Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie aktywności Jarosław Kuchta Programowanie Współbieżne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie aktywności Jarosław Kuchta Programowanie Współbieżne."— Zapis prezentacji:

1 qhta@eti.pg.gda.pl J.Kuchta@eti.pg.gda.pl Modelowanie aktywności Jarosław Kuchta Programowanie Współbieżne

2 2Modelowanie aktywności Pojęcia podstawowe (1/3) behawioryzm – ogół zachowania obiektów, reakcje obiektów na zdarzenia. behawioryzm – ogół zachowania obiektów, reakcje obiektów na zdarzenia. stan – sytuacja w czasie życia obiektu, w którym spełniony jest pewien warunek, wykonywana jest pewna aktywność lub obiekt czeka na pewne zdarzenie. stan – sytuacja w czasie życia obiektu, w którym spełniony jest pewien warunek, wykonywana jest pewna aktywność lub obiekt czeka na pewne zdarzenie.

3 3Modelowanie aktywności Pojęcia podstawowe (2/3) akcja – wykonanie operacji w niepodzielnym na danym poziomie abstrakcji momencie czasu. akcja – wykonanie operacji w niepodzielnym na danym poziomie abstrakcji momencie czasu. aktywność – wykonywanie operacji przez obiekt w czasie, gdy znajduje się on w określonym stanie. Zakończenie aktywności jest wyznaczane przez zdarzenie zewnętrzne względem danej aktywności lub wewnętrzne. aktywność – wykonywanie operacji przez obiekt w czasie, gdy znajduje się on w określonym stanie. Zakończenie aktywności jest wyznaczane przez zdarzenie zewnętrzne względem danej aktywności lub wewnętrzne.

4 4Modelowanie aktywności Pojęcia podstawowe (3/3) przejście stanów – zmiana stanu wywołana określonym zdarzeniem, uzależniona od warunku strzegącego, powiązana z wykonywaną podczas przejścia akcją. przejście stanów – zmiana stanu wywołana określonym zdarzeniem, uzależniona od warunku strzegącego, powiązana z wykonywaną podczas przejścia akcją. maszyna stanów – abstrakcyjna maszyna reprezentowana przez zbiór stanów, przez które obiekt przechodzi w czasie, powiązanych przejściami stanów. Prezentowana przez diagram przejść stanów. maszyna stanów – abstrakcyjna maszyna reprezentowana przez zbiór stanów, przez które obiekt przechodzi w czasie, powiązanych przejściami stanów. Prezentowana przez diagram przejść stanów.

5 5Modelowanie aktywności Elementy diagramu stanów WyłączoneWłączone Włącz Wyłącz stan sygnatura przejścia (zdarzenie) przejście stanów stan początkowy Zamknij stan końcowy

6 6Modelowanie aktywności Opis przejścia sygnatura zdarzenia [warunek strzegący] / wyrażenie akcji

7 7Modelowanie aktywności Rodzaje zdarzeń Zdarzenie wywołania Zdarzenie wywołania Zdarzenie sygnałowe Zdarzenie sygnałowe Zdarzenie zmiany Zdarzenie zmiany Zdarzenie czasowe Zdarzenie czasowe

8 8Modelowanie aktywności Zdarzenie wywołania Zdarzenie polegające na wywołaniu operacji Zdarzenie polegające na wywołaniu operacji nazwa operacji (lista parametrów)

9 9Modelowanie aktywności Zdarzenie sygnałowe «signal» MouseDown btn: Button MouseMove Mouse pos: Point «signal» MouseUp btn: Button «signal» MouseRoll dist: Point

10 10Modelowanie aktywności Zdarzenie zmiany oznacza wystąpienie sytuacji, w której warunek zostaje spełniony oznacza wystąpienie sytuacji, w której warunek zostaje spełniony when wyrażenie logiczne

11 11Modelowanie aktywności Zdarzenie czasowe upłynięcie określonego czasu od określonego innego zdarzenia (najczęściej momentu wejścia w dany stan): upłynięcie określonego czasu od określonego innego zdarzenia (najczęściej momentu wejścia w dany stan): after wyrażenie czasowe wystąpienie określonego czasu: wystąpienie określonego czasu: when wyrażenie czasowe

