Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mające.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mające."— Zapis prezentacji:

1

2 Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mające na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali.

3 Podstawy prawne

4 lekcja PO w TK Nr 25 Art kk § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego

5 Głównymi celami udzielania pierwszej pomocy są: ochrona ludzkiego życia ochrona ludzkiego życia ograniczanie skutków obrażeń lub choroby ograniczanie skutków obrażeń lub choroby przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego

6 UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA RATOWNIKA !!! Zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie. Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zarażenia wieloma chorobami np. wirusowe zapalenie wątroby, wirus HIV dlatego podczas wykonywania wszelkich czynności przy poszkodowanym ratownik powinien mieć założone lateksowe lub foliowe rękawiczki jednorazowego użytku. Zawsze pamiętaj o własnym bezpieczeństwie. Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zarażenia wieloma chorobami np. wirusowe zapalenie wątroby, wirus HIV dlatego podczas wykonywania wszelkich czynności przy poszkodowanym ratownik powinien mieć założone lateksowe lub foliowe rękawiczki jednorazowego użytku.

7 Etapy udzielania pierwszej pomocy.

8 Najpierw i przede wszystkim, pomyśl o własnym bezpieczeństwie, a potem o bezpieczeństwie poszkodowanego i osób postronnych, tak, aby nie było więcej rannych. Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku

9 Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzanie czynności życiowych Musisz sprawdzić stan ofiary (bądź ofiar). Sprawdź przede wszystkim przytomność i podstawowe czynności życiowe tj. oddech i tętno.

10 Jeśli stan poszkodowanego jest poważny, musisz jak najszybciej zaalarmować odpowiednie służby ratownicze POGOTOWIE RATUNKOWE POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA 997- POLICJA RATUNKOWY STRAŻ POŻARNA 997- POLICJA RATUNKOWY Wezwanie pomocy

11 Gdzie i kiedy się to stałoGdzie i kiedy się to stało Co się wydarzyłoCo się wydarzyło Ile jest ofiar wypadkuIle jest ofiar wypadku Jakie są uszkodzenia ciałaJakie są uszkodzenia ciała Kto i skąd wzywa pomocyKto i skąd wzywa pomocy Pytanie: co można zrobić, aby pomóc choremuPytanie: co można zrobić, aby pomóc choremu

12 Udzielenie pierwszej pomocy W oczekiwaniu na przyjazd wyspecjalizowanej jednostki medycznej, musisz udzielać odpowiedniej pomocy.

13 –Pozycja zastana (zapobiega dalszym urazom ) –Pozycja autoprzetoczeniowa (omdlenia) –Pozycja p ó łsiedząca (zawały serca) –Pozycja leżąca z ugiętymi nogami w kolanach (urazy brzucha) –Pozycja boczna ustalona (nieprzytomny) –Pozycja przeciwwstrząsowa (zmniejsza ryzyko wstrząsu) Ułóż poszkodowanego w odpowiedniej pozycji

14 Każda pozycja wiąże się z zapewnieniem poszkodowanemu komfortu termicznego (czyli dokładnego okrycia kocem lub folią termiczną) oraz psychicznego (rozmawiamy z poszkodowanym nawet jeśli jest nieprzytomny, odwracamy jego uwagę, uspokajamy go, zapewniamy ciągły kontakt wzrokowy i dotykowy); informujemy o wykonywanych czynnościach oraz o tym w jaki sposób może on sam nam pomóc.

15 Wstrząs Wstrząs jest to zespół zaburzeń ogólnoustrojowych powstałych z niedotlenienia tkanek ważnych dla życia narządów wskutek niedostatecznego przepływu krwi. Aby zapobiec temu organizm reaguje zwiększoną pracą serca i przyspieszonym oddechem

16 Najczęstsze przyczyny wywołujące wstrząs to: silne krwawienie,silne krwawienie, zawał mięśnia sercowego,zawał mięśnia sercowego, ostra reakcja uczuleniowa,ostra reakcja uczuleniowa, rozległy uraz,rozległy uraz, oparzenie,oparzenie, zatrucie.zatrucie. Do rozwoju wstrząsu przyczyniają się: bólból lęklęk dalsza utrata krwidalsza utrata krwi utrata ciepłautrata ciepła

17 Objawy: uczucie silnego osłabienia,uczucie silnego osłabienia, niepokój,niepokój, bladość skóry,bladość skóry, lepki, zimny pot,lepki, zimny pot, pocenie się,pocenie się, oddech płytki i przyspieszony,oddech płytki i przyspieszony, przyspieszone i słabo wyczuwalne tętno,przyspieszone i słabo wyczuwalne tętno, występuje drżenie mięśni,występuje drżenie mięśni, obniżone ciśnienie krwi,obniżone ciśnienie krwi, zobojętnienie, utrata świadomości do głębokiej utraty przytomności włącznie.zobojętnienie, utrata świadomości do głębokiej utraty przytomności włącznie.

