Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fot. CC BY / krój Pfennig: Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzy Infrastruktura publiczna XXI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fot. CC BY / krój Pfennig: Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzy Infrastruktura publiczna XXI."— Zapis prezentacji:

1 Fot. minciusodas@Flickr, CC BY / krój Pfennig: http://openfontlibrary.org/en/font/pfennig Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzy Infrastruktura publiczna XXI w. Alek Tarkowski, Kamil Śliwowski

2 Otwartość?

3 Dostępność treści

4 Swobody użytkowników

5 (z pomocą technologii cyfrowych)

6 Kontekst Otwarte modele udostępniania zasobów są od 10-20 lat nasilającym się trendem w nauce, edukacji i kulturze

7 Kontekst Bank Światowy - Strategia Open Access Szerokie udostępnienie naszych zasobów pozwoli innym znaleźć rozwiązania dla największych globalnych problemów

8 Kontekst Wellcome Trust (UK): polityka Open Access dla grantobiorców:maksymalna dystrybucja wyników badań … wspiera bogatą kulturę badawczą

9 Kontekst USA: $2mld na otwarte zasoby edukacyjne dla koledży: otwarte zasoby mająposzerzyć szanse edukacyjne … umożliwiając dostęp do edukacji pozwalającej na wejście / powrót na rynek

10 Jaki zakres otwartości? Udostępnianie wszystkich treści według jednej zasady ogranicza płynące z tego zyski – potrzeba różnych modeli dostępu dla różnych treści.

11 Jaki zakres otwartości? Dwa czynniki: czas: okres od powstania rodzaj treści

12 Czas czy utwory żyją 70 lat dłużej, niż ich twórcy? - komercyjnie? - kulturowo / społecznie

13 Czas ok. 15% książek jest wznawiane (85% nie jest wznawiane)

14 Czas jaki jest status książek, które nie są wznawiane po pierwszym wydaniu? utwory niedostępne w druku, utwory osierocone – co w ich wypadku chroni prawo autorskie?

15 Rodzaj treści treści publiczne i finansowane ze środków publicznych

16 Rachunek zysków i strat zyski nie tylko finansowe

17 Stopnie otwartości otwartość ekonomiczna – dostępne za darmo otwartość techniczna – efektywne wykorzystanie przez ludzi oraz maszyny otwartość prawna – swoboda wykorzystania, brak praw zastrzeżonych

18 Stopnie otwartości otwartość ekonomiczna – dostępne za darmo otwartość techniczna – efektywne wykorzystanie przez ludzi oraz maszyny otwartość prawna – swoboda wykorzystania, brak praw zastrzeżonych

19 Jaka regulacja na rzecz otwartości?

20 Regulacja tradycyjna skrojona na potrzeby czasów analogowych: ograniczonej liczby twórców, utworów, kanałów dystrybucji oraz możliwości kopiowania

21 Regulacja tradycyjna anachroniczna w czasach cyfrowych: mnogości twórców, utworów, kanałów dystrybucji oraz powszechności kopiowania

22 Co w zamian? reforma prawna regulacja alternatywna

23 Regulacja na rzecz otwartości dobrowolne modele uzupełniające regulację ustawową, oparte na mechanizmie wolnych licencji - np. Creative Commons

24 Otwarte licencje Różne normy otwartości, wyrażane poprzez regulacje, obowiązują w różnych środowiskach – różnice pomiędzy otwartą edukacją, otwarty dostępem do czasopism naukowych, dostępem do danych, itd. Rosnące przeświadczenie, że niezbędna jest pełna otwartość.

25

26 nowe modele [...] choć niepozbawiające znaczenia przepisów prawa autorskiego, wpłyną na ich modyfikację i interpretację. Chodzi tu o zmiany łagodzące rygoryzm ochrony interesów twórców i producentów prof. prof. Janusz Barta i Ryszard Markiewicz

27 Dozwolony użytek (publiczny i prywatny) Art. 27: Instytucje naukowe i oświatowe moga ̨, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłuma- czeniu oraz sporza ̨ dzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

28 Rola zasobów i usług publicznych- koegzystencja z rynkiem Transport miejski – taksówki Szkoły publiczne – szkoły prywatne Telewizja publiczna – stacje prywatne

29 Otwarte zasoby publiczne współwystępują z ofertą komercyjną – dodatkowo umożliwiając generowanie wartości dodanej na ich podstawie

30 Potencjał ekonomiczny wykorzystania otwartych zasobów Raport Vickeryego: Publiczne zasoby edukacyjne, naukowe i kulturowe, udostępnione publicznie, posiadają potencjał wykorzystania rynkowego i nie-rynkowego, i służą produkcji produktów komercyjnych

31 Instytucje publiczne powinny kierować się kategorią dobra wspólnego

32 Dobro wspólne Nie oznacza komunizmu Dobro publiczne to kategoria ekonomiczna – typ dóbr Także rzecz pospolita Dzięki technologiom cyfrowym dobro wspólne generuje dodaną wartość społeczną i ekonomiczną.

33 Potencjał zasobów będących dobrem wspólnym: Tim Berners-Lee i sieć World Wide Web (wyobraźmy sobie rozwój Sieci w warunkach płacenia opłat za każde wykorzystanie HTML)

34 Open Access Zielony: repozytoria, samo-archiwizacja Złoty: czasopisma Open Access, kwestia opłat za publikacje OA gratis – OA libre

35 Przykłady strategii OA: USA 2008: National Institute of Health Public Access Policy OA gratis po 12 mies.

36 Przykłady strategii OA: USA 2013: ustawa FASTR: polityka OA gratis po 6 mies. dla instytucji badawczych z budżetem $100m+, strategia wdrażania OA libre + dyrektywa Białego Domu

37 Przykłady strategii OA: W. Brytania kwiecień 2013: nowa polityka OA Research Councils UK OA libre: CC BY Preferencja dla Złotego OA

38 Złote czy Zielone? Krytyka Złotego OA jako oficjalnej polityki Złoty / Zielony OA w Polsce Model hybrydowy Strategia narodowa - Strategia instytucjonalna

39 Złote czy Zielone? Houghton i Swan: Złote OA korzystniejsze przy pełnej, globalnej adopcji W okresie przejściowym instytucja płacąca subskrypcje wdroży Zielone OA za 10 - 20% kosztów Złotego OA ( + zaleta: możliwość jednostronnej adopcji)

40 Polityki OA Poziom narodowy Poziom instytucji publicznej (uczelnia, instytucja badawczo- rozwojowa, itd.) Poziom grantodawcy (publiczny – NCN; lub prywatny – FNP)

41 OA w Polsce – jakie zasoby otwierać? artykuły naukowe monografie naukowe dane badawcze

42 OA w Polsce MNiSW: ekspertyza ICM PAN – Komisja ds. OA NCN: Global Research Council OA Action Plan ustawa o otwartości zasobów publicznych

43 OA w Polsce a otwartość zasobów publicznych założenia ustawy – trzy obszary stopniowalny model otwartości specyfika nauki

44 OA w Polsce a otwartość zasobów publicznych założenia ustawy – trzy obszary stopniowalny model otwartości specyfika nauki

45 Polska: akademicka wiosna czy babie lato?

46 Open Access: bierzmy sprawy w swoje ręce.


Pobierz ppt "Fot. CC BY / krój Pfennig: Otwarte zasoby edukacyjne i wiedzy Infrastruktura publiczna XXI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google