Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twórcze rozwiązywanie problemów www.us.szcz.pl/jonczekwww.us.szcz.pl/jonczek hasło: magis dr Joanna Jonczek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twórcze rozwiązywanie problemów www.us.szcz.pl/jonczekwww.us.szcz.pl/jonczek hasło: magis dr Joanna Jonczek."— Zapis prezentacji:

1 Twórcze rozwiązywanie problemów www.us.szcz.pl/jonczekwww.us.szcz.pl/jonczek hasło: magis dr Joanna Jonczek

2 © Joanna Jonczek2 "Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa." Mary Lou Cook

3 © Joanna Jonczek3 PROBLEM (potencjalne) uczucie DYSKOMFORTU negatywnie: sytuacja obiektywnie lub subiektywnie trudna, nie pozwalająca na zbyt długie jej ignorowanie, brak domagający się zaspokojenia, presja osób i okoliczności pozytywnie: wyzwanie i szansa, którą chcemy uchwycić i wykorzystać – chęć uniknięcia dyskomfortu, który rodzi się ze świadomości szans niewykorzystanych, z zaburzenia własnego obrazu

4 © Joanna Jonczek4 Kiedy patrzysz na wielki sukces w biznesie, pamiętaj, że kiedyś ktoś podjął odważną decyzję Peter Drucker

5 © Joanna Jonczek5 Rozwiązywanie problemów - model Bransforda-Steina Identyfikacja odczucie dyskomfortu – uznanie, że problem istnieje Definicja zebranie dostępnych informacji, poszukiwanie korelacji, związków przyczynowo-skutkowych, ustalenie pierwotnych, aktualnych i potencjalnych właścicieli problemu, ustalenie zakresu autonomii i czynników mających wpływ na sytuację (zależne – niezależne; pozytywne – negatywne)

6 © Joanna Jonczek6 Rozwiązywanie problemów Eksploracja poszukiwanie rozwiązań inkubacja świadoma i podświadoma iluminacja (efekt acha!) należy poszukiwać możliwie szerokiego wachlarza rozwiązań (problem ekwifinalności) nie ograniczać się do pierwszego pomysłu

7 © Joanna Jonczek7 Rozwiązywanie problemów Akcja O absolutnie żadnym pomyśle nie można z całą pewnością powiedzieć, że jest dobry, dopóki nie podejmie się wysiłku wdrożenia go w życie Ustalenie kryteriów wyboru spośród wygenerowanych rozwiązań Ustalenie szczegółowego planu działania Realizacja

8 © Joanna Jonczek8 Rozwiązywanie problemów Lustracja (look back) Określenie kryteriów oceny Monitorowanie procesu realizacji rozwiązań w trakcie i po działaniu Działania korygujące Ocena rezultatów Nie ma nieudanych eksperymentów – są tylko nieprzewidziane rezultaty – Buckminster Fuller

9 © Joanna Jonczek9 Rozwiązywanie problemów I dentyfikacja D efinicja E ksploracja A kcja L ustracja

10 © Joanna Jonczek10 Bariery twórczego myślenia Mordowanie pomysłów Wszelka (werbalna i niewerbalna) przedwczesna forma oceny i krytyki pomysłów Afekt ojca Emocjonalny związek z pomysłami własnego autorstwa Ukryte założenia Autosugestia polegająca na wyznaczeniu pewnych (nieistniejących obiektywnie) ram, założeń

11 © Joanna Jonczek11 Bariery twórczego myślenia Fiksacja Stosowanie tych samych rozwiązań, niezależnie od ich skuteczności Fiksacja funkcjonalna Rozpoznawanie przedmiotów wyłącznie przez pryzmat ich podstawowych funkcji, dla których są nośnikami (nieumiejętność znajdowania substytutów)

12 © Joanna Jonczek12 Brak fiksacji funkcjonalnej wygląda tak:

13 © Joanna Jonczek13

14 © Joanna Jonczek14

15 © Joanna Jonczek15

16 © Joanna Jonczek16

17 © Joanna Jonczek17

18 © Joanna Jonczek18 Bariery twórczego myślenia Izolacja wiedzy Nieumiejętność wykorzystania wiedzy z autonomicznych obszarów wiedzy (anty-McGaveryzm) Ograniczenia emocjonalne Problemy z dystansem, zdolnością do obiektywnego ujmowania rzeczywistości, pozarefleksyjny charakter nabywania stosunku emocjonalnego (najczęściej: pseudoheurystyka dostępności)

19 © Joanna Jonczek19 Bariery twórczego myślenia Ograniczenia percepcyjne Problemy wynikające z właściwości ludzkiej percepcji: Sensoryczny charakter bodźca Kontekst, Uprzednie doświadczenia Emocje, popędy nastawienie Problemy wynikające z tendencji organizacyjnych Bliskość Podobieństwo Ciągłość

20 © Joanna Jonczek20 Policz wszystkie litery F FINISHED FILES ARE THE RE- SULT OF YEARS OF SCIENTIF- IC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS

21 © Joanna Jonczek21

22 © Joanna Jonczek22

23 © Joanna Jonczek23

24 © Joanna Jonczek24

25 © Joanna Jonczek25 Czy szare linie są równoległe, czy nie bardzo?

26 © Joanna Jonczek26

27 © Joanna Jonczek27

28 © Joanna Jonczek28 Patrz na czarną kropkę. Po dłuższej chwili szary obszar naokoło niej zacznie się kurczyć

29 © Joanna Jonczek29 Skoncentruj wzrok na krzyżyku w środku rysunku. Po chwili zauważysz, że różowe plamki zaczną znikać, a na końcu zobaczysz tylko wirującą zieloną plamkę (która na początku jest... różowa).

30 © Joanna Jonczek30

31 © Joanna Jonczek31

32 © Joanna Jonczek32 Bariery twórczego myślenia Ograniczenia kulturowe Kultura jako zbiór archetypów kodowanych w (pod)świadomości Opór wobec zmian Występuje zawsze, niezależnie od pierwotnego nastawienia Każda zmiana wywołuje destabilizację Problem reformy reformy

33 Dziękuję za cierpliwość i uwagę


Pobierz ppt "Twórcze rozwiązywanie problemów www.us.szcz.pl/jonczekwww.us.szcz.pl/jonczek hasło: magis dr Joanna Jonczek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google