Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagramy stanów i diagramy aktywności Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagramy stanów i diagramy aktywności Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 Diagramy stanów i diagramy aktywności Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania

2 2Diagramy stanów i diagramy aktywności Pojęcia podstawowe (1/3) behawioryzm – ogół zachowania obiektów, reakcje obiektów na zdarzenia. behawioryzm – ogół zachowania obiektów, reakcje obiektów na zdarzenia. stan – sytuacja w czasie życia obiektu, w którym spełniony jest pewien warunek, wykonywana jest pewna aktywność lub obiekt czeka na pewne zdarzenie. stan – sytuacja w czasie życia obiektu, w którym spełniony jest pewien warunek, wykonywana jest pewna aktywność lub obiekt czeka na pewne zdarzenie.

3 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 3Diagramy stanów i diagramy aktywności Pojęcia podstawowe (2/3) akcja – wykonanie operacji w niepodzielnym na danym poziomie abstrakcji momencie czasu. akcja – wykonanie operacji w niepodzielnym na danym poziomie abstrakcji momencie czasu. aktywność – wykonywanie operacji przez obiekt w czasie, gdy znajduje się on w określonym stanie. Zakończenie aktywności jest wyznaczane przez zdarzenie zewnętrzne względem danej aktywności lub wewnętrzne. aktywność – wykonywanie operacji przez obiekt w czasie, gdy znajduje się on w określonym stanie. Zakończenie aktywności jest wyznaczane przez zdarzenie zewnętrzne względem danej aktywności lub wewnętrzne.

4 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 4Diagramy stanów i diagramy aktywności Pojęcia podstawowe (3/3) przejście stanów – zmiana stanu wywołana określonym zdarzeniem, uzależniona od warunku strzegącego, powiązana z wykonywaną podczas przejścia akcją. przejście stanów – zmiana stanu wywołana określonym zdarzeniem, uzależniona od warunku strzegącego, powiązana z wykonywaną podczas przejścia akcją. maszyna stanów – abstrakcyjna maszyna reprezentowana przez zbiór stanów, przez które obiekt przechodzi w czasie, powiązanych przejściami stanów. Prezentowana przez diagram przejść stanów. maszyna stanów – abstrakcyjna maszyna reprezentowana przez zbiór stanów, przez które obiekt przechodzi w czasie, powiązanych przejściami stanów. Prezentowana przez diagram przejść stanów.

5 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 5Diagramy stanów i diagramy aktywności Elementy diagramu stanów WyłączoneWłączone Włącz Wyłącz stan sygnatura przejścia (zdarzenie) przejście stanów stan początkowy Zamknij stan końcowy

6 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 6Diagramy stanów i diagramy aktywności Opis przejścia sygnatura zdarzenia [warunek strzegący] / wyrażenie akcji

7 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 7Diagramy stanów i diagramy aktywności Rodzaje zdarzeń Zdarzenie wywołania Zdarzenie wywołania Zdarzenie sygnałowe Zdarzenie sygnałowe Zdarzenie zmiany Zdarzenie zmiany Zdarzenie czasowe Zdarzenie czasowe

8 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 8Diagramy stanów i diagramy aktywności Zdarzenie wywołania Zdarzenie polegające na wywołaniu operacji Zdarzenie polegające na wywołaniu operacji nazwa operacji (lista parametrów)

9 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 9Diagramy stanów i diagramy aktywności Zdarzenie sygnałowe «signal» MouseDown btn: Button MouseMove Mouse pos: Point «signal» MouseUp btn: Button «signal» MouseRoll dist: Point

10 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 10Diagramy stanów i diagramy aktywności Zdarzenie zmiany oznacza wystąpienie sytuacji, w której warunek zostaje spełniony oznacza wystąpienie sytuacji, w której warunek zostaje spełniony when wyrażenie logiczne

11 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 11Diagramy stanów i diagramy aktywności Zdarzenie czasowe upłynięcie określonego czasu od określonego innego zdarzenia (najczęściej momentu wejścia w dany stan): upłynięcie określonego czasu od określonego innego zdarzenia (najczęściej momentu wejścia w dany stan): after wyrażenie czasowe wystąpienie określonego czasu: wystąpienie określonego czasu: when wyrażenie czasowe

