Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestr Dłużników ERIF Narzędzie prewencji i windykacji dla jednostek samorządu Minimalizowanie poziomu zadłużenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestr Dłużników ERIF Narzędzie prewencji i windykacji dla jednostek samorządu Minimalizowanie poziomu zadłużenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 Rejestr Dłużników ERIF Narzędzie prewencji i windykacji dla jednostek samorządu Minimalizowanie poziomu zadłużenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego z wykorzystaniem wsparcia Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. Praktyka współpracy i dalszy rozwój działań. Prelegent: Edyta Szymczak Prezes Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

2 O Rejestrze Dłużników ERIF Biurze Informacji Gospodarczej Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. działa na Polskim rynku od 2004 roku - gromadzi, udostępnia, archiwizuje dane gospodarcze dotyczące wszystkich zobowiązań z określonym tytułem prawnym. Od 2011 roku Rejestr jako pierwszy i jedyny w Polsce BIG we współpracy z KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. co kwartał weryfikuje stan swojej bazy danych. Do bazy Rejestru Dłużników ERIF trafiają unikatowe informacje, niedostępne w żadnym innym BIGu – wierzytelności wpisywane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej KRUK.

3 Rejestr Dłużników ERIF w 2011 roku Czynniki skuteczności Biura Informacji Gospodarczej: wiarygodność i użyteczność bazy BIG, wykorzystanie danych z bazy na masową skalę i częstotliwość weryfikacji danych w bazie, możliwość sprawdzania skuteczności windykacyjnej narzędzi BIG w praktyce na podstawie rzetelnych raportów nt. efektów przeprowadzonych działań, prosty i komfortowy dostęp do systemu BIG, rozwój narzędzi wspierających działania odbiorców rozwiązań oferowanych przez BIG działania związane z edukacją społeczeństwa nt. funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej, w tym sankcji związanych z dopisaniem danych do bazy BIG i tego konsekwencji.

4 Rejestr Dłużników ERIF w 2012 roku Rozwój Rejestru Dłużników ERIF i jego czynniki skuteczności budowane w odpowiedzi na potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego: Baza – Jakie dane? Jaka struktura danych? Jaka aktualność i dynamika zmian danych? Jaka wiarygodność danych? Jaka „atrakcyjność” bazy dla rynku? Odbiorcy usług – Czy nowi? Czy „swoi” ? Czy aktywni? Czy zadowoleni? Narzędzia – Czy proste w obsłudze? Czy zintegrowane? Czy umożliwiające minimalizowanie nakładów pracy? Czy dające różne możliwości działania? Eksperci – Czy dostępni? Czy rozumiejący „nasz język”? Czy będący „w kontakcie”? Czy „słyszący” potrzeby? Wsparcie – Co jeszcze może ułatwić nam pracę? Warunki współpracy – Jaka cena? Jakie sposoby rozliczania? Jakie umowy współpracy?

5 Obszary największego zainteresowania odbiorców usług BIG Średnia ranga Źródło: Opracowanie - Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. na podstawie wyników badania satysfakcji klientów przeprowadzonego w 2012 roku. Ankietowani oceniali poszczególne aspekty poprzez przyznanie ocen od 1 do 5, gdzie 1 to najwyższa ocena.

6 Ilość spraw w bazie danych Rejestru Dłużników ERIF Stan na 11 października 2012 r. Baza – Jakie dane? Jaka struktura danych? Jaka aktualność i dynamika zmian danych? Jaka wiarygodność danych i samego biura? Jaka „atrakcyjność” bazy dla rynku? 29% 30% 10% 7% 6% 9% 2,7 mld zł3 mld zł4,3 mld zł4,7 mld zł5,3 mld zł 5,7 mld zł 6,4 mld zł 42% 9% 10% 12% 8% Procentowy wzrost wartości spraw

7 Informacje negatywne - udział procentowy spraw w rozbiciu na dłużnika będącego i nie będącego konsumentem Stan na 11 października 2012 r. Baza – Jakie dane? Jaka struktura danych? Jaka aktualność i dynamika zmian danych? Jaka wiarygodność danych i samego biura? Jaka „atrakcyjność” bazy dla rynku?

