Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERPUNKCJA PONCTUATION. Co powinieneś wiedzieć o interpunkcji języka francuskiego? Czemu służą znaki przestankowe? Czemu służą znaki przestankowe? Kropka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERPUNKCJA PONCTUATION. Co powinieneś wiedzieć o interpunkcji języka francuskiego? Czemu służą znaki przestankowe? Czemu służą znaki przestankowe? Kropka."— Zapis prezentacji:

1 INTERPUNKCJA PONCTUATION

2 Co powinieneś wiedzieć o interpunkcji języka francuskiego? Czemu służą znaki przestankowe? Czemu służą znaki przestankowe? Kropka Przecinek Średnik Znak zapytania Wykrzyknik Inne

3 Czemu służą znaki przestankowe? Znaki przestankowe nie są wyłącznie ozdobnikiem tekstu pisanego. Ich obecność w tekście pomaga w zrozumieniu sensu zdań, zwłaszcza złożonych i odczytaniu intencji autora. INTERPUNKCJA UŁATWIA ZROZUMIENIE TEKSTU POMAGA ZROZUMIEĆ INTENCJĘ AUTORA SŁUŻY WYRAŻENIU UCZUĆ, EMOCJI POZWALA UNIKNĄĆ DWUZNACZNOŚCI WYRAŻA ZWIĄZKI LOGICZNE ZDNAŃ WYZNACZA CZĘŚCI TEKSTU – PARAGRAF, ZDANIE NADAJE RYTM

4 KROPKA - LE POINT zaznacza koniec zdań oznajmujących i równoważników zdań używana jest w datach, aby oddzielić dzień, miesiąc i rok le 12.03.1997. umieszczana jest w niektórych skrótach P.S. (Post scriptum), Infin. Pr. (Infinitif présent), lU.E.O. (Union de lEurope occidentale) nie jest używana: w nagłówkach listów, w tytułach, w telegramach.

5 PRZECINEK – LA VIRGULE Oznacza przerwę pomiędzy słowami w zdaniu lub między zdaniami składowymi zdania złożonego Wewnątrz zdania przecinka używa się by: rozdzielić elementy równorzędne wyliczenia, funkcjonując wymiennie z przyimkami et, ou, ni Les livres, les cassetes, les disques et les revues étaient en solde. Danielle se lève, shabille, déjeune et se rend au bureau. rozdzielić elementy wyliczenia zawierającego przyimki et, ou, ni, gdy te są użyte więcej niż dwa razy Et la terre, et le fleuve, et leur flotte, et le port, Sont des champs de carnage où triomphe la mort. (Corneille)

6 oddzielić wtrącenie mające na celu określenie jakiegoś elementu Chez les Guyaki, Indiens nomades du Paraguay, la division sexuelle des tâches est fortement marquée. oddzielić okolicznik (czasu, miejsca...) znajdujący się na początku lub wewnątrz zdania Ce soir-là, leurs regards s étaient rencontrés. Robert achète, tôt le matin, son journal préféré. zaznaczyć wyrażenia organizujące wypowiedź D'abord, je ne veux pas; ensuite, je ne peux pas. Par conséquent, nous pouvons conclure que le projet est réaliste. rozdzielić powtórzenia, zwłaszcza emfatyczne, akcentujące Ces livres-là, je voulais les lui donner demain. Et pourtant, moi, je connais bien Bérénice. (R. Dubillard) wyodrębnić w zdaniu apostrofę Soi sage, ô ma Douleur, et tient-toi plus tranquille. (Baudelaire) Ne rentre pas trop tard, Nathalie.

7 W zdaniach złożonych przecinka używa się: aby oddzielić zdania składowe równorzędne On joue, on danse, on samuse. 8 przed spójnikami współrzędności mais, car, puis, cest-à-dire, soit, à savoir, sinon, itp. Elle se croyait seule, mais une foule lentourait. aby wyodrębnić zdanie wtrącone Pour le prochain trimestre, affirme le président, la société dégagera un bénéfice qui dépassera toutes les attentes. aby oddzielić podmiot w inwersji Quest-ce quil fait, votre fils? aby zastąpić elementy domyślne/pominięte Vous avez tout; moi, rien.

