Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Joanna Jonczek Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Joanna Jonczek Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek."— Zapis prezentacji:

1 © Joanna Jonczek Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek

2 © Joanna Jonczek To uproszczony obraz…

3 © Joanna Jonczek Narzędzia heurystyczne E. de. Bono AMW – Alternatywy, Możliwości, Wybory [D] ukierunkowanie na wielorakie, wielopłaszczyznowe spojrzenie na problem i wielostronne jego zdefiniowanie ZWI – Zalety, Wady, Interesujące [A] przełamywanie barier emocjonalnych oraz ukrytych założeń ZOS – Zbadaj Obie Strony [D] rozpoznawanie istoty rozwiązywanego problemu poprzez wysiłek zrozumienia, jak wygląda rozumienie i perspektywa problemu widziana przez innych jego właścicieli Odnajdywanie obu stron medalu

4 © Joanna Jonczek Narzędzia heurystyczne E. de. Bono IPW – Inne Punkty Widzenia [D, E] Analizowanie problemu poprzez zmianę perspektywy, wzięcie pod uwagę specyficznych optyk ZNB – Zgoda, Niezgoda, Bez Znaczenia [D, E] Ustalanie granic konfliktu i sprzeczności w sytuacji problemowej, przezwyciężanie ograniczeń percepcyjnych i emocjonalnych SiN – Skutki i Następstwa [E, A] Prognozowanie rezultatów, które mogą przynieść określone rozwiązania (kompletność rozwiązania, potencjalne trudności w implementacji, potencjalne punkty zapalne, rezultaty niezamierzone) RWC – Rozważ wszystkie czynniki

5 © Joanna Jonczek Brainstorming (wariant klasyczny) Faza twórcza Przerwa Faza analityczno - krytyczna

6 © Joanna Jonczek Brainstorming (wariant klasyczny) Faza twórcza dobór zespołu (4-10 osób, mieszany pod kątem wykształcenia i doświadczenia) zdefiniowanie problemu odroczone wartościowanie – na etapie wymyślania pomysłów nie ma absolutne żadnej oceny ani krytyki należy wymyślić możliwie najwięcej pomysłów - ilość przechodzi w jakość budowanie na pomysłach innych osób problem sinusoidalnego rozwoju fazy twórczej

7 © Joanna Jonczek Brainstorming (wariant klasyczny) Funkcje przerwy Umożliwić włączenie do pakietu rozwiązań owoców inkubacji nieświadomej Czas pozwala nabrać dystansu (przełamywanie barier o charakterze emocjonalnym oraz afektu ojca)

8 © Joanna Jonczek Brainstorming Faza analityczno-krytyczna Wypracowanie kryteriów oceny Przegląd zaproponowanych rozwiązań Krytyczna analiza i ocena, dostosowanie wybór opcjonalnych rozwiązań

9 © Joanna Jonczek Brainstorming – Phillips 66 Buzz Session 6 zespołów pracujących po 6 minut, następnie sesja wspólna, na której zaprezentowane zostają wypracowane dotychczas warianty rozwiązań, a następnie rozejście się i ponowna praca w małych zespołach. Naprzemienna praca w panelu i sesji zbiorowej trwa tak długo, aż zostanie wygenerowana satysfakcjonująca liczba rozwiązań

10 © Joanna Jonczek Brainwriting – osób, 3 pomysły w 5 minut Każda osoba w grupie otrzymuje arkusz, na którym w ciągu 5 minut zapisuje 3 pomysły. Następnie dokonuje się rotacji arkuszy – każda karta przekazywana jest kolejnej osobie. Procedura trwa tak długo, aż wszystkie 6 arkuszy pomysłów zatoczą pełne koło. W półgodzinnej sesji 1 osoba wymyśla 18 pomysłów, a cała grupa: 108

11 © Joanna Jonczek Brainstorming – stop & go po zdefiniowaniu problemu uczestnicy przez 5 minut zastanawiają się w absolutnej ciszy nad potencjalnymi rozwiązaniami, po czym w trzyminutowej sesji następuje ich wypowiadanie; naprzemienny cykl ciszy i dzielenia się pomysłami trwa tak długo, aż uzyskamy zadawalającą liczbę pomysłów

12 © Joanna Jonczek Metoda kruszenia (kartezjańska) wątpić (poddać w wątpliwość zaistniałą sytuację, zasadność określonych rozwiązań) pokruszyć problem (podzielić go na mniejsze części, segmenty) ustalić kierunek działania (od najprostszych ku trudniejszym)

13 © Joanna Jonczek Twórczość wg W. Gordona to efekt WYMUSZONEGO WYSIŁKU Dwa sposoby: udziwnić swojskość oswoić dziwność

14 © Joanna Jonczek Analogie Gordona analogia prosta (rzeczywista) polega na znalezieniu w otoczeniu zjawiska lub przedmiotu funkcjonującego na tych samych zasadach, jakie rozpoznajemy w rozwiązywanym problemie personalna (osobista) daje możliwość wniknięcia w zagadnienie poprzez radykalną zmianę perspektywy oglądu wcielić się w role innych osób, przedmiotów, symboli

15 © Joanna Jonczek Analogie Gordona analogia symboliczna pozwala zjawisko złożone i niezwykłe zastąpić reprezentacją symboliczną w postaci przedstawienia plastycznego lub metafory językowej analogia fantastyczna pozwala na łączenie ze sobą zjawisk o sprzecznej naturze, wymaga ona uwolnienia się od przymusu myślenia logicznego i przemożnego poczucia prawdopodobieństwa

16 © Joanna Jonczek Analiza wartości Istota: oddzielić funkcje od nośnika zdefiniować potrzebne funkcje dwa słowa: rzeczownik i czasownik sformułowane tak, aby nie sugerować nośników (np. wykonać otwór) określić funkcje: nadrzędne – podrzędne pozytywne – negatywne – neutralne zdefiniować nośniki dla określonych funkcji wprowadzić zmiany


Pobierz ppt "© Joanna Jonczek Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google