Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie
Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego. Najlepsze praktyki krajowe i zagraniczne. Konsultacje są jednym z elementów projektu „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego.” współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/ / /ngo/198). Warszawa,

2 Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych
Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego. Praktyki krajowe. Paulina Bednarz Anna Szcześniak Konsultacje są jednym z elementów projektu „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie. Nowoczesne narzędzia informowania i rzecznictwa lokalnego.” współfinansowanego przez UE (nr umowy 10071/JFK/PPt-DG/ / /ngo/198). Warszawa,

3 Środki informowania o zamierzeniach
przejrzystość i przyjazny dla użytkownika układ serwisu (przejrzysta zawartość, zakładki tematyczne) – Poznań, Radom, Częstochowa, Zielona Góra, Warszawa, Bielsko-Biała, Racibórz, Konin prezentacja dokumentów strategicznych (łatwe dotarcie do dokumentów strategicznych, planów i programów - oddzielna zakładka, streszczenia, odpowiedni format, dokumenty powiązane jako załączniki, różne formy prezentacji - grafiki i obrazy) – Poznań, Gdańsk, Zielona Góra, Mielec, Toruń, Warszawa, Czarnków

4

5

6

7 Środki informowania o zamierzeniach
prezentacja informacji dot. planowania przestrzennego (system GIS, wysokiej jakości mapy i plany, dokumentacja towarzysząca, różne formy prezentacji): Gdańsk, Gliwice, Rybnik Poznań (aktualne plany, wysokiej jakości mapy, plany w opracowaniu, uchwały, trwające konsultacje) Tarnowo Podgórne, Bolesławiec (interaktywna prezentacja) Toruń, Kraków (Makieta Multimedialna Miasta)

8

9 Środki informowania o zamierzeniach
prezentacja informacji o inwestycjach gminnych i prywatnych, współfinansowanych z funduszy zagranicznych, zw. z EURO 2012, budżecie gminy (wg kategorii, realizowane, planowane, zakończone – raporty z realizacji, odpowiedni format i jakość danych, wizualizacje, dokumenty powiązane jako załączniki, różne formy prezentacji) - Poznań, Gdańsk, Opole, Radom, Zielona Góra, Bielsko-Biała

10

11

12 Środki informowania o zamierzeniach
forma prezentacji – ciekawe rozwiązania na przyciągnięcie uwagi użytkowników; eksponowanie programów specjalnych: banery - Gdańsk: „Program remontu elewacji”, „Trasa Sucharskiego”, „Euro 2012 w Gdańsku”; Czarnków: „Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania Pl. Wolności i ulic przyległych”; Koszalin: „Koszalin zmienia się” - w bardzo ciekawy sposób prezentowane są realizowane inwestycje miejskie oraz finansowane przez firmy i osoby prywatne)

13 Środki informowania o zamierzeniach
filmy: Gdańsk: zakładka „Filmy” na str. gł., m.in. nt. zamierzeń i planów: przebudowa ul. Marynarki Polskiej, program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku, zmiany na Podwalu Grodzkim, Baltic Arena, powstanie Europejskie Centrum Solidarności, trasa Sucharskiego. Czarnków: „Planowany przebieg obwodnicy miasta” baner i film – fragmentu reportażu z TVP Info. Radom: Strefa audio/video - „Magazyn Informacyjny UM” – filmy z inf. o konsultacjach społecznych nt. strategii, inwestycji miejskich, wydatków z budżetu miasta; także archiwum. Filmy z najciekawszych wydarzeń w mieście. Baner „Rozmowa z …” - z przedstawicielami UM i jednostek miejskich o mieście emitowane na antenie Radia PLUS. Bielsko-Biała: pliki multimedialne z najważniejszymi informacjami dotyczącymi ostatnich wydarzeń w mieście, tzw. „Serwis telewizyjny z Ratusza” jest wzbogacany co tydzień o nowy film.

14 Środki informowania o zamierzeniach
filmy, c.d.: Bolesławiec: zakładka „Relacje TV”, m.in. relacje z konferencji prasowych np. w sprawie budżetu 2008. Zielona Góra: „Nasze miasto”: „Wykorzystanie funduszy europejskich” - szereg informacji nt. projektów realizowanych przez UM, a także raporty z realizacji tych projektów zarówno w formie prezentacji w PowerPoint, jak i filmów dokumentujących wykorzystanie funduszy pomocowych.

