Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Weź udział w programie ECO-miasto Warszawa, 15.02.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Weź udział w programie ECO-miasto Warszawa, 15.02.2013."— Zapis prezentacji:

1 Weź udział w programie ECO-miasto Warszawa, 15.02.2013

2 ECO-miasto – co to jest? Program ECO-miasto to średnioterminowy projekt edukacyjny promujący zrównoważony rozwój miast. Jest skierowany do polskich samorządów wszystkich szczebli. projekt ECO-miasto

3 EKO-miasto – co to jest? Program ECO-miasto ma na celu: zapewnienie wsparcia polskim samorządom lokalnym dzięki szkoleniom organizowanym przez Ambasadę Francji; uhonorowanie samorządów, które wprowadziły najbardziej innowacyjne rozwiązania poprzez uroczyste rozdanie nagród. promowanie ekologicznych rozwiązań i best practices naszych partnerów, które mogą być wykorzystane przez samorządy kampania informacyjna dotycząca programu, skierowana do polskich samorządów i mediów (strona internetowa, konferencje, akcje promocyjne, itd.) projekt ECO-miasto

4 Lokalne samorządy – kluczowa rola w zrównoważonym rozwoju i grupa docelowa operacji Zrównoważony rozwój to nie tylko koncepcja, która łączy wzrost gospodarczy z ochroną środowiska dla Człowieka i dzięki Człowiekowi, a także zapewnia spójność społeczną. Kluczową rolę odgrywają samorządy lokalne i przedsiębiorstwa, które mają za zadanie wdrożyć w życie poniższe zasady : Usprawnienie gospodarki odpadami i zasobami wodnymi; odpowiednie zagospodarowanie terenów miejskich i eko-budownictwo oraz transport miejski w celu zapewnienia zadowolenia mieszkańców; traktowanie tych działań jako instrumentów podnoszących atrakcyjność danego obszaru w oczach inwestorów i przyczyniających się do zwiększenia zatrudnienia. Oto 2 główne wyzwania, którym miasta muszą na co dzień stawiać czoła: transport zrównoważony Gospodarka odpadami/ ściekami zagospo- darowanie terenów miejskich/ eko- budownictwo Puchar EKO-miast projekt ECO-miasto

5 NB: Ambasada zwróci się do polskich ministerstw z prośbą o patronat nad akcją oraz zaproponuje 4 największym związkom miast polskich zostanie partnerami akcji w celu rozpowszechnienia informacji o konkursie i szkoleniach. PARTNERZY INSTYTUCJONALNI projekt ECO-miasto

6 4 seminaria w okresie od kwietnia do lipca 2013. Seminaria te będą prowadzone przez francuskich specjalistów pracujących dla wiodących francuskich samorządów w dziedzinie: Eko-budownictwa i zagospodarowania terenów miejskich (kwiecień 2013 – Warszawa). Gospodarki odpadami komunalnymi (maj 2013 – Poznań – do potwierdzenia), Gospodarki wodnej (maj 2013 – Katowice – do potwierdzenia) Zrównoważonego transportu (czerwiec 2013 –Gdańsk), Program zostanie dostosowany do potrzeb zgłoszonych przez polskie samorządy. Szkolenia dla miast projekt ECO-miasto

7 Konkurs i Puchar Eco-miast 1. Konkurs zostanie przygotowany przez Ambasadę i CCIFP. 2. W skład jury będą wchodzić niezależni eksperci. 3. Konkurs zostanie zorganizowany w trzech kategoriach: zrównoważony transport, zagospodarowanie terenów miejskich/eko-budownictwo, gospodarka odpadami i ściekami. 4. Każda kategoria będzie podzielona na trzy podkategorie: miasta powyżej 100.000 mieszkańców, miasta poniżej 100.000 mieszkańców, miasta poniżej 30.000 mieszkańców. 5. Rozpoczęcie konkursu: maj 2013, złożenie wniosków: koniec czerwca 2013, analiza wniosków konkursowych: lipiec-wrzesień, wybór laureatów: wrzesień, wręczenie nagród: październik 2013. 6. 9 laureatów otrzyma: statuetkę i dyplom, 3-minutowy film reklamowy, analizę sytuacji w danym mieście w zakresie zrównoważonego rozwoju przygotowaną przez francuskiego eksperta. projekt ECO-miasto

