Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG 1.Rezonans cyklotronowy w oddziaływaniu z polem magnetycznym Pokazano maksima rezonansowe jonowego rezonansu Relacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG 1.Rezonans cyklotronowy w oddziaływaniu z polem magnetycznym Pokazano maksima rezonansowe jonowego rezonansu Relacje."— Zapis prezentacji:

1

2 Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG

3 1.Rezonans cyklotronowy w oddziaływaniu z polem magnetycznym Pokazano maksima rezonansowe jonowego rezonansu Relacje mózg – serce i serce - mózg Badania nad układem sympatycznym i parasympatycznym 2. Model mózgu jako układu w którym rozchodzi się fala elektryczna. Rezonans napięciowy dla fali alfa w EEG. Przedstawiono analizę rezonatora tłumionego przy użyciu wzoru Breita–Wignera analizując przebiegi EEG. Pokazano, jak można dokonać rozdzielenia parametrów tłumienia rezonatora i wyznaczyć względne położenie miejsca pomiaru i źródła pobudzającego rezonator.

4 1.Rezonans cyklotronowy w oddziaływaniu z polem magnetycznym Naturalne zmiana pulsu w czasie

5 Wymiar korelacji D2 w HRV i w zależności od częstotliwości zmiennego pola magnetycznego. Pole magnetyczne stałe B DC (17,0,46) T i zmienne B AC (5,0,0) T. Pomiary zmienności rytmu serca (Heart Rate Variability) Puls zmienia się w czasie nieregularnie (zmiana odległości R-R w EKG) Można obliczyć chaos w rytmie serca przez obliczenie wymiaru korelacji D2

6 Model molekularnego żyroskopu (Binhi i Savin) i jego porównanie z wynikami pomiarów wymiaru korelacji D2 w HRV Wystarczy naświetlać tylko głowę

7 Porównanie chaosu (wymiar korelacji D2) w rytmie serca z chaosem w przebiegach EEG (linia czerwona) wywołanym zewnętrznym polem magnetycznym o różnej częstotliwości.

8 Pojawieniu się fali alfa w EEG towarzyszy proces uzgadniania rytmu serca

9 2. Model mózgu jako układu w którym rozchodzi się fala elektryczna

10 Zastosowano 41x41x23=38663 komórek o wymiarach 0.5x0.5x0.5 cm Kształt rezonatora: Wyniki skaningu mózgu dopasowano wielomianem 7 rzędu z dokładnością poniżej 0.5 cm Równanie różniczkowe dla fali napięciowej o współczynniku dyfuzji C i prędkości V: Źródło wytwarzające falę opisuje parametr A. C = 0.02 m 2 /s, V = 1.6 m/s MODEL UKŁADU Z TŁUMIENIEM metoda Duforta-Frankla

11 Wyniki pomiarów EEG przedstawione w postaci izopotencjalnej dla 10 kanałów pomiarów dwubiegunowych w zależności od czasu czas Kolejne elektrody 10/20 system as: 1-Fp1, 2-F3, 3-C3, 4-P3, 5- O1, 6-Fp2, 7-F4, 8-C4, 9-P4, 10-O2. The second reference electrode was at Fz position.

12 Wyniki symulacji modelowej EEG przedstawione w postaci izopotencjalnej dla 10 kanałów pomiarów dwubiegunowych w zależności od czasu Kolejne elektrody czas

13 Symetryczne pobudzanie impulsem napięciowym 5 ms

14 Niesymetryczne pobudzanie impulsem napięciowym 5 ms

15

16 Ustawienie źródła 20,35,10 impuls 2 ms

17 Widmo fali alfa dla różnych elektrod

18 Wkład poszczególnych składników w B&W

19 Punkty pomiarowe obejmują tylko jedną półkulę f 1 = 10 Hz a 1 = 0.5 Hz

20

21 Szerokość rezonansu w zależności od częstotliwości Model Pomiar

22 Podsumowanie Przy analizie rezonansów z tłumieniem należy uwzględniać kształt rezonansu Zastosowanie wzoru Breita-Wignera pozwala określić miejsce pobudzenia Wzór B&W pozwala też określić tłumienie układu rezonansowego


Pobierz ppt "Zjawiska rezonansowe w sygnałach EEG 1.Rezonans cyklotronowy w oddziaływaniu z polem magnetycznym Pokazano maksima rezonansowe jonowego rezonansu Relacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google