Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE W."— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE W

2 Praca pod kierunkiem Kmdr ppor. Kowalewski Prace wykonał : Lewandowski Mariusz

3 ORGANIZACJA ŻYWIENIA W WARUNKACH POLOWYCH Żywienie żołnierzy organizuje się w zależności od: Rodzaju i charakteru działań, Rodzaju i charakteru działań, Rodzaju użytej broni masowego rażenia, Rodzaju użytej broni masowego rażenia, Sytuacji bojowej, Sytuacji bojowej, Warunków klimatycznych i terenowych, Warunków klimatycznych i terenowych, Posiadanych sił i środków Posiadanych sił i środków Rozróżnia się następujące sposoby żywienia; Gotowanymi posiłkami – wydaje się je trzy lub cztery razy dziennie, zależnie od rodzaju wojsk, sytuacji bojowej i stosowanych należności. Gotowanymi posiłkami – wydaje się je trzy lub cztery razy dziennie, zależnie od rodzaju wojsk, sytuacji bojowej i stosowanych należności. Suchymi należnościami żywnościowymi - umożliwiają spożycie trzech posiłków w ciągu dnia zarówno na zimno, jak i po podgrzaniu. Suchymi należnościami żywnościowymi - umożliwiają spożycie trzech posiłków w ciągu dnia zarówno na zimno, jak i po podgrzaniu. Sposobem mieszanym – polega na wydawaniu dwóch posiłków gotowanych i jednego w postaci suchej należności żywieniowej. Sposobem mieszanym – polega na wydawaniu dwóch posiłków gotowanych i jednego w postaci suchej należności żywieniowej. Gotowanymi posiłkami w puszkach – stosuje się je dla małych grup pojedynczych żołnierzy wykonujących zadanie samodzielnie, poza swoim pododdziałem Gotowanymi posiłkami w puszkach – stosuje się je dla małych grup pojedynczych żołnierzy wykonujących zadanie samodzielnie, poza swoim pododdziałem

4 Żywienie żołnierzy gorącymi posiłkami organizuje się : o Według zasadniczej należności żywnościowej skoncentrowanej WS na podstawie jadłospisów umieszczonych w opakowaniach tych należności, o Według innych należności na podstawie jadłospisów sporządzonych przez szefa zaopatrzenia żywnościowego. Ustalając jadłospis należy brać pod uwagę: o Rodzaj przewidzianego do wykonania przez żołnierzy zadania bojowego, o Przyjęty do zastosowania w danym czasie rodzaj należności żywnościowej, o Rodzaj i asortyment środków spożywczych znajdujących się w składzie (magazynie) żywnościowym, o Możliwości i sposób przyrządzania gotowanych posiłków, o Warunki klimatyczne, terenowe, porę roku.

5 Środki spożywcze dziennej należności żywnościowej należy dzielić tak, aby wartość energetyczna wyrażona w procentach wynosiła: 1. W razie wydawania czterech posiłków gotowanych dziennie: Śniadanie pierwsze %, Śniadanie pierwsze %, Śniadanie drugie %, Śniadanie drugie %, Obiad %, Obiad %, Kolacja %. Kolacja %. 2. W razie wydawania trzech posiłków gotowanych dziennie: Śniadanie %, Śniadanie %, Obiad %, Obiad %, Kolacja %. Kolacja %. 3. W razie wydawania dwóch posiłków gotowanych dziennie: Śniadanie %, Śniadanie %, Obiad %, Obiad %, W razie wydawania jednego posiłku gotowanego dziennie wartość energetyczna tego posiłku powinna wynosić %, przy czym pozostałą należność środków spożywczych wydaje się w postaci suchego prowiantu.

6 Objętość gotowanych posiłków, przysługujących żołnierzowi według dziennej należności żywnościowej, powinna wynosić: a) Zupa wydawana na śniadanie, obiad i kolację – 0.8 litra b) Drugie danie w postaci: Ziemniaków g, Ziemniaków g,lub Kaszy g, Kaszy g, Makaronu g, Makaronu g, Strączkowych g, Strączkowych g, Koncentratu spożywczego g, Koncentratu spożywczego g, Mięsa g, Mięsa g, Warzyw świeżych g, Warzyw świeżych g, Sosu g, Sosu g, W razie jednorazowego lub dwukrotnego przyrządzania dziennie posiłków – objętość posiłku jednodaniowego powinna wynosić 0,9 – 1.0 litra.

