Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mające na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali.

4 Podstawy prawne

5 Art. 162. kk § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

6 Cele Udzielania Pierwszej Pomocy ochrona ludzkiego życia ochrona ludzkiego życia ograniczanie skutków obrażeń lub ograniczanie skutków obrażeń lub choroby choroby przygotowanie do dalszego postępowania przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego lekarskiego

7 UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA RATOWNIKA !!! Zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie! Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zarażenia wieloma chorobami np.: Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zarażenia wieloma chorobami np.: wirusowe zapalenie wątroby, wirus HIV wirusowe zapalenie wątroby, wirus HIV Pamiętaj !!! RĘKAWICZKI MASECZKA RĘKAWICZKI MASECZKA

8 PSYCHOLOGICZNE POPARCIE W SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ ŻYCIU Zachowanie się poszkodowanego: Dezorientacja - zastanawia się, co się stało i gdzie się znajduje Bezradność i strach - nie ma kontroli nad tym,co się stało Rozkojarzenie - osoba nie wie, co musi robić, działa nie racjonalnie Aby pomóc przezwyciężyć bezradność i strach poszkodowanego: nie zostawiaj nigdy poszkodowanego samego, - zapytaj, jak się nazywa, - licz się z jego życzeniami, - osłaniaj go przed ciekawskimi spojrzeniami, - bądź spokojny i cierpliwy

9 Psychologia tłumu

10 Etapy udzielania pierwszej pomocy

11 Najpierw i przede wszystkim pomyśl o swoim bezpieczeństwie, a potem o bezpieczeństwie poszkodowanego i obecnych osób postronnych, tak, aby nie było więcej rannych. Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku

12 Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzanie czynności życiowych Następnie musisz sprawdzić stan ofiary (bądź ofiar). Sprawdź przede wszystkim przytomność i podstawowe czynności życiowe tj. oddech i tętno.

13 Jeśli stan poszkodowanego jest poważny, musisz jak najszybciej zaalarmować odpowiednie służby medyczne. - POGOTOWIE RATUNKOWE 998 – STRAŻ POŻARNA 997 – POLICJA 112 - RATUNKOWY Wezwanie pomocy

14 Gdzie i kiedy się to stałoGdzie i kiedy się to stało Co się wydarzyłoCo się wydarzyło Ile jest ofiar wypadkuIle jest ofiar wypadku Jakie są uszkodzenia ciałaJakie są uszkodzenia ciała Kto i skąd wzywa pomocyKto i skąd wzywa pomocy Pytanie: co można zrobić, aby pomóc choremuPytanie: co można zrobić, aby pomóc choremu

15 Udzielenie pierwszej pomocy W oczekiwaniu na przyjazd wyspecjalizowanej jednostki medycznej, musisz udzielać dalej odpowiedniej pomocy.

16 Transport z miejsca zagrożenia CHWYT RAUTEKA

17 Wydobycie poszkodowanego z samochodu

18 POZYCJE Pozycja zastana (zapobiega dalszym urazom ) Pozycja półsiedząca (zawały serca) Pozycja leżąca z ugiętymi nogami w kolanach (urazy brzucha) Pozycja bezpieczna (nieprzytomny) Pozycja przeciwwstrząsowa (zmniejsza ryzyko wstrząsu)

19 Półsiedząca BezpiecznaLeżąca Leżąca z ugiętymi nogami w kolanach Antywstrząsowa

20 Pozycje Każda pozycja wiąże się z zapewnieniem poszkodowanemu komfortu termicznego (czyli dokładnego okrycia kocem lub folią termiczną) oraz psychicznego (rozmawiamy z poszkodowanym nawet jeśli jest nieprzytomny, odwracamy jego uwagę, uspokajamy go, zapewniamy ciągły kontakt wzrokowy i dotykowy); informujemy o wykonywanych czynnościach oraz o tym w jaki sposób może on sam nam pomóc.

