Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria organizacji i zarządzania - wykład IV zTematy zajęć: èRozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji èOrganizacja i struktura organizacyjna èMotywowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria organizacji i zarządzania - wykład IV zTematy zajęć: èRozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji èOrganizacja i struktura organizacyjna èMotywowanie."— Zapis prezentacji:

1 Teoria organizacji i zarządzania - wykład IV zTematy zajęć: èRozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji èOrganizacja i struktura organizacyjna èMotywowanie jako funkcja zarządzania

2 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji zNa wszystkich szczeblach organizacji ludzie muszą podejmować decyzje. Podejmowanie decyzji jest istotną częścią pracy menedżera. zDefinicja: podejmowanie decyzji to proces wyboru jakiegoś działania, wybór jednej opcji ze zbioru możliwości.

3 Rodzaje decyzji èDecyzje programowane to decyzje podejmowane zgodnie z jakąś procedurą, regułą (n.p. załatwianie reklamacji) èDecyzje nieprogramowane to rozstrzyganie problemów wyjątkowych, niezwykłych (n.p. zakup budynku na siedzibę firmy) zIm wyższy szczebel - tym więcej decyzji nieprogramowanych

4 Podejmowanie decyzji - techniki èAlgorytmy (wzory postępowania, prowadzące w sposób pewny do uzyskania oczekiwanego wyniku) èHeurystyki (wskazówki postępowania, zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania wyniku) zDo podejmowania decyzji coraz częściej stosuje się komputery, przeprowadzając symulacje procesów i ich skutków

5 Pewność, ryzyko i niepewność zPewność: podejmujący decyzję wie (z bardzo dużym prawdopodobieństwem), co stanie się w przyszłości - n.p. zakup towaru u sprawdzonego dostawcy zRyzyko: podejmujący decyzję zna prawdopodobieństwo wystąpienia każdego możliwego wyniku - n.p. operacja zNiepewność: podejmujący decyzję wie bardzo niewiele - n.p. ustny kontrakt z mało znanym kooperantem

6 Pułapki w procesie podejmowania decyzji zWadliwe kojarzenie zdarzeń (z powodu ich podobieństwa, wskutek przeceniania ich centralnego miejsca lub niedoceniania, wynikającego z nieoczekiwaności zdarzeń) zBłędne oczekiwanie zdarzeń (pomijanie zdarzeń sprzecznych z oczekiwaniami) zFałszywa samoocena (obrona wcześniejszych błędnych decyzji, koncentracja na samych sukcesach)

7 Racjonalny proces podejmowania decyzji zEtap 1 - Badanie sytuacji èdefinicja problemu èidentyfikacja celów decyzji èdiagnoza przyczyn z Etap 2 - Opracowanie wariantów rozwiązań è liczne warianty, bez oceny

8 Racjonalny proces podejmowania decyzji zEtap 3 - Ocena wariantów i wybór najlepszego èkryteria: możliwość zastosowania, dopasowanie do celów firmy, konsekwencje z Etap 4 - wdrożenie decyzji, monitorowanie jej wyników è sposób realizacji, zasoby, ryzyko; wyniki i zgodność z planem

9 Przeszkody w racjonalnym rozwiązywaniu problemów zzlekceważenie problemu zunikanie analizy sytuacji zprzerzucanie odpowiedzialności na inne osoby zpanika znadmierna liczba czynników zbrak analizy sytuacji

10 Przezwyciężanie przeszkód: zUstalanie priorytetów zPozyskiwanie istotnych informacji zPrecyzowanie informacji zMonitorowanie wdrożenia zMetodyczne i staranne postępowanie zAngażowanie innych ludzi

11 Cechy charakterystyczne teorii decyzji zOrientacja na podejmowanie decyzji zStosowanie naukowego podejścia zEfektywność ekonomiczna zPosługiwanie się komputerem i modelami matematyczni zPraca zespołowa zOrientacja systemowa.

12 Metody teorii decyzji zDiagnoza problemu zFormułowanie problemu (kryteria rozwiązania) zBudowa modelu zAnaliza modelu zWdrożenie rozwiązania z Przykłady modeli rozwiązywania problemów: è programowanie liniowe (n.p. do minimalizowania kosztów) è modele kolejek (liczba kas) è modele symulacyjne (n.p. symulatory lotów)

13 PERT i CPM: sieciowe modele planowania i kontroli dla problemów złożonych zPrekursorzy: Gantt (rozłożenie projektu na odrębne zadania, oszacowanie czasu i terminu wykonania); idea kamieni milowych (sformalizowane punkty kontrolne, w których analizuje się postęp i koszty prac) zPERT (Program Evaluation and Review Technique- technika oceny i kontroli programu): opracowany przez Biuro Projektów Specjalnych marynarki Wojennej USA sposób szacowania i kontroli terminów, wykorzystany do koordynacji działań ponad 3000 poddostawców współpracujących przy realizacji programu rakiety podwodnej Polaris; jest siecią zintegrowanych planów.

14 PERT i CPM: sieciowe modele planowania i kontroli dla problemów złożonych zCPM (Critical Path Method - metoda ścieżki krytycznej): metoda opracowana w koncernie DuPont do kontroli wielkich projektów przemysłowych. zObie metody polegają na podziale zamierzenia na odrębne operacje, a następnie wykreśleniu kolejności ich wykonania, terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz ukończenia całości.

15 Warunki utworzenia sieci typu PERT i CPM zRozbicie działania na poszczególne części; przedstawienie ich na wykresie w postaci zdarzeń (kółka) oraz działań (strzałki) z Zdarzenia i działania umieszcza się na wykresie w sposób logiczny, sekwencyjny i zintegrowany. Określone działanie nie może się pojawić przed wystąpieniem wcześniejszego.

16 Warunki utworzenia sieci typu PERT i CPM zDo sieci wpisany jest czas potrzebny na każde działanie. zW metodzie PERT każdemu działaniu przypisuje się czas: è optymistyczny, ènajbardziej prawdopodobny, èpesymistyczny èi oczekiwany. z Należy ustalić krytyczną ścieżkę, przebiegającą przez sieć. z Ścieżka krytyczna to najdłuższa trasa, przechodząca przez sieć - łańcuch zadań o najdłuższym czasie. Wyznacza to czas realizacji całego zamierzenia.

17 Zalety PERT i CPM zGraficzne demonstrowanie zależności między zadaniami zzachęta do planowania zzwracanie uwagi na obszary problemowe z Ułatwienie komunikacji z koncentracja na najważniejszych obszarach z zapewnienie elastyczności z porównywanie wariantów działań

18 Wady PERT i CPM zKoszty zWiele zależy od umiejętności osób dokonujących programowania zNiektóre problemy pozostaną niezałatwione z Wymagają ciągłego monitoringu z Nie zastępują planowania i w ogóle dobrego kierowania


Pobierz ppt "Teoria organizacji i zarządzania - wykład IV zTematy zajęć: èRozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji èOrganizacja i struktura organizacyjna èMotywowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google