Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia odpowiada człowiekowi w w w. w i n u e l. c o m. p l.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia odpowiada człowiekowi w w w. w i n u e l. c o m. p l."— Zapis prezentacji:

1 Technologia odpowiada człowiekowi w w w. w i n u e l. c o m. p l

2 Technologia odpowiada człowiekowi w w w. w i n u e l. c o m. p l

3 Scenariusz dla energetyki z perspektywy WINUEL SA Andrzej Kosturek, WINUEL SA Kongres Nowego Przemysłu Warszawa, 31 maja - 1 czerwca 2004

4 w w w. w i n u e l. c o m. p l 4 Dlaczego zajmujemy się scenariuszem dla energetyki ? WINUEL SA od lat skupia się na oferowaniu swoich rozwiązań dla sektora energetycznego. Obecną pozycję, jednego z wiodących dostawców IT dla sektora, zawdzięczamy w dużej mierze koncentracji na rozwoju rynku energii – swego czasu tematowi wybiegającemu w przyszłość. Dzisiaj stajemy wobec podobnego wyzwania - odgadnięcia przyszłości - po to, by pozostając firmą zorientowaną na potrzeby sektora, zapewnić rozwój własny i naszych Klientów.

5 w w w. w i n u e l. c o m. p l 5 Kilka ważnych pytań Jak ułoży się przyszłość? ► Jaka będzie przyszłość energetyki w Polsce w perspektywie najbliższych lat? ► Jakie zjawiska i osoby będą wpływać na przyszłość? ► Jakie są intencje i cele osób wywierających wpływ na sektor? ► Czy jest możliwe przewidzenie „jedynie słusznego” scenariusza? ► Jeśli nie, to jak opisać mechanizm zmian? Jak się w niej odnaleźć? ► Jaką przyjąć strategię wobec przyszłości? ► Jak dostosowywać się do zmian? ► A może je kreować?

6 w w w. w i n u e l. c o m. p l 6 Scenariusz z perspektywy WINUEL SA Nasza wizja przyszłości jest próbą opisania przyszłych zdarzeń i czynników: ► mających istotny wpływ na sektor, ► które mogą wystąpić w horyzoncie planowania strategicznego, ► które powinniśmy brać pod uwagę tworząc naszą strategię wobec sektora. Chcemy dopasować nasze działania do potrzeb rynku.

7 w w w. w i n u e l. c o m. p l 7 „Przyszłość ma swój początek w przeszłości” Zmiany w polskim sektorze elektroenergetycznym wynikały w głównej mierze: ► Z polityki właściciela – Skarbu Państwa  Czy była ona przejrzysta i czytelna?  Czy była niezmienna w czasie?  Czy jej cele były zbieżne ze światowymi trendami? ► Z konieczności rozwiązywania lokalnych problemów (zapaść niektórych branż gospodarki, finansowanie inwestycji poprzez KDT-y,…) ► Z globalnych/europejskich zjawisk związanych z liberalizacją/urynkowieniem sektora ► Z globalnego zainteresowania sektorem przez świat finansów – to jeszcze jeden obszar inwestowania ► W „nowej” gospodarce zmienił się podstawowy paradygmat działalności – nic nie jest trwałe, zmiana jest stanem normalnym, a nie nadzwyczajnym

8 w w w. w i n u e l. c o m. p l 8 „Przyszłość ma swój początek w przeszłości” Czy nasze doświadczenia i wynikające z nich zrozumienie otoczenia wystarcza do przewidywania rozwoju sektora? Czy te same czynniki będą nadal wpływać na przyszłość? Jesteśmy w momencie, w którym dokonuje się istotna zmiana w otoczeniu makroekonomicznym i politycznym sektora energetycznego. Wpływ „przeszłości” na kształtowanie zmian będzie ulegał stopniowemu ograniczeniu na rzecz innych czynników.

9 w w w. w i n u e l. c o m. p l 9 „Przyszłość tworzymy dziś” Jesteśmy świadkami dokonującej się prywatyzacji i restrukturyzacji sektora. Ten proces ruszył i będzie nabierał dynamiki. Jesteśmy świadkami (miejmy nadzieję, że trwałego) rozwoju przemysłu. Te zjawiska odmieniają kontekst dalszych działań. ► Zmienia się właściciel ze wszystkimi konsekwencjami jego wpływu na kształtowanie przedsiębiorstwa. ► Zmienia się horyzont działania. Dziś trudno oprzeć się wrażeniu, że prywatyzacja i konsolidacja są celem samym w sobie. Warto jednak zadać sobie pytanie o to, co będzie potem.