18 Typowe urazy

19 Rany Obrażenia (krwotoki) zewnętrzneObrażenia (krwotoki) zewnętrzne - Kłute, cięte, szarpane - Krwotok żylny i tętniczy - Klatki piersiowej - Brzucha - Rana z utkwionym ciałem obcym - Amputacje urazowe Obrażenia (krwotoki) wewnętrzneObrażenia (krwotoki) wewnętrzne

20 Krwotok zewnętrzny poszkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej lub pozycji przeciwwstrząsowej (w przypadku dużych krwotoków),poszkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej lub pozycji przeciwwstrząsowej (w przypadku dużych krwotoków), jeżeli krwawienie dotyczy kończyny unosimy ją, powyżej poziomu serca,jeżeli krwawienie dotyczy kończyny unosimy ją, powyżej poziomu serca, stosujemy ucisk doraźny na ranę lub na najbliższą tętnicę doprowadzającą krewstosujemy ucisk doraźny na ranę lub na najbliższą tętnicę doprowadzającą krew do rany,do rany, zakładamy jałowy opatrunek uciskowy:zakładamy jałowy opatrunek uciskowy:

21 Budowa i zasada działania opatrunku uciskowego zatrzymywany jest przepływ tylko w wybranej tętnicy, krążenie w kończynie odbywa się dalej poprzez sieć mniejszych, pobocznych naczyń krwionośnych

22 Krwotok z nosa

23 poszkodowanego posadzić z głową pochyloną do przodu,poszkodowanego posadzić z głową pochyloną do przodu, poinformować poszkodowanego aby oddychał ustami,poinformować poszkodowanego aby oddychał ustami, polecamy poszkodowanemu oczyścić nos (wydmuchać zawartość nosa),polecamy poszkodowanemu oczyścić nos (wydmuchać zawartość nosa), uciskamy nos tuż poniżej części kostnejuciskamy nos tuż poniżej części kostnej u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze nie tamujemy wypływu krwiu osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze nie tamujemy wypływu krwi kładziemy zimne kompresy na czoło, kark i nasadę nosa.kładziemy zimne kompresy na czoło, kark i nasadę nosa. po 10 minutach przestajemy uciskać nos. jeżeli krwawienie powtarza się należy zastosować ponownie ucisk (nie oczyszczamy zawartości nosa),po 10 minutach przestajemy uciskać nos. jeżeli krwawienie powtarza się należy zastosować ponownie ucisk (nie oczyszczamy zawartości nosa), Jeżeli krwawienie z nosa trwa dłużej niż 30 minut należy skontaktować się z lekarzem

24 Amputacja urazowa Amputacja urazowa - jest to odcięcie części ciała człowieka w wyniku wypadku. Pierwsza pomoc: poszkodowanego ułożyć w pozycji leżącejposzkodowanego ułożyć w pozycji leżącej lub przeciwwstrząsowej (w przypadku dużego ubytku krwi)lub przeciwwstrząsowej (w przypadku dużego ubytku krwi) unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca,unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca, w przypadku możliwości wystąpienia dużego krwotoku (np. amputacja dłoni) należy założyć szeroki opatrunek uciskowy,w przypadku możliwości wystąpienia dużego krwotoku (np. amputacja dłoni) należy założyć szeroki opatrunek uciskowy,

25 Ciała obce

26 Ciała obce w ranie Ciała obce mogą być usuwane z rany tylko przez lekarza i ta czynność nie wchodzi w zakres pierwszej pomocy. Niewprawne próby usuwania grożą pozostawieniem w ranie fragmentów ciała obcego, a także stanowią niebezpieczeństwo wprowadzenia dodatkowego zakażenia. Większe ciała obce o gładkich brzegach często tamponują ranę i zapobiegają tym samym powstaniu dużego krwawienia.