8 aby oddzielić zdanie podrzędne imiesłowowe sprawdzić zdanie: le chat parti, les poules dansent aby wydzielić elementy ce que/ce qui..., cest/ce sont... Ce que jaime, cest le français. aby wydzielić zdanie względne, zawierające informacje dodatkowe w stosunku do treści podstawowej zdania Mon frère et ma soeur aînée, qui sont dexcellents musiciens, feront bientôt partie dun orchestre. Ale!!! W zdaniach, gdzie zdanie względne niezbędne jest dla wyrażenia sensu, nie wydziela się go przecinkami: Les films dans lesquels joue le réalisateur et comédien Woody Allen mamusent beaucoup de façon générale. aby oddzielić zdanie podrzędne okolicznikowe Vous ne serez pas poursuivis, puisque vous avez payé vos dettes. Ale!!! Gdy zdanie okolicznikowe ściśle wiąże się ze zdaniem głównym przecinek pomija się Nous commencerons quand vous voudrez.

9 Ponadto: w listach w wierszu powitania Chère amie, Je te remercie infiniment de ta lettre… między datą a miejscowością Paris, le 14 mai 2002 w adresach 26, rue Victor Hugo po słowach: oui, non, si, bien, bon, merci Oui, je viendrai. Bien, on va commençer. przed etc.

10 ŚREDNIK – LE POINT-VIRGULE Oddziela zdania składowe gramatycznie niezależne, ale pozostające w związku logicznym La rue Saint-Jaques nest pas une île déserte ; pourtant je me sentis cruellement seul, en revenant chez moi, le soir de ce jour-là. (Duhamel) Używany jest aby rozdzielić w zdaniu kilka wypowiedzi zawierających już przecinki Lobjet de la guerre, cest la victoire ; celui de la victoire, la conquête; celui de la conquête, la conservation. (Montesquieu)

11 ZNAK ZAPYTANIA – LE POINT DINTERROGATION Jest znakiem kończącym pytanie (wyrażone na różne sposoby) Où vas-tu? Quest-ce quil fait? Marie? Vous la connaissez? Nie występuje w mowie zależnej Je te demande où tu vas. Zanika w wyrażeniach, które straciły sens pytania: nest-ce pas, voulez-vous, comment dirais-je, etc.) Ce dont on ne se lasse jamais, nest-ce pas, cest de la culture intensive de la petite fleur bleue. (Queneau) Wyraz następujący po znaku zapytania może zaczynać się dużą lub małą literą, zależnie od tego, czy zdanie jest kontynuowane Que veux-tu? une poire? une pomme? Préfères-tu un gâteau?

12 WYKRZYKNIK – LE POINT DEXCLAMATION Wykrzyknik stosujemy na końcu zdania wyrażającego emocje: zachwyt, złość, rozkaz. Ils sont fous ces Romains ! Umieszczany jest także po westchnieniach i wykrzyknieniach Assez ! Bravo ! Eh ! Ale!!! W języku francuskim typowe zdania rozkazujące można także zakończyć kropką. Fais ce que tu veux. Aide-moi ! W zapisie komputerowym wykrzyknik poprzedzamy spacją.

13 DWUKROPEK – LES DEUX POINTS Poprzedza wyliczenie lub cytat Jai invité trois personnes: ta mère, ton oncle Francis et mon grand-père. Il a dit: «je taime!» Może także wyrażać relację przyczyny Un ami dans la solitude : Voilà mon sort. (Voltaire) WIELOKROPEK – LE POINT DE SUSPENSION Wyraża myśl albo zdanie niedokończone, pozostawione w zawieszeniu Sans que je sois… Morbleu! Je ne veux point parler. (Molière)

14 MYŚLNIK – LE TIRET Używany jest w dialogach, aby zaznaczyć zmianę mówiącego - Hé ! laissez-moi ! – Debout ! – Un moment. - Tu répliques ? (Boileau) Ale!!! W języku francuskim nie używa się myślnika dla zastąpienia powtórzonych elementów, ani by wprowadzić wyjaśnienie Jai un autre problème : le manque dargent. Jai rencontré mon amie Sophie. Powrót


Pobierz ppt "INTERPUNKCJA PONCTUATION. Co powinieneś wiedzieć o interpunkcji języka francuskiego? Czemu służą znaki przestankowe? Czemu służą znaki przestankowe? Kropka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google