10 w w w. w i n u e l. c o m. p l 10 Skutki prywatyzacji Wejście inwestorów branżowych spowoduje dwie istotne zmiany: ► Zmianę polityki właścicielskiej, zmianę celów biznesowych i „obiektywizację” zarządzania (przykład GZE) ► Nastąpi wkomponowanie polskich przedsiębiorstw w globalną strategię koncernów; nastąpi zmiana roli i pozycji przedsiębiorstw - z samowystarczalnych staną się „ogniwami” w łańcuchu globalnej struktury (przykład PHS/IPS). Prywatyzacja przez polską giełdę rozwiązuje, chwilowo, problemy społeczne. W dłuższym horyzoncie to koncerny przejmą własność. Ale nawet inwestorzy finansowi wymuszą co najmniej skuteczną realizację strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw.

11 w w w. w i n u e l. c o m. p l 11 Skutki konsolidacji „Małe dziecko - mały kłopot, duże dziecko – duży kłopot” Jakiej konsolidacji? Pionowej? Poziomej? Dla znaczenia tego procesu w przyszłości jest to nieważne. W każdym z modeli konsolidacji osiągnięcie „efektu skali” lub „efektu synergii” będzie wymuszało logiczny, operacyjny podział dużego przedsiębiorstwa na dobrze zarządzane „core” biznesy, czyli dobrze zdefiniowane obszary naturalnych monopoli (działalność sieciowa, produkcja systemowa) i obszary „wolnego” rynku (handel energią, usługi dodane). Tylko takie podejście będzie gwarantowało kontrolę nad przedsiębiorstwami oraz możliwość podejmowania decyzji strategicznych pozbawionych błędów lub opartych wyłącznie na intuicji.

12 w w w. w i n u e l. c o m. p l 12 Skutki pobudzenia gospodarczego Rośnie grupa przedsiębiorstw, które wychodzą z zapaści finansowej, poprawiają swoje wyniki i rozwijają produkcję. „Chude” lata przyczyniły się do skuteczniejszego zarządzania kosztami. Dziś rośnie grupa wielkich odbiorców energii, których stać na podejmowanie inwestycji zmierzających do obniżenia kosztów zakupu mediów. To wymusi rozwój wolnego rynku energii.

13 w w w. w i n u e l. c o m. p l 13 „Przyszłość potrafi zaskoczyć” Trudno pominąć rolę „małych”, dynamicznych przedsiębiorstw (np. w handlu energią). Ich atutami są dostępna wiedza, brak ograniczeń w kształtowaniu działań oraz stosunkowo przychylne prawo energetyczne. Przykłady: ► Kantor Energii, ► POEE. Wejście do Unii Europejskiej poddaje nasz sektor polityce unijnej, nie zawsze chroniącej nasze lokalne interesy. „Nowa” gospodarka i jej konsekwencje dla sektora są trudne do przecenienia.

14 w w w. w i n u e l. c o m. p l 14 Wpływaj na swoją przyszłość Potrzebne jest złamanie dotychczasowej perspektywy planowania i wydłużenie tego horyzontu, poprzez budowę czytelnych dla rynku strategii oraz ich umiejętne dopasowywanie do zmieniającego się otoczenia. Strategia przestanie być planem przejścia ze stanu początkowego (dziś) do stanu końcowego (za kilka lat). Strategią będzie efektywne funkcjonowanie w stałej zmianie i wręcz autokreowanie zmian.

15 w w w. w i n u e l. c o m. p l 15 Nic nie jest wieczne. Wszystko jest na sprzedaż. Efektywność całego przedsiębiorstwa nie musi pokrywać się z efektywnością poszczególnych „core” biznesów. ► Potrzebne jest skuteczne mierzenie efektywności poszczególnych „core” biznesów, ► Potrzebne aktywne zarządzanie cyklem życia podstawowych działalności. Rynek, rynek, rynek ► Pozycja przedsiębiorstw, w części z tych aktywności, nie objętych naturalnym monopolem, wynikać będzie z orientacji rynkowej. W coraz większym stopniu rynek będzie decydował o pozycji przedsiębiorstwa. ► Rynek stanie się podstawowym źródłem wyceny przedsiębiorstw. ► Bezpieczeństwo energetyczne także będzie towarem. Naturalny monopol – szansa czy balast ► Posiadany majątek trwały może okazać się zbędnym balastem, utrudniającym konkurowanie z nowymi podmiotami. ► Obszary naturalnych monopoli będą poddane weryfikacji rynku. ► Urynkowienie monopoli?

