Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Infrastruktura podmiotów leczniczych w województwie lubuskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Infrastruktura podmiotów leczniczych w województwie lubuskim"— Zapis prezentacji:

1 Infrastruktura podmiotów leczniczych w województwie lubuskim
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny lek. med. Dorota Konaszczuk

2 Nadzór nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
Podmioty wykonujące działalność leczniczą 2026 PWDL nie będące szpitalami 30 szpitali 7 jednodniowe 14 niepubliczne 9 publiczne

3 Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp
Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp sprawuje nadzór nad 8 szpitalami, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem dominującym. Nadzór nad pozostałymi szpitalami i wszystkimi innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą sprawują Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni.

4 Uregulowania prawne Standardy dla pomieszczeń podmiotów leczniczych określa: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz 739), zastąpiło ono wcześniejsze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158).

5 Spełnienie wymogów Żaden ze szpitali w województwie lubuskim nie spełnia w pełni standardów, jakie określone zostały w powyższych aktach prawnych. Ustawodawca przewidział kilkuletni okres na dostosowanie podmiotów leczniczych do wymagań pod warunkiem opracowania programów dostosowawczych, zaopiniowanych przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

6 Jest to termin definitywny.
Spełnienie wymogów Podmioty lecznicze w myśl art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz.217 z późn. zm.) winny dostosować się do wymagań ww. rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2016r. Jest to termin definitywny.

7 Dostosowanie do wymagań
11 szpitali ma opracowany pogram dostosowawczy do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 10 szpitali ma opracowany pogram dostosowawczy do standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. Jeden szpital posiada dla jednego ze swoich obiektów „Prognozę Rozwoju” na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.

8 Jest to termin definitywny.
Spełnienie wymogów Podmioty lecznicze w myśl art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2013, poz.217 z późn. zm.) winny dostosować się do wymagań ww. rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2016r. Jest to termin definitywny.

9 Stopień dostosowania szpitali do wymagań określonych dla podmiotów leczniczych c.d.
W 2014 roku Wojewoda Lubuski dokonał oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie lubuskim na poziomie powiatów, w ramach której Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. dokonał oceny stopnia dostosowania szpitali województwa lubuskiego.

10 Stopień dostosowania szpitali do wymagań określonych dla podmiotów leczniczych
Ocena stopnia dostosowania obejmowała wszystkie oddziały, komórki organizacyjne, pracownie oraz przychodnie będące w strukturze szpitala. Żaden ze szpitali niepublicznych nie ma zaawansowanych prac dostosowawczych w stopniu wysokim. Szpitale publiczne są bardziej zaawansowane w pracach dostosowawczych

11 Stopień dostosowania szpitali do wymagań określonych dla podmiotów leczniczych

12 Szpitale Publiczne nadzorowane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych ( stan w 2014r.) Nadzorująca Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nazwa podmiotu leczniczego Stopień dostosowania Szpitali Publicznych PSSE w Międzyrzeczu SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu średni PSSE w Świebodzinie Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno–Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie SP ZOZ wysoki Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu niski

13 Szpitale Publiczne nadzorowane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
Nadzorująca Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nazwa podmiotu leczniczego Stopień dostosowania Szpitali Publicznych PSSE w Zielonej Górze Szpital Wojewódzki SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze średni SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

14 Szpitale Niepubliczne nadzorowane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
Nadzorująca Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nazwa podmiotu leczniczego Stopień dostosowania Szpitali Niepublicznych PSSE w Gorzowie Wlkp. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. niski Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp Sp. z o.o. • Zespół Szpitalny ul. Dekerta 1 • Zespół Szpitalny ul. Walczaka 42 średni PSSE w Krośnie Odrzańskim Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim • Obiekt w Krośnie Odrzańskim • Obiekt w Gubinie

15 Szpitale Niepubliczne nadzorowane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
Nadzorująca Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nazwa podmiotu leczniczego Stopień dostosowania Szpitali Publicznych PSSE w Międzyrzeczu NZOZ Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie średni PSSE w Nowej Soli Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „Medinet”– Filia w Nowej Soli Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. PSSE w Sulęcinie Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o. niski

16 Szpitale Niepubliczne nadzorowane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
Nadzorująca Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Nazwa podmiotu leczniczego Stopień dostosowania Szpitali Publicznych PSSE w Świebodzinie Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. niski PSSE w Żaganiu Szpital w Szprotawie Sp. z o.o. średni PSSE w Żarach Prywatne Centrum Okulistyczne „Blit – Vision” w Żarach

17 Szpitale nadzorowane przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. ( stan 2014r.) Stopień dostosowania Szpitali Publicznych Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli wysoki SP ZOZ w Sulechowie średni SP ZOZ w Sulęcinie Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie niski

18 Szpitali Niepublicznych
Szpitale nadzorowane przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Stopień dostosowania Szpitali Niepublicznych „Powiatowe Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku średni Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. N ZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o. Szpital na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach

19 centralne sterylizatornie/ punkty sterylizacji
Dostosowania wymaga: Niepokoi fakt, iż w dalszym ciągu najwięcej prac jest jeszcze do przeprowadzenia w newralgicznych dla podmiotów leczniczych oddziałach/komórkach organizacyjnych takich jak: centralne sterylizatornie/ punkty sterylizacji 14 wymaga dostosowania, 3 nie wymagają dostosowania.

20

21 Dostosowania wymaga c.d.:
Niepokoi fakt, iż w dalszym ciągu najwięcej prac jest jeszcze do przeprowadzenia w newralgicznych dla podmiotów leczniczych oddziałach/komórkach organizacyjnych takich jak: bloki operacyjne, porodowe, Spośród 16-stu: 13 wymaga dostosowania, 3 nie wymagają dostosowania.

22

23 Dostosowania wymaga c.d.:
Niepokoi fakt, iż w dalszym ciągu najwięcej prac jest jeszcze do przeprowadzenia w newralgicznych dla podmiotów leczniczych oddziałach/komórkach organizacyjnych takich jak: oddziały anestezjologii i intensywnej terapii Spośród 14-stu; 9 wymaga dostosowania 5 nie wymaga dostosowania

24

25 Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitali w wodę
Spośród 23 szpitali województwa lubuskiego: 9 szpitali nie posiada awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę (co najmniej 12 godzinnego zapasu). 8 szpitali obowiązek ten zawarło w programach dostosowania 2 szpitale nie uwzględniły powyższego obowiązku w programie dostosowania. w pozostałych szpitalach obowiązek ten jest egzekwowany przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Infrastruktura podmiotów leczniczych w województwie lubuskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google