27 Ciało obce w oku Gdy ciało obce znajduje się pod górną powieką, polecamy pacjentowi kierować wzrok ku dołowi. Górną powiekę nakładamy na dolną. Wówczas rzęsy dolnej powieki "wymiatają" wewnętrzną stroną powieki górnej. W przypadku gdy ciało obce znajduje się pod dolna powieką, polecamy pacjentowi patrzeć w górę. Odchylamy powiekę na około 0,5 cm i usuwamy ciało obce wilgotnym rożkiem chusteczki do nosa, kierując się od strony zewnętrznej do nosa. Nie usuwać szkieł kontaktowych.Gdy ciało obce znajduje się pod górną powieką, polecamy pacjentowi kierować wzrok ku dołowi. Górną powiekę nakładamy na dolną. Wówczas rzęsy dolnej powieki "wymiatają" wewnętrzną stroną powieki górnej. W przypadku gdy ciało obce znajduje się pod dolna powieką, polecamy pacjentowi patrzeć w górę. Odchylamy powiekę na około 0,5 cm i usuwamy ciało obce wilgotnym rożkiem chusteczki do nosa, kierując się od strony zewnętrznej do nosa. Nie usuwać szkieł kontaktowych. Ciała obce znajdujące się w gałce ocznej usunąć może tylko lekarz. Należy pamiętać, że nieumiejętne usuwanie grozi ciężkim uszkodzeniem oka.Ciała obce znajdujące się w gałce ocznej usunąć może tylko lekarz. Należy pamiętać, że nieumiejętne usuwanie grozi ciężkim uszkodzeniem oka.

28 Ciało obce w nosieCiało obce w nosie Jedyne co może zrobić poszkodowany to zatkać druga dziurkę i spróbować wydmuchnąć. Użycie jakichkolwiek narzędzi grozi wystąpieniem krwawienia. Jedyne co może zrobić poszkodowany to zatkać druga dziurkę i spróbować wydmuchnąć. Użycie jakichkolwiek narzędzi grozi wystąpieniem krwawienia. Ciało obce w uchuCiało obce w uchu Należy spróbować przez zwyczajne potrząsanie głową. Nie wolno manipulować w przewodzie słuchowym. Ciało obce w przełykuCiało obce w przełyku Utkwienie w przełyku ciała obcego jest brane pod uwagę w przypadku ściskającego bólu i trudności w przełykaniu. W takiej sytuacji chorego należy sprowokować do wymiotów.

29

30 Oparzenia jeżeli na kimś zapali się ubranie, należy palącego się przewrócić, okryć kocem i poturlać po ziemi, a po ugaszeniu płomieni pozostawić w pozycji zastanej,jeżeli na kimś zapali się ubranie, należy palącego się przewrócić, okryć kocem i poturlać po ziemi, a po ugaszeniu płomieni pozostawić w pozycji zastanej, w przypadku oparzenia ręki należy zdjąć z palców pierścionki i zegarek (wykonujemy to tylko bezpośrednio po oparzeniu),w przypadku oparzenia ręki należy zdjąć z palców pierścionki i zegarek (wykonujemy to tylko bezpośrednio po oparzeniu), jeżeli odzież przylgnęła do ciała nie odrywamy jejjeżeli odzież przylgnęła do ciała nie odrywamy jej

31 Pierwsza pomoc oparzone miejsce schładzamy zimną wodą, kierując strumień powyżej rany, przez około minut (w przypadku oparzeń oka okres schładzania jest dłuższy),oparzone miejsce schładzamy zimną wodą, kierując strumień powyżej rany, przez około minut (w przypadku oparzeń oka okres schładzania jest dłuższy), ranę osłaniamy jałowym opatrunkiem (nie może on wywierać żadnego nacisku na miejsce oparzenia),ranę osłaniamy jałowym opatrunkiem (nie może on wywierać żadnego nacisku na miejsce oparzenia), przytomnego poszkodowanego z rozległymi.poparzeniami należy ułożyć w pozycji autoprzetoczeniowej (działanie przeciwwstrząsowe),przytomnego poszkodowanego z rozległymi.poparzeniami należy ułożyć w pozycji autoprzetoczeniowej (działanie przeciwwstrząsowe), poszkodowanemu należy podawać do picia letnie napoje, w celi uzupełnienia ubytków płynów w organizmie,poszkodowanemu należy podawać do picia letnie napoje, w celi uzupełnienia ubytków płynów w organizmie, poszkodowanemu zapewniamy komfort termiczny i wsparcie psychiczne, w razie potrzeby wzywamy lekarza,poszkodowanemu zapewniamy komfort termiczny i wsparcie psychiczne, w razie potrzeby wzywamy lekarza, pęcherzy z płynem surowiczym nie przekłuwamy.pęcherzy z płynem surowiczym nie przekłuwamy.