7 RODZAJE NALEŻNOŚCI I FORMY STOSOWANIA NALEŻNOŚCI NA OKRĘTACH – przysługuje w postaci gotowanych posiłków lub suchego prowiantu; Zasadnicza należność żywnościowa wojenna W – przysługuje w postaci gotowanych posiłków lub suchego prowiantu; Żołnierzom wojsk operacyjnych, Żołnierzom wojsk operacyjnych, Żołnierzom wojsk obrony terytorialnej kraju, Żołnierzom wojsk obrony terytorialnej kraju, Żołnierzom WL i OP, Żołnierzom WL i OP, Żołnierzom wojsk powietrznodesantowych, Żołnierzom wojsk powietrznodesantowych, Słuchaczom szkół wojskowych, Słuchaczom szkół wojskowych, Zasadnicza należność skoncentrowana WS – przysługuje żołnierzom wojsk operacyjnych zamiast należności W w czasie działań bojowych uniemożliwiających przygotowanie posiłków z produktów świeżych, Zasadnicza należność żywnościowa Z – przysługuje w postaci gotowanych posiłków lub suchego prowiantu: Wszystkim żołnierzom, jeżeli nie korzystają z żywienia według innych zasadniczych należności żywnościowych; Wszystkim żołnierzom, jeżeli nie korzystają z żywienia według innych zasadniczych należności żywnościowych; Pracownikom cywilnym zatrudnionym w wojskowych zakładach leczniczych, stołówkach i piekarniach, Pracownikom cywilnym zatrudnionym w wojskowych zakładach leczniczych, stołówkach i piekarniach, Żołnierzom i osobom cywilnym przebywającym w aresztach wojskowych, Żołnierzom i osobom cywilnym przebywającym w aresztach wojskowych, Jeńcom wojennym Jeńcom wojennym

8 Zasadnicza należność marynarska M – przysługuje: 1)Według zestawu A w postaci zestawu gotowych posiłków: Żołnierzom pełniącym służbę na jednostkach pływających, wyposażonych w kuchnie umożliwiające codzienne przyrządzanie posiłków, Żołnierzom pełniącym służbę na jednostkach pływających, wyposażonych w kuchnie umożliwiające codzienne przyrządzanie posiłków, Rozbitkom morskim w czasie pobytu na tych jednostkach Rozbitkom morskim w czasie pobytu na tych jednostkach Osobom wojskowym i cywilnym, przebywającym służbowo na jednostkach pływających, w czasie pobytu jednostki pływającej na morzu, Osobom wojskowym i cywilnym, przebywającym służbowo na jednostkach pływających, w czasie pobytu jednostki pływającej na morzu, Żołnierzom pełniącym służbę na małych jednostkach pływających (o wyporności do 250 ton) i na okrętach podwodnych – w okresie postoju w porcie, Żołnierzom pełniącym służbę na małych jednostkach pływających (o wyporności do 250 ton) i na okrętach podwodnych – w okresie postoju w porcie, 2)Według zestawu B w postaci gotowanych posiłków albo suchego prowiantu, w czasie pobytu jednostki pływającej w morzu, jeżeli są ograniczone możliwości przyrządzenia posiłków gotowanych, Żołnierzom wchodzącym w skład załóg, Żołnierzom wchodzącym w skład załóg, Żołnierzom przewożonym jako grupy desantowe na środkach pływających w czasie wykonywania zadania bojowego – przysługuje im dodatkowa należność żywnościowa DM, tak jak żołnierzom pełniącym wachty nocne, Żołnierzom przewożonym jako grupy desantowe na środkach pływających w czasie wykonywania zadania bojowego – przysługuje im dodatkowa należność żywnościowa DM, tak jak żołnierzom pełniącym wachty nocne, 3)Według zestawu C w postaci gotowanych posiłków lub suchego prowiantu: Żołnierzom pełniącym służbę na okrętach podwodnych wyłącznie w czasie wykonywania zadań bojowych lub ćwiczeń połączonych z wyjściem w morze, trwających powyżej 8 godzin, Żołnierzom pełniącym służbę na okrętach podwodnych wyłącznie w czasie wykonywania zadań bojowych lub ćwiczeń połączonych z wyjściem w morze, trwających powyżej 8 godzin, Rozbitkom morskim w czasie przebywania na okrętach podwodnych, Rozbitkom morskim w czasie przebywania na okrętach podwodnych, Osobom wojskowym i cywilnym, przebywającym służbowo na okrętach podwodnych. Osobom wojskowym i cywilnym, przebywającym służbowo na okrętach podwodnych.

