Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Związki w UML. Diagram przypadków użycia Nazwa aktora Nazwa przypadku użycia Związki pomiędzy przypadkami użycia > Przypadek użycia A zawsze włącza przypadek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Związki w UML. Diagram przypadków użycia Nazwa aktora Nazwa przypadku użycia Związki pomiędzy przypadkami użycia > Przypadek użycia A zawsze włącza przypadek."— Zapis prezentacji:

1 Związki w UML

2 Diagram przypadków użycia Nazwa aktora Nazwa przypadku użycia Związki pomiędzy przypadkami użycia > Przypadek użycia A zawsze włącza przypadek użycia B AB AB Przypadek użycia B czasami (w pewnych sytuacjach) rozszerza przypadek użycia A Przypadek pochodnyPrzypadek bazowy Dziedziczenie jest analogiczne do dziedziczenia klas

3 Diagram klas Nazwa klasy Atr_publiczny Atr_chroniony Atr_prywatny Widoczność atrybutów i operacji + publiczny –nieograniczony dostęp (public) # chroniony –w ramach klasy (public) + potomkowie - prywatny –tylko operacje skladowe (private)

4 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Klasa AKlasa B rola Arola B Nazwa powiązania Klasa całośćKlasa część nazwa agregacji Klasa całośćKlasa część nazwa kompozycji Powiązania skojarzenie, w którym jedna z klas należy do kolekcji. Agregacja jest zakończona rombem wskazującym tę część, która zawiera całość. Kompozycja, podobnie jak agregacja, oznacza relację część-całość między elementami diagramu, tylko, że w przypadku kompozycji zniknięcie całości automatycznie oznacza zniknięcie jej części.

5 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Klasa Abstrakcyjna OP_abstrakcyjna() Klasa bazowa Klasa pochodna AKlasa pochodna B Uogólnienie Uogólnienie - łącze dziedziczenia, które wskazuje, że jedna klasa jest nadrzędna w stosunku do drugiej. Uogólnienie ma trójkąt wskazujący klasę nadrzędną.

6 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Zależnosci Klasa N Klasa zależna od N Związek użycia (zmiany w definicji mogą mieć wpływ na klasę zależną)

7 Diagram klas Związki pomiędzy klasami Liczności powiązań Klasa AKlasa B Licz ALicz B Jeden obiekt Klasa A jest powiązany z licz B obiektów Klasa B Jeden obiekt Klasa B jest powiązany z licz A obiektów Klasa A opcjonalnie (zero lub jeden 1 - dokładnie jeden 1..* - co najmniej jeden * - dowolnie wiele (zero lub więcej) m..n, k..l –lista zakresów

8 Diagram przebiegu Prosty-przekazanie sterowania od obiektu do obiektu (szczegóły nie są istotne) Rodzaje komunikatów Synchroniczny- obiekt wysyłający oczekuje na odpowiedź i po jej otrzymaniu kontynuuje; Zwykle reprezentuje wywołanie proceduralne Asynchroniczny – oznacza powrót z wywołania procedury; może być pomijany Powrót-po wysłaniu komunikatu Kontynuuje swoje działania Bez oczekiwania na odpowiedź

9 Diagram przebiegu Tworzenie i usówanie obiektu Początek interakcji - obiekty na tym poziomie istnieją przed jej rozpoczęciem Utworzenie obiektu- jest wynikiem odebrania komunikatu stereotypowego > (wywołanie konstruktora) Usunięcie obiektu - komunikat stereotypowy > zakończenie lini życia

10 Diagram czynności Rozgałęzienia – opisują scierzki altermatywne; do wyboru jednej z nich dochodzi na podstawie wyliczonych wartości warunków (wyrażeń logicznych) Rozwidlenia i scalenia - Współbieżne wykonanie czynności; w punkcie scalenia dochodzi do synchronizacji współbieżnych przepływów sterowania Wątek warunkowy - jeśli warunek jest fałszywy, zakłada się, że z punktu widzenia scalenia wątek ten jest juz zakończony

11 Diagram stanów W momencie wystąpienia zdarzenia uruchamiającego sprawdzany jest warunek dozoru. Jeżeli warunek jest spełniony wówczas następuje przejście pomiędzy stanami podczas którego wykonywana jest akcja; w przeciwnym przypadku nie dochodzi do przejścia pomiędzy stanami. Zdarzenia czasowe after(okres czasu) – zdarzenie następuje po upływie danego okresu when(moment czasu) –zdarzenie następuje w określonym momencie


Pobierz ppt "Związki w UML. Diagram przypadków użycia Nazwa aktora Nazwa przypadku użycia Związki pomiędzy przypadkami użycia > Przypadek użycia A zawsze włącza przypadek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google