Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania z zakresu promocji zdrowia podjęte w SP69 Dane adresowe: 60-249 Poznań ul. Jarochowskiego 62 tel./fax: 61 866-36-21

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania z zakresu promocji zdrowia podjęte w SP69 Dane adresowe: 60-249 Poznań ul. Jarochowskiego 62 tel./fax: 61 866-36-21"— Zapis prezentacji:

1 Działania z zakresu promocji zdrowia podjęte w SP69 Dane adresowe: 60-249 Poznań ul. Jarochowskiego 62 tel./fax: 61 866-36-21 e-mail: sp69sms@wp.pl http://sp69sms.pl/sp69sms@wp.p

2 Podstawowe informacje o placówce: Początki Szkoły Podstawowej nr 69 sięgają 1956r, W 1984r. uzyskała ona status szkoły sportowej o profilu akrobatyka sportowa. W 2004r.odbyło się uroczyste nadanie statusu Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

3 Podstawowe informacje o placówce: Dyrektorem szkoły jest mgr Ewa Baranowska, która funkcję tę objęła w 2001r. Mottem naszej działalności edukacyjnej są słowa: Odpowiadamy za swoje czyny i za drugiego człowieka. Nadrzędną dla nas sprawą jest wykształcenie i umocnienie w młodym człowieku poczucia własnej godności oraz poszanowania godności innych. Równie ważne jest zapewnienie dzieciom warunków zdrowego życia i pełnego rozwoju.

4 Podstawowe informacje o placówce: W chwili obecnej obok klas ogólnych działają klasy mistrzostwa sportowego specjalizujące się w akrobatyce oraz judo. Zajęcia sportowe prowadzą najlepszej klasy specjaliści, mamy profesjonalny sprzęt sportowy. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz niemieckiego. W szkole funkcjonują klasy z rozszerzonym angielskim oraz klasy o profilu teatralnym, w których uczniowie uczestniczą w bezpłatnych warsztatach teatralnych. Nauka informatyki zaczyna się od I klasy, zajęcia odbywają się w profesjonalnej pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu. W ramach Wielostronnego Projektu Partnerskiego Szkół LLP (Comenius) nawiązaliśmy współpracę z takimi krajami UE: Szwecją, Anglią, Włochami, realizując projekt ekologiczny pod hasłem Ocalmy błękit nieba. Na terenie szkoły działa szereg kół zainteresowań: Szkolny Klub Internetowy, kółko teatralne, muzyczne, Zabawy z piłką, Kółko plastyczne, Ortograffiti, dziennikarskie.

5 Podstawowe informacje o placówce: Uczniowie mają zapewnioną stałą opiekę pielęgniarki, pedagoga szkolnego. Organizujemy i bierzemy udział w imprezach środowiskowych i akcjach charytatywnych. Realizujemy projekt Etos współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wdrażmy projekt terapeutyczny DBAJKI GRAJKI Stołówka z obiadami przygotowywanymi na miejscu. Znakomita baza sportowa (trzy sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą, ekologiczny plac zabaw). Prężnie działający Samorząd Uczniowski. Obozy sportowe oraz półkolonie w czasie ferii zimowych i letnich. Nowoczesne Biblioteczne Centrum Multimedialne.

6 21 czerwca 2005r. Szkoła Podstawowa nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego uzyskała certyfikat i została przyjęta do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

7 W Szkole Podstawowej nr 69 w ramach projektu realizujemy działania, które mają na celu przede wszystkim: kształtowanie postaw prozdrowotnych we wszystkich klasach (higiena osobista, dbanie o estetykę miejsc, w których przebywamy, metody relaksowania się i odpoczynku) promocję zdrowego stylu życia, zmianę nawyków żywieniowych, sprawowanie opieki nad zdrowiem uczniów (fluoryzacja zębów i badania okresowe uczniów), ich higieną i bezpieczeństwem,, rozpowszechnianie idei aktywnego trybu życia poprzez sport (olimpiady i zawody sportowe, pozalekcyjne zajęcia ruchowe) upowszechnianie idei szkoły promującej zdrowie wśród społeczności szkolnej (nauczyciele, uczniowie, rodzice), realizację programów profilaktycznych przez pedagoga, pielęgniarkę, wychowawców klas oraz wychowawców świetlicy szkolnej.

8 Szkolny Zespół Promocji Zdrowia: Ewa Baranowska (dyrektor szkoły), Dorota Bembnowska-Nowaczyk (koordynator zespołu), Monika Lecińska, Magdalena Łuczak, Teresa Rybicka, Małgorzata Królczyk, Weronika Frąckowiak, Mirosław Górny, Krzysztof Czyż, Beata Rozwadowska

9 W naszej szkole w ramach promocji zdrowia: realizowany jest program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ratujemy i uczymy ratować Główne cele tego programu to: - przygotowanie dziecka do radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, -wyrobienie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku, -utrwalenie telefonów alarmowych., - nauka szybkiego i prawidłowego wzywania pomocy; -poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej, do momentu przyjazdu lekarza.

10 Bierzemy udział w projektach związanych z promocją zdrowego odżywiania się:

11 Bierzemy również udział w programach antynikotynowych: A także udział w konkursie plastycznym Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej: Palić, nie palić-oto jest pytanie?

12 Zgłosiliśmy się do Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Moje miasto bez elektrośmieci, którego celem jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. W klasach III zostały przeprowadzone zajęcia o tej tematyce.

13 Odbywają się zajęcia dotyczące higieny okresu dorastania – Między nami kobietkami Program ten przybliża: znajomość zmian fizycznych i psychicznych zachodzących w okresie dojrzewania znajomość budowy i funkcjonowania układu rozrodczego kobiety znajomość środków higieny osobistej i ich stosowania

14 Działania związane z edukacją prozdrowotną podejmowane są we wszystkich klasach: - utrwalanie zasad higieny osobistej, - dbania o estetykę miejsc, w których przebywamy, metod relaksowania się i aktywnego wypoczynku.

15 Klasy I-III biorą udział w przygotowywaniu zdrowych posiłków, ze swoimi wychowawcami oraz Dniach Zdrowia, które w roku szkolnym 2012/2013 odbyły się pod hasłem – Moda na zdrowie.

16 Zajęcia dotyczące edukacji prozdrowotnej realizowane są również w świetlicy szkolnej, a kwietniu 2013 r. odbył się tam konkurs rysunkowy – Moje zdrowie w moich rękach

17 Istotnym kierunkiem naszej działalności jest propagowanie sportu wśród uczniów. Odbywające się w naszej szkole: Olimpiada Sportowa klas I-III oraz Wiosenna Olimpiada z udziałem przedszkoli to już wieloletnia tradycja.

18 Informacje o działaniach związanych z promocją zdrowia oraz realizowanych projektach eksponowane są w gablotach:

19 Rodzice dowiadują się też o naszych działaniach poprzez specjalnie przygotowane ulotki:

20 Prezentację przygotowała mgr Dorota Bembnowska-Nowaczyk kordynator Szkolego Zespołu Promocji Zdrowia


Pobierz ppt "Działania z zakresu promocji zdrowia podjęte w SP69 Dane adresowe: 60-249 Poznań ul. Jarochowskiego 62 tel./fax: 61 866-36-21"

Podobne prezentacje


Reklamy Google