15 Środki informowania o zamierzeniach
prezentacje raportów z badań i ankietyzacji, np. Gdańsk: Opinie mieszkańców Gdańska na temat rozwoju Głównego i Starego Miasta - ocena dotychczasowych zmian oraz wizje rozwoju obszaru centralnego (raport z badania opinii mieszkańców - grudzień 2003) Gdańsk - niektóre aspekty życia miasta (raport z badania opinii mieszkańców - grudzień 2003 i grudzień 2002) Ocena pracy Urzędu Miejskiego przez Klientów (raport z badania opinii mieszkańców - grudzień 2003) Działalność władz miasta Gdańska w opinii mieszkańców (grudzień 2001, listopad 2000) Badania opinii turystów przyjeżdżających do Gdańska w sezonie letnim 2007 roku (również z lat ) Raport z przeprowadzonego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

16 Środki informowania o zamierzeniach
prawo lokalne - zaawansowane wyszukiwarki uchwał i zarządzeń (Gdańsk: podział na akty wg: RM, Prezydenta Miasta, Zarząd Miasta, wszystkie akty oraz teksty ujednolicone wybranych aktów; Gliwice: dział „Biblioteka” z najważniejszymi dok. strateg. – Strategie i plany rozwoju, raporty i badani opinii, raporty z postępowań kontrolnych zewn. i wewn., ośw. majątkowe i budżetowe, statut oraz pełną bazę uchwał rady od roku 1969; Poznań: zaawansowana wyszukiwarka uchwał); prace Rady Miasta/Gminy - Poznań: wzorcowo przedstawione informacje dot. prac RM, są to: najbliższe sesje, ramowy harmonogram sesji na dany rok (obecnie na cały 2008), archiwum sesji, archiwum audio. Archiwum sesji zawiera bardzo szczegółowe dane dot. porządku obrad, przeprowadzonych głosowań, planowanych i podjętych uchwał, uzasadnień, opinii, uwag nieuwzględnionych w planowanych uchwałach wraz z ich autorami i uzasadnieniami nieuwzględnienia, załączniki itp. W podobny sposób jest przedstawiany planowany porządek obrad najbliższej sesji. Dodatkowo oddzielnie - dyżury radnych, uchwały budżetowe od 2000 r., a także możliwość śledzenia obrad RM - transmisja na żywo w wariancie audio albo wideo. Transmisję z obrad RM zapewnia również lokalna telewizja kablowa.

17 Środki informowania o zamierzeniach
kontakty z mediami - wypowiedzi prezydentów miast, informacje dla prasy oraz sprostowania do pojawiających się publikacji prasowych: Zielona Góra: „Prezydent miasta” - wypowiedzi prezydenta, m.in. zarys głównych kierunków rozwoju miasta na lata , podsumowanie stu dni nowego prezydenta z informacją o podejmowanych i planowanych działaniach. Koszalin: na str. gł.: aktualności: m.in. linki: „Sprostowania, wyjaśnienia, polemiki” i „Informacje prezydenta” – ważna kolejność ich prezentowania – od najświeższych do najstarszych. Mielec: aktualności: „serwis prasowy” – inf. prasowe publikowane przez rzecznika prasowego na temat istotnych wydarzeń z życia gminy i „ekspresowy przegląd prasy” uwzględniający artykuły pojawiające się w lokalnych i ogólnopolskich gazetach i stronach internetowych; archiwum artykułów. Warszawa: „dział prasowy” - bieżące inf. dla mediów; „Echa Dzielnic” - syntetyczne inf. oddzielnie dla każdej dzielnicy - dane kulturalno-rozrywkowe, jak i wiadomości dla inwestorów i partnerów społecznych; dostępne informacje archiwalne.

18 Środki informowania o zamierzeniach
wsparcie i pomoc dla partnerów społecznych: Radom, Czarnków, Zielona Góra, Gdańsk, Opole Warszawa: bardzo przydatny i rozbudowany informator europejski - możliwości pozyskania środków unijnych, ogłoszenia o poszukiwanych partnerach i koordynatorach projektowych; przekrojowa mapa programów pomocowych na lata ; przegląd konkursów i grantów projektowych (gdzie, kiedy i jak można składać wnioski o dof.), informator dla studentów - programy wymiany studenckiej w całej Unii Europejskiej.

19 Środki informowania o zamierzeniach
newslettery: Poznań: wiele opcji do wyboru zakres przekazywanych informacji i częstotliwość. Radom: do wyboru aktualności i/lub przegląd prasy. Gdańsk i Dąbrowa Górnicza: z możliwością wyboru kategorii, ale bez możliwości wyboru częstotliwości otrzymywania go. biuletyny: Gdańsk: Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta Gdańska HEROLD - atrakcyjna szata graficzna, m.in. inf. nt sesji RM, badania wizerunku Gdańska, Co Gdańszczanie myślą o Gdańsku? – wyniki przeprowadzonego już po raz dwunasty badania opinii Gdańszczan o mieście, o niektórych realizowanych i planowanych inwestycjach, o dyżurach radnych.