16 w w w. w i n u e l. c o m. p l 16 Co z tego wynika dla firmy IT działającej na rzecz sektora ? Konieczność fundamentalnych zmian. ► Nowa strategia produktowa ► Redefinicja roli firmy wobec odbiorcy usług/produktów ► Redefinicja sposobu realizacji projektów ► Redefinicja układu rynkowego

17 w w w. w i n u e l. c o m. p l 17 Nowa strategia produktowa Konieczna jest totalna zmiana dotychczasowego podejścia do strategii produktowej, która wynika z kilku podstawowych założeń: ► Zmienia się odbiorca produktów i jego oczekiwania wobec IT; pojawiają się nowe potrzeby. ► Odbiorcy oczekiwać będą wsparcia dla swojej strategii opartej na ciągłych zmianach. Umiejętność dopasowania się do zmian, a potem umiejętność kreowania zmian w rozwiązaniach IT staną się kluczem do sukcesu. ► Rośnie skala przedsiębiorstw i skala projektów IT. ► Zmienia się postrzeganie roli informatyki w przedsiębiorstwach. IT stanie się strategicznym narzędziem - rośnie zatem odpowiedzialność ich dostawców.

18 w w w. w i n u e l. c o m. p l 18 Nowa oferta Zmieni się przedmiot oferty, przestaniemy oferować „rozwiązania na lata” - będziemy musieli oferować narzędzia wspierające rozwój przedsiębiorstw – na każdym poziomie i w każdym aspekcie jego działalności. (Przykład: HP i „adaptive infrastructure”) Narzędzia informatyczne będą musiały wspierać proces kontroli „core” biznesów oraz proces zarządzania cyklem życia działalności. Produkty bardziej specjalizowane i bardziej uniwersalne. Jednocześnie.

19 w w w. w i n u e l. c o m. p l 19 A zatem? Scenariusz dla WINUEL SA (3xZ, R zamiast E) ► Zrozum nadchodzącą przyszłość. Czyń to stale, a nie jednorazowo. ► „Zniszcz” to co zbudowałeś i zrób to lepiej, pod kątem nowych potrzeb. ► Zewrzyj szyki ze swoimi partnerami, z potencjalnych konkurentów uczyń koalicjantów. Rozwijając się ewolucyjnie przegapisz rewolucję. To są czasy rewolucji. Bądź rewolucjonistą.

20 w w w. w i n u e l. c o m. p l 20 Kiedy zacząć? Już zaczęliśmy. Przykład 1 ► W obszarze gdzie WINUEL SA tradycyjnie oferował swoje własne produkty, zdecydowaliśmy się na strategiczną współpracę z firmą AREVA – potencjalny przyszły konkurent staje się partnerem, mamy dostęp do globalnych produktów i dostęp do globalnych doświadczeń. Budujemy kompetencje w nowych obszarach. Przykład 2 ► Dzięki połączeniu wiedzy branżowej i umiejętności integracji aplikacyjnej WINUEL SA oraz produktów naszych partnerów - SAP i Rector oferujemy narzędzia do skutecznego i wielowymiarowego zarządzania przedsiębiorstwem sieciowym w aspekcie finansowym, ewidencyjnym, technicznym, eksploatacyjnym.

21 w w w. w i n u e l. c o m. p l 21 Kiedy zacząć? Już zaczęliśmy. Przykład 3 ► Na nasz koszt tworzymy rozwiązania wspólnie z Klientami wspierając rozwój ich biznesu w takich obszarach gdzie występuje ryzyko inwestycyjne, a przyszłość nie jest jeszcze jasna. Dziś dzielimy się ryzykiem. Jutro będziemy dostosowani do rynku (i mam nadzieję, że otrzymamy wynagrodzenie). Przykład 4 ► Budujemy elementy infrastruktury rynku (system wymiany informacji WIRE/CT) dostępne bezinwestycyjnie dla naszych Klientów. System informatyczny oferujemy jak usługę telekomunikacyjną. Przykład 5 ► Jesteśmy gotowi do oferowania jednocześnie rozwiązań informatycznych i usługi operatorskiej dzięki bliskiej współpracy z operatorem telekomunikacyjnym. Dwa w jednym. To tylko pięć przykładów. Jest ich więcej.

22 w w w. w i n u e l. c o m. p l 22 Dalszy ciąg … Zapraszam na konferencję INFOENERGETYKA 2004 organizowaną przez WINUEL SA pod patronatem Nowego Przemysłu oraz towarzyszący jej bal z okazji rozpoczęcia drugiego 20-lecia WINUEL SA Wrocław, 17-18 czerwca 2004. Hotel Dorint Informacje: www.winuel.com.plwww.winuel.com.pl

23 Technologia odpowiada człowiekowi w w w. w i n u e l. c o m. p l


Pobierz ppt "Technologia odpowiada człowiekowi w w w. w i n u e l. c o m. p l."

Podobne prezentacje


Reklamy Google