21 Wstrząs Wstrząs jest to zespół zaburzeń ogólnoustrojowych powstałych z niedotlenienia narządów ważnych dla życia. Najczęstszą przyczyną jest niedostateczny przepływ krwi. Aby zapobiec temu organizm reaguje zwiększoną pracą serca i przyspieszonym oddechem

22 Najczęstsze przyczyny wywołujące wstrząs silne krwawienie,silne krwawienie, zawał mięśnia sercowego,zawał mięśnia sercowego, ostra reakcja uczuleniowa,ostra reakcja uczuleniowa, rozległy uraz,rozległy uraz, oparzenie,oparzenie, zatrucie.zatrucie. Do rozwoju wstrząsu przyczyniają się: bólból lęklęk dalsza utrata krwi i utrata ciepładalsza utrata krwi i utrata ciepła

23 Objawy uczucie silnego osłabienia,uczucie silnego osłabienia, niepokój,niepokój, bladość skóry,bladość skóry, lepki, zimny pot,lepki, zimny pot, pocenie się,pocenie się, oddech płytki i przyspieszony,oddech płytki i przyspieszony, przyspieszone i słabo wyczuwalne tętno,przyspieszone i słabo wyczuwalne tętno, występuje drżenie mięśni,występuje drżenie mięśni, obniżone ciśnienie krwi,obniżone ciśnienie krwi, zobojętnienie, utrata świadomości do głębokiej utraty przytomności włącznie.zobojętnienie, utrata świadomości do głębokiej utraty przytomności włącznie.

24 Typowe urazy

25 Rany Krwotoki zewnętrzneKrwotoki zewnętrzne Krwotoki wewnętrzneKrwotoki wewnętrzne Krwotok żylny i tętniczyKrwotok żylny i tętniczy Klatki piersiowejKlatki piersiowej BrzuchaBrzucha Rana z utkwionym ciałem obcymRana z utkwionym ciałem obcym Amputacje urazoweAmputacje urazowe

26 Krwotok zewnętrzny poszkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej/siedzącej lub pozycji przeciw-wstrząsowejposzkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej/siedzącej lub pozycji przeciw-wstrząsowej jeżeli krwawienie dotyczy kończyny - unosimy ją, powyżej poziomu sercajeżeli krwawienie dotyczy kończyny - unosimy ją, powyżej poziomu serca stosujemy ucisk doraźny na ranę lub na najbliższą tętnicę doprowadzającą krew do ranystosujemy ucisk doraźny na ranę lub na najbliższą tętnicę doprowadzającą krew do rany zakładamy jałowy opatrunek uciskowyzakładamy jałowy opatrunek uciskowy

27 Budowa i zasada działania opatrunku uciskowego zatrzymywany jest przepływ tylko w wybranej tętnicy, krążenie w kończynie odbywa się dalej poprzez sieć mniejszych, pobocznych naczyń krwionośnych krążenie w kończynie odbywa się dalej poprzez sieć mniejszych, pobocznych naczyń krwionośnych

28 poszkodowanego posadzić z głową pochyloną do przodu,poszkodowanego posadzić z głową pochyloną do przodu, poinformować poszkodowanego aby oddychał ustami,poinformować poszkodowanego aby oddychał ustami, polecamy poszkodowanemu oczyścić nos (wydmuchać zawartość nosa),polecamy poszkodowanemu oczyścić nos (wydmuchać zawartość nosa), uciskamy nos tuż poniżej części kostnejuciskamy nos tuż poniżej części kostnej u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze nie tamujemy wypływu krwiu osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze nie tamujemy wypływu krwi kładziemy zimne kompresy na czoło, kark i nasadę nosa. kładziemy zimne kompresy na czoło, kark i nasadę nosa. po 10 minutach przestajemy uciskać nos. jeżeli krwawienie powtarza się należy zastosować ponownie ucisk (nie oczyszczamy zawartości nosa),po 10 minutach przestajemy uciskać nos. jeżeli krwawienie powtarza się należy zastosować ponownie ucisk (nie oczyszczamy zawartości nosa), jeżeli krwawienie z nosa trwa dłużej niż 30 minut należy skontaktować się z lekarzemjeżeli krwawienie z nosa trwa dłużej niż 30 minut należy skontaktować się z lekarzem Krwotok z nosa

29 Amputacja urazowa Amputacja urazowa - jest to odcięcie części ciała człowieka w wyniku wypadku. Pierwsza pomoc: poszkodowanego ułożyć w pozycji leżącej lub przeciwwstrząsowej (w przypadku dużego ubytku krwi)poszkodowanego ułożyć w pozycji leżącej lub przeciwwstrząsowej (w przypadku dużego ubytku krwi) unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca,unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca, w przypadku możliwości wystąpienia dużego krwotoku (np. amputacja dłoni) należy założyć szeroki opatrunek uciskowyw przypadku możliwości wystąpienia dużego krwotoku (np. amputacja dłoni) należy założyć szeroki opatrunek uciskowy

30 Sposób zabezpieczenia amputowanej części kończyny

31 Ciała obce

32 Ciała obce w ranie Ciała obce mogą być usuwane z rany tylko przez lekarza i ta czynność nie wchodzi w zakres pierwszej pomocy. Niewprawne próby usuwania grożą pozostawieniem w ranie fragmentów ciała obcego, a także stanowią niebezpieczeństwo wprowadzenia dodatkowego zakażenia. Większe ciała obce o gładkich brzegach często tamponują ranę i zapobiegają tym samym powstaniu dużego krwawienia.