12 12Modelowanie aktywności Wyrażenie strzegące wyrażenie logiczne, w którym występują: wyrażenie logiczne, w którym występują: parametry zdarzenia wyzwalającego parametry zdarzenia wyzwalającego atrybuty i powiązania obiektu – właściciela maszyny stanów atrybuty i powiązania obiektu – właściciela maszyny stanów może występować test stanu (in nazwa stanu) może występować test stanu (in nazwa stanu) wyrażenie strzegące jest sprawdzane po wystąpieniu zdarzenia, a przed odpaleniem (firing) przejścia wyrażenie strzegące jest sprawdzane po wystąpieniu zdarzenia, a przed odpaleniem (firing) przejścia

13 13Modelowanie aktywności Wyrażenie akcji Ciąg operacji oddzielonych średnikami Ciąg operacji oddzielonych średnikami Operacje są wykonywane sekwencyjnie. Rozpoczęcie następnej po zakończeniu poprzedniej. Operacje są wykonywane sekwencyjnie. Rozpoczęcie następnej po zakończeniu poprzedniej. Mogą występować parametry zdarzenia. Mogą występować parametry zdarzenia.

14 14Modelowanie aktywności Przykład przejścia MouseDown (btn, loc) [loc in Window] / object := Window.FindObject (loc); object.Select ()

15 15Modelowanie aktywności Akcje wejściowe i wyjściowe entry/ akcja wejściowa entry/ akcja wejściowa exit/ akcja wyjściowa exit/ akcja wyjściowa do/ aktywność do/ aktywność include/ wewnętrzna maszyna stanów include/ wewnętrzna maszyna stanów zdarzenie/ akcja wewnętrzna zdarzenie/ akcja wewnętrzna Transakcja entry/ połącz z bazą danych exit/ rozłącz z bazą danych do/ przekazuj dane stan/ podaj stan

16 16Modelowanie aktywności Stany złożone podstany rozłączne (sekwencyjne) podstany rozłączne (sekwencyjne) podstany równoległe podstany równoległe

17 17Modelowanie aktywności Podstany rozłączne Cyfra (n) [n=0] Wybieranie numeru Oczekiwanie Cyfra (n) [n0] Numer kierunkowy entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) entry / Włącz sygnał centrali exit / Wyłącz sygnał centrali Numer błędny entry / Włącz sygnał błędu exit / Wyłącz sygnał błędu Błąd Numer zdalny entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) Numer kompletny Błąd Numer lokalny entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) Numer kompletny Błąd

18 18Modelowanie aktywności Stany równoległe Diagnostyka Diagnostyka w toku Diagnostyka Układu1 Passed Failed Pass Diagnostyka Układu2 Pass Diagnostyka Układu3 Pass Diagnostyka Układu4 Pass Fail

19 19Modelowanie aktywności Synchronizacja stanów równoległych belka synchronizacji Stan A1 Stan A2 Stan B1 Stan B2 InicjalizacjaFinalizacja

20 20Modelowanie aktywności Diagramy aktywności Specjalna postać diagramu stanów, w którym: Specjalna postać diagramu stanów, w którym: stany reprezentują wykonanie akcji lub podaktywności stany reprezentują wykonanie akcji lub podaktywności przejścia stanów są wyzwalane przez zakończenie akcji lub podaktywności przejścia stanów są wyzwalane przez zakończenie akcji lub podaktywności

21 21Modelowanie aktywności Przykład diagramu aktywności Wprowadzanie PINu Wybór operacji Podanie salda Sprawdzenie salda [operacja = Podaj saldo] [operacja = Zakończ] [operacja = Wypłać] Czy saldo wystarczające? Wprowadzenie kwoty [tak] [nie] Odliczanie kwoty Drukowanie potwierdzenia Odbiór kwoty

22 22Modelowanie aktywności Aktywności równoległe Inicjalizacja Aktywność A1 Finalizacja Aktywność B1Aktywność C1Aktywność A2Aktywność C2 Obiekt 2Obiekt 1Obiekt 3 "tory pływackie"

23 23Modelowanie aktywności Literatura Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I: UML. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002 Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I: UML. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002 Dennis A., Haley Wixom B., Tegarden D.: System Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, Inc., USA 2001 Dennis A., Haley Wixom B., Tegarden D.: System Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, Inc., USA 2001


Pobierz ppt "Modelowanie aktywności Jarosław Kuchta Programowanie Współbieżne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google