8 JURY Jury, składające się z niezależnych ekspertów i dziennikarzy, wyłoni 9 laureatów na podstawie kwestionariuszy złożonych przez samorządy biorące udział w konkursie. Będą oni podzieleni na 3 kategorie: Miasta powyżej 100.000 mieszkańców, Miasta poniżej 100.000 mieszkańców Miasta poniżej 30.000 mieszkańców. Jury będzie obradowało w Ambasadzie Francji we wrześniu 2013. projekt ECO-miasto

9 Uroczystość zostanie zorganizowana w Ambasadzie na jesieni 2013 r. Goście: przedstawiciele samorządów, urzędów miejskich, laureaci, przedstawiciele partnerów instytucjonalnych i partnerskich firm, media. Uroczyste wręczenie nagród projekt ECO-miasto

10 Stworzenie strony internetowej mającej na celu informowanie miast (udostępnienie on-line programów szkoleń organizowanych przez Ambasadę i kwestionariuszy zgłoszeniowych) oraz edukację obywateli. Strona posłuży również jako platforma informacyjna w zakresie najlepszych praktyk w 3 wybranych obszarach: zrównoważonego transportu, gospodarki odpadami i ściekami, zagospodarowania terenów miejskich – eko-budownictwa poprzez udostępnienie filmów prezentujących najlepsze rozwiązania. Strona będzie mogła być również wykorzystywana przez ekspertów i dziennikarzy wchodzących w skład jury w celu promocji ich blogów i stron internetowych. Zapewni to większą widoczność operacji EKO-miasto i przyciągnie szeroką publiczność przywiązującą wagę do zrównoważonego rozwoju. STRONA INTERNETOWA Best practices Źródło informacji o konkursie wraz z kwestionariuszem zgłoszeniowym Promocja partnerów projekt ECO-miasto

11 KAMPANIA INFORMACYJNA Grupa docelowa - szeroka publiczność: opracowanie artykułów i komunikatów prasowych gotowych do publikacji / udostępnienia on-line w prasie ogólnej i specjalistycznej (papierowej i elektronicznej) + reklamy radiowe; działania w mediach społecznościowych, działania informacyjne przez cały czas trwania programu Grupa docelowa - mieszkańcy gmin miejskich: opracowanie plakatów i artykułów gotowych do publikacji / udostępnienia on-line, które będą przesyłane miastom biorącym udział w programie. projekt ECO-miasto

12 WYDARZENIA DLA PUBLICZNOŚCI Firmy partnerskie mogłyby również skorzystać z nagłośnienia, jakie zapewnia projekt ECO-miasto organizując akcje informacyjne dla publiczności, przewidziane w ich strategiach działań komunikacyjnych; Przygotowanie filmu edukacyjnego w celu uhonorowania laureatów i nieodpłatne udostępnienie go miastom i szkołom (nazwy i logo partnerów pojawią się w końcówce filmu). projekt ECO-miasto

13 Dlaczego warto zostać partnerem? Wypowiedź Agaty SZCZECH, Dyrektora Public Relations Renault, partnera strategicznego operacji EKO-miasto w zakresie zrównoważonego rozwoju Korzyści dla Partnerów operacji: Zapewnienie widoczności strategii firmowej eksponującej odpowiedzialne podejście do ochrony środowiska, pokazanie się jako firmy, która angażuje się w Polsce u boku obywateli i lokalnych władz w odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska; Wzmocnienie relacji z instytucjami i polskimi decydentami i nawiązanie kontaktów z przyszłymi klientami (prezydentami i burmistrzami miast, itd…); Zapewnienie znacznej widoczności w mediach (logo firmy umieszczone na jednej z 9 nagród, na narzędziach komunikacyjnych takich jak strona internetowa operacji i komunikaty prasowe); Firmy z sektora – otrzymanie analizy kwestionariuszy wypełnianych przez miasta biorące udział w seminariach organizowanych przez Ambasadę, ułatwiające identyfikację przyszłych rynków. projekt ECO-miasto

