Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU Terminologia polska 2006 Konferencja MOTS 10 listopada 2006 r. T. Borkowski, E. Gorzkoś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU Terminologia polska 2006 Konferencja MOTS 10 listopada 2006 r. T. Borkowski, E. Gorzkoś"— Zapis prezentacji:

1 ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU Terminologia polska 2006 Konferencja MOTS 10 listopada 2006 r. T. Borkowski, E. Gorzkoś

2 2 Informacje podstawowe Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej - eContent (treści cyfrowe) Pełna nazwa: Collection of Pan-European Terminology Resources through Cooperation of Terminology Institutions - Gromadzenie ogólnoeuropejskich zasobów terminologii poprzez współpracę organizacji terminologicznych Kraje partnerskie projektu: Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Dania, Polska Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI): odpowiedzialny za zidentyfikowanie i zebranie polskich zasobów terminologii, a także za rozpowszechnianie projektu na poziomie krajowym

3 3 Cele projektu stworzenie ogólnie dostępnego, wielojęzycznego, centralnego, internetowego banku terminologicznego pod nazwą EuroTermBank, poprzez elektroniczną integrację zasobów terminologicznych różnych organizacji umożliwienie pośredniego dostępu do innych banków terminologicznych (zewnętrznych), np. do polskiej bazy OSTEN współpraca partnerów w zakresie projektu EuroTermBank: współdziałanie w ramach sieci organizacji terminologicznych (twórców i posiadaczy zasobów terminologicznych)

4 4 Realizacja projektu a) harmonizacja i konsolidacja działań w dziedzinie opracowywania terminologii w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie doświadczeń istniejących i funkcjonujących w Unii Europejskiej sieci terminologicznych; b) integracja zasobów w ramach ETB poprzez usunięcie technicznej niekompatybilności w zbiorach będących w posiadaniu poszczególnych partnerów (ujednolicenie formatu ich zapisu: TBX), co pozwoli stworzyć mechanizmy i procedury służące wymianie danych: dostarczeniu danych do ETB i ich późniejszej aktualizacji

5 5 Przekazanie organizatorom dla potrzeb projektu ETB polskich źródeł terminologicznych Testowanie próbnej bazy danych obejmującej 2000 haseł oraz zebranie opinii, uwag, komentarzy potencjalnych użytkowników Stworzenie rozbudowanych opisów ponad 100 baz terminologicznych (identyfikacja), w tym 21 przekazanych Wkład do docelowej bazy danych zawierającej obecnie ponad haseł: terminów (źródła papierowe); terminów (źródła elektroniczne) Prace OPI w 2006 roku

6 Spotkanie partnerów konsorcjum ETB Warszawa 2-3 października 2006 r.

7 7 Zgromadzono wszystkie dane: haseł, tj. o ponad połowę więcej niż planowano: Nie wprowadzono do bazy ETB niektórych danych z powodów technicznych lub braku pewnych informacji w opisie zasobów Wskazano pewne możliwe usprawnienia w systemie (np. bardziej przejrzysty układ strony) na podstawie wyników uprzedniego testowania Stan zgromadzonych danych i przetwarzanie ich w systemie informatycznym ETB

8 8 Omówiono wyniki testowania bazy ETB we wszystkich krajach na podstawie ankiet ok. 100 respondentów Wskazano na konieczność usprawnień systemu, w tym również w zakresie sposobu wyświetlania wyników dla użytkownika szukającego danego terminu Zaproponowano wprowadzenie różnych profili wyświetlania w zależności od potrzeb użytkownika (możliwość wyboru opcji) Uzgodniono możliwość wyszukiwania terminów z uwzględnieniem wielu dziedzin jednocześnie Testowanie bazy przez potencjalnych użytkowników oraz opis usprawnionego systemu

9 Polskie zbiory terminologii przekazane do EuroTermBanku LpNazwa zbioruInstytucjaFormaLiczba terminów 1.STEBIS – System Tezaurusów Biblioteki Sejmowej Biblioteka Sejmowaelektroniczna Baza UST – Dostosowanie prawa polskiego do ustawodawstwa UE Urząd Komitetu Integracji Europejskiej elektroniczna PolTerm – Zbiór polskiej terminologii prawnej Wydawnictwo TRANSLEGIS elektroniczna Glosariusz terminów dot. kontroli i audytu w administracji publicznej Najwyższa Izba Kontrolielektroniczna Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa papierowa Angielsko-polski słownik z zakresu dokumentacji i informacji patentowej Urząd Patentowy, Warszawa elektroniczna 354

10 10 7.OSTEN – Otwarty Słownik Terminologii Naukowej (angielsko-polski) Akademia Rolnicza, Szczecin elektroniczna Słownik inżynierii rolniczej 6- języczny Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań papierowa Słownik hutniczy (ang-pl)Biuro Konsultingowe FORMET, Ruda Śląska elektroniczna Glosariusz terminologii traktatów UE (ang-niem-fr-pl) Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa papierowa Polsko-angielski i angielsko- polski słownik matematyczny Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa papierowa Tezaurus GEMET (ang-pl- holend-niem-duń-norw-szwedz- fr-portug-hiszp-gre-węg-fiń- bułg-ros-słowac-słoweń-bask) Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa elektroniczna SYNABA – Słownik słów kluczowych Ośrodek Przetwarzania Informacji elektroniczna Polsko-niemiecki i niemiecki- polski słownik społecznej służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych UMK, Collegium Medicum, Katedra Lingw. Stos., Bydgoszcz elektroniczna7 000

11 11 15.Polska Klasyfikacja Działalności (pol-ang) Kancelaria Rady Ministrów papierowa Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości elektroniczna Tezaurus transportu (pl-ang- niem-fr) Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Ministerstwa Transportu papierowa Słownik terminologiczny z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa elektroniczna Słownik - Odnawialne źródła energii (pl-ang) Centralne Laboratorium Naftowe, Warszawa papierowa Glosariusz terminów i pojęć z zakresu edukacji (pl-ang) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa elektroniczna Słownik GNU (pl-ang)międzynarodowa licencja GNU elektroniczna27 000

12 12 Struktura prosta hasła w bazie ETB – baza SYNABA (OPI)

13 13 Struktura rozbudowana hasła w bazie ETB – baza PolTerm (Wyd. Translegis)

14 14 Wygląd hasła po wybraniu opcji More...:

15 Strona ogólnodostępnej i działającej już bazy ETB:


Pobierz ppt "ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU Terminologia polska 2006 Konferencja MOTS 10 listopada 2006 r. T. Borkowski, E. Gorzkoś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google