9 Zasadnicza należność żywnościowa skoncentrowana marynarska WS – m przysługuje żołnierzom pełniącym służbę na jednostkach pływających marynarki wojennej zamiast należności żywnościowej M w warunkach uniemożliwiających przygotowanie posiłków z produktów świeżych. Zasadnicza należność żywnościowa sucha S – przysługuje żołnierzom wojsk lądowych w czasie działań bojowych, w warunkach uniemożliwiających przygotowanie posiłków ze środków spożywczych należności W i WS decyzje o stosowaniu należności S podejmuje dowódca OG – można ją stosować w uzasadnionych wypadkach (zadanie specjalne, okrążenie, pościg) Zasadnicze należności żywnościowe awaryjne AL i AM – przeznaczone są: Awaryjna lotnicza AL dla załóg samolotów w razie przymusowego lądowania w miejscach oddalonych od źródeł zaopatrzenia, Awaryjna lotnicza AL dla załóg samolotów w razie przymusowego lądowania w miejscach oddalonych od źródeł zaopatrzenia, Awaryjna marynarska AM dla łodzi ratunkowych po opuszczeniu jednostek pływających z powodu ich awarii lub zatonięcia. Awaryjna marynarska AM dla łodzi ratunkowych po opuszczeniu jednostek pływających z powodu ich awarii lub zatonięcia. Należność zaopatrzenia tytoniowego – przysługuje żołnierzom oraz jeńcom wojennym, którzy ukończyli 18 rok życia, o Kadrze przysługuje zaopatrzenie tytoniowe w podwójnym wymiarze o Żołnierzom, którzy nie korzystają z zaopatrzenia tytoniowego, przysługuje dziennie 50g cukierków, o Zaopatrzenie tytoniowe wydaje się raz na 10 dni.

10 Dodatkowa należność żywieniowa marynarska DM -przysługuje w postaci suchego prowiantu: 1) Według zestawu A należności żywnościowej M: Żołnierzom o specjalności nurka lub szkolonym na nurków w wymiarze godzin określonych przepisami służby nurkowej, Żołnierzom o specjalności nurka lub szkolonym na nurków w wymiarze godzin określonych przepisami służby nurkowej, Pełniącym służbę w jednostkach awaryjno – ratunkowych, na jednostkach pływających, w ośrodkach szkolenia nurków, Pełniącym służbę w jednostkach awaryjno – ratunkowych, na jednostkach pływających, w ośrodkach szkolenia nurków, 2) Według zestawu B należności żywnościowej M: - załogom jednostek pływających do wyporności 250 ton w czasie pływania poza portem przez okres nie dłuższy niż 4 godziny, 3) Według zestawu C należności żywnościowej M: Żołnierzom wchodzącym w skład załóg jednostek pływających poza bazą, Żołnierzom wchodzącym w skład załóg jednostek pływających poza bazą, Załogom maszynowni jednostek pływającym w okresie utrzymywania turbin i maszyn w gotowości do wyjścia w morze oraz w okresie pływania, Załogom maszynowni jednostek pływającym w okresie utrzymywania turbin i maszyn w gotowości do wyjścia w morze oraz w okresie pływania, Żołnierzom wchodzącym w skład wachty maszynowej jednostek pływających w czasie postoju w porcie – w okresie utrzymywania kotłów głównych i pomocniczych pod parą, Żołnierzom wchodzącym w skład wachty maszynowej jednostek pływających w czasie postoju w porcie – w okresie utrzymywania kotłów głównych i pomocniczych pod parą, Podstawę do rozchodowania należności DM stanowi dziennik okrętowy lub rozkaz dzienny dowódcy OG. Podstawę do rozchodowania należności DM stanowi dziennik okrętowy lub rozkaz dzienny dowódcy OG. Otrzymywanie należności żywnościowej DM nie pozbawia prawa do korzystania z innych należności żywnościowych. Otrzymywanie należności żywnościowej DM nie pozbawia prawa do korzystania z innych należności żywnościowych. Dodatkowa należność żywnościowa marynarska sucha DOP – przysługuje żołnierzom pełniącym służbę na okrętach podwodnych, jako uzupełnienie należności WS – m stosowanej zamiast należności M, w warunkach uniemożliwiających przygotowanie posiłków z produktów świeżych.

