Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUKOWO – BADAWCZA STACJA WODOCIĄGOWA SGGW JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W WODĘ KAMPUSU Prezentację wykonały uczennice klasy III Technikum Ogrodniczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUKOWO – BADAWCZA STACJA WODOCIĄGOWA SGGW JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W WODĘ KAMPUSU Prezentację wykonały uczennice klasy III Technikum Ogrodniczego."— Zapis prezentacji:

1 NAUKOWO – BADAWCZA STACJA WODOCIĄGOWA SGGW JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W WODĘ KAMPUSU Prezentację wykonały uczennice klasy III Technikum Ogrodniczego w zawodzie: technik ochrony środowiska Katarzyna Boczkowska, Klaudia Karolik

2 PODSTAWOWE PAREMETRY TECHNICZNE STACJI UZDATNIANIA WODY
1. TRZY STUDNIE GŁEBINOWE IV-RZĘDOWE O GŁEBOKOŚCI 30m KAŻDA I WYDAJNOŚCI EKSPLATACYJNEJ PO 40m3/godz, 2. JEDNA STUDNIA III-RZĘDOWA (oligoceńska) O GŁĘBOKOŚCI 275m I WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ 6m3/godz, 3. DWUSTOPNIOWA FILTRACJA WODY IV-RZĘDOWEJ NA ZAMKNIETYCH PIASKOWYCH FILTRACH ODŻELAZIAJĄCYCH I ODMANGANIAJĄCYH I DWUSTOPNIOWA FILTRACJA WODY III-RZĘDOWEJ NA DWÓCH DOLOMITOWYM I PIASKOWYM FILTRACH ODŻELAZIAJĄCYCH WRAZ Z WSTĘPNYM NAPOWIETRZANIEM WODY SUROWEJ, 4. PRODUKCJA WODY IV-RZEDOWEJ W UKŁADZIE DWUSTOPNIOWEGO POMPOWANIA I PRODUKCJA WODY III-RZĘDOWEJ W UKŁADZIE JEDNOSTOPNIOWEGO POMPOWANIA, 5. MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ STACJI WYNOSI 150m3/godz. PRZY CIŚNIENIU DYSPOZYCYJNYM 4bar. 6. CEL PRODUKCYJNY TO ZAOPATRZENIE W WODĘ CAŁEGO KAMPUSU SGGW W WODĘ NA POTRZEBY GOSPODARCZO-BYTOWE I P.POŻ. W PRZECIĘTNEJ ILOŚCI 700m3/dobę.

3 BUDYNEK NAUKOWO –BADAWCZEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ SGGW

4 LOKALIZACJA NAUKOWO –BADAWCZEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ SGGW NA MAPIE KAMPUSU

5 STUDNIE GŁĘBINOWE STANOWIĄCE ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA WODY SUROWEJ DO OBRÓBKI TECHNOLOGICZNEJ. OBUDOWY STUDNI IV-RZĘDOWEJ I III-RZĘDOWEJ Studnia głębinowa nr 1.b IV-RZĘDOWA Studnia głębinowa nr 3. III-RZĘDOWA

6 WNĘTRZE NAZIEMNEJ OBUDOWY STUDNI UJMUJĄCEJ WODĘ Z UTWORÓW IV-RZĘDOWYCH
WNĘTRZE NAZIEMNEJ OBUDOWY STUDNI UJMUJĄCEJ WODĘ Z UTWORÓW IV-RZĘDOWYCH. WIDOK WNĘTRZA STUDNI GŁĘBINOWEJ Z FILTREM KOLUMNOWYM

7 POMPA GŁĘBINOWA WRAZ Z KOSZEM SSAWNYM

8 SCHEMAT INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ STACJI UZDATNIANIA WODY SGGW

9 WIDOK OGÓLNY HALI TECHNOLOGICZNEJ Z FILTRAMI DO UZDATNIANIA WODY

10 AERATORY RUROWE Z WYPEŁNIENIEM PIERŚCIENIOWYM DO NAPOWIETRZANIA WODY SUROWEJ

11 FILTR DO UZDATNIANIA WODY NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ

12 ZBIORNIK HYDROFOROWY DLA WODY OLIGOCEŃSKIEJ

13 ZBIORNIK ZAPASOWO-WYRÓWNAWCZY WODY CZYSTEJ (IV-RZĘDOWEJ)

14 POMPOWNIA DRUGIEGO STOPNIA (SIECIOWA) WODOMIERZ GŁÓWNY NA ZASILANIU SIECI KAMPUSU

15 POMPOWNIA PŁUCZNA WRAZ Z PRZEPŁYWOMIERZEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

16 SPRĘŻARKOWNIA SPRĘŻARKA WYSOKIEGO CIŚNIENIA DO NAPOWIETRZANIA WODY SPRĘŻARKA DO STEROWNIA PNEUMATYCZNEGO

17 SPRĘŻARKA NISKIEGO CIŚNIENIA (DMUCHAWA) DO WSTĘPNEGO WZRUSZANIA ZŁOŻA FILTRACYJNEGO PRZED PŁUKANIEM

18 SZAFY STEROWNICZE WRAZ Z OSPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM

19 ZAWÓR ODCINAJĄCY STEROWANY PNEUMATYCZNIE

20 URZĄDZENIA POMIAROWE JAKOŚCI WODY, PRZEPŁYWU I CIŚNIENIA

21 POMIESZCZENIE STEROWNI I MONITORINGU PROCESOWEGO

22 PRZYKŁADOWE STANOWISKA BADAWCZE


Pobierz ppt "NAUKOWO – BADAWCZA STACJA WODOCIĄGOWA SGGW JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W WODĘ KAMPUSU Prezentację wykonały uczennice klasy III Technikum Ogrodniczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google