Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Kotra Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE SPÓŁKA Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Kotra Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE SPÓŁKA Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Kotra Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE SPÓŁKA Z O.O.

2 Wspólpraca parku-naukowo technologicznego w Gliwicach z wyższymi uczelniami, badanie benchmarkingowe

3 Jest zarazem instytucją naukowo-badawczą, tworzy przyjazny klimat dla biznesu, cechuje się wysoką i dogodną dla najemców infrastrukturą oraz realizuje rządowe, centralne jak i regionalne programy wspierania przedsiębiorczości. Technopark Gliwice dysponuje wydzieloną nieruchomością znajdująca się w centrum miasteczka akademickiego Politechniki Śląskiej

4 Technopark Gliwice Spółka z o.o. Udziałowcy: Udziałowcy: Miasto Gliwice, Miasto Gliwice, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowicka SSE, Katowicka SSE, Kapitał zakładowy w wysokości 8.020.000,00 Kapitał zakładowy w wysokości 8.020.000,00 System zarządzania jakością ISO 9001:2001 System zarządzania jakością ISO 9001:2001 Innowacyjna firma 2008 roku Innowacyjna firma 2008 roku

5 Infrastruktura TECHNOPARKU GLIWICE

6 Nasza misja promocja przedsiębiorczości, promocja przedsiębiorczości, inkubowanie przedsiębiorstw technologicznych, inkubowanie przedsiębiorstw technologicznych, transfer technologii. transfer technologii.

7 Korzyści wynikające z działania w Parku Naukowo- Technologicznym bliskość Uczelni, bliskość Uczelni, współpraca z innowacyjnymi przedsiębiorstwami w Parku, współpraca z innowacyjnymi przedsiębiorstwami w Parku, dostęp do nowoczesnych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń, dostęp do nowoczesnych, kompletnie wyposażonych pomieszczeń, dostępność informacji, dostępność informacji, elastyczne kształtowane stawki wynajmu, elastyczne kształtowane stawki wynajmu, dostęp do nowoczesnych warsztatów i urządzeń, dostęp do nowoczesnych warsztatów i urządzeń, liczne szkolenia i doradztwo, liczne szkolenia i doradztwo, praca w sprzyjającym klimacie, praca w sprzyjającym klimacie, kształtowanie pozytywnego wizerunku. kształtowanie pozytywnego wizerunku.

8 Kalendarium TECHNOPARKU GLIWCE 27.04.2004 – powołanie spółki Technopark Gliwice, 27.04.2004 – powołanie spółki Technopark Gliwice, 05.07.2005 – podpisanie z Agencją Rozwoju Przemysłu umowy o dofinansowaniu projektu budowy Parku (całkowita wartość projektu przewyższyła 24 mln złotych), 05.07.2005 – podpisanie z Agencją Rozwoju Przemysłu umowy o dofinansowaniu projektu budowy Parku (całkowita wartość projektu przewyższyła 24 mln złotych), 06.10.2006 – podpisanie z Agencją Rozwoju Przemysłu umowy o dofinansowaniu pierwszego projektu miekkiego, 06.10.2006 – podpisanie z Agencją Rozwoju Przemysłu umowy o dofinansowaniu pierwszego projektu miekkiego, 30.06.2008 – uroczyste otwarcie Technoparku Gliwice 30.06.2008 – uroczyste otwarcie Technoparku Gliwice

9 Formalna współpraca z nauką Park zawarł umowy z : - 30 jednostkami naukowymi ( katedry i instytuty ), - 4 uczelniami wyższymi, - 4 parkami w Polsce, - instytucjami zagranicznymi w ramach międzynarodowego konsorcjum projektowego

10 Formy współpracy ze środowiskiem akademickim Prowadzenie i promocja bazy technologii, Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Pomoc w tworzeniu firm eksperckich, Dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw, Kojarzenie z partnerami biznesowymi Wspólne tworzenie projektów na rzecz środowiska naukowego

11 Przedsiębiorczość środowiska akademickiego może być rozumiana w dwojaki sposób. Potoczne i najbardziej powszechne jest ujmowanie przedsiębiorczości akademickiej jako wszelkiego rodzaju zaangażowania placówek naukowych, pracowników naukowych, pomocniczych i administracji, doktorantów i studentów w działalność gospodarczą. Włączanie do pojęcia przedsiębiorczości akademickiej problematyki tworzenia firm przez absolwentów czy jakichkolwiek firm tworzonych przez pracowników naukowych (nie bazujących na własności intelektualnej), to efekt włączenia uczelni do zbioru instytucji kluczowych dla kształtowania w społeczeństwie przedsiębiorczości w ogóle.* * Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć pod red. Krzysztofa B. Matusiaka

