Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bóg jest niesko ń czony w swym miłosierdziu i nieubłagany w swej surowo ś ci dla tych, którym brak odwagi, by si ę odwa ż y ć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bóg jest niesko ń czony w swym miłosierdziu i nieubłagany w swej surowo ś ci dla tych, którym brak odwagi, by si ę odwa ż y ć."— Zapis prezentacji:

1

2 Bóg jest niesko ń czony w swym miłosierdziu i nieubłagany w swej surowo ś ci dla tych, którym brak odwagi, by si ę odwa ż y ć.

3 Brak odwagi, to ostatnia rzecz, jak ą kobieta zgodzi si ę dostrzec w m ęż czy ź nie, którego kocha, albo od którego po prostu zale ż y.

4 Była dumna z samej siebie, ż e w ko ń cu zdobyła si ę na odwag ę, by po ż egna ć si ę z ż yciem.

5 Cierpienie wymaga wi ę cej odwagi ni ż ś mier ć.

6 Dowodem odwagi nie jest umrze ć, lecz ż y ć.

7 Istniej ą ludzie, którzy posiadaj ą tak mało odwagi, by stwierdzi ć cokolwiek, ż e boj ą si ę nawet o ś wiadczy ć, i ż wieje wiatr, chocia ż wyra ź nie to czuj ą, o ile nie usłysz ą przedtem, ż e kto ś ju ż to powiedział.

8 Kto ma odwag ę, wygrywa.

9 Miejcie odwag ę ż y ć dla Miło ś ci

10 Modlitwa przemienia l ę k w odwag ę.

11 Podstaw ą szcz ęś cia jest wolno ść, a podstaw ą wolno ś ci odwaga.

12 Ż ycz ę ci odwagi Sło ń ca, które, mimo n ę dzy i ogromu zła tego ś wiata, dzie ń po dniu wschodzi i obdarza nas blaskiem i ciepłem swych promieni.

13


Pobierz ppt "Bóg jest niesko ń czony w swym miłosierdziu i nieubłagany w swej surowo ś ci dla tych, którym brak odwagi, by si ę odwa ż y ć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google