Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU"— Zapis prezentacji:

1 ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU
„Terminologia polska 2006” Konferencja MOTS 10 listopada 2006 r. T. Borkowski, E. Gorzkoś

2 Informacje podstawowe
Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej - eContent (treści cyfrowe) Pełna nazwa: Collection of Pan-European Terminology Resources through Cooperation of Terminology Institutions - Gromadzenie ogólnoeuropejskich zasobów terminologii poprzez współpracę organizacji terminologicznych Kraje partnerskie projektu: Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy, Dania, Polska Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI): odpowiedzialny za zidentyfikowanie i zebranie polskich zasobów terminologii, a także za rozpowszechnianie projektu na poziomie krajowym

3 Cele projektu stworzenie ogólnie dostępnego, wielojęzycznego, centralnego, internetowego banku terminologicznego pod nazwą EuroTermBank, poprzez elektroniczną integrację zasobów terminologicznych różnych organizacji umożliwienie pośredniego dostępu do innych banków terminologicznych (zewnętrznych), np. do polskiej bazy OSTEN współpraca partnerów w zakresie projektu EuroTermBank: współdziałanie w ramach sieci organizacji terminologicznych (twórców i posiadaczy zasobów terminologicznych)

4 Realizacja projektu a) harmonizacja i konsolidacja działań w dziedzinie opracowywania terminologii w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie doświadczeń istniejących i funkcjonujących w Unii Europejskiej sieci terminologicznych; b) integracja zasobów w ramach ETB poprzez usunięcie technicznej niekompatybilności w zbiorach będących w posiadaniu poszczególnych partnerów (ujednolicenie formatu ich zapisu: TBX), co pozwoli stworzyć mechanizmy i procedury służące wymianie danych: dostarczeniu danych do ETB i ich późniejszej aktualizacji

5 Prace OPI w 2006 roku Przekazanie organizatorom dla potrzeb projektu ETB polskich źródeł terminologicznych Testowanie próbnej bazy danych obejmującej 2000 haseł oraz zebranie opinii, uwag, komentarzy potencjalnych użytkowników Stworzenie rozbudowanych opisów ponad 100 baz terminologicznych (identyfikacja), w tym 21 przekazanych Wkład do docelowej bazy danych zawierającej obecnie ponad haseł: terminów (źródła papierowe); terminów (źródła elektroniczne)

6 Spotkanie partnerów konsorcjum ETB Warszawa 2-3 października 2006 r.

7 Stan zgromadzonych danych i przetwarzanie ich w systemie informatycznym ETB
Zgromadzono wszystkie dane: haseł, tj. o ponad połowę więcej niż planowano: Nie wprowadzono do bazy ETB niektórych danych z powodów technicznych lub braku pewnych informacji w opisie zasobów Wskazano pewne możliwe usprawnienia w systemie (np. bardziej przejrzysty układ strony) na podstawie wyników uprzedniego testowania

8 Testowanie bazy przez potencjalnych użytkowników oraz opis usprawnionego systemu
Omówiono wyniki testowania bazy ETB we wszystkich krajach na podstawie ankiet ok. 100 respondentów Wskazano na konieczność usprawnień systemu, w tym również w zakresie sposobu wyświetlania wyników dla użytkownika szukającego danego terminu Zaproponowano wprowadzenie różnych profili wyświetlania w zależności od potrzeb użytkownika (możliwość wyboru opcji) Uzgodniono możliwość wyszukiwania terminów z uwzględnieniem wielu dziedzin jednocześnie

9 Polskie zbiory terminologii przekazane do EuroTermBanku
Lp Nazwa zbioru Instytucja Forma Liczba terminów 1. STEBIS – System Tezaurusów Biblioteki Sejmowej Biblioteka Sejmowa elektroniczna 10 677 2. Baza UST – Dostosowanie prawa polskiego do ustawodawstwa UE Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 9440 3. PolTerm – Zbiór polskiej terminologii prawnej Wydawnictwo TRANSLEGIS 6957 4. Glosariusz terminów dot. kontroli i audytu w administracji publicznej Najwyższa Izba Kontroli 177 5. Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Warszawa papierowa 1400 6. Angielsko-polski słownik z zakresu dokumentacji i informacji patentowej Urząd Patentowy, Warszawa 354

10 OSTEN – Otwarty Słownik Terminologii Naukowej (angielsko-polski)
7. OSTEN – Otwarty Słownik Terminologii Naukowej (angielsko-polski) Akademia Rolnicza, Szczecin elektroniczna 1 461 8. Słownik inżynierii rolniczej 6-języczny Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań papierowa 4 000 9. Słownik hutniczy (ang-pl) Biuro Konsultingowe FORMET, Ruda Śląska 958 10. Glosariusz terminologii traktatów UE (ang-niem-fr-pl) Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 726 11. Polsko-angielski i angielsko-polski słownik matematyczny Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 5 000 12. Tezaurus GEMET (ang-pl-holend-niem-duń-norw-szwedz-fr-portug-hiszp-gre-węg-fiń-bułg-ros-słowac-słoweń-bask) Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 5 295 13. SYNABA – Słownik słów kluczowych Ośrodek Przetwarzania Informacji 38 300 14. Polsko-niemiecki i niemiecki-polski słownik społecznej służby zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych UMK, Collegium Medicum, Katedra Lingw. Stos., Bydgoszcz 7 000

11 Polska Klasyfikacja Działalności (pol-ang) Kancelaria Rady Ministrów
15. Polska Klasyfikacja Działalności (pol-ang) Kancelaria Rady Ministrów papierowa 1 504 16. Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości elektroniczna 1 100 17. Tezaurus transportu (pl-ang-niem-fr) Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Ministerstwa Transportu 12 312 18. Słownik terminologiczny z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 100 19. Słownik - Odnawialne źródła energii (pl-ang) Centralne Laboratorium Naftowe, Warszawa 8 000 20. Glosariusz terminów i pojęć z zakresu edukacji (pl-ang) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2 000 21. Słownik GNU (pl-ang) międzynarodowa licencja GNU 27 000

12 Struktura prosta hasła w bazie ETB – baza SYNABA (OPI)

13 Struktura rozbudowana hasła w bazie ETB – baza PolTerm (Wyd
Struktura rozbudowana hasła w bazie ETB – baza PolTerm (Wyd. Translegis)

14 Wygląd hasła po wybraniu opcji „More ...”:

15 Strona ogólnodostępnej i działającej już bazy ETB: www. eurotermbank
Strona ogólnodostępnej i działającej już bazy ETB:


Pobierz ppt "ZBIORY POLSKIE W EUROTERMBANKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google