32 Złamania Złamanie - jest to przerwanie ciągłości tkanki kostnej. ciągłości tkanki kostnej. Złamania dzielimy na: zamknięte - gdy skóra dookoła złamanej kości jest nienaruszona,zamknięte - gdy skóra dookoła złamanej kości jest nienaruszona, otwarte - gdy jest przerwana ciągłość skóry a kość może być narażona na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni skóry i powietrza.otwarte - gdy jest przerwana ciągłość skóry a kość może być narażona na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni skóry i powietrza.

33 Złamanie należy podejrzewać, jeżeli: wystąpi obrzęk i ból, nasilający się przy uciśnięciu lub próbie poruszenia kończyną,wystąpi obrzęk i ból, nasilający się przy uciśnięciu lub próbie poruszenia kończyną, poszkodowany nie może w pełni lub częściowo wykonywać ruchów uszkodzoną kończyną,poszkodowany nie może w pełni lub częściowo wykonywać ruchów uszkodzoną kończyną, wystąpi nieprawidłowa ruchomośćwystąpi nieprawidłowa ruchomość w miejscu, w którym normalnie kończyna jest nieruchoma,w miejscu, w którym normalnie kończyna jest nieruchoma, uszkodzona kończyna wyraźnie straci swój prawidłowy kształt,uszkodzona kończyna wyraźnie straci swój prawidłowy kształt, w razie gdy widoczne są odłamy kostne (w przypadku złamań otwartych).w razie gdy widoczne są odłamy kostne (w przypadku złamań otwartych).

34 Pierwsza pomoc uszkodzone miejsce odsłaniamy tylko w przypadku podejrzenia istnienia rany poprzez rozcięcie lub rozprucie części ubrania,uszkodzone miejsce odsłaniamy tylko w przypadku podejrzenia istnienia rany poprzez rozcięcie lub rozprucie części ubrania, jeśli jest to złamanie otwarte tamujemy ewentualny krwotok i zakładamy na ranę jałowy opatrunek (bezpośrednio na ranę kładziemy ostrożnie jałowy gazik, tak aby nie wcisnąć złamanej kości ani jej odłamków).jeśli jest to złamanie otwarte tamujemy ewentualny krwotok i zakładamy na ranę jałowy opatrunek (bezpośrednio na ranę kładziemy ostrożnie jałowy gazik, tak aby nie wcisnąć złamanej kości ani jej odłamków). unieruchamiamy przynajmniejunieruchamiamy przynajmniej dwa sąsiednie stawy tzn. leżący powyżej i poniżej złamania, nie nastawiamy i nie poruszamy uszkodzoną kończyną (konieczne czynności wykonujemynie nastawiamy i nie poruszamy uszkodzoną kończyną (konieczne czynności wykonujemy z naciągiem),z naciągiem),

35

36 Zwichnięcia i skręcenia

37 Zwichnięcie Przemieszczenie się jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej. Objawy Zwichnięty staw uległ zniekształceniu, pojawia się silny ból, obrzęk, zasinienie oraz niemożność wykonywania ruchów w danym stawie. Pierwsza pomoc Postępowanie w przypadku podejrzenia zwichnięcia jest takie samo jak przy załamaniach.

38 Skręcenie Jest to naciągnięcie lub naderwanie aparatu wiązadłowo - torebkowego stawu. Skręcenie jest mniej groźną formą niż zwichnięcie ponieważ nie zostaje rozerwana torebka stawowa i dzięki elastyczności wiązadeł zostają przywrócone normalne stosunki anatomiczne stawu.