33

34 Ciało obce w oku Ciała obce znajdujące się w gałce ocznej usunąć może tylko lekarz. Należy pamiętać, że nieumiejętne usuwanie grozi ciężkim uszkodzeniem oka. Ciała obce znajdujące się w gałce ocznej usunąć może tylko lekarz. Należy pamiętać, że nieumiejętne usuwanie grozi ciężkim uszkodzeniem oka.

35 Ciało obce w nosie Jedyne co może zrobić poszkodowany to zatkać druga dziurkę i spróbować wydmuchnąć. Użycie jakichkolwiek narzędzi grozi wystąpieniem krwawienia. Jedyne co może zrobić poszkodowany to zatkać druga dziurkę i spróbować wydmuchnąć. Użycie jakichkolwiek narzędzi grozi wystąpieniem krwawienia. Ciało obce w uchu Należy spróbować przez zwyczajne potrząsanie głową. Nie wolno manipulować w przewodzie słuchowym. Nie wolno manipulować w przewodzie słuchowym. Ciało obce w przełyku Utkwienie w przełyku ciała obcego jest brane pod uwagę w przypadku ściskającego bólu i trudności w przełykaniu. W takiej sytuacji chorego należy sprowokować do wymiotów.

36 Ciało obce w tchawicy Najskuteczniejszą metodą jest tzw. chwyt Heimlicha, nazywany też tłocznią brzuszną.Najskuteczniejszą metodą jest tzw. chwyt Heimlicha, nazywany też tłocznią brzuszną. Uwaga! Upewnij się, że masz do czynienia z udławieniem, a nie z atakiem serca!Uwaga! Upewnij się, że masz do czynienia z udławieniem, a nie z atakiem serca!

37

38 Oparzenia Termiczne Radiacyjne Elektryczne Chemiczne

39 Oparzenia jeżeli na kimś zapali się ubranie, należy palącego się przewrócić, okryć kocem i poturlać po ziemi, a po ugaszeniu płomieni pozostawić w pozycji zastanej,jeżeli na kimś zapali się ubranie, należy palącego się przewrócić, okryć kocem i poturlać po ziemi, a po ugaszeniu płomieni pozostawić w pozycji zastanej, w przypadku oparzenia ręki należy zdjąć z palców pierścionki i zegarek (wykonujemy to tylko bezpośrednio po oparzeniu),w przypadku oparzenia ręki należy zdjąć z palców pierścionki i zegarek (wykonujemy to tylko bezpośrednio po oparzeniu), jeżeli odzież przylgnęła do ciała nie odrywamy jejjeżeli odzież przylgnęła do ciała nie odrywamy jej

40 Stopnie

41 Pierwsza pomoc oparzone miejsce schładzamy zimną wodą, kierując strumień powyżej rany, przez około 15-20 minut (w przypadku oparzeń oka okres schładzania jest dłuższy),oparzone miejsce schładzamy zimną wodą, kierując strumień powyżej rany, przez około 15-20 minut (w przypadku oparzeń oka okres schładzania jest dłuższy), ranę osłaniamy jałowym opatrunkiem (nie może on wywierać żadnego nacisku na miejsce oparzenia),ranę osłaniamy jałowym opatrunkiem (nie może on wywierać żadnego nacisku na miejsce oparzenia), przytomnego poszkodowanego z rozległymi.poparzeniami należy ułożyć w pozycji autoprzetoczeniowej (działanie przeciwwstrząsowe),przytomnego poszkodowanego z rozległymi.poparzeniami należy ułożyć w pozycji autoprzetoczeniowej (działanie przeciwwstrząsowe), poszkodowanemu należy podawać do picia letnie napoje, w celi uzupełnienia ubytków płynów w organizmie,poszkodowanemu należy podawać do picia letnie napoje, w celi uzupełnienia ubytków płynów w organizmie, poszkodowanemu zapewniamy komfort termiczny i wsparcie psychiczne, w razie potrzeby wzywamy lekarza,poszkodowanemu zapewniamy komfort termiczny i wsparcie psychiczne, w razie potrzeby wzywamy lekarza, pęcherzy z płynem surowiczym nie przekłuwamy.pęcherzy z płynem surowiczym nie przekłuwamy.

