Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne i finansowe aspekty zarządzania organizacją pozarządową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne i finansowe aspekty zarządzania organizacją pozarządową"— Zapis prezentacji:

1 Prawne i finansowe aspekty zarządzania organizacją pozarządową
STUDIA PODYPLOMOWE

2 PARTNERZY Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Kwatera Główna Związku Harcerstwa Polskiego Fundacja Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka

3 Cel studiów Program studiów jest zbudowany w oparciu o doświadczenie działalności największej organizacji pozarządowej w Polsce, Związku Harcerstwa Polskiego i zawiera treści programowe umożliwiające uzyskanie niezbędnych wewnętrznych certyfikatów ZHP. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania NGO, pozyskiwania i zarządzania finansami i innymi zasobami organizacji oraz podniesie swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie.

4 Program studiów Prawne podstawy funkcjonowania NGO
Ustawa o fundacjach, Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie; Wolontariat- umowy, warunki pracy wolontariuszy Statut NGO Zasady zatrudniania pracowników (Kodeks Pracy); Umowy cywilnoprawne Obowiązki podatkowe NGO Ustawa o usługach turystycznych Przepisy wewnętrzne NGO Ustawa o zbiórkach publicznych Odpowiedzialność prawna zarządu NGO i ubezpieczenie działalności zarządu Ustawa o ochronie danych osobowych

5 Program studiów Trzeci sektor w Polsce i na świecie
Historia ruchów społecznych w Polsce i na świecie Skauting jako światowy ruch społeczny Analiza aktualnego stanu III sektora w Polsce Wyzwania stojące przed III sektorem w Polsce Przykłady „dobrych praktyk” dotyczących NGO Działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Misja społeczna organizacji pozarządowej

6 Program studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGO Blok „Lider”
Blok „Komunikacja interpersonalna” Blok „Kształcenie kadry”

7 Program studiów PR i media relations w pracy NGO
Współpraca z samorządem lokalnym Program współpracy z NGO Strategia wizerunkowa NGO Sprzymierzeńcy i partnerzy NGO

8 Zarządzanie projektowe z użyciem nowoczesnych narzędzi
Program studiów Zarządzanie projektowe z użyciem nowoczesnych narzędzi Warsztaty komputerowe z zarządzania projektowego

9 Program studiów Zarządzanie organizacją pozarządową
Planowanie pracy organizacji Struktura organizacji pozarządowej Procedury, regulaminy, przepisy wewnętrzne Organizacja biura NGO

10 Program studiów Zarządzanie finansami NGO Zarządzanie majątkiem NGO
Rachunkowość w NGO Tworzenie i analiza budżetu Pozyskiwanie środków Kampania 1 % Zewnętrzny nadzór nad gospodarką NGO

11 Rozwój NGO: analiza, planowanie, strategia
Program studiów Rozwój NGO: analiza, planowanie, strategia Zasady planowania strategicznego Narzędzia przydatne w dokonaniu analizy strategicznej organizacji Narzędzia przydatne w planowaniu strategicznym Tworzenie i realizacja strategii rozwoju Ewaluacja strategii

12 Program studiów Bezpieczeństwo imprez masowych
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Praktyczne aspekty organizacji imprez masowych

13 Kadra Wykładowcy na studiach podyplomowych rekrutują się spośród kadry naukowej Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz doświadczonych instruktorów harcerskich, szkolących kadry ZHP. Zajęcia prowadzić będą m.in.: prof. dr hab. Piotr Gliński – b. prezes Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, współtwórca Forum Inicjatyw Pozarządowych dr Mariusz Andrzejewski, b. wiceminister finansów, prof.nzw. dr hab. inż. Jacek Binda - Certificate Project Menagement Associate IPMA dr Kamil Wais dr Janusz Okrzesik hm. Lucjan Brudzyński

14 Harmonogram studiów Rozpoczęcie planowane na październik/listopad 2013* Czas trwania: dwa semestry Łączna ilość godzin: 182 * W przypadku uruchomienia całej grupy złożonej z członków ZHP przewidujemy możliwość dostosowania terminarza zajęć do potrzeb grupy

15 Harmonogram studiów I semestr II semestr
1 zjazd tygodniowy na Głodówce: x 64 h 2 zjazdy weekendowe w Bielsku-Białej: x 18 h II semestr 1 zjazd tygodniowy na Głodówce: x 64 h 1 zjazd weekendowy w Bielsku-Białej: x 18 h

16 KOSZT STUDIÓW Czesne za studia wynosi 2500 zł Płatne w dwóch semestralnych ratach Studentem studiów podyplomowych może zostać każdy absolwent studiów I lub II stopnia

17 certyfikaty Absolwenci studiów otrzymają: dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia kursu kadry kształcącej oraz zaświadczenie ukończenia kursu komendantów hufców. Dla uczestników studiów przewidziano także możliwość ukończenia, na preferencyjnych warunkach, kursu kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

18 korzyści program studiów podyplomowych połączony jest z kursem harcmistrzowskim w treściach programowych zawarte będą jednocześnie wszystkie treści kursu komendantów hufców, kursu kadry kształcącej oraz kursu namiestników absolwent uzyskuje nie tylko niezbędne certyfikaty wewnątrz organizacji, ale i kompetencje uznawane na zewnętrznym rynku pracy w trakcie studiów na preferencyjnych warunkach można uzyskać kompetencje kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych

19 kontakt Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Tańskiego 5 Telefon:

20 ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Prawne i finansowe aspekty zarządzania organizacją pozarządową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google