8 Odbiorcy usług – Czy nowi? Czy „swoi”? Czy aktywni? Czy zadowoleni? Do końca września 2012 o 120% wzrosła liczba odbiorców naszych usług wśród JST Obecnie - wspieramy w skutecznym odzyskiwaniu należności: Instytucje Państwowe, Miasta i Gminy Jednostki takie jak MOPS, GOPS, OPS, CPR, MOPR, itp., odpowiedzialne za realizację zadań wynikających z zapisów szczegółowych ustaw: a)Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1 poz. 7, ze zm.), b)Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), Jednostki organizacyjne Miast i Gmin oraz jednostki i podmioty od nich zależne Zakłady budżetowe Spółki prawa handlowego, działające na rzecz Państwa, Miast i Gmin Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz ich Zarządców Banki Spółdzielcze

9 Odbiorcy usług – Czy nowi? Czy „swoi”? Czy aktywni? Czy zadowoleni? Aktywność naszych Klientów to przede wszystkim ilość dokonanych wpisów do bazy oraz pojawiacie się nowe tytuły. Najliczniej dodawane przez JST tytuły prawne Tytuły prawne coraz częściej dodawane przez JST w roku 2012 Łączna wartość spraw: 827 mln zł Łączna wartość spraw: 6,2 mln zł

10 Odbiorcy usług – Czy nowi? Czy „swoi”? Czy aktywni? Czy zadowoleni? Tytuły prawne, na podstawie których w 2012 roku JST zaczynają dopisywać informacje do Rejestru: Opłata dodatkowa z tytułu braku opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania Umowa przewozu osób i bagażu w komunikacji masowej Opłata za zajęcia pasa drogi Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Umowa o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Umowa o dostarczanie energii cieplnej Opłaty na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości określone w statucie spółdzielni

11 Odbiorcy usług – Czy nowi? Czy „swoi”? Czy aktywni? Czy zadowoleni? „Wybór tego biura informacji gospodarczej wpłynął na wzrost intensywności procesów windykacji, a tym samym na zmniejszenie zaległości.” Prezydent Miasta Rybnika, 2012 „Na podstawie obecnych doświadczeń możemy stwierdzić, że Rejestr Dłużników ERIF na wysokim poziomie przygotowany jest technologicznie i merytorycznie do wspierania jednostek samorządu terytorialnego procesach odzyskiwania należności” Dyrektor Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urząd Miasta Łodzi, 2012 „Nasza wzajemna współpraca zaowocowała otrzymaniem wsparcia merytorycznego i technologicznego. Warto zwrócić uwagę na łatwość nawiązania kontaktu oraz szybkość reakcji pracowników ERIF. System poprzez który przekazywane są dane dłużników działa bez zastrzeżeń.” Dyrektor Szczecińskiego Centrum Świadczeń, 2012 „W ostatnim roku wykorzystaliśmy możliwość informowania dłużników alimentacyjnych o wpisie do bazy danych Rejestru Dłużników ERIF, za pośrednictwem specjalnego powiadomienia wysyłanego bezpośrednio z siedziby Rejestru. Rozwiązanie to zaowocowało podjęciem kontaktu przez uchylających się od płatności rodziców.” Dyrektor Biura Polityki Społecznej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2012

12 Narzędzia – Czy proste w obsłudze, czy zintegrowane, czy umożliwiające minimalizowanie nakładów pracy? Czy dające różne możliwości działania? SYSTEM - przygotowany do integracji z programami do obsługi należności, które są najczęściej wykorzystywane przez JST np.: SYGNITY OTAGO INFO –R TOP-TEAM RADIX ZETO-KATOWICE ZETO-KOSZALIN SYSTEM - przygotowany do integracji z autorskimi programami, tworzonymi indywidualnie i dopasowanymi do potrzeb danych JST, np. : IMERI Rewucki Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. (KSAT 2000)

13 Narzędzia – Czy proste w obsłudze, czy zintegrowane, czy umożliwiające minimalizowanie nakładów pracy? Czy dające różne możliwości działania? SYSTEM - umożliwiający wybór najbardziej komfortowego sposobu komunikacji „JST- baza danych” spośród trzech możliwości: przeglądarki internetowej transmisji plików masowych o ustalonej strukturze technologii Web Services (protokół SOAP) NARZĘDZIA - wspierające windykacje i prewencje, wybierane przez JST – w zależności od potrzeb i rodzaju dopisywanych zadłużeń: specjalne wzory wezwań do zapłaty, klauzul ostrzegawczych i informacyjnych, dwusankcyjna pieczęć ostrzegawcza, powiadomienie o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników ERIF, ulotki informujące o sankcji wpisu do Rejestru i tego konsekwencjach dla dłużnika, dedykowane plakaty i naklejki informujące o współpracy z naszym Rejestrem i motywujące do spłaty zadłużeń, infoKonsument.pl – serwis www dla konsumentów.

14 Narzędzia – Czy proste w obsłudze, czy zintegrowane, czy umożliwiające minimalizowanie nakładów pracy? Czy dające różne możliwości działania?