42 Złamania Złamanie jest to przerwanie ciągłości tkanki kostnej. ciągłości tkanki kostnej. Złamania dzielimy na: zamknięte - tj. gdy skóra dookoła złamanej kości jest nienaruszona,zamknięte - tj. gdy skóra dookoła złamanej kości jest nienaruszona, otwarte - tj. gdy jest przerwana ciągłość skóry a kość może być narażona na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni skóry i powietrza.otwarte - tj. gdy jest przerwana ciągłość skóry a kość może być narażona na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni skóry i powietrza.

43 Złamanie należy podejrzewać jeżeli: wystąpi obrzęk i ból, nasilający się przy uciśnięciu lub próbie poruszenia kończyną,wystąpi obrzęk i ból, nasilający się przy uciśnięciu lub próbie poruszenia kończyną, poszkodowany nie może w pełni lub częściowo wykonywać ruchów uszkodzoną kończyną,poszkodowany nie może w pełni lub częściowo wykonywać ruchów uszkodzoną kończyną, wystąpi nieprawidłowa ruchomość w miejscu, w którym normalnie kończyna jest nieruchoma,wystąpi nieprawidłowa ruchomość w miejscu, w którym normalnie kończyna jest nieruchoma, uszkodzona kończyna wyraźnie straci swój prawidłowy kształt,uszkodzona kończyna wyraźnie straci swój prawidłowy kształt, w razie gdy widoczne są odłamy kostne (w przypadku złamań otwartych)w razie gdy widoczne są odłamy kostne (w przypadku złamań otwartych)

44 Pierwsza pomoc uszkodzone miejsce odsłaniamy tylko w przypadku podejrzenia istnienia rany poprzez rozcięcie lub rozprucie części ubrania,uszkodzone miejsce odsłaniamy tylko w przypadku podejrzenia istnienia rany poprzez rozcięcie lub rozprucie części ubrania, jeśli jest to złamanie otwarte tamujemy ewentualny krwotok i zakładamy na ranę jałowy opatrunek (bezpośrednio na ranę kładziemy ostrożnie jałowy gazik, tak aby nie wcisnąć złamanej kości ani jej odłamków).jeśli jest to złamanie otwarte tamujemy ewentualny krwotok i zakładamy na ranę jałowy opatrunek (bezpośrednio na ranę kładziemy ostrożnie jałowy gazik, tak aby nie wcisnąć złamanej kości ani jej odłamków). unieruchamiamy przynajmniejunieruchamiamy przynajmniej dwa sąsiednie stawy tzn. leżący powyżej i poniżej złamania, nie nastawiamy i nie poruszamy uszkodzoną kończyną (konieczne czynności wykonujemy z naciągiem),nie nastawiamy i nie poruszamy uszkodzoną kończyną (konieczne czynności wykonujemy z naciągiem),

45

46

47 Zwichnięcia i skręcenia

48 Zwichnięcie Przemieszczenie się jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej. Objawy Zwichnięty staw uległ zniekształceniu, pojawia się silny ból, obrzęk, zasinienie oraz niemożność wykonywania ruchów w danym stawie. Pierwsza pomoc Postępowanie w przypadku podejrzenia zwichnięcia jest takie samo jak przy załamaniach.

49 Skręcenie Jest to naciągnięcie lub naderwanie aparatu wiązadłowo - torebkowego stawu. Skręcenie jest mniej groźną formą niż zwichnięcie ponieważ nie zostaje rozerwana torebka stawowa i dzięki elastyczności wiązadeł zostają przywrócone normalne stosunki anatomiczne stawu.

50 Uraz kręgosłupa Podejrzewamy go zawsze w wypadkach samochodowych przy upadku z dużej wysokości oraz skoku do wody. Przemieszczenie odłamków kostnych może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego i spowodować poważne następstwa w postaci porażenia kończyn a nawet śmierci. Podejrzewamy go zawsze w wypadkach samochodowych przy upadku z dużej wysokości oraz skoku do wody. Przemieszczenie odłamków kostnych może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego i spowodować poważne następstwa w postaci porażenia kończyn a nawet śmierci.