39 Uraz kręgosłupa Podejrzewamy go zawsze w wypadkach samochodowych przy upadku z dużej wysokości oraz skoku do wody. Podejrzewamy go zawsze w wypadkach samochodowych przy upadku z dużej wysokości oraz skoku do wody. Przemieszczenie odłamków kostnych może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego i spowodować poważne następstwa w postaci porażenia kończyn. a nawet śmierci.

40 Objawy: brak lub osłabienie czucia dotyku,brak lub osłabienie czucia dotyku, porażenie lub niedowład kończyn,porażenie lub niedowład kończyn, promieniujący od kręgosłupa ból.promieniujący od kręgosłupa ból. Pierwsza pomoc: poszkodowanego pozostawiamy w pozycji zastanej,poszkodowanego pozostawiamy w pozycji zastanej, udrażniamy drogi oddechoweudrażniamy drogi oddechowe zapewniamy właściwy komfort psychicznyzapewniamy właściwy komfort psychiczny i termicznyi termiczny

41

42 Zawał serca Zawał serca - jest to uszkodzenie mięśnia sercowego, w wyniku jego niedotlenienia. Zawał serca - jest to uszkodzenie mięśnia sercowego, w wyniku jego niedotlenienia. np. gdy skrzep tamuje przepływ krwi do jakiejś części serca.

43 Objawy: ból za mostkiem lub w okolicy serca, często promieniujący do lewego barku i lewej ręki,ból za mostkiem lub w okolicy serca, często promieniujący do lewego barku i lewej ręki, bladość,bladość, uczucie lęku, zimne poty,uczucie lęku, zimne poty, mogą wystąpić trudności w oddychaniumogą wystąpić trudności w oddychaniu i zaburzenia rytmu serca.i zaburzenia rytmu serca. zawał może wystąpić podczas spoczynku jak i podczas aktywności, wiele zawałów zdarza się w czasie snu i podczas budzenia się.zawał może wystąpić podczas spoczynku jak i podczas aktywności, wiele zawałów zdarza się w czasie snu i podczas budzenia się.

44 Pierwsza pomoc poszkodowanego ułożyć w pozycji półsiedzącej, ponieważ ta pozycja najmniej obciąża serce: poszkodowanego sadzamy opartego plecami o coś stabilnego,poszkodowanego ułożyć w pozycji półsiedzącej, ponieważ ta pozycja najmniej obciąża serce: poszkodowanego sadzamy opartego plecami o coś stabilnego, częsta kontrola czynności życiowych,częsta kontrola czynności życiowych, jeżeli poszkodowany posiada leki umożliwiamy mu ich zażycie (pamiętajmy. że poszkodowany musi być wówczas w pełni świadomy),jeżeli poszkodowany posiada leki umożliwiamy mu ich zażycie (pamiętajmy. że poszkodowany musi być wówczas w pełni świadomy), rozluźnić odzież i zapewnić dopływ świeżego powietrza,rozluźnić odzież i zapewnić dopływ świeżego powietrza, nie pozwolić poszkodowanemu na wykonywanie żadnego wysiłku fizycznego,nie pozwolić poszkodowanemu na wykonywanie żadnego wysiłku fizycznego, zapewnić komfort psychiczny i termiczny poszkodowanemu,zapewnić komfort psychiczny i termiczny poszkodowanemu, wezwać pogotowie.wezwać pogotowie.

45 Padaczka (epilepsja) Pierwsza pomoc: w czasie ataku: zabezpieczyć głowę poszkodowanego,zabezpieczyć głowę poszkodowanego, po ataku: usunąć ślinę i wymiociny z jamy ustnej,usunąć ślinę i wymiociny z jamy ustnej, rozluźnić ciasne części ubrania,rozluźnić ciasne części ubrania, nie budzić poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bezpiecznej.nie budzić poszkodowanego, ułożyć go w pozycji bezpiecznej. kontrolować czynności życiowe,kontrolować czynności życiowe, zapewnić komfort termiczny i bezwzględny spokój.zapewnić komfort termiczny i bezwzględny spokój.

