Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L."— Zapis prezentacji:

1 PRZEZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L

2 E-LOCAL – co to znaczy? Podstawowe założenie kursu stanowi przekonanie, że dla sprawnej komunikacji w obcym języku niezbędna jest nie tylko znajomość jego reguł, słownictwa, ale i kultury kraju, w którym jest używany.

3 Elektroniczne medium wychodzi naprzeciw dynamizmowi życia współczesnych młodych ludzi – kiedykolwiek i gdziekolwiek chcą się uczyć, mogą to robić, dzięki dostępności kursów na platformie on-line. Czas nauki jest elastyczny, a kursy bezpłatne!!! Platforma Moodle zapewnia interaktywne otoczenie, jest przy tym: intuicyjna, łatwa w obsłudze, dobrze znana. Gwarantuje to komfort nauki od pierwszej chwili!

4 Kurs przeznaczony jest dla: uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych; studentów pierwszego roku studiów licencjackich.

5 Kursy obejmują następujące języki: FIŃSKI FLAMANDZKI POLSKI PORTUGALSKI WĘGIERSKI WŁOSKI Taki dobór języków wynika z dyrektywy Rady Europejskiej, zachęcającej do rozpowszechniania znajomości języków rzadziej używanych w Unii Europejskiej, Językiem pomocniczym jest angielski (w nim pojawiają się instrukcje, objaśnienia zagadnień gramatycznych, informacje kulturowe itp.).

6 Poziom A1 Osoba posługująca się językiem rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia, a także najprostsze wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi: formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania; przedstawiać siebie i innych; prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

7 Struktura kursów: Rozdział wstępny (podstawowe informacje o języku i oraz instrukcja korzystania z kursu) 8 fabularyzowanych rozdziałów tematycznych – w których wprowadzane jest słownictwo związane z różnymi sferami życia oraz kolejne zagadnienia gramatyczne i zwroty przydatnej w codziennej komunikacji Rozdział podsumowujący

8 1.Przedstawianie się 2.Opis ludzi i przedmiotów 3.Jedzenie 4.Praca 5.Zakupy 6.Organizacja czasu 7.Wyrażanie uczuć 8.Nauka Tematy rozdziałów:

9 W każdym rozdziale pojawia się 5 części, rozwijających różne obszary wiedzy i służących kształtowaniu poszczególnych umiejętności. Te części to: e-Story e-Grammar e-Culture e- Life e-Language exercise

10 e- Story W każdym rozdziale znajduje się 7 krótkich dialogów służących: kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, poszerzaniu zasobu słownictwo związanego z codziennymi sytuacjami. Bohaterami wszystkich tekstów są Anna i Alex, studenci, którzy właśnie przybyli do Polski (Belgii, Finlandii, Portugalii, Włoch, na Węgry), by rozpocząć naukę w ramach programu Socrates Erasmus. Wraz z nimi i kursant poznaje wybrany język w codziennych sytuacjach.

11 e-Story Każdemu dialogowi towarzyszy ilustracja oraz zwięzłe przedstawienie sytuacji i/lub kontekstu w języku angielskim.

12 e- Story Wewnętrzny link GLOSSARY. W razie potrzeby istnieje możliwość sprawdzenia wyrazu w podręcznym słowniczku, odrębnym dla każdego dialogu.

13 e-Story Ikona AUDIO. Każdy dialog można odsłuchać dowolną ilość razy.

14 . e-Story Każdą część lekturową kończy test czytania ze zrozumieniem składający się z 7 pytań.

15 e-Grammar W tej części znajduje się od 2 do 6 przystępnie i atrakcyjnie zaprezentowanych informacji o zagadnieniach gramatycznych istotnych w danym języku i niezbędnych dla sprawnego komunikowania się.

16 . e-Grammar Każdemu zagadnieniu gramatycznemu towarzyszy ćwiczenie. Informacja zwrotna pojawia się po naciśnięciu ikony CHECK.

17 . e-Grammar Ćwiczenia mają urozmaiconą formę. Pojawiają się też odsyłacze do dalszych ćwiczeń w części e-Language. Znaczna część ćwiczeń jest także dostępna dla osób niewidomych po naciśnięciu ikony ENHANCE ACCESSIBILITY.

18 . e-Grammar Litery specyficzne dla danego języka dostępne są po naciśnięciu ikony SPECIAL CHARACTERS.

19 . Ta część prezentuje od 4 do 8 krótkich artykułów w języku angielskim na temat kultury materialnej, niematerialnej, tradycji i środowiska naturalnego danego kraju. Odpowiedź na proste pytanie odwołujące się do powszechnej wiedzy pozwala uzyskać dokładniejsze informacje. e-Culture

20 .

21 . Zewnętrzne linki pozwalają znaleźć bardziej szczegółowe informacje na dany temat.

22 . e-Culture Część kończą proste ćwiczenia (od 2 do 4).

23 . To część, gdzie znajdują się krótkie artykuły o codziennym życiu w danym kraju (od 1 do 2). Poruszane są takie tematy, jak różne sposoby witania się, niewerbalne sposoby komunikowania się, życie rodzinne, tendencje językowe, muzyka popularna, itp. Wszystkie teksty są po angielsku. e-Life

24 . Część kończą ćwiczenia (max. 2).

25 . e-Language exercise Ta część służy kształtowaniu umiejętności posługiwania się językiem. W praktycznych ćwiczeniach rozwijających umiejętność słuchania ze zrozumieniem, mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem, posługiwania się słownictwem łączy elementy wiedzy, które pojawiły się we wszystkich poprzednich rozdziałach. Ćwiczenia są urozmaicone pod względem rodzaju aktywności, atrakcyjne wizualnie, interaktywne i nierzadko dowcipne.

26 . e-Language exercise Każde ćwiczenie można sprawdzić przy pomocy za ikony CHECK.

27 . e-Language exercise Umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

28 . e-Language exercise Umiejętność pisania.

29 . e-Language exercise Umiejętność mówienia.

30 . e-Language exercise Znajomość słownictwa.

31 Problematyka gramatyczna oraz słownictwo w kolejnych rozdziałach ulega kumulacji, fabuła rozwija się liniowo jednak istnieje możliwość otwierania poszczególnych rozdziałów w dowolnej kolejności. Na platformie można nawigować za pomocą bocznego menu. Ćwiczenia już wykonane są oznaczone graficznym znakiem w bocznym menu i werbalnym komunikatem. Istnieje jednak możliwości wielokrotnego wracania do tych samych ćwiczeń.

32 . Rozdział podsumowujący Seria ćwiczeń służąca sprawdzeniu, czy student zdobył najważniejsze umiejętności. Wszystkie ćwiczenia związane są z codziennymi sytuacjami, w których młody człowiek będzie używał języka – pytanie o drogę, zakup biletu, orientacja w przestrzeni, zamawianie posiłku czy wypełnianie formularza w bibliotece.

33 Integralną częścią kursu są także: Overall Grammar Overall Glossary lub Personal Notebook (w kursie niederalndzkiego). Overall Glossary lub Personal Notebook (w kursie niederalndzkiego). Dodatkową formą nauki jest członkostwo w grupie społecznościowej na portalu Facebook.

34 . Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PRZEZENTACJA KURSÓW RZADZIEJ UŻYWANYCH JĘZYKÓW EUROPEJSKICH E – L O C A L."

Podobne prezentacje


Reklamy Google