12 Działania wspierające przedsiębiorczość akademicką w Parku Naukowo-Technologicznym w Gliwicach: - ponad 1500 studentów i naukowców którzy ukończyli szkolenia w ramach realizowanych projektów, - blisko 1000 godzin doradztwa na rzecz naukowców i studentów, - dofinansowanie 26 utworzonych przedsiębiorstw, - 16 przedsiębiorstw inkubowanych w budynku Parku

13 Dzień Nauki i Przemysłu

14 "Dzień Nauki i Przemysłu" jest realizowany przy wsparciu środków finansowych uzyskanych w ramach realizacji projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczosci akademickiej". Ideą "Dnia Nauki i Przemysłu jest prezentacja przez jednostki Politechniki Śląskiej, innowacyjne firmy z Technoparku oraz jednostki B+R swoich osiągnięć w formie ciekawostek naukowych i technicznych, wykorzystując eksperymenty oraz projekty interaktywne. Impreza ma charakter otwarty, w tym dniu w murach Technoparku gościliśmy władze miejskie, studentów i pracowników naukowych Uczelni, przedsiębiorców oraz młodzież szkół średnich jak i zainteresowanych nowinkami ze świata techniki i nauki mieszkańców. W 2011 roku Dzień nauki i przemysłu będzie towarzyszył dorocznej konferencji SOOIPP

15 Dane liczbowe zawarte w badaniu benchmarkingowym Liczba projektów badawczych - 8 Lokatorzy prowadzący badania B+R – 8 Liczba technostarterów – 8 ( 15 ) Liczba start-up – 7 Liczba spin-off – 4 ( wg. def. z wniosku)

16 Współpraca lokatorów parku z Uczelnią Spośród 26 firm działających w Parku: – wszystkie zatrudniają absolwentów PŚ w Gliwicach, – właścicielami 21 przedsiębiorstw są pracownicy naukowi a) Politechniki Śląskiej – 18 b) Innych Uczelni – 3 Dofinansowania: - POIG 1.4 – 4.1- 1 firma - POIG 8.1- 5 firm - Mój pomysł na biznes – 6 firm - Inne granty - 5 firm - Projekty na rzecz Uczelni – 10 firm ( największy o wartości 6,5 mln)

17 Firmy eksperckie w TECHNOPARKU GLIWICE

18 Firmy w TECHNOPARKU GLIWICE

19

20 Technopark Gliwice - projekty Projekty zrealizowane (perspektywa dwuletnia) i realizowane: - wspólnie z PŚ, - 3 projekty z grantu MNiSZ, - 1 projekt z działania RPO woj. śl. 8.2.1, - z innymi Partnerami, - 1 projekt w ramach działania POIG 5.2, - samodzielnie - 2 projekty z grantu MNiSZ, - 4 projekty w ramach PO KL, - 1 projekt w ramach PO IG 5.4, - 2 projekty w ramach działania 1.3 SPO WKP. Park nie jest na liście projektów kluczowych w ramach działania 5.3 PO IG

21 Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Projekt realizowany wspólnie z BKS Politechniki Śląskiej w Gliwicach; Projekt realizowany wspólnie z BKS Politechniki Śląskiej w Gliwicach; Kreator innowacyjności to - Rozwijanie pomysłów biznesowych - dostarczanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu planowania działalności gospodarczej w ramach grupowego i indywidualnego doradztwa. Kreator innowacyjności to - Rozwijanie pomysłów biznesowych - dostarczanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu planowania działalności gospodarczej w ramach grupowego i indywidualnego doradztwa. Kreator innowacyjności to: Kreator innowacyjności to: pomoc w określaniu pomysłów biznesowych, pomoc w określaniu pomysłów biznesowych, przygotowanie do tworzenia mikroprzedsiębiorstw, przygotowanie do tworzenia mikroprzedsiębiorstw, wzmacnianie świadomości studentów z zakresu zarządzania kapitałem, wzmacnianie świadomości studentów z zakresu zarządzania kapitałem, Giełda pracodawcy i przedsiębiorczości, Giełda pracodawcy i przedsiębiorczości, Dzień Nauki i Przemysłu, Dzień Nauki i Przemysłu, Blisko 500 uczestników wielodniowych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości Blisko 500 uczestników wielodniowych szkoleń z zakresu przedsiębiorczości Wyjazdy szkoleniowe dla studentów, Wyjazdy szkoleniowe dla studentów,

