Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków."— Zapis prezentacji:

1 Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków.

2 Krwotok Krwotok jest to wylanie się krwi z naczynia krwionośnego lub serca wskutek urazowego lub chorobowego uszkodzenia ich ściany. Nagła utrata ponad 500 ml krwi może być niebezpieczna, lecz ubytek krwi do 1 litra, jeśli jest powolny, nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia. Bardzo trudno jest ocenić ilość utraconej krwi. W przypadku krwotoku wewnętrznego jest to praktycznie niemożliwe. Niebezpieczne są urazy nadbrzusza, ze względu na możliwość rozerwania śledziony lub wątroby.

3 Dlaczego krwotoki są niebezpieczne?
Krew zaopatruje w tlen i substancje odżywcze całe ciało człowieka. Narządy najszybciej reagują na niedotlenienie, a narządem szczególnie wrażliwym na niedotlenienie jest mózg. Stąd też zmiany objętości krwi krążącej, a szczególnie nagła utrata dużej ilości krwi w krótkim czasie, szybko prowadzą do objawów wstrząsu. Tlen i dwutlenek węgla są przenoszone przez krwinki, a ściślej barwnik krwinek czerwonych – hemoglobinę.

4 Objawami krwotoków mogą być:
bladość powłok ciała, przyspieszenie tętna, spadek ciśnienia krwi, ogólne osłabienie, szum w uszach, zimny pot, mroczki przed oczyma, niepokój wreszcie utrata przytomności, która poprzedza zgon.

5 Wpływ wystąpienia krwotoku na niektóre parametry życiowe:

6 Rodzaje krwotoków: Wyróżniamy dwa rodzaje krwotoków : * Krwotok zewnętrzny * Krwotok wewnętrzny Rodzaje krwotoków zewnętrznych: * Krwotok tętniczy * Krwotok żylny * Krwotok miąższowy

7 Krwotok tętniczy - charakteryzuje się tym, że krew tryska z przerwami zgodnie z pracą serca i ma kolor jasno-czerwony.

8 Krwotok żylny - krew wypływa jednostajnie
i ma kolor ciemno-czerwony.

9 Rodzaje krwotoków wewnętrznych: - Do jamy czaszkowej - Z płuc do oskrzeli - Do żołądka - Do jamy otrzewnej - Śródtkankowe

10 Do jamy czaszkowej: Do jamy czaszkowej - przyczynami mogą być tępy uraz, upadek z wysokości, potrącenie przez samochód lub samoistne pęknięcie dużego naczynia. Objawami są zaburzenie świadomości, nierówne źrenice, porażenie mięśni, utrata mowy, utrata przytomności. Zagrożeniami mogą być dalszy napływ krwi, co powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego i pogłębienie urazu, utrata przytomności, zakrztuszenie, zaburzenie oddechu, bezdech, pogłębiający się wstrząs. W takiej sytuacji należy ułożyć w pozycji półleżącej z uniesionym tułowiem. Wskazane są zimne okłady lub przykładanie lodu, wsparcie psychiczne, kontrola stanu świadomości, oddechu i tętna. Najlepiej ciepło okryć poszkodowanego, przy utracie świadomości i zachowanym oddechu ułożyć w pozycji bocznej ustalonej, przy bezdechu stosować sztuczne oddychanie, w razie potrzeby wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, stała kontrola czynności życiowych i wezwać pogotowie.

11 Z płuc do oskrzeli: Z płuc do oskrzeli - objawami mogą być silna duszność, ból, ograniczenie wdechu i wydechu, odkrztuszenia w czasie kaszlu jasnoczerwonej pienistej plwociny. Zagrożeniami mogą być utrata zdolności rozprężenia się płuc, odma opłucnowa. W takiej sytuacji należy poszkodowanego ułożyć w pozycji siedzącej.

12 Do żołądka: Do żołądka - objawami mogą być silny ból w okolicy żołądka, osłabienie, skłonność do omdleń, wymioty treścią o zabarwieniu brunatnym przypominającą fusy kawy. Zagrożeniami może być możliwość zakrztuszenia. W takiej sytuacji można poszkodowanemu podać do połknięcia kostki lodu, następnie ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej z wałkiem podkolanowym.

13 Do jamy otrzewnej/śródtkankowe:
Do jamy otrzewnej - objawami mogą być silny ból brzucha, twarde powłoki brzuszne. Zagrożeniami mogą być utrata krwi, co w konsekwencji prowadzi do wykrwawienia, zakażenia prowadzące do zapalenia otrzewnej. Pierwszej pomocy udzielamy tak jak w przypadku krwotoku do żołądka. Śródtkankowe - objawami mogą być ból, obrzęk, siniaki, guzy. Zagrożeniami mogą być możliwość utraty krwi. W takiej sytuacji należy poszkodowanego ułożyć w odpowiedniej pozycji i unieruchomić kończyny.

14 Pomoc w razie krwotoków:

15 Pierwsza pomoc przy krwotoku zewnętrznym:
poszkodowanego należy ułożyć w pozycji leżącej lub pozycji przeciw-wstrząsowej (w przypadku dużych krwotoków), jeżeli krwawienie dotyczy kończyny - unosimy ją, powyżej poziomu serca, stosujemy ucisk doraźny na ranę lub na najbliższą tętnicę doprowadzającą krew do rany,

16 Miejsca ucisku

17 Uniesienie kończyny:

18 zakładamy jałowy opatrunek uciskowy:
zasada działania opatrunku uciskowego: zatrzymywany jest przepływ tylko w wybranej tętnicy, krążenie w kończynie odbywa się dalej poprzez sieć mniejszych, pobocznych naczyń krwionośnych

19

20 Jeśli mimo ucisku rana nadal krwawi, nie należy zdejmować opatrunku, lecz dołożyć waty i ucisnąć go silniej drugą opaską. W wyjątkowych wypadkach, dotyczących amputacji lub zmiażdżenia kończyny, zakładamy opaskę Esmarcha. Opaskę nakładamy wyłącznie na udo lub na ramię. Dopuszczalny czas ucisku opaski Esmarcha wynosi godziny. Po założeniu opaski musi być odnotowany czas jej założenia. W razie braku opaski Esmarcha należy zastąpić ją zaimprowizowaną opaską z chustki, koszuli lub paska chorego (rys. 4).

21

22 kontrolujemy tętno na zranionej kończynie,
sprawdzamy czynności życiowe poszkodowanego, zapewniamy poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny, w razie potrzeby wzywamy pogotowie.

23 Krwawienia wewnętrznego nie jesteśmy w stanie zatamować, możemy jedynie zmniejszyć ilość wypływającej krwi. Objawy i pierwsza pomoc zależą od miejsca, gdzie krwotok występuje. Przy podejrzeniu krwotoku wewnętrznego zawsze wzywamy pogotowie!

24 Utrata krwi do tkanek przy różnych typach złamań kostnych

25 Prezentacje przygotowali:
Mateusz Urbaniak Damian Antolak

26 Bibliografia: Podczas pracy nad tą prezentacją korzystano ze stron:


Pobierz ppt "Krwotoki- rodzaje i pomoc w razie krwotoków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google