Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010

2 2 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję (zleceniodawcę), z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi w drodze rozporządzenia: (1) wzór zlecenia płatności, (2) zakres terminy i tryb przekazywania przez BGK informacji dotyczących płatności, (3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa. 2

3 3 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 192 Minister Finansów przekazuje na rachunki w BGK środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz agencji płatniczych. BGK może prowadzić obsługę wypłat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić BGK dokonywanie wypłat i przekazać środki na rachunek prowadzony przez BGK. 3

4 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Rozporządzenie określa: wzór płatności (20 rodzajów danych i informacji), zakres informacji o dokonanych płatnościach przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz Ministrowi Finansów, zakres informacji przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz instytucji w przypadku dokonania przez beneficjenta zwrotu środków.

5 5 Obsługa płatności Szczegółowe zasady obsługi płatności określa Umowa Ministra Finansów z BGK (18 listopada 2009 roku). Minister Finansów otworzył w BGK rachunek do obsługi środków europejskich (dokonywanie płatności i przyjmowanie zwrotów). Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez upoważnioną instytucję (obecnie 291 instytucji) przekazane do BGK w formie elektronicznej. BGK udostępnił każdej upoważnionej instytucji portal komunikacyjny BGK- ZLECENIA, służący do składania zleceń płatności (obecnie użytkowników, w tym z prawem podpisu). 5

6 6 Obsługa płatności (2) Płatności realizowane są przez BGK cyklicznie – Ministerstwo Finansów określiło terminarz płatności dotyczący okresów składania zleceń, dla których ustalone zostały terminy płatności (4-6 terminów miesięcznie). Terminarz ten jest dostępny na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl).www.bgk.com.pl Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (dotychczas dokonano płatności na rzecz beneficjentów). Dotychczas zlecenia płatności złożyło 288 instytucji. Bank dokonuje również płatności na współfinansowanie realizacji programów i projektów (MRR, MPiPS, MZ oraz MEN). 6

7 7 Aktualny system obsługi przez BGK płatności ze środków europejskich 7 beneficjent BGK 1.Wniosek beneficjenta o płatność / zaliczkę 2.Zlecenie płatności składane do BGK 3.Zgłoszenie przez BGK do MF zapotrzebowania na środki europejskie 4.Zasilenie przez MF swojego rachunku w BGK 5.Płatność dokonana przez BGK uprawniona instytucja (np. IZ, IP, IP2) Ministerstwo Finansów

8 8 Terminarz wypłat środków w 2010 r. (IV kwartał) Terminarz wypłat środków w 2010 r. 8 Okres składania zleceń - IV kwartał Data płatności oddo 18 wrzesień wrzesień październik wrzesień październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik listopad październik listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad grudzień listopad grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień 2010

9 9 Płatności środków europejskich Na koniec września 2010 r. zrealizowano zleceń na kwotę ,35 zł

10 10 Płatności środków europejskich

11 11 Płatności środków europejskich Zrealizowane płatności w poszczególnych programach Nazwa programuIlość (w szt.)Kwota płatności (w zł)Średnia płatność (w zł) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , ,66 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,49 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego , ,03 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego , ,52 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego , ,31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego , ,02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego , ,25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego , ,41 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego , ,15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego , ,74 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego , ,47 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , ,72 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego , ,94 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego , ,02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego , ,45 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego , ,40 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata , ,96 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego , ,48 Program Operacyjny RYBY , ,79 Szwajcarsko - Polski Program Współpracy , ,71 RAZEM ,35

12 12 Płatności w ramach krajowego współfinansowania Płatności w ramach krajowego współfinansowania na koniec września 2010

13 13 Płatności w ramach krajowego współfinansowania


Pobierz ppt "Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google