22 Przedsiębiorczy naukowiec Działanie 8.2.1 PO Kapitał Ludzki Działanie 8.2.1 PO Kapitał Ludzki Projekt Przedsiębiorczy naukowiec jest uzupełnieniem projektów dotychczas realizowanych w ramach Kreatora innowacyjności: Projekt Przedsiębiorczy naukowiec jest uzupełnieniem projektów dotychczas realizowanych w ramach Kreatora innowacyjności: pomoc w określaniu pomysłów biznesowych, pomoc w określaniu pomysłów biznesowych, część szkoleniowa jest uzupełniona doradztwem indywidualnym, część szkoleniowa jest uzupełniona doradztwem indywidualnym, 224 studentów i pracowników naukowych przeszkolonych zgodnie z planem szkoleń stworzonym przez Technopark Gliwice, 224 studentów i pracowników naukowych przeszkolonych zgodnie z planem szkoleń stworzonym przez Technopark Gliwice, Projekt wprowadza 3 nowe moduły szkoleń, Projekt wprowadza 3 nowe moduły szkoleń, Czas trwania: 18 miesięcy Czas trwania: 18 miesięcy Uczestnictwo w projekcie jest dla uczestników bezpłatne. Uczestnictwo w projekcie jest dla uczestników bezpłatne.

23 Techno-kapitał – zainwestuj w swoją przyszłość Działanie 8.1.1 PO Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1 PO Kapitał Ludzki Projekt skierowany jest do absolwentów uczelni pracujących w przedsiębiorstwach, Projekt skierowany jest do absolwentów uczelni pracujących w przedsiębiorstwach, 216 pracowników przedsiębiorstw przeszkolonych zgodnie z unikalnym planem szkoleń stworzonym przez Technopark Gliwice, 216 pracowników przedsiębiorstw przeszkolonych zgodnie z unikalnym planem szkoleń stworzonym przez Technopark Gliwice, Szkolenia realizowane są w oparciu o oprogramowanie ANSYS oraz Solid Edge, Szkolenia realizowane są w oparciu o oprogramowanie ANSYS oraz Solid Edge, Szkolenia realizowane są w oparciu o urządzenia: Szkolenia realizowane są w oparciu o urządzenia: maszyna pomiarowa ZEISS maszyna pomiarowa ZEISS urządzenie do szybkiego prototypowania urządzenie do szybkiego prototypowania obrabiarkę pięcioosiową obrabiarkę pięcioosiową urządzenie do cięcia strumieniem wody z głowicą 3D urządzenie do cięcia strumieniem wody z głowicą 3D Czas realizacji 24 miesiące Czas realizacji 24 miesiące

24 Współpraca z Uczelnią w ramach posiadanego sprzętu technicznego

25 Maszyna do precyzyjnego wysokociśnieniowego cięcia wodą WATERJET

26 Urządzenie do szybkiego prototypowania techniką osadzania wytłoczonego materiału STRATASYS typ VANTAGE.

27

28 Technopark Gliwice to: dostęp do nowoczesnych urządzeń dostęp do nowoczesnych urządzeń wysokiej klasy specjaliści wysokiej klasy specjaliści dostęp do zasobów technicznych i osobowych Politechniki Śląskiej dostęp do zasobów technicznych i osobowych Politechniki Śląskiej 25 firm nowoczesnych technologii skupionych w ramach parku 25 firm nowoczesnych technologii skupionych w ramach parku doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE i realizacji dużych projektów doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE i realizacji dużych projektów stabilny partner biznesowy silnie powiązany z sektorem B+R stabilny partner biznesowy silnie powiązany z sektorem B+R

29 Firmy w TECHNOPARKU GLIWICE

30 jacek.kotra@technopark.gliwice.pl


Pobierz ppt "Jacek Kotra Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE SPÓŁKA Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google