Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010."— Zapis prezentacji:

1 Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010

2 2 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 188 Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję (zleceniodawcę), z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi określi w drodze rozporządzenia: (1) wzór zlecenia płatności, (2) zakres terminy i tryb przekazywania przez BGK informacji dotyczących płatności, (3) wzory, zakres, terminy i tryb przekazywania informacji przez instytucję do dysponenta części budżetowej lub do zarządu województwa. 2

3 3 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Art. 192 Minister Finansów przekazuje na rachunki w BGK środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej na rzecz agencji płatniczych. BGK może prowadzić obsługę wypłat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach umowy zawartej z właściwym dysponentem części budżetowej. Właściwy dysponent części budżetowej może zlecić BGK dokonywanie wypłat i przekazać środki na rachunek prowadzony przez BGK. 3

4 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2009 roku w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Rozporządzenie określa: wzór płatności (20 rodzajów danych i informacji), zakres informacji o dokonanych płatnościach przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz Ministrowi Finansów, zakres informacji przekazywanych przez BGK dysponentowi oraz instytucji w przypadku dokonania przez beneficjenta zwrotu środków.

5 5 Obsługa płatności Szczegółowe zasady obsługi płatności określa Umowa Ministra Finansów z BGK (18 listopada 2009 roku). Minister Finansów otworzył w BGK rachunek do obsługi środków europejskich (dokonywanie płatności i przyjmowanie zwrotów). Podstawą dokonania płatności jest zlecenie płatności wystawione przez upoważnioną instytucję (obecnie 291 instytucji) przekazane do BGK w formie elektronicznej. BGK udostępnił każdej upoważnionej instytucji portal komunikacyjny BGK- ZLECENIA, służący do składania zleceń płatności (obecnie 2 788 użytkowników, w tym 1 598 z prawem podpisu). 5

6 6 Obsługa płatności (2) Płatności realizowane są przez BGK cyklicznie – Ministerstwo Finansów określiło terminarz płatności dotyczący okresów składania zleceń, dla których ustalone zostały terminy płatności (4-6 terminów miesięcznie). Terminarz ten jest dostępny na stronie internetowej BGK (www.bgk.com.pl).www.bgk.com.pl Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy (dotychczas dokonano płatności na rzecz 27 993 beneficjentów). Dotychczas zlecenia płatności złożyło 288 instytucji. Bank dokonuje również płatności na współfinansowanie realizacji programów i projektów (MRR, MPiPS, MZ oraz MEN). 6

7 7 Aktualny system obsługi przez BGK płatności ze środków europejskich 7 beneficjent BGK 1.Wniosek beneficjenta o płatność / zaliczkę 2.Zlecenie płatności składane do BGK 3.Zgłoszenie przez BGK do MF zapotrzebowania na środki europejskie 4.Zasilenie przez MF swojego rachunku w BGK 5.Płatność dokonana przez BGK 12345 uprawniona instytucja (np. IZ, IP, IP2) Ministerstwo Finansów

8 8 Terminarz wypłat środków w 2010 r. (IV kwartał) Terminarz wypłat środków w 2010 r. 8 Okres składania zleceń - IV kwartał Data płatności oddo 18 wrzesień 201024 wrzesień 20104 październik 2010 25 wrzesień 20104 październik 20107 październik 2010 5 październik 20107 październik 201014 październik 2010 8 październik 201014 październik 201019 październik 2010 15 październik 201019 październik 201022 październik 2010 20 październik 201022 październik 201027 październik 2010 23 październik 201027 październik 20104 listopad 2010 28 październik 20104 listopad 201012 listopad 2010 5 listopad 201012 listopad 201018 listopad 2010 13 listopad 201018 listopad 201025 listopad 2010 19 listopad 201025 listopad 20102 grudzień 2010 26 listopad 20102 grudzień 20109 grudzień 2010 3 grudzień 20109 grudzień 201017 grudzień 2010 10 grudzień 201017 grudzień 201023 grudzień 2010 18 grudzień 201023 grudzień 201030 grudzień 2010

9 9 Płatności środków europejskich Na koniec września 2010 r. zrealizowano 71 117 zleceń na kwotę 18 670 900 006,35 zł

10 10 Płatności środków europejskich

11 11 Płatności środków europejskich Zrealizowane płatności w poszczególnych programach Nazwa programuIlość (w szt.)Kwota płatności (w zł)Średnia płatność (w zł) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5 999 2 693 644 935,22 449 015,66 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 494 2 487 620 835,02 1 665 074,19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 46 228 4 821 094 368,42 104 289,49 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 267 685 602 096,27 2 567 798,11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1 002 449 087 416,22 448 191,03 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 811 405 236 842,77 499 675,52 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 596 287 782 358,66 482 856,31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 549 465 376 882,29 847 681,02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 647 303 695 490,56 469 390,25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 791 823 089 614,92 1 040 568,41 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 177 753 234 271,97 639 961,15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 635 221 703 737,90 349 139,74 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 663 345 426 629,08 521 005,47 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 250 608 244 648,49 486 595,72 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 1 161 597 052 312,31 514 256,94 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 1 581 902 218 237,60 570 663,02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 1 062 362 097 874,60 340 958,45 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1 020 408 263 564,76 400 258,40 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 887 574 544 460,98 647 738,96 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 502 325 576 857,67 648 559,48 Program Operacyjny RYBY 2007 - 2013 2 772 147 910 552,41 53 358,79 Szwajcarsko - Polski Program Współpracy 23 2 396 018,23 104 174,71 RAZEM 71 117 18 670 900 006,35

12 12 Płatności w ramach krajowego współfinansowania Płatności w ramach krajowego współfinansowania na koniec września 2010

13 13 Płatności w ramach krajowego współfinansowania


Pobierz ppt "Budżet środków europejskich – obsługa płatności Departament Usług Agencyjnych Wrzesień 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google