Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warszawski. REKRUTACJA WIELOKIERUNKOWA Kilka uwag praktycznych Spotkanie z Prodziekanami ds. Studenckich 13 października 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warszawski. REKRUTACJA WIELOKIERUNKOWA Kilka uwag praktycznych Spotkanie z Prodziekanami ds. Studenckich 13 października 2009."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warszawski

2 REKRUTACJA WIELOKIERUNKOWA Kilka uwag praktycznych Spotkanie z Prodziekanami ds. Studenckich 13 października 2009

3 Rekrutacja wielokierunkowa Jednostki prowadzące kierunki studiów (kierunki – specjalności) w ramach określonej triady kierunków powinny przyjąć uzgodnienia dotyczące: a) limitów miejsc na studia wielokierunkowe (w ramach określonej triady kierunków), b) oferty zajęć dla studentów studiów wielokierunkowych (w ramach określonej triady kierunków). Triada może obejmować kierunki lub kierunki-specjalności realizowane na tym samym wydziale.

4 Rekrutacja wielokierunkowa Konieczne są odrębne uzgodnienia dla każdej triady kierunków (kierunków-specjalności), przy czym: a) określenie limitu miejsc na studia wielokierunkowe w ramach określonej triady oznacza: gotowość każdej z trzech jednostek do przyjęcia na II rok studiów wszystkich studentów triady, którzy zaliczą I rok, zgodę każdej z trzech jednostek na sytuację, w której tylko niektórzy ze studentów triady studiować będą na II roku w tej jednostce, zgodę każdej z trzech jednostek na sytuację, w której żaden ze studentów triady nie wybierze dalszych studiów w tej jednostce. Istotny wpływ na wybór jednego z kierunków triady przez studenta studiów wielokierunkowych ma jakość oferowanych zajęć na I roku.

5 Rekrutacja wielokierunkowa Konieczne są odrębne uzgodnienia dla każdej triady kierunków (kierunków-specjalności), przy czym: b) ustalając ofertę zajęć w ramach określonej triady kierunków należy dążyć do rozwiązania najkorzystniejszego z punktu widzenia kontynuacji studiów na każdym z trzech kierunków (kierunków-specjalności): poprzez wskazanie przedmiotów równoważnychw ramach uzgadnianej oferty każdego z trzech kierunków, poprzez określenie w wypadku każdego z trzech kierunków triady różnic programowych do wyrównania na II i III r. studiów

6 Rekrutacja wielokierunkowa W uzgodnieniach prowadzących do wskazania przedmiotów równoważnych (w ramach oferty każdego z trzech kierunków triady) niezbędną pomoc stanowi opisanie i porównanie efektów uczenia się, uzyskiwanych poprzez studiowanie zestawianych przedmiotów. Efekty uczenia się są możliwe do zmierzenia, a opisują to, co student wie, rozumie i potrafi zademonstrować po zakończeniu zajęć, nie zaś to, jaką drogą uzyskał wiedzę i umiejętności.

7 Rekrutacja wielokierunkowa Materiały na temat efektów uczenia się, pomocne w pracach nad określaniem przedmiotów równoważnych w obrębie triady kierunków (kierunków - specjalności): prezentacje z seminarium tematycznego Efekty kształcenia jako podstawa budowy i oceny programów studiów – na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW (www.bjk.uw.edu.pl): zakładka Archiwum, opcja Wiadomości, informacja z 6 marca 2009 r. o seminarium tematycznymwww.bjk.uw.edu.pl Efekty kształcenia …, link: Prezentacje do pobrania (http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=archiwum/2009/2009_03_ 05_konferencja),http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=archiwum/2009/2009_03_ 05_konferencja

8 Rekrutacja wielokierunkowa Materiały na temat efektów uczenia się, pomocne w pracach nad określaniem przedmiotów równoważnych w obrębie triady kierunków (kierunków - specjalności): publikacja Writing and Using Learning Outcomes: a Practical Guide autorstwa dr. Declana Kennedyego - na stronie Biura ds. Jakości Kształcenia UW (www.bjk.uw.edu.pl): zakładka Wydziałowe Zespoły Zapewnienia Jakości Kształcenia, informacjawww.bjk.uw.edu.pl z 12 marca 2009 r. (http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=04_wydzialowe_zespoly),http://www.bjk.uw.edu.pl/index.php?display=04_wydzialowe_zespoly publikacja "Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu", Warszawa 2008"Tuning. Harmonizacja struktur kształcenia w Europie. Wkład uczelni w Proces Boloński. Wprowadzenie do projektu" (http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje),http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

9 Rekrutacja wielokierunkowa Materiały na temat efektów uczenia się, pomocne w pracach nad określaniem przedmiotów równoważnych w obrębie triady kierunków (kierunków - specjalności): publikacja dr. Tomasza Saryusza-Wolskiego System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów", Warszawa 2004System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarządzania elastycznym modelem studiów" (http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje)http://ekspercibolonscy.org.pl/dokumenty-i-publikacje

10 Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia: dr hab. Paweł Stępień, prof. UW E-mail: pawel.stepien@adm.uw.edu.plpawel.stepien@adm.uw.edu.pl Tel. 0 692 15 62 64 Biuro ds. Jakości Kształcenia Kierownik: mgr Agata Wroczyńska (awroczynska@uw.edu.pl)awroczynska@uw.edu.pl www.bjk.uw.edu.pl E-mail: bjk@uw.edu.plbjk@uw.edu.pl Tel. (022) 55 24 072, (022) 55 24 073, Fax (022) 55 24 071 Siedziba: ul. Karowa 18, p. 203


Pobierz ppt "Uniwersytet Warszawski. REKRUTACJA WIELOKIERUNKOWA Kilka uwag praktycznych Spotkanie z Prodziekanami ds. Studenckich 13 października 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google