Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagramy stanów Maciej I Stanisław Jedlińscy. Maszyna stanu jest grafem skierowanym, reprezentowanym za pomocą notacji diagramów stanu, którego wierzchołki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagramy stanów Maciej I Stanisław Jedlińscy. Maszyna stanu jest grafem skierowanym, reprezentowanym za pomocą notacji diagramów stanu, którego wierzchołki."— Zapis prezentacji:

1 Diagramy stanów Maciej I Stanisław Jedlińscy

2 Maszyna stanu jest grafem skierowanym, reprezentowanym za pomocą notacji diagramów stanu, którego wierzchołki stanowią stany obiektu, a łuki opisują przejścia między stanami. Przejście między stanami jest odpowiedzią na zdarzenie. Zwykle, maszyna stanu jest przypisana do klasy i specyfikuje reakcje wystąpień danej klasy na zdarzenia, które do nich przychodzą, stanowiąc w ten sposób model historii życia (opis wszystkich możliwych stanów i przejść) dla obiektu danej klasy. Można przypisać maszynę stanu do przypadku(ów) użycia, operacji, kolaboracji, ale w tym znaczeniu - przepływu sterowania - częściej wykorzystuje się inne środki, np. diagramy aktywności. Obiekt, w świetle swoich własności (unikalna tożsamość, stan i zachowanie) może być traktowany jako automat o skończonej liczbie stanów, czyli pewną maszynę, która może znajdować się w danym momencie w jednym z wyróżnionych stanów, a także może oddziaływać na otoczenie i vice-versa. Maszyna stanów

3 Stan obiektu W podstawowym znaczeniu, dotyczy pewnego fragmentu historii życia obiektu) i opisywany jest przez zestaw wartości wszystkich (?) atrybutów oraz aktualnych powiązań danego obiektu z innymi obiektami w pewnej chwili czasowej. Obiekt pozostaje w danym stanie do momentu zajścia zdarzenia, które spowoduje zmianę tego stanu na inny. Innymi słowy, stan to zdjęcie migawkowe jednej sytuacji, w której znalazł się nasz system informatyczny. Często abstrahuje się od pewnych składników stanu, lub zlepia się wiele stanów w jeden.

4 Rodzaj stanuNotacja prosty (simple) złożony sekwencyjny (sequential composite state) złożony współbieżny (concurrent composite state) początkowy (initial state) końcowy (final state)

5 Rodzaj stanuNotacja H include S S węzeł (junction state) historyczny (history state) odnośnik (submachine reference state) pniak (stub state)

6 Zdarzenie Zdarzeniem jest coś, co następuje w jednym punkcie czasowym (z perspektywy naszej percepcji czasu) i warte jest analizowania z punktu widzenia celów projektowanego systemu. Samo zdarzenie nie trwa w czasie, ale fakt zaistnienia zdarzenia jest rejestrowany i trwa aż do momentu, gdy jakiś podmiot go skonsumuje( innymi słowy zdarzenie nie musi być obsłużone od razu w momencie wystąpienia - może być wpisane na listę zdarzeń oczekujących na obsługę). Wszystko, co wywołuje pewne skutki w systemie może być modelowane jako zdarzenie.

7 Typ zdarzeniaSkładnia wołanie zmiana sygnał czas op(a:T) when(wyrażenie) nazwa_syg(a:T) after(czas)

8 Przejścia przejście zewnętrzne (external transition) przejście wewnętrzne (internal transition) samo-przejście (selftransition) zdarzenie [warunek] /akcja bez zmiany stanu zdarzenie [warunek] /akcja stan zdarzenie [warunek] /akcja stan 1 stan 2 przejście W ogólności, przejście może być opisane przez zdarzenie, które je odpaliło (wywołało), warunek oraz akcję (akcje), która jest wykonywana przed ewentualną zmianą stanu. przejście automatyczne (completion transition) [warunek] /akcja stan 1 stan 2

9 entry/ ustaw echo na gwiazdkę/ haslo_zeruj() exit/ ustaw normalne echo znak/ obsłuż znak czyść/ haslo_zeruj() pomoc/ wyświetl pomoc otrzymanie zamówienia (suma) [suma > 100 zł.] Wprowadzanie hasła otrzymanie zamówienia (suma) [suma < =100 zł.] Oczekiwanie Przetwarzanie zamówienia Zatwierdzenie kredytu Anulowanie zamówienia kredyt zatwierdzony/ licz debet () kredyt odrzucony przejścia zewnętrzne: przejścia wewnętrzne: Przejścia-przykłady

10 Urządzenie sprzedane kupno urządzenia przez klienta zwrot urządzenia przez klienta after (data gwarancji) Urządzenie niesprzedane Maszyna stanu dla klasy Urządzenie Przykłady diagramów Kolejka białych Kolejka czarnych ruch białychruch czarnych czarne wygrywają remis białe wygrywają when (szach mat) when (pat) when (szach mat) Przepływ sterowania

11 Stan złożony sekwencyjny Przykładowa maszyna stanów dla klasy samochód Samochód zatrzymany Jazda do przodu na 1-szym biegu Jazda do przodu na 2-gim biegu Jazda do tyłu Jazda wybrano poprzedni bieg wybrano następny bieg wybrano wsteczny bieg naciśnięto hamulec wybrano 1-szy bieg

12 Gotowy do działania Wypłata do/wydaj gotówkę do/oddaj kartę Podział na współbieżne procesy Synchronizacja: wszystkie współbieżne procesy muszą się zakończyć, aby automat był ponownie gotowy do działania Współbieżność w ramach jednego obiektu Obiekt może wykonywać współbieżnie dowolną liczbę akcji.


Pobierz ppt "Diagramy stanów Maciej I Stanisław Jedlińscy. Maszyna stanu jest grafem skierowanym, reprezentowanym za pomocą notacji diagramów stanu, którego wierzchołki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google