11 ZASADY PRZYZNAWANIA NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWYCH LUDNOŚCI CYWILNEJ Uprawnieni do korzystania z bezpłatnego żywienia z zapasów żywnościowych wojska są pracownicy cywilni, jeżeli: Uprawnieni do korzystania z bezpłatnego żywienia z zapasów żywnościowych wojska są pracownicy cywilni, jeżeli: Wykonują zadania na rzecz wojska i są skoszarowani w jednostkach wojskowych, Wykonują zadania na rzecz wojska i są skoszarowani w jednostkach wojskowych, Osoby cywilne (nie będące pracownikami wojska); Osoby cywilne (nie będące pracownikami wojska); Świadczące na rzecz wojska usługi poza miejscem zamieszkania, Świadczące na rzecz wojska usługi poza miejscem zamieszkania, Skierowane na leczenie do wojskowych zakładów leczniczych, Skierowane na leczenie do wojskowych zakładów leczniczych, Przebywające w aresztach wojskowych Przebywające w aresztach wojskowych Doraźnie – ewakuowane z regionów przyfrontowych. Doraźnie – ewakuowane z regionów przyfrontowych. ZASTĘPOWANIE USTALONYMI PRZEPISAMI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH INNYMI ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI Środki spożywcze dzieli się w zależności od ich przeznaczenia na: Środki spożywcze dzieli się w zależności od ich przeznaczenia na: Zasadnicze środki spożywcze, Zasadnicze środki spożywcze, Zastępcze środki spożywcze – stosuje się je dla urozmaicenia strawy, do przyrządzania posiłków dietetycznych według wskazań lekarskich, Zastępcze środki spożywcze – stosuje się je dla urozmaicenia strawy, do przyrządzania posiłków dietetycznych według wskazań lekarskich, W razie braku zasadniczych środków spożywczych. W razie braku zasadniczych środków spożywczych. Sposób zmiany zasadniczych środków spożywczych określają tabele zawarte w przepisach o gospodarce żywnościowej i organizacji żywienia w czasie W. Określonych w tabelach zmian środków spożywczych nie wolno zmieniać na inne środki spożywcze, nie wymienione w tabelach. Sposób zmiany zasadniczych środków spożywczych określają tabele zawarte w przepisach o gospodarce żywnościowej i organizacji żywienia w czasie W. Określonych w tabelach zmian środków spożywczych nie wolno zmieniać na inne środki spożywcze, nie wymienione w tabelach.

12 ORGANIZACJA ŻYWIENIA SIŁ MW Dla zapewnienia wymagającego poziomu żywienia określonych grup w zależności od warunków służby i rodzaju wykonywanych czynności – ustalone zostały zasadnicze i dodatkowe należności żywnościowe, dla których określono ; poziom wartości energetycznej, poziom wartości energetycznej, zawartość ważniejszych składników odżywczych – takich jak ; białko, tłuszcze, węglowodany, zawartość ważniejszych składników odżywczych – takich jak ; białko, tłuszcze, węglowodany, wybrane składniki mineralne i witaminy. wybrane składniki mineralne i witaminy. Wartość energetyczna i odżywcza należności żywnościowych dla załóg jednostek pływających powinna w pełni rekompensować zapotrzebowanie organizmów marynarzy związane z określonymi warunkami służby oraz intensywnością procesu szkolenia.

