Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórki chemiczne nocą? Violetta Kozik Instytut Chemii Uniwersytet Śląski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórki chemiczne nocą? Violetta Kozik Instytut Chemii Uniwersytet Śląski."— Zapis prezentacji:

1 Powtórki chemiczne nocą? Violetta Kozik Instytut Chemii Uniwersytet Śląski

2 Przemiany jądrowe 1. SAMORZUTNE PRZEMIANY JĄDROWE - wysyłanie promieniowania. Przemiana α Polega na wysłaniu cząstek α, czyli jąder helu, pochodzących z jąder pierwiastków ulegających przemianie. Przemianie tej ulegają głównie ciężkie pierwiastki (A210).

3 Schemat reakcji:

4 Przemiana β- Polega na emisji elektronu pochodzącego z rozpadu neutronu w jądrze pierwiastka, który ulega przemianie.

5 Przemiana β+ Polega na emisji pozytonu pochodzącego z rozpadu protonu w jądrze pierwiastka, który ulega przemianie.

6 CZAS PÓŁTRWANIA (czas połowicznego rozpadu) Czas półtrwania, to czas po którym połowa początkowej ilości izotopu promieniotwórczego uległa rozpadowi. T1/2 Przykład: T1/2 = 5, początkowa m = 50g 50 g 25g 12,5 g 6,25 g …..

7 Liczby kwantowe Główna liczba kwantowa n może przyjmować wartości całkowitych liczb dodatnich. Decyduje o rozmiarach orbitalu, liczbie powłok i całkowitej energii elektronu 1, 2, 3,................... Wartość n123456 Symbol literowyKLMNOP

8 Poboczna /dodatkowa, orbitalna, azymutalna / liczba kwantowa l może przyjmować wartości: od 0, 1, 2,.......do / n-1 / Okresla liczbę podpowłok w powłoce i decyduje o kształcie orbitalu. Okresla wartość orbitalnego momentu pędu elektronu.

9 Dla pierwszej powłoki gdzie n = 1 liczba poboczna l przyjmie wartość l = n - 1 = 1 -1 = 0 Dla drugiej powłoki gdzie n = 2 liczba poboczna l będzie miała wartości 0 oraz n - 1 = 2 - 1 =1, wartości liczby pobocznej l = 0, 1. Odpowiednio dla n = 3 wartości liczby pobocznej wyniosą l = 0, 1, 2

10 l012345 symbol podpowłokispdfgh

11 Magnetyczna liczba kwantowa m m = - l, -(l - 1),......-1, 0, +1,.......,+(l -1) +l Określa liczbę poziomów orbitalnych w danej podpowłoce i decyduje o orientacji przestrzennej orbitalu

12 Dla l = 2, m = -2, -1, 0, 1, 2 Spinowa liczba kwantowa s s ma tylko jedną wartość 1/2. Określa spin elektronu, niezależna od pozostałych liczb kwantowych

13 magnetyczna spinowa liczba kwantowa m s m s = - ½, +½, Określa liczbę stanów stacjonarnych w poziomie orbitalnym, Określa zwrot wektora spinu

14 Układ okresowy w naturalny sposób dzieli się na bloki s, p, d i f, odpowiadające różnej konfiguracji elektronów na zewnętrznej powłoce atomów poszczególnych pierwiastków. Pierwiastki bloku sPierwiastki bloku d Pierwiastki bloku pPierwiastki bloku f Do bloków s i p należą pierwiastki grup głównych, do bloku d pierwiastki przejściowe, zaś do bloku f lantanowce i aktynowce.

15

16 Informacje o pierwiastku wynikające z jego liczby atomowej, położenia w grupie i w okresie. SymbolNazwaLiczba atomowa Masa atomowa GrupaOkresKonfiguracja elektronowa Kpotas1939,1u1 (IA)4blok s 1s 2 2s 2 p 6 3s 2 p 6 4s 1 Ijod53126,9u17 (VIIA) 5blok p 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10 5s 2 5p 5 Cumiedźblok d 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 1 (promocja elektronu) Cecer58140,1u36Blok f 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 6 4d 10 4f 2 5s 2 5p 6 6s 2

17 Konfiguracja elektronowa atomu chromu Dla chromu należałoby oczekiwać konfiguracji 3d 4 4s 2, jednak konfiguracja z pięcioma niesparowanymi elektronami o orbitalach 3d okazuje się energetycznie bardziej korzystna i jeden z elektronów 4s przechodzi do 3d ( promocja elektronowa). Promocja elektronów to zjawisko, które zachodzi w atomach i polega na międzypoziomowym przeniesieniu elektronu na wolny orbital w celu uzyskania trwałej konfiguracji. Zjawisko to pojawia się wtedy, gdy różnica energii między wypełnianymi poziomami jest niewielka, a zyski energetyczne wynikające na przykład z większej symetrii orbitali są duże (np. Cu, Ag, Nb,Ru). Chrom należy do pierwiastków przejściowych bloku d (zewnątrzprzejściowych)

18 Co to jest hybrydyzacja? Hybrydyzacją nazywa się wymieszanie orbitali atomowych w celu utworzenia nowych orbitali atomowych, które nazywa się orbitalami zhybrydyzowanymi (łac. Hybrida – mieszaniec).

19 Budowa cząsteczki BeH 2 Konfiguracja 4 Be:1s 2 2s 2 1 H: 1s 1 Wzór elektronowy H··Be··H Zapis powłoki walencyjnej atomu berylu 2p wzbudzenie hybrydyzacja 2s atomu sp t1 t2

20 sp

21 Budowa cząsteczki BF 3 Konfiguracja 5 B:1s 2 2s 2 2p 1 9 F: 1s 2 2s 2 2p 5 Wzór elektronowy Zapis powłoki walencyjnej atomu boru 2p wzbudzenie hybrydyzacja 2s atomu sp 2 t1 t2 t3

22 sp 2 sp 2

23 Budowa cząsteczki CH 4 Konfiguracja 6 C:1s 2 2s 2 2p 2 1 H: 1s 1 Wzór elektronowy Zapis powłoki walencyjnej atomu węgla 2p wzbudzenie hybrydyzacja 2s atomu sp 3 t1 t2 t3 t4

24 sp 3 sp 3

25 Przewidywanie geometrii cząsteczek - VSEPR (Valence Shell Elektron Pair Repulsion - odpychanie się par elektronowych powłoki walencyjnej) Istotą tej metody jest ocena wzajemnego oddziaływania na siebie par elektronowych wiązań pomiędzy atomem centralnym A a ligandami L oraz wolnych par elektronowych E rozmieszczonych wokół atomu centralnego A. ALnEm gdzie: n - ilość par elektronowych wiązań, m - ilość wolnych par elektronowych atomu centralnego

26 Jeżeli w cząsteczce mamy tylko dwie pary elektronów (n + m =2) wykorzystane do utworzenia wiązań to największą odległość między chmurami elektronowymi zapewnia struktura liniowa

27 Dla trzech par elektronów (n + m = 3) najbardziej korzystnym jest rozmieszczenie chmur elektronowych na jednej płaszczyznie i kątach między wiązaniami 120 0 - struktura trygonalno-płaska.

28 Odpowiednio przy czterech parach (n + m = 4) elektronowych korzystnym dla cząsteczki jest przyjęcie struktury tetraedrycznej w której kąty między dwoma wiązaniami są jednakowe i odpowiadają kątom czworościanu foremnego - 109,5 0

29 Przy pięciu parach elektronów (n + m = 5) cząsteczka ma budowę podwójnej piramidy trójkątnej

30 oraz odpowiednio dla sześciu par elektronowych (n + m = 6) oktaedru

31

32 Należy ćwiczyć, Ćwiczyć, Zrozumieć Powtarzać,,Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym Albert Einstein


Pobierz ppt "Powtórki chemiczne nocą? Violetta Kozik Instytut Chemii Uniwersytet Śląski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google