46 Wstrząśnienie mózgu Objawy: krótkotrwała utrata przytomności,krótkotrwała utrata przytomności, po powrocie do świadomości nudności i wymioty,po powrocie do świadomości nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy,bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi,zaburzenia równowagi, niepamięć wsteczna: poszkodowany nie pamięta faktów mających miejsce przed urazem i samego urazu,niepamięć wsteczna: poszkodowany nie pamięta faktów mających miejsce przed urazem i samego urazu, możliwość wystąpienia rany głowy.możliwość wystąpienia rany głowy. Pierwsza pomoc w przypadku rany wykonać opatrunek,w przypadku rany wykonać opatrunek, zapewnić komfort psychiczny i termiczny,zapewnić komfort psychiczny i termiczny, kontrolować czynności życiowe,kontrolować czynności życiowe, nie pozwolić poszkodowanemu samodzielnie poruszać się, ponieważ uraz ten wymaga konsultacji lekarskiejnie pozwolić poszkodowanemu samodzielnie poruszać się, ponieważ uraz ten wymaga konsultacji lekarskiej

47 Udar słoneczny Udar słoneczny jest skutkiem przegrzania organizmu w wyniku nadmiernego nasłonecznienia. Objawy: zaczerwieniona, gorąca i sucha skóra,zaczerwieniona, gorąca i sucha skóra, nudności i wymioty,nudności i wymioty, wysoka gorączka i dreszcze, tętno zwolnione,wysoka gorączka i dreszcze, tętno zwolnione, uczucie niepokoju, osłabienie.uczucie niepokoju, osłabienie.

48 Pierwsza pomoc poszkodowanego przenieść do zaciemnionego, przewiewnego miejsca, ułożyć w wygodnej dla niego pozycji,poszkodowanego przenieść do zaciemnionego, przewiewnego miejsca, ułożyć w wygodnej dla niego pozycji, rozluźnić uciskające części ubrania,rozluźnić uciskające części ubrania, stosować zimne okłady (rozpoczynając od głowy, karku, dłoni, stopniowo przechodząc na klatkę piersiową),stosować zimne okłady (rozpoczynając od głowy, karku, dłoni, stopniowo przechodząc na klatkę piersiową), poszkodowanemu przytomnemu podać małymi porcjami zimne napoje (najlepiej soki) bądź czystą wodę,poszkodowanemu przytomnemu podać małymi porcjami zimne napoje (najlepiej soki) bądź czystą wodę, kontrolować czynności życiowe, zapewnić komfort psychiczny,kontrolować czynności życiowe, zapewnić komfort psychiczny, wezwać pogotowiewezwać pogotowie

49 Ukąszenie przez żmiję Jedynym żyjącym w Polsce na wolności jadowitym wężem jest żmija zygzakowata (Vipera berus) najczęstszym miejscem ukąszenia jest stopa lub łydka Objawy: obrzęk, bolesność, pocenie się,obrzęk, bolesność, pocenie się, uczucie śmiertelnego lęku, drgawki,uczucie śmiertelnego lęku, drgawki, przyspieszenie tętna i oddechu, bredzenie, osłabienie.przyspieszenie tętna i oddechu, bredzenie, osłabienie.

50 Żmija zygzakowata (Vipera berus)

51 Pierwsza pomoc: założyć opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia,założyć opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia, unieruchomić kończynę poniżej poziomu serca,unieruchomić kończynę poniżej poziomu serca, zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne,zapewnić komfort termiczny i wsparcie psychiczne, kontrolować okresowo czynności życiowe,kontrolować okresowo czynności życiowe, poszkodowany nie powinien wykonywać zbędnych ruchów,poszkodowany nie powinien wykonywać zbędnych ruchów, wezwać pogotowie.wezwać pogotowie.

52 APTECZKA

53 Apteczka minimum Wyłącznie środki opatrunkowe !!! opatrunki jałowe (po 2 duże, średnie i małe)opatrunki jałowe (po 2 duże, średnie i małe) kompresy z gazy jałowej w różnych rozmiarachkompresy z gazy jałowej w różnych rozmiarach jałowa chusta trójkątnajałowa chusta trójkątna bandaże gazowe i co najmniej 1 bandaż elastycznybandaże gazowe i co najmniej 1 bandaż elastyczny plastry wodoodporne różnych rozmiarówplastry wodoodporne różnych rozmiarów szeroki i wąski przylepiecszeroki i wąski przylepiec rękawiczki lateksowerękawiczki lateksowe maseczka do sztucznego oddychaniamaseczka do sztucznego oddychania nożyczki lub ostry nóż mała latarka w niektórych państwach na granicy żądają prezerwatywy !!!


Pobierz ppt "Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób mające."

Podobne prezentacje


Reklamy Google