13 Zwiększone zapotrzebowanie organizmu w okresie pływania na okrętach nawodnych zaspokojone jest dodatkową należnością żywnościową 110, a okrętów podwodnych zasadniczą należnością żywnościową 040 zwiększoną o 70 % dodatkowej należności żywnościowej 110. Zwrócić należy uwagę, że o jakości wyżywienia decydują nie tylko parametry wartości odżywczej i energetycznej ale również takie czynniki jak m. in.; o urozmaicenie posiłków, o jakość przyrządzanych potraw, a szczególnie smak, zapach, konsystencja, objętość i waga porcji oraz temperatura posiłków, o estetyka podawanych dań, jakość sprzętu stołowego oraz miejsce spożywania posiłków, o częstotliwość i regularność podawania posiłków, o dostosowanie żywienia do upodobań i przyzwyczajeń kulinarnych konsumentów. Czas wydawania poszczególnych posiłków w stołówkach brzegowych powinien być dostosowany do aktualnego planu szkolenia i rozkładu dnia, natomiast spożywanie posiłków przez załogi okrętów określa regulamin służby okrętowej ( RSO ),w zasadzie nie może zbyt odbiegać od podanych poniżej propozycji ; śniadanie I 6.30 – 7.30; śniadanie I 6.30 – 7.30; śniadanie II – 11.00; śniadanie II – 11.00; obiad ; obiad ; kolacja kolacja

14 Ramowa dzienna struktura spożycia podstawowych grup produktów żywnościowych wskazana w stołówkach brzegowych marynarki wojennej. Nume r grupy Nazwa grupy produktów żywnościowych Spożycie w g / osobę dziennie według normy 020 Spożycie w g / osobę dziennie według normy Strączkowe Przetwory zbożowe Pieczywo Mięso i przetwory mięsne w przeliczeniu na mięso Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej roślinny Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko Masło i śmietana w przeliczeniu na masło Jaja Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na ryby świeże morskie Ziemniaki Warzywa i owoce bogate w witaminę C ( warzywa kapustne, papryka, pomidory, kalafiory, porzeczki, truskawki, owoce cytrusowe ) Warzywa i owoce karotenowe ( marchew, szpinak, dynię, fasolkę szparagową,groszek zielony, pomidory, morele ) Inne warzywa i owoce Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier

15 W czasie przyrządzania posiłków w kuchniach okrętowych należy przestrzegać następujących zasad : Podczas obróbki wstępnej ziemniaków dążyć do minimalizacji odpadków, które w określonych okresach nie mogą przekraczać granic maksymalnych, i tak: lipiec - sierpień ( młode ) - 15% lipiec - sierpień ( młode ) - 15% wrzesień - listopad - 35% wrzesień - listopad - 35% grudzień - marzec - 40% grudzień - marzec - 40% kwiecień - maj - 45% kwiecień - maj - 45% czerwiec - lipiec - 55% czerwiec - lipiec - 55% Ziemniaki obierać z takim wyliczeniem aby jak najkrócej przechowywać je w wodzie, ze względu na duże straty witaminy C. Straty te średnio wynoszą po 24 godzinach ; nierozdrobnione % nierozdrobnione % przepołowione % przepołowione % drobno rozdrobnione % drobno rozdrobnione % Warzywa i owoce obierać bezpośrednio przed kolejnym procesem technologicznym. W wyjątkowych przypadkach obrane warzywa przechowywać w chłodnym pomieszczeniu.