51 Objawy: brak lub osłabienie czucia dotyku,brak lub osłabienie czucia dotyku, porażenie lub niedowład kończyn,porażenie lub niedowład kończyn, promieniujący od kręgosłupa ból.promieniujący od kręgosłupa ból. Pierwsza pomoc: poszkodowanego pozostawiamy w pozycji zastanej,poszkodowanego pozostawiamy w pozycji zastanej, udrażniamy drogi oddechoweudrażniamy drogi oddechowe zapewniamy właściwy komfort psychiczny i termicznyzapewniamy właściwy komfort psychiczny i termiczny

52

53 Zawał serca Zawał serca jest to uszkodzenie mięśnia sercowego, w wyniku jego niedotlenienia. Zawał serca jest to uszkodzenie mięśnia sercowego, w wyniku jego niedotlenienia. np. gdy skrzep tamuje przepływ krwi do jakiejś części serca.

54 Objawy: ból za mostkiem lub w okolicy serca, często promieniujący do lewego barku i ręki,ból za mostkiem lub w okolicy serca, często promieniujący do lewego barku i ręki, bladość,bladość, uczucie lęku, zimne poty,uczucie lęku, zimne poty, mogą wystąpić trudności w oddychaniu i zaburzenia rytmu serca.mogą wystąpić trudności w oddychaniu i zaburzenia rytmu serca. Zawał może wystąpić podczas spoczynku jak i podczas aktywności, wiele zawałów zdarza się w czasie snu i podczas budzenia się.Zawał może wystąpić podczas spoczynku jak i podczas aktywności, wiele zawałów zdarza się w czasie snu i podczas budzenia się.

55 Pierwsza pomoc poszkodowanego ułożyć w pozycji półsiedzącej, ponieważ ta pozycja najmniej obciąża serce: poszkodowanego sadzamy opartego plecami o coś stabilnego,poszkodowanego ułożyć w pozycji półsiedzącej, ponieważ ta pozycja najmniej obciąża serce: poszkodowanego sadzamy opartego plecami o coś stabilnego, częsta kontrola czynności życiowych,częsta kontrola czynności życiowych, jeżeli poszkodowany posiada leki umożliwiamy mu ich zażycie (pamiętajmy. że poszkodowany musi być wówczas w pełni świadomy),jeżeli poszkodowany posiada leki umożliwiamy mu ich zażycie (pamiętajmy. że poszkodowany musi być wówczas w pełni świadomy), rozluźnić odzież i zapewnić dopływ świeżego powietrza,rozluźnić odzież i zapewnić dopływ świeżego powietrza, nie pozwolić poszkodowanemu na wykonywanie żadnego wysiłku fizycznego,nie pozwolić poszkodowanemu na wykonywanie żadnego wysiłku fizycznego, zapewnić komfort psychiczny i termiczny poszkodowanemu,zapewnić komfort psychiczny i termiczny poszkodowanemu, wezwać pogotowie.wezwać pogotowie.

56 Padaczka (epilepsja) Pierwsza pomoc: w czasie ataku: zabezpieczyć głowę poszkodowanego,zabezpieczyć głowę poszkodowanego, jeżeli szczęki nie są zaciśnięte, wsunąć pomiędzy nie rolkę bandaża, portfel, itp., w taki sposób, aby nie utrudniać wypływu śliny.jeżeli szczęki nie są zaciśnięte, wsunąć pomiędzy nie rolkę bandaża, portfel, itp., w taki sposób, aby nie utrudniać wypływu śliny. po ataku: usunąć ślinę i wymiociny z jamy ustnej,usunąć ślinę i wymiociny z jamy ustnej, rozluźnić ciasne części ubrania,rozluźnić ciasne części ubrania, nie budzić poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bezpiecznej.nie budzić poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bezpiecznej. kontrolować czynności życiowe,kontrolować czynności życiowe, zapewnić komfort termiczny i bezwzględny spokój.zapewnić komfort termiczny i bezwzględny spokój.

