najczęstsze błędy dotyczą interpunkcji, ale coraz liczniej pojawiają się również błędy ortograficzne i gramatyczne. Plagą staje się internetowa moda niestosowania polskich znaków diakrytycznych (np. ą, ę, ż, itd.). Dlatego też pod względem językowym platformy e-edukacyjne powinny się różnić od pozostałych komunikatorów internetowych właśnie dbałością o poprawność językową, ponieważ przy coraz swobodniejszych relacjach międzyludzkich w sieci, to właśnie język staje się głównym wyróżnikiem komunikacji, nazwijmy ją,akademickiej. http://www.freedigitalphotos.net/

24 1. Jakie wady i zalety ma komunikacja w Internecie w porównaniu z tradycyjnymi środkami komunikacji takimi jak telefon, list, fax? Czy Internet im zagraża, a może już zagroził? 2. Jakie wady i zalety ma komunikacja w Internecie w porównaniu z tradycyjnymi mediami takimi jak prasa, telewizja, radio, książki? Czy Internet im zagraża, a może już zagroził? 3. W jaki sposób komunikacja internetowa przekształca relacje między ludźmi? Podaj przykłady. 4. Czy komunikacja w Internecie wpływa na poziom używanego przez Ciebie, twoich znajomych, języka. 5. Czy w Internecie są dostępne jakieś informacje na Twój temat? Jeśli tak, zastanów się czy o ich pojawieniu zadecydowałeś/łaś osobiście, czy dobrze przemyślałeś ich publikację? 6. Zarejestruj się na nowym forum, obserwuj i analizuj etapy włączania się w jego życie i poznawania kolejnych użytkowników. Sprawdź czy mają swoją lokalną Netykietę i czy posługują się jakiś specyficznym żargonem. Jakie zwyczaje językowe panują w tym środowisku, czy są one typowe dla większości tego typu miejsc w sieci? 7. Jak bardzo są Ci potrzebne Internet i inne media elektroniczne? Czy byłoby wyobrażasz sobie swoje życie, swoją pracę, kontakty towarzyskie bez Internetu? Pytania, na które warto sobie odpowiedzieć i kilka ćwiczeń, które warto wykonać

25 W. Godzic, Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek- Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa 2000. J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. A. Wierzbicka, Komunikacja w Internecie, czyli kilka uwag o kulturze języka w e- edukacji, [w:] K. Wojtczuk, J. Kuć (red.), Kultura języka dzisiaj w roku języka polskiego, Siedlce 2007. A. Wierzbicka, Komunikacja i etykieta językowa na zajęciach on-line, plik pdf. W. Burszta, Ekran, mit, rzeczywistość, Warszawa 2003. G. Kubas, Netykieta – kodeks etyczny czy prawo Internetu, Kraków 2004 (http://www.netykieta.dlawas.net/mgr_G.Kubas-Netykieta- Kodeks_Etyczny_Czy_Prawo_Internetu.pdf ) [z dnia 01.09.2010]http://www.netykieta.dlawas.net/mgr_G.Kubas-Netykieta- Kodeks_Etyczny_Czy_Prawo_Internetu.pdf http://uranos.cto.us.edu.pl/%7Erozmowa/grzenia.htm [z dnia 01.09.2010] http://uranos.cto.us.edu.pl/%7Erozmowa/grzenia.htm E. Lubina, Ewolucja języka edukacji zdalnej, [w:] E-mentor, nr 4 (11), październik 2005, SGH w Warszawie, str. 36-39 (http://www.e- mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=11&id=190) [z dnia 01.09.2010]http://www.e- mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=11&id=190 Bibliografia


Pobierz ppt "Zasady komunikacji internetowej mgr Anna Martens."

Podobne prezentacje


Reklamy Google