20 Środki informowania o zamierzeniach
wirtualne spacery: Radom: poruszanie się po interaktywnych panoramach miasta - 15 panoram, 10 ciekawych miejsc i 4 miejsca w nocnej scenerii. Polkowice: link „Wirtualna podróż” w widocznym miejscu str. gł., jednak oferuje obejrzenie jedynie kilku miejsc w rynku. Warszawa: wirtualne spacery – perełki Warszawy, szeroka gama narzędzi skierowanych do inwestorów i turystów odwiedzających miasto.

21 Środki informowania o zamierzeniach
narzędzia wspierające komunikowanie: kanały RSS (Poznań, Radom, Zielona Góra, Polkowice) usługa WAP - korzystanie z sieci Internet za pomocą telefonii komórkowej (serwis czyli Poznań w telefonie komórkowym, Zielona Góra) serwis SMS’owy (Krosno, Rzeszów)

22 Środki i mechanizmy zbierania opinii i komunikacji dwustronnej
Ankietyzacje on-line: krótkie sondy – jedna opcja wyboru sondaże – tak, nie, nie wiem ankiety – pytania mieszane wyniki, archiwum Przykładowe: - planowane działania/inwestycje - badania opinii - badania satysfakcji interesanta - ocena pracy urzędu i urzędników

23

24

25 Środki i mechanizmy zbierania opinii i komunikacji dwustronnej
Elektroniczne konsultacje: - zbieranie opinii i uwag wyeksponowana skrzynka kontaktowa napisz do… z opcją wyboru adresata i/lub wyboru sprawy, interaktywne formularze - bezpośredni kontakt - dane kontaktowe do urzędników i radnych (tel, fax, , prywatna strona, formularze tematyczne)

26 Środki i mechanizmy zbierania opinii i komunikacji dwustronnej
Elektroniczne konsultacje: - Fora internetowe swobodne wypowiedzi, ale monitorowane, bieżące odpowiedzi na zadane pytania, moderowanie tematów. - giełdy ogłoszeń różnych dla mieszkańców i partnerów społecznych (pracy, nieruchomości, usług itp..)

27 Środki i mechanizmy zbierania opinii i komunikacji dwustronnej
Rozwiązania całościowe - Poznań Platforma Konsultacji Społecznych

28

29 Środki i mechanizmy zbierania opinii i komunikacji dwustronnej
Elektroniczne konsultacje: - czaty * zgłaszanie tematów i pytań * archiwa * informacja - władza-społeczeństwo; - społeczeństwo-społeczeństwo; - komunikatory gadu-gadu, Skype itp. shout box

30 Komunikacja z partnerami społecznymi
Serwis Organizacji Pozarządowych aktualności baza danych organizacji (formularze aktualizacyjne) mapy aktywności organizacji program współpracy wsparcie projektowe – przetargi, granty, dofinansowanie

31 Komunikacja z partnerami społecznymi
Serwis Organizacji Pozarządowych cd. mapy projektów UE druki, wnioski, formularze lista przyznanych dotacji publikacje, broszury opracowania, raporty wsparcie prawne dobre praktyki ogłoszenia organizacji

32 Komunikacja z partnerami społecznymi
Serwis Organizacji Pozarządowych cd. zespoły konsultacyjne Forum Dialogu Społecznego dane teleadresowe członków forum partnerów, platformy konsultacyjne kontakt wsparcia w urzędzie linki

33 Komunikacja z partnerami społecznymi
Lokalne Okienko Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała, Toszek) e-komunikacja biznesowa forum dialogu rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań wsparcie merytoryczne (podatki, czynsze, fundusze UE itp.)

34 Środki informowania o zamierzeniach
narzędzia wspierające komunikowanie: bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu (Poznań, Zielona Góra, Gdańsk, Krosno, Radom, Opole, Bolesławiec) Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (ang. PIAP: Public Internet Access Point) - zapewnienie możliwości nieodpłatnego korzystania z Internetu w asyście pracownika (Poznań, Gdańsk, Radom, Zielona Góra)

35 Środki informowania o zamierzeniach
narzędzia wspierające komunikowanie: język migowy „mówiące strony” możliwość zmiany czcionek

36 Dziękujemy za uwagę www.e-rzecznictwo.pl
Projekt „Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie” jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść i zawartość niniejszej prezentacji odpowiedzialność ponosi Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, poglądy w niej wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "Elektroniczne rzecznictwo interesów społecznych w samorządzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google