57 Wstrząśnienie mózgu Objawy: krótkotrwała utrata przytomności,krótkotrwała utrata przytomności, po powrocie do świadomości nudności i wymioty,po powrocie do świadomości nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy,bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi,zaburzenia równowagi, niepamięć wsteczna: poszkodowany nie pamięta faktów mających miejsce przed urazem i samego urazu,niepamięć wsteczna: poszkodowany nie pamięta faktów mających miejsce przed urazem i samego urazu, możliwość wystąpienia rany głowy.możliwość wystąpienia rany głowy. Pierwsza pomoc w przypadku rany wykonać opatrunek,w przypadku rany wykonać opatrunek, zapewnić komfort psychiczny i termiczny,zapewnić komfort psychiczny i termiczny, kontrolować czynności życiowe,kontrolować czynności życiowe, nie pozwolić poszkodowanemu samodzielnie poruszać się, ponieważ uraz ten wymaga konsultacji lekarskiejnie pozwolić poszkodowanemu samodzielnie poruszać się, ponieważ uraz ten wymaga konsultacji lekarskiej

58 Udar słoneczny Udar słoneczny jest skutkiem przegrzania organizmu w wyniku nadmiernego nasłonecznienia. Objawy: zaczerwieniona, gorąca i sucha skóra,zaczerwieniona, gorąca i sucha skóra, nudności i wymioty,nudności i wymioty, wysoka gorączka i dreszcze, tętno zwolnione,wysoka gorączka i dreszcze, tętno zwolnione, uczucie niepokoju, osłabienie.uczucie niepokoju, osłabienie.

59 Pierwsza pomoc poszkodowanego przenieść do zaciemnionego, przewiewnego miejsca, ułożyć w wygodnej dla niego pozycji,poszkodowanego przenieść do zaciemnionego, przewiewnego miejsca, ułożyć w wygodnej dla niego pozycji, rozluźnić uciskające części ubrania,rozluźnić uciskające części ubrania, stosować zimne okłady (rozpoczynając od głowy, karku, dłoni, stopniowo przechodząc na klatkę piersiową),stosować zimne okłady (rozpoczynając od głowy, karku, dłoni, stopniowo przechodząc na klatkę piersiową), poszkodowanemu przytomnemu podać małymi porcjami zimne napoje (najlepiej soki) bądź czystą wodę,poszkodowanemu przytomnemu podać małymi porcjami zimne napoje (najlepiej soki) bądź czystą wodę, kontrolować czynności życiowe, zapewnić komfort psychiczny,kontrolować czynności życiowe, zapewnić komfort psychiczny, wezwać pogotowiewezwać pogotowie

60 Ukąszenie przez żmiję Jedynym żyjącym w Polsce na wolności jadowitym wężem jest żmija zygzakowata (Vipera berus), najczęstszym miejscem ukąszenia jest stopa lub łydka Objawy: obrzęk, bolesność, pocenie się,obrzęk, bolesność, pocenie się, uczucie śmiertelnego lęku, drgawki,uczucie śmiertelnego lęku, drgawki, przyspieszenie tętna i oddechu, bredzenie, osłabienie.przyspieszenie tętna i oddechu, bredzenie, osłabienie.

61 Żmija zygzakowata (Vipera berus)

62 Pierwsza pomoc: założyć opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia,założyć opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia, unieruchomić kończynę poniżej poziomu serca,unieruchomić kończynę poniżej poziomu serca, zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne,zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne, kontrolować okresowo czynności życiowe,kontrolować okresowo czynności życiowe, poszkodowany nie powinien wykonywać zbędnych ruchów,poszkodowany nie powinien wykonywać zbędnych ruchów, wezwać pogotowie.wezwać pogotowie.

63 APTECZKA

64 SKŁAD Worek AmbuWorek Ambu Filtry bakteryjne dla HIV, hepatitis CFiltry bakteryjne dla HIV, hepatitis C Komplet rurek ustno-gardłowychKomplet rurek ustno-gardłowych Ssak mechaniczny ręczny Ssak mechaniczny ręczny Maska inhalacyjna z rezerwuaremMaska inhalacyjna z rezerwuarem Butla tlenowa aluminiowaButla tlenowa aluminiowa Reduktor Reduktor Kołnierze ortopedyczne – regulowane, uniwersalne, wielorozmiaroweKołnierze ortopedyczne – regulowane, uniwersalne, wielorozmiarowe Kołnierz ortopedyczny regulowany pediatrycznyKołnierz ortopedyczny regulowany pediatryczny Nosze deska ortopedyczna plastikowa pasów zabezpieczających + Uniwersalny System Unieruchomienia Głowy (klocki)Nosze deska ortopedyczna plastikowa pasów zabezpieczających + Uniwersalny System Unieruchomienia Głowy (klocki) Szyny typu Kramera powlekane miękkim pokrowcemSzyny typu Kramera powlekane miękkim pokrowcem

65 PYTANIA? KONIEC!


Pobierz ppt "Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google