12 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 12Diagramy stanów i diagramy aktywności Wyrażenie strzegące wyrażenie logiczne, w którym występują: wyrażenie logiczne, w którym występują: parametry zdarzenia wyzwalającego parametry zdarzenia wyzwalającego atrybuty i powiązania obiektu – właściciela maszyny stanów atrybuty i powiązania obiektu – właściciela maszyny stanów może występować test stanu (in nazwa stanu) może występować test stanu (in nazwa stanu) wyrażenie strzegące jest sprawdzane po wystąpieniu zdarzenia, a przed odpaleniem (firing) przejścia wyrażenie strzegące jest sprawdzane po wystąpieniu zdarzenia, a przed odpaleniem (firing) przejścia

13 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 13Diagramy stanów i diagramy aktywności Wyrażenie akcji Ciąg operacji oddzielonych średnikami Ciąg operacji oddzielonych średnikami Operacje są wykonywane sekwencyjnie. Rozpoczęcie następnej po zakończeniu poprzedniej. Operacje są wykonywane sekwencyjnie. Rozpoczęcie następnej po zakończeniu poprzedniej. Mogą występować parametry zdarzenia. Mogą występować parametry zdarzenia.

14 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 14Diagramy stanów i diagramy aktywności Przykład przejścia MouseDown (btn, loc) [loc in Window] / object := Window.FindObject (loc); object.Select ()

15 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 15Diagramy stanów i diagramy aktywności Akcje wejściowe i wyjściowe entry/ akcja wejściowa entry/ akcja wejściowa exit/ akcja wyjściowa exit/ akcja wyjściowa do/ aktywność do/ aktywność include/ wewnętrzna maszyna stanów include/ wewnętrzna maszyna stanów zdarzenie/ akcja wewnętrzna zdarzenie/ akcja wewnętrzna Transakcja entry/ połącz z bazą danych exit/ rozłącz z bazą danych do/ przekazuj dane stan/ podaj stan

16 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 16Diagramy stanów i diagramy aktywności Stany złożone podstany rozłączne (sekwencyjne) podstany rozłączne (sekwencyjne) podstany równoległe podstany równoległe

17 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 17Diagramy stanów i diagramy aktywności Podstany rozłączne Cyfra (n) [n=0] Wybieranie numeru Oczekiwanie Cyfra (n) [n0] Numer kierunkowy entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) entry / Włącz sygnał centrali exit / Wyłącz sygnał centrali Numer błędny entry / Włącz sygnał błędu exit / Wyłącz sygnał błędu Błąd Numer zdalny entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) Numer kompletny Błąd Numer lokalny entry / Akceptuj Cyfrę (n) do / Sprawdź numer Cyfra (n)/ Akceptuj Cyfrę (n) Numer kompletny Błąd

18 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 18Diagramy stanów i diagramy aktywności Stany równoległe Diagnostyka Diagnostyka w toku Diagnostyka Układu1 Passed Failed Pass Diagnostyka Układu2 Pass Diagnostyka Układu3 Pass Diagnostyka Układu4 Pass Fail

19 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 19Diagramy stanów i diagramy aktywności Synchronizacja stanów równoległych belka synchronizacji Stan A1 Stan A2 Stan B1 Stan B2 InicjalizacjaFinalizacja

20 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 20Diagramy stanów i diagramy aktywności Diagramy aktywności Specjalna postać diagramu stanów, w którym: Specjalna postać diagramu stanów, w którym: stany reprezentują wykonanie akcji lub podaktywności stany reprezentują wykonanie akcji lub podaktywności przejścia stanów są wyzwalane przez zakończenie akcji lub podaktywności przejścia stanów są wyzwalane przez zakończenie akcji lub podaktywności

21 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 21Diagramy stanów i diagramy aktywności Przykład diagramu aktywności Wprowadzanie PINu Wybór operacji Podanie salda Sprawdzenie salda [operacja = Podaj saldo] [operacja = Zakończ] [operacja = Wypłać] Czy saldo wystarczające? Wprowadzenie kwoty [tak] [nie] Odliczanie kwoty Drukowanie potwierdzenia Odbiór kwoty

22 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 22Diagramy stanów i diagramy aktywności Literatura Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I: UML. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002 Booch G, Rumbaugh J, Jacobson I: UML. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa 2002 Dennis A., Haley Wixom B., Tegarden D.: System Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, Inc., USA 2001 Dennis A., Haley Wixom B., Tegarden D.: System Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, Inc., USA 2001


Pobierz ppt "Diagramy stanów i diagramy aktywności Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google