15 Eksperci – Czy dostępni? Czy rozumiejący „nasz język”? Czy będący w kontakcie? Czy „słyszący” potrzeby? Od początku 2012 roku: Każdy Doradca Klienta Instytucjonalnego: wykonał do Państwa ponad 4500 rozmów, Wszyscy Doradcy przeprowadzili ponad 300 szkoleń i instruktaży w zakresie kompleksowej obsługi Systemu, Wykonaliśmy ponad 50 zmian, uzupełnień, nowych wdrożeń w zakresie narzędzi i Systemu ERIF w reakcji na Państwa indywidualne potrzeby zgłaszane naszym Doradcom. Profesjonalne podejście do obsługi Klienta potwierdzone w referencjach: „Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. jest wiarygodnym i profesjonalnym partnerem. Dostarcza nam zarówno proste w obsłudze, intuicyjne narzędzie do mobilizowania dłużników (system ERIF) jak i wspiera na każdym etapie współpracy, dedykując dla naszej jednostki indywidualnego opiekuna. Takie rozwiązanie jest pomocne w codziennej pracy i realizowaniu obowiązku ustawowego ale przede wszystkim szczególne poczucie pewności i bezpieczeństwa na każdym etapie prowadzonych działań. Realizowane jest przy tym na wysokim poziomie, w miłej, przyjaznej atmosferze – a to dla nas bardzo istotne.” Gmina Kościan

16 Eksperci – Czy dostępni? Czy rozumiejący „nasz język”? Czy będący w kontakcie? Czy „słyszący” potrzeby? Profesjonalne podejście do obsługi Klienta potwierdzone w referencjach: „Efekty pracy spełniają wszystkie nasze wymagania w opisanym wyżej zakresie. Serwis internetowy służący do wprowadzania oraz pozyskiwania informacji gospodarczych jest prosty w obsłudze, a zalety pracowników, to przede wszystkim rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków oraz łatwość nawiązania kontaktu i szybkość reakcji na zgłoszony problem.” Urząd Miejski w Tuchowie „W trakcie trwania naszej współpracy Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Grupa Kapitałowa KRUK dał się poznać jako wiarygodny, rzetelny oraz elastyczny partner, dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy zarekomendować współpracę z tą firmą” Urząd Gminy Rząśnik „Doceniamy zaangażowanie Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A. w pomoc przy realizacji zadania. Współpraca realizowana jest na wysokim poziomie, w partnerskiej atmosferze” Biuro Polityki społecznej M st. Warszawa

17 Wsparcie – Co jeszcze może ułatwić nam pracę? Model współpracy dopasowany do Państwa potrzeb i oczekiwań Możliwość skorzystania ze szkoleń w wybranym trybie: a)„On-line” b)W siedzibie Klienta lub siedzibie Rejestru Dłużników ERIF Indywidualne warunki ofertowe - zawsze w opcjach do wyboru Możliwość wyboru sposobu rozliczeń Tworzone w stałej konsultacji z Klientem projekty umów – dopasowane do specyfiki funkcjonowania JST Warunki współpracy – Jaka cena? Jakie sposoby rozliczenia? Jakie umowy?

18 Rejestr Dłużników ERIF – co dalej? Informacja pozytywna w naszym Rejestrze Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. aktywnie gromadzi i udostępnia dane o podmiotach terminowo regulujących swoje zobowiązania Pierwsze tego rodzaju dane pojawiły się w naszym Rejestrze już w IV kwartale 2011 roku, obecnie ich liczba to 10 087. Rejestr Dłużników ERIF wspiera dokonywanie kompleksowej oceny wiarygodności partnerów i kontrahentów JST poprzez dostarczanie zarówno informacji pozytywnych, jak i negatywnych. Przekazywanie informacji pozytywnej: - wyróżnienie klientów terminowo spłacających swoje zobowiązania - budowanie wizerunku Jednostki Samorządu Terytorialnego, która promuje i dba o transparentność rynku oraz wiarygodność płatniczą swoich mieszkańców Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r.

19 Rejestr Dłużników ERIF Narzędzie prewencji i windykacji dla jednostek samorządu Dziękuję za uwagę Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. Plac Bankowy 2 00-095 Warszawa DZIAŁ KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO Dane kontaktowe: tel.: +48 71 790 29 08 e-mail: administracja@erif.pl www. erif.pl


Pobierz ppt "Rejestr Dłużników ERIF Narzędzie prewencji i windykacji dla jednostek samorządu Minimalizowanie poziomu zadłużenia przez Jednostki Samorządu Terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google