16 Poszczególne potrawy powinny być przygotowane w określonej wielkości. Orientacyjna waga potraw wynosi ; zupy mleczne na śniadanie g zupy mleczne na śniadanie g dodatki w postaci wędlin, konserw mięsnych lub dodatki w postaci wędlin, konserw mięsnych lub sera pełnotłustego do śniadań g masło naturalne lub roślinne g masło naturalne lub roślinne g napoje do posiłków g napoje do posiłków g zupy na obiad g zupy na obiad g porcje mięsa lub ryby do drugiego dania g porcje mięsa lub ryby do drugiego dania g ziemniaki do drugiego dania g ziemniaki do drugiego dania g dania z kasz i makaronów g dania z kasz i makaronów g owoce w ramach deserów g owoce w ramach deserów g bigos, gulasze mięsno – warzywne na kolację g bigos, gulasze mięsno – warzywne na kolację g dodatek w postaci wędlin, konserw lub sera dodatek w postaci wędlin, konserw lub sera pełnotłustego do kolacji g Posiłki powinny być wydawane bezpośrednio po przyrządzeniu w odpowiedniej temperaturze co stwarza konieczność przygotowania ich na minut przed wydaniem do spożycia. Temperatura potraw powinna wynosić ; Temperatura potraw powinna wynosić ; zup + 75stopni C zup + 75stopni C drugich dań + 65 stopni C drugich dań + 65 stopni C gorących napojów + 80 stopni C gorących napojów + 80 stopni C dań i napojów podawanych na zimno 0 – 14 stopni C dań i napojów podawanych na zimno 0 – 14 stopni C

17 ZASADY ŻYWIENIA ZAŁÓG JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W CZASIE POSTOJU W PORTACH Wyżywienie przygotować należy w oparciu o jadłospisy. Dla załóg jednostek pływających które żywione są w stołówkach brzegowych oraz na okrętach zaopatrywanym w systemie dekadowym - jadłospisy opracowuje KPW. Okręty które prowadzą uproszczoną gospodarkę żywnościową i rozliczają się skróconym bilansem – jadłospisy opracowuje kwatermistrz w przypadku nie występowania tego stanowiska na okręcie – podoficer żywnościowy. Żywienie załóg okrętów przebywających w remoncie organizuje się w stołówkach brzegowych, a w przypadku braku takich możliwości ; na remontowanym okręcie jeżeli istnieją warunki do zachowania wymaganego stanu sanitarnohigienicznego kuchni okrętowej, na remontowanym okręcie jeżeli istnieją warunki do zachowania wymaganego stanu sanitarnohigienicznego kuchni okrętowej, na innym okręcie z zachowaniem wymogów sanitarnych. na innym okręcie z zachowaniem wymogów sanitarnych.

18 ŻYWIENIE ZAŁÓG JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH W CZASIE PŁYWANIA Na okrętach nawodnych. Jednostki pływające posiadające urządzenia kuchenne i etatowych kucharzy przygotowują dla osób zaokrętowanych posiłki w kuchniach okrętowych. W czasie pobytu okrętu na morzu żywienie organizowane jest w systemie czteroposiłkowym według normy 020 plus 100% normy 110. Czwarty posiłek przyrządza się z produktów dodatkowej należności żywnościowej 110. Czas posiłku dodatkowego określa dowódca okrętu. Na okrętach podwodnych. Załogi okrętów podwodnych oraz osoby przebywające na tych okrętach w czasie rejsów uprawnione są do zasadniczej należności żywnościowej 040 i 70% dodatkowej należności żywnościowej 110. Wyżywienie przygotowywane jest w kuchniach okrętowych na podstawie jadłospisu opracowanego każdorazowo na czas rejsu przez służbę żywnościową KPW z udziałem wyznaczonego przez dowódcę okrętu przedstawiciela załogi. Dowódca okrętu ma prawo dokonywania zmiany jadłospisu oraz decyduje o liczbie posiłków, ich wielkości i rodzaju dań. Dowódca okrętu ma prawo dokonywania zmiany jadłospisu oraz decyduje o liczbie posiłków, ich wielkości i rodzaju dań.


Pobierz ppt "ZASADNICZE I DODATKOWE NALEŻNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE STOSOWANE W CZASIE W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google