14 Planowany kalendarz 2013 Luty: Ambasada – poszukiwanie patronów programu i pozyskiwanie wsparcia lokalnych samorządów; Luty/ marzec: 1) wybór wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie narzędzi i strategii komunikacyjnej przez CCIFP; 2) kontakty z ekspertami i wybór członków jury przez Ambasadę; Kwiecień/czerwiec : Organizacja 4 seminariów przez Ambasadę (kwiecieńl : Eko-budownictwo w Warszawie, maj: gospodarka odpadami w Poznaniu i wodna w Katowicach; czerwiec: zrównoważony transport w Gdańsku) Lipiec: pierwsze zebranie Jury w Ambasadzie – pierwsza analiza zgłoszeń na podstawie kwestionariuszy nadesłanych przez miasta. Wrzesień: zebranie jury w obecności notariusza w celu wyboru 9 laureatów. Październik: Uroczyste rozdanie nagród w Ambasadzie (na miesiąc przez szczytem klimatycznym ONZ, który będzie miał miejsce w Warszawie). NB : Ambasada pokryje koszty indywidualnych analiz dla miast-laureatów i wizyt studyjnych w 2014 r., a w 2015 r. zostanie zorganizowana druga edycja konkursu w celu zamortyzowania początkowych kosztów. projekt ECO-miasto

15 Przewidywany budżet SeminariaDziałania komunikacyjne Uroczystość Jednostka odpowiedzialna AmbasadaCCIFP Opis działań i wydatków Opracowanie kwestionariuszy, programów regulaminu konkursu Wyznaczenie 3 ekspertów francuskich na każde seminarium (x3) Opracowanie i wysyłka pism (zaproszeń dla samorządów lokalnych, ofert dla partnerów). Cel: 400 pism wysłanych na każde seminarium w celu pozyskania 100 uczestników Organizacja seminariów zaproszenie ekspertów (samolot, hotel, diety) : 36.000 PLN tłumaczenie x3 : 24.000 PLN catering x3 : 30.000 PLN Analiza kwestionariuszy Wyznaczenie członków jury Strona internetowa (projekt, wsparcie techniczne i animacja w okresie 3 lat) = 30.000 PLN Kampania informacyjna (zakup miejsca reklamowego w pismach specjalistycznych, na stornach internetowych i czasu antenowego w radiu dla artykułów i komunikatów prasowych = 60.000 PLN Projekt logo operacji = 4.500 PLN Opracowanie i wysyłka plakatów do gmin = 8.000 PLN Projekt 9 nagród i dyplomów = 8.000 PLN Koszty prawne organizacji konkursu = 3.000 PLN Koszty obsługi PR = 40.000 PLN -------------------- Produkcja filmu edukacyjnego = 30.000 PLN Do określenia przez CCIFP (wynajem nagłośnienia, catering …) Wynagrodzenie dla członków jury Animacja (prowadzący /członek jury dla każdej kategorii nagród) Kwota 90.000 PLN183 500 PLN60.000 PLN { Ambasada 90.000 PLN { Sponsorzy via CCIFP 243 500 PLN Łączny koszt programu= 333 500 PLN projekt ECO-miasto

16 Poziomy wsparcia Sponsor PLATYNOWY (korzyści ZŁOTY + wyłączność w kategorii + osobiste wręczenie wszystkich 3 nagród na scenie podczas uroczystości + możliwość zaproponowania ekspertów do seminariów i juryego) = 80 000 PLN Sponsor ZŁOTY (korzyści SREBRNY + nagroda z nazwą firmy + osobiste wręczenie tej nagrody na scenie podczas uroczystości + zaproszenie na seminaria) = 30 000 PLN Sponsor SREBRNY (umieszczenie logo na wszystkich nośnikach projektu z wyjątkiem seminariów i nagród + podsumowanie ankiet wypełnionych przez gminy + zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród + możliwość bezpośredniego nawiązania kontaktów z prezydentami miast oraz z innymi przedstawicielami władz = 10 000 PLN projekt ECO-miasto

17 Dane kontaktowe CCIFP - Monika Constant monika.constant@ccifp.pl Ambasada Francji - François-Xavier Kowandy francois-xavier.kowandy@diplomatie.gouv.fr monika.constant@ccifp.pl francois-xavier.kowandy@diplomatie.gouv.fr projekt ECO-miasto


Pobierz ppt "Weź udział w programie ECO-miasto Warszawa, 15.02.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google