Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNAJOMOŚĆ FUNKCJONOWANIA ECTS 2014/2015. LICZBA ZŁOŻONYCH ANKIET Kierunek Liczba studentów Liczba ankiet Procent złożonych ankiet Architektura krajobrazu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNAJOMOŚĆ FUNKCJONOWANIA ECTS 2014/2015. LICZBA ZŁOŻONYCH ANKIET Kierunek Liczba studentów Liczba ankiet Procent złożonych ankiet Architektura krajobrazu."— Zapis prezentacji:

1 ZNAJOMOŚĆ FUNKCJONOWANIA ECTS 2014/2015

2 LICZBA ZŁOŻONYCH ANKIET Kierunek Liczba studentów Liczba ankiet Procent złożonych ankiet Architektura krajobrazu 3619 52,8 Biotechnologia 1613 81,2 Nanobioinżynieria12 100,0 Rolnictwo4427 61,4 Technologia żywności i żywienie człowieka 2120 95,2 razem12991 70,5

3 W JAKIM CELU ZOSTAŁ WPROWADZONY SYSTEM ECTS AKBiotechNanoRolnictwoTŻiŻCz mam wystarczającą wiedzę 3 (15,8%)7 (53,8%) 2 (16,7%) 5 (18,5%) 1 (5,0%) mam ogólną wiedzę, ale nie znam szczegółowych zasad 16 (84,2%) 5 (38,5%) 10 (83,3%) 20 (74,1%) 19 (95,0%) nie wiem, że taki system funkcjonuje i na czym polega 0 1 (7,7%) 0 2 (7,4%) 0

4 CZY I KIEDY POWINNY BYĆ PROWADZONE SPOTKANIA NA WYDZIALE WYJAŚNIAJĄCE ZASADY STOSOWANIA SYSTEMU ECTS AKBiotNanoRolnTŻiŻCz tak – na początku I roku studiów 12 (63,1%) 10 (76,9%) 6 (50,0%) 19 (70,4%) 7 (35,0%) tak – na początku każdego kolejnego roku studiów 4 (21,1%) 1 (7,7%) 3 (25,0%) 7 (25,9%)11 (55,0%) okazjonalnie, kiedy wprowadzane są istot-ne zmiany w funkcjono-waniu systemu 3 (15,8%) 2 (15,4%) 3 (25,0%) 1 (3,7%) 2 (10,0%)

5 PREFEROWANY SPOSÓB INFORMOWANIA O ECTS AKBiotechNanoRolnictwoTŻiŻCz na tablicy ogłoszeń wydziału 2 (10,5%)3 (23,1%) 1 (8,3%) 5 (18,5%) 2 (10,0%) na www. wydziału 17 (89,5%) 7 (53,8%) 7 (58,3%) 17 (63,0%) 16 (80,0%) w inny sposób*0 3 (23,1%) 4 (33,3%) 5 (18,5%) 2 (10,0%) * np. spotkania, szkolenia

6 CZY INFORMACJE NA WWW. WYDZIAŁU SĄ WYSTARCZAJĄCE AKBiotechNanoRolnictwoTŻiŻCz tak 4 (21,1%) 6 (46,1%) 3 (25,0%) 5 (18,5%) 4 (20,0%) nie 7 (36,8%) 2 (15,4%) 4 (33,3%) 6 (22,2%) 5 (25,0%) nie mam zdania 8 (42,1%) 5 (38,5%) 5 (41,7%) 16 (59,3%) 11 (55,0%)

7 CZY INFORMACJE NA WWW. UNIWERSYTETU SĄ WYSTARCZAJĄCE AKBiotNanoRolnTŻiŻCz tak 5 (26,4%) 6 (46,1%) 3 (25,0%) 3 (11,1%) 6 (30,0%) nie 7 (36,8%) 2 (15,4%) 4 (33,3%) 8 (29,6%) 4 (20,0%) nie mam zdania 7 (36,8%) 5 (38,5%) 5 (41,7%) 16 (59,3%) 10 (50,0%)

8 MOJA WIEDZA O WYKORZYSTANIU PUNKTÓW ECTS W TOKU STUDIÓW, W TYM O DŁUGU PUNKTOWYM POZWALAJĄCYM NA KONTYNUACJĘ STUDIÓW NA KOLEJNYM SEMESTRZE/ROKU STUDIÓW JEST: AKBiotNanoRolnTŻiŻCz wystarczająca 5 (26,3%) 11 (84,6%) 5 (41,7%) 7 (25,9%) 10 (50,0%) wymaga uzupełnienia 14 (73,7%) 2 (15,4%) 5 (41,7%) 18 (66,7%) 10 (50,0%) nie mam wiedzy o wykorzystaniu punktów ECTS w toku studiów 00 2 (16,6%) 2 (7,4%) 0


Pobierz ppt "ZNAJOMOŚĆ FUNKCJONOWANIA ECTS 2014/2015. LICZBA ZŁOŻONYCH ANKIET Kierunek Liczba studentów Liczba ankiet Procent złożonych ankiet Architektura krajobrazu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google