Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna."— Zapis prezentacji:

1 Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

2 2 2 Moduł nadleśnictwo Widoki poszczególnych ekranów i komunikatów odzwierciedlają stan bazy testowej PLD na dzień 31 października 2012 roku i mogą ulec zmianie.

3 3 Nadleśnictwo XYZ Moduł nadleśnictwa – Strona główna - Menu Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Nowe pozycje menu Ważne informacje Ogłoszenia

4 4 Moduł nadleśnictwa – nowe pozycje menu Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

5 5 5 Moduł klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Umowy wieloletnie - okres składania wniosków Nowa funkcjonalność

6 6 Klient XYZ 6 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia - okres składania wniosków Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Jeżeli klient w okresie składania wniosków wyrazi chęć zawarcia umowy wieloletniej i system zarejestruje jego wniosek, informacja o tym fakcie będzie odnotowana także po stronie nadleśnictwa macierzystego Nadleśnictwo ZYZ Umowa będzie miała status DO PODPISANIA Klient XYZ

7 7 Klient ABC Klient XYZ 7 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia – - stan: po podpisaniu przez Dyrektora Generalnego LP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po podpisaniu umowy wieloletniej przez Dyrektora Generalnego LP klient zgłasza się do nadleśnictwa macierzystego. Umowa zostaje wydrukowana, podpisana przez klienta w obecności upoważnionego pracownika jednostki macierzystej i przechowywana jest w aktach. Dopiero po wypełnieniu ww. formalności upoważniony pracownik nadleśnictwa macierzystego może wprowadzić datę podpisania umowy przez klienta. Od tego momentu klient logując się do aplikacji PL-D będzie mógł pobrać z systemu plik umowy wraz z informacją dodatkową. Do momentu wpisania daty widoczne są jedynie wzór umowy i wzór informacji dodatkowej. Klient ABC Klient XYZ

8 8 8 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca – stan przed po podpisaniem przez strony Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Przed złożeniem kompletu podpisów tj. Dyrektora Generalnego LP oraz klientów widoczna jest jedynie treść dokumentów - bez danych indywidualnych klienta

9 9 9 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia i Informacja uzupełniająca - stan: po podpisaniu przez obie strony Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Procedura dot. umów wieloletnich nie będzie obejmowała grup handlowo- gatunkowych: S4, M2, ZREBKI_OP, KARPINA_PR, KARPINA_OP, M2ZE, M2BE. XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX zamieszkałym(-ą) w xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIP: XXX-XXX-XX-XX Regon: XXXXXXXXXX Informacja uzupełniająca stanowi integralną część umowy. Ważna jest trzy miesiące od daty wydruku z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż data obowiązywania umowy w przypadku jej wypowiedzenia przez jedną ze stron

10 10 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu wypowiedzenia umowy należy nacisnąć przycisk Po potwierdzeniu komunikatu należy wybrać typ wypowiedzenia umowy wieloletniej System wygeneruje komunikat

11 11 Moduł nadleśnictwa – Umowa wieloletnia - wypowiedzenie umowy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna System po zakończeniu procedury wypowiedzenia umowy wieloletniej wygeneruje informację. W celu ostatecznego zakończenia umowy należy ustalić stronę wypowiadającą umowę oraz nacisnąć przycisk

12 12 Moduł nadleśnictwa Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Wielkość zakupów

13 13 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna 1. Do wielkości zakupów nie będzie wliczane drewno sortymentów: -S4, -M2, -karpina, -drobnica na cele energetyczne -zrębki opałowe. 2. Masa zakupów podzielona została na grupy drewna: -W_Iglaste, -W_Lisciaste, -S, -M. 3. Zakupy drewna sortymentów S3A i ZP przyporządkowane zostały do grupy drewna M. Należy pamiętać o korekcie wielkości zakupów spedytorów (należy wyzerować wielkość spedytorom a przypisać klientom, którzy bezpośrednio uczestniczyli w procedurach) oraz ustalić wielkość zakupów w przypadku następstw prawnych) Korekta wielkości zakupów może być wykonana do ostatniego dnia składania oferty zakupów przez klientów w I etapie. Należy uczulić klientów, aby nie zwlekali z wnioskiem o korektę wielkości zakupów.

14 14 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu dokonania sprawdzenia / korekty Wielkości zakupów klienta z menu głównego: Obsługa klienta przechodzimy do Naszych klientów wyszukujemy klienta i edytujemy jego dane przez naciśnięcie przycisku Nadleśnictwo XYZ

15 15 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – korekta danych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu korekty danych należy wybrać wiersz i nacisnąć I wprowadzić dane

16 16 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – korekta danych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Wypełnienie danych Zatwierdzenie danych

17 17 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – uzupełnienie danych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu dodania nowego wiersza do Wielkości zakupów należy nacisnąć przycisk i z listy wybieralnej dokonać wyboru wartości dla Roku faktury, Kwartału, Grupy drewna i zatwierdzić. W drugiej kolejności należy poprzez poprzez korektę wpisać wartość i ilość

18 18 Moduł nadleśnictwa – Wielkość zakupów – zapisywanie Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po dokonanych zmianach należy je zapisać przez naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ. Po poprawnym wprowadzeniu zmian i zapisaniu system wygeneruje komunikat

19 19 Moduł klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Tworzenie ofert sprzedaży

20 20 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Tworzenie ofert sprzedaży możliwe jest w wyznaczonym okresie. Informacja o możliwości tworzenia ofert sprzedaży umieszczana jest w okienku: Ważne informacje

21 21 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wprowadzenie cen minimalnych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Pierwszym krokiem w tworzeniu ofert sprzedaży winno być wprowadzenie cen. Komunikat - informacja stała

22 22 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wprowadzenie cen minimalnych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Aby dodać nową cenę należy nacisnąć przycisk W celu wprowadzenia cen z menu głównego należy wybrać link Ceny. Link jest widoczny po udostępnieniu tej opcji przez administratora w rdLP

23 23 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży wprowadzanie cen minimalnych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Dla wybranej GHG należy wpisać cenę reprezentanta i ZATWIERDZIĆ dane Z listy wybieralnej należy wybrać grupę handlową i gatunek

24 24 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - import z planów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po poprawnym wprowadzeniu zmian i zapisaniu system wygeneruje komunikat

25 25 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wprowadzenie cen minimalnych Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu zaimportowania danych z planów sprzedaży należy wybrać: Rok, Etap procedury i Procent puli ofertowej z planów sprzedaży oraz nacisnąć przycisk ZAŁADUJ Z PLANÓW

26 26 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - usuwanie zbędnych wierszy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po zaimportowaniu danych z planów sprzedaży należy usunąć wiersze, dla których masa jest zerowa

27 27 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - widok po usunięciu zbędnych wiersz oferty Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

28 28 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - dodawanie nowej GHG Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu dodania nowej GHG do oferty sprzedaży należy użyć przycisku NOWY Z wybieralnej listy wybrać GHG Uzupełnić opis GHG Wprowadzić masy. W przypadku gdy GHG składa się z wielu sortymentów uzupełnić masy dla występujących sortymentów

29 29 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - podpisywanie ofert sprzedaży Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po ostatecznym ustaleniu ilości i GHG w ofercie sprzedaży nadleśnictwa - uprawniony użytkownik musi podpisać ofertę sprzedaży

30 30 Moduł nadleśnictwa – Tworzenie oferty sprzedaży - wycofywanie podpisu Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W przypadku konieczności korekty oferty sprzedaży nadleśnictwa należy wycofać podpis

31 31 Moduł klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Blokady

32 32 Moduł nadleśnictwa – Blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Nakładanie blokad możliwe jest w okresie tworzenia ofert sprzedaży

33 33 Moduł nadleśnictwa – Blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Blokada może być założona za należności przeterminowane

34 34 Moduł nadleśnictwa – Blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Blokada może być założona także za niepodpisane umowy Aby założyć nową blokadę należy nacisnąć przycisk Nowa blokada

35 35 Moduł nadleśnictwa – Nowa blokada - niepodpisana umowa PL-D Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Nowa blokada może być założona z tytułu niepodpisania umowy PL-D Aby założyć nową blokadę należy wyszukać niepodpisane umowy. Z listy umów wybrać odpowiednią i nacisnąć w kolumnie Operacje

36 36 Moduł nadleśnictwa – Blokady – niepodpisana umowa PL-D Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna System automatycznie wygenerował tabelę dla wcześniej wybranej umowy do uzupełnienia. Blokada automatycznie ustawiona na 180 dni od dnia założenia blokady w systemie Po uzupełnieniu informacji należy nacisnąć przycisk ZABLOKUJ

37 37 Moduł nadleśnictwa – Blokady – PL-D Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W przypadku braku uzupełnienia informacji system wygeneruje komunikat. Po pozytywnej weryfikacji formularza system wygeneruje komunikat

38 38 Moduł nadleśnictwa – Blokady – PL-D widok po założeniu blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

39 39 Moduł nadleśnictwa – Blokady – zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z PL-D Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu zdjęcia blokady należy nacisnąć przycisk System automatycznie wygeneruje komunikat

40 40 Moduł nadleśnictwa – Blokady – zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z PL-D Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po potwierdzeniu wygenerowanego wcześniej komunikatu blokada zostaje zdjęta System automatycznie odnotowuje daty założenia i zdjęcia blokady

41 41 Moduł nadleśnictwa – Blokady – nowa blokada za niepodpisaną umowę z e-drewna Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Za pomocą wyszukiwarki należy wybrać klienta i nacisnąć przycisk

42 42 Moduł nadleśnictwa – Blokady niepodpisana umowa e-drewno PL-D Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna System automatycznie wygenerował tabelę dla wcześniej wybranej umowy do uzupełnienia. Blokada automatycznie ustawiona na 180 dni od dnia założenia blokady w systemie Po uzupełnieniu informacji należy nacisnąć przycisk ZABLOKUJ

43 43 Moduł nadleśnictwa – Blokady – Nowa blokada e-drewno Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W przypadku braku uzupełnienia informacji system wygeneruje komunikat. Po pozytywnej weryfikacji formularza system wygeneruje komunikat

44 44 Moduł nadleśnictwa – Blokady – PL-D widok po założeniu blokady Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna

45 45 Moduł nadleśnictwa – Blokady – zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z PL-D Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu zdjęcia blokady należy nacisnąć przycisk System automatycznie wygeneruje komunikat

46 46 Moduł nadleśnictwa – Zdjęcie blokady za niepodpisaną umowę z e-drewno Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po potwierdzeniu wygenerowanego wcześniej komunikatu blokada zostaje zdjęta System automatycznie odnotowuje daty założenia i zdjęcia blokady

47 47 Moduł klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Wyniki

48 48 Moduł nadleśnictwa – Wyniki Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po zakończeniu Etapu 1 i 2 prezentowane są wyniki. Przeglądanie danych można zawęzić do wybranej GHG lub firmy

49 49 Moduł nadleśnictwa – Zakończenie procedur Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W menu Różne w pkt. Umowy – pobieramy dane dotyczące zwartych umów z dwóch etapów W tym pkt. menu można uzyskać informację o numerach i datach obowiązywania umów, regonach i nazwach firm, zakontraktowanych masach oraz załączniki do umów

50 50 XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX REGON: XXXXXXXXX Moduł nadleśnictwa – Załącznik do umowy Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Załącznik do umowy

51 51 Moduł nadleśnictwa – Import umów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W pkt. menu Rózne Umowy w aplikacji inicjowane jest pobieranie danych do umów do SILP

52 52 Moduł nadleśnictwa – Import umów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Generowane są dwa pliki tekstowe

53 53 Moduł nadleśnictwa – Import umów – uzupełnienie nr SILP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Przed importem danych do SILP system sprawdzi czy klienci w aplikacji mają uzupełnione Nr SILP

54 54 Moduł nadleśnictwa – Import umów – uzupełnienie nr SILP Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Przed importem danych do umów w SILP należy uzupełnić Nr SILP Klienta

55 55 Moduł klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Podpisywanie umów

56 56 Klienta ABCD Moduł nadleśnictwa – Podpisywanie umów Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Za pomocą wyszukiwarki należy dokonać wyboru firmy Klienta ABCD Z listy wybieralnej należy wybrać status umowy

57 57 Moduł klienta Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Odwołania

58 58 XXXXXXXXXKlienta ABCD Moduł nadleśnictwa – Odwołania – Lista odwołań Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna W celu podglądu odwołania oraz udzielenia odpowiedzi na odwołanie należy nacisnąć przycisk: Klienci składają odwołania w terminie 7 dni od zakończenia procedur sprzedaży (po opublikowaniu wyników II etapu) Klienta ABCD

59 59 Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… Tekst… … XXXXXXXXX XXXXXXXX Moduł nadleśnictwa – Odwołania – Decyzja Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po napisaniu treści decyzji Należy ją zapisać naciskając przycisk lub bezpośrednio wysłać do klienta używając do tego celu przycisku

60 60 XXXXXXXXX Moduł nadleśnictwa – Odwołania – decyzja Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna Po zapisaniu treści decyzji system automatycznie wygeneruje informację Po wysłaniu treści decyzji do klienta system automatycznie wygeneruje informację

61 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Portal Leśno-Drzewny Moduł Nadleśnictwo Stan na: 31.10.2012 Zespół zadaniowy ds. budowy, utrzymania i rozwoju informatycznego wspierania sprzedaży drewna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google