Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Wolska Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Wolska Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza."— Zapis prezentacji:

1 Anna Wolska Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

2 Podstawowe zasady programu: DLA KOGO? dla absolwentów szkół średnich oraz wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu/daty ukończenia szkoły, dla studentów ostatniego roku, którzy na dzień składania wniosku nie są zatrudnieni oraz nie wykonują innej pracy zarobkowej. Program przeznaczony dla osób zakładających firmę w województwie mazowieckim. Jeśli nie spełniasz powyższych wymogów, ale jesteś osobą zarejestrowaną jako bezrobotna, wejdź na stronę www.wsparciewstarcie.bgk.pl i znajdź innego pośrednika finansowego.

3 Podstawowe zasady programu: NA CO? na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki podstawowej na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach pożyczki uzupełniającej

4 Katalog wydatków Przykładowe wydatki możliwe do finansowania: -środki trwałe transportu niezbędnego do prowadzenia działalności -raty leasingowe -zakup ziemi/lokalu/budynku -hosting -prace remontowe, budowlane i adaptacja lokalu -wartości niematerialne i prawne zgodne z ustawą o rachunkowości (np. licencje, oprogramowanie, koncesje) -zakup nowych towarów, materiałów, narzędzi, maszyn, urządzeń, mebli (+ dostawa) -zakup używanych środków trwałych (cena nie może przekraczać wartości rynkowej i musi być niższa od ceny nowego przedmiotu) -opłaty za czynsz, telefon (abonament i zakup telefonu), dzierżawa, ubezpieczenie, VAT -koszty reklamy i promocji -szkolenia

5 Katalog wydatków: Nie jest możliwe finansowanie: -składek ZUS, US, FP -wynagrodzeń -udziałów w spółkach -środków transportu przy działalności w sektorze transportu -wkładu własnego do leasingu -opłat skarbowych, administracyjnych -paliwa -umów kupna-sprzedaży z członkami rodziny

6 Podstawowe zasady programu: NA JAKICH WARUNKACH? wartość pożyczki podstawowej - do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za ostatni kwartał (IV kw.2014 - do 78 853,40 zł) okres spłaty do 7 lat karencja w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy atrakcyjne oprocentowanie: 0,25 stopy redyskonta weksli NBP (0, 44% w skali roku, na dzień 04.03.2015) wartość pożyczki uzupełniającej na zatrudnienie osoby bezrobotnej - do wysokości 6- krotności przeciętnego wynagrodzenia z możliwością częściowego umorzenia brak opłat za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej/ zabezpieczenie hipoteczne/inne wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis

7 Zanim złożysz wniosek, zastanów się: czy Twój pomysł na biznes rokuje na spłatę pożyczki i wygeneruje dodatkowy dochód? czy umiesz przekonać innych do tego, że Twoje przedsięwzięcie ma szanse powodzenia? czy Twój biznesplan opiera się na obiektywnych danych/ przesłankach/wynikach badań rynku?

8 Dlaczego większość osób rezygnuje z pozyskania wsparcia w ramach programu? O POŻYCZKĘ APLIKUJE CO 30 OSOBA KORZYSTAJĄCA Z KONSULTACJI !!! oczekiwania wnioskodawcy nie odpowiadające zasadom programu (już działająca działalność gospodarcza, niemożność sfinansowania składek ZUS i wynagrodzeń, osoby wykluczone z możliwości ubiegania się o wsparcie) brak umiejętności uzasadnienia przyjętych założeń, po analizie okazuje się, że przedsięwzięcie jest nierentowne, po analizie okazuje się, że przedsięwzięcie jest niemożliwe do realizacji przy posiadanych zasobach, brak poręczyciela, pojawienie się pierwszych przeszkód natury formalnej i/lub merytorycznej

9 Największe problemy z przygotowaniem wniosku brak znajomości podstawowych pojęć ekonomicznych; brak rzetelnej analizy rynku, jego struktury i potencjału; brak umiejętności zaprezentowania rentowności przedsięwzięcia; niewystarczająca lub błędna analiza konkurencji; brak umiejętności identyfikacji słabych stron i zagrożeń przedsięwzięcia; niespójność koncepcji biznesowej; brak umiejętności oszacowania możliwych przychodów.

10 Pamiętaj, że: możesz skorzystać ze szkoleń i konsultacji przed rozpoczęciem działalności gospodarczej; po założeniu działalności możesz skorzystać ze wsparcia w przypadku kłopotów w prowadzeniu działalności gospodarczej; możesz dzielić swoje doświadczenia z innymi młodymi przedsiębiorcami w ramach KLUBU MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY; możesz zaistnieć w środowisku już działających przedsiębiorców działających w Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

11 Przykłady podejmowanych działalności firmy usługowe (projektowe, fotograficzne, nadzór budowlany, reklama internetowa); handel (stacjonarny i internetowy, w tym franczyza); agencje artystyczne przedsięwzięcia wprowadzenia na rynek nowej marki/produktu

12 Kontakt E-mail: zpwim@zpwim.plzpwim@zpwim.pl www.zpwim.pl www.wsparciewstarcie.info


